INEAD

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Παρουσίαση: École απόσταση Α

Avec l'enseignement απόσταση, vous prenez les Ρένες de Votre apprentissage ρίχνουμε activer le πλοήγησης de Votre réussite professionnelle. Μια tempo Votre. La απόσταση, c'est la μετατροπή de l'πληροφορίες en savoir!

Acquérir des connaissances est δυνατόν aujourd'hui, à tout στιγμή, au plus grand Nombre. Notre ρόλος majeur c'est de vous accompagner dans la réflexion et la κατασκευή De Vos savoirs. Votre Avenir est au Coeur de nos ανησυχίες!

INEAD vous προτείνει avec γιος Équipe doublement constituée de tuteurs et de coachs, une pédagogie γνωστική et Fidèle à la maïeutique de Socrate!

inead pic1

INEAD, Spécialiste de la Formation E-learning

Spécialiste de l'enseignement supérieur απόσταση depuis 2008, INEAD προτείνει 52 σχηματισμών en e-learning dans 9 filières:

 • Πόροι Humaines
 • Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Evénementiel
 • Banque, Οικονομικών, Διασφάλισης
 • Environnement, Développement ανθεκτικό
 • Διαχείρισης et Gestion d'Entreprise
 • Logistique et Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Informatique, Web, Design
 • Tourisme, Hôtellerie
 • Κοινωνική, παραϊατρικό, Santé

Notre différence est dans notre Accompagnement et personnalisé προπόνηση que nous assurons à nos 1200 élèves παρ ένα. Aussi, nos élèves peuvent étudier Quand ILS veulent, ou ILS veulent et à leur rythme.

Η mÉTHODE pédagogique

Vous êtes Το Au Coeur de Votre apprentissage. Votre tempo est le Nôtre, nous le respectons et nous nous y adaptons. Nous vous proposons un enseignement αποϋλοποί- avec le Soutien de nos équipes. Nous le centrons sur Votre Développement de compétences et le structurons avec l'αλληλεπίδραση de tuteurs et de coachs.

Notre méthode pédagogique s'articule Autour de Quatre άξονες:

 • La proximité de notre enseignement απόσταση
 • L'Humanité du απευθείας σύνδεση ρίχνουμε σχηματισμό βελτιστοποίησης Votre
 • Les bons OUTILS au service de Votre apprentissage
 • La pédagogique Plateforme

La politique Qualité de l'Institut

La κλίση d'εκτονωτική Ομάδα, auquel appartient INEAD, est d'œuvrer pour l'Avenir Professionnel de ses élèves. Il regroupe un σύνολο d'écoles Supérieures, chacune spécialisée dans une filière ou plusieurs filières, περισσότερες avec une επινοήσει κοινότητα: σχηματισμός Ιουνίου - un métier - un emploi.

INEAD est une école Pilote du groupe en την ύλη de σχηματισμό απόσταση? elle doit devenir un acteur majeur en France de la σχηματισμό απόσταση. CET Objectif nécessite entre autres la mise en œuvre d'une politique Qualité.

Par ailleurs, la Montée en puissance des τεχνικές d'πληροφορίες et de επικοινωνίας appliquées à l'enseignement et à la σχηματισμό, Les Nouvelles attentes des πελατών, la μετάλλαξη du contexte éducatif ... imposent d'intégrer et Parfois d'anticiper ces εξελίξεις dans les méthodes pédagogiques de l'Institut.

En s'appuyant sur une διάβημα Qualité et donc en mettant en avant l'écoute et la ικανοποίηση de ses πελατών, l'Institut entend Rester Fidèle à ses valeurs.

La politique Qualité, que nous avons voulu initier ρίχνουμε INEAD, μέγγενη à Donner des προοπτικές à προσωπικό γιο et à ses πελάτες. Elle porte sur Quatre άξονες:

 • Une employabilité renforcée: Διανομέας des σχηματισμοί qui, εε égard à un Marché de l'emploi Parfois difficile d'Accès aux Jeunes, favorisent Leur intégration professionnelle.
 • Une employabilité ανθεκτικό: Διανομέας des σχηματισμούς qui favorisent l'esprit d'αναλύσει, le sens κριτική, mais aussi le sens citoyen, l'προσωπικό épanouissement, l'ouverture sur l'Europe et le monde ... ρίχνουμε que l'Eleve engrange des atouts profitables tout au καιρό de sa Carrière professionnelle.
 • Une pédagogie de la réussite: utiliser l'INGENIERIE pédagogique et la TECHNOLOGIE ρίχνουμε obtenir les Meilleurs λεπτομερή αποτελέσματα τις δυνατές, en s'appuyant sur ​​un corps enseignant αρμόδια, sur le développement du travail en Équipe, sur un Accompagnement εξατομικεύουν des élèves, sur des outils δ «et de interactifs πληροφοριών και επικοινωνιών.
 • Une πολιτισμό de l'exigence et de la Ποιότητας: προγραμματιστή au sein du une προσωπικό Permanente διάβημα d'βελτίωση περιλαμβάνει, partagée et acceptée παρ tous.

Garanties Ποιότητας des σχηματισμούς

RSZ 2

εκτονωτική GROUP : INEAD est membre d'εκτονωτική Ομάδα, η Groupe d'enseignement supérieur d'envergure εθνικό συνθέτουν d'une vingtaine d'écoles.

rsz3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ RNCP : INEAD απαλλάξει des Τίτλοι πιστοποιεί enregistrés au Répertoire National des Πιστοποιήσεις professionnelles (RNCP) sous la ευθύνης de la Commission Nationale de la Πιστοποίησης Professionnelle, elle-même placée sous l'Autorité du Ministère du Travail.

CONTRÔLE DU MINISTÈRE DE L'ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ NATIONALE :

rszeduc INEAD est soumis au contrôle pédagogique et administratif du Ministère de l'Éducation Nationale, conformément à l'άρθρο L. 442-2 du Code de l'Εκπαίδευση.
CONTRÔLE administratif τού ET χρηματοδότης DU MINISTÈRE du travail της : INEAD est enregistré en κό qu'organisme de σχηματισμό AUPRES de la Κατεύθυνση Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP). L'est établissement soumis au contrôle du Ministère du Travail conformément aux άρθρα L6361-1 et L6361-2 du Code du travail.

Membre Fede :

pic4 INEAD est membre de la Fédération Européenne Des Écoles (Fede). Créée en 1963, la Fede παριστά μία aujourd'hui 75 Diplômes Européens περνάει παρ συν de 14 000 étudiants dans συν de 350 écoles en France et en Europe.Tous les diplômes Fede sont βάσεις sur le Système européen de transfert et d'συσσώρευση de Credits Ευρωπαϊκό Σύστημα Credit Transfert (ECTS).

Διαπίστευση DE LA Fede PAR L'IACBE :

acbe L'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) accrédite des προγράμματα de σχηματισμούς répondant à des critères précis d'exigence. Les σχηματισμούς accréditées doivent permettre d'acquérir des compétences professionnelles spécifiques au monde du travail. Tous les diplômes DEES délivrés παρ la Fede sont accrédités IACBE.
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • γαλλική γλώσσα

Δείτε μεταπτυχιακά προγράμματα »

Προγράμματα

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Master

διαχείριση Européen πλοίαρχος Et Stratégie D'entreprise

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [+]

UNE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, DES Στόχοι Acquérir un ensemble de savoirs permettant de créer une Activité économique dans un πληρώνει européen Assimiler une πολιτισμό Générale d'entreprise Maîtriser les βάσεις du διαχείρισης des Πόροι του Humaines et des οργανώσεις Appréhender l'Environnement Professionnel διεθνείς Approfondir la Stratégie d'entreprise metier ΟΗΕ Le Μεταπτυχιακό Européen Διαχείρισης et Stratégie d'Entreprise προετοιμάσει au métier de διευθυντής d'Entreprise dans les domaines des υπηρεσίες ou de l'Βιομηχανίας. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Στάδια: Στάδιο αποστολή ou en Entreprise de 6 à 12 semaines en 1ère Année et 12 semaines en 2ème Année Ou εναλλαγή (nous σύμβουλος) langue Vivante : 1 langue με την υποχρεωτική 1 langue supplémentaire en επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pratiques Όροι d'εισδοχής: Niveau II (bac + 3) 180 πιστωτικές μονάδες ECTS φάκελος sur Examens: Plusieurs συνεδρίες παρ ένας, organisées dans des κέντρα Partenaires Fede (Γαλλία et monde) Niveau De Sortie : Bac 5 πληροφορίες Diplôme : Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [-]

διαχείριση Européen πλοίαρχος Et στρατηγικές Financières

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [+]

UNE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, DES Στόχοι Appréhender le monde des Affaires européen et ses particularités Apprendre les méthodes d'αναλύσει économique et ποσοτικά, de contrôle et d'ελέγχου interne Comprendre l'éthique des Affaires, les στρατηγικές financières et l'οργάνωση Bancaire Maîtriser le διαχείριση des risques, la gestion δημοσιονομικό Internationale, les στρατηγικές fiscales, juridiques et financières, ainsi que le πλοήγησης de la απόδοση metier ΟΗΕ Les Établissements de πιστώσεις, les Entreprises d'assurance La gestion d'Investissements et l'αναλύσει des valeurs Les Marches χρηματοδότες, le commerce, la Gestion des risques La fonction δημοσιονομικό οργάνωση d'une La χρηματοδότηση d'Entreprise, le κεφάλαιο άσεμνα La planification d'Entreprise et la διαβούλευση La Gestion stratégique dans le Domaine χρηματοδότης La Gestion des risques, la Gestion des groupes Les εταιρίες dont les τίτλους sont admis sur un Marché réglementé La Prévention et la Gestion des difficultés d'Entreprises vises ενασχολήσεις Η αποστολή La du Υπεύθυνη Διοικητικό et Χρηματοδότης (RAF) est de fournir à l'Entreprise les moyens χρηματοδότες et administratifs nécessaires ένα γιο εκμετάλλευση et à γιος Développement, selon la Stratégie de la Direction Générale. est Επιτετραμμένος διοργανωτής et de coordonner les υπηρεσίες Il et équipes: χρηματικών ροών που, Contrôle de Gestion, Υπηρεσίες Généraux, Ressources Humaines, Comptabilité, Ελέγχου, Juridique, Achats. La rentabilité δημοσιονομικό de l'Entreprise Etant le κύρια outil de mesure de son εξέλιξης, le DAF υποθέσουμε en priorité des responsabilités financières et Σώματος ορκωτών λογιστών. Il τη βελτιστοποίηση les Investissements et les financements. Il est l'interlocuteur privilégié des Partenaires χρηματοδότες. Il est le également garant de la maîtrise des risques, et εκπροσωπήσει aux projets προβληματισμοί. Marché Poste clé d'une entreprise, les qualités opérationnelles et εδάφους sont les plus prisées παρ les recruteurs. Les entreprises attendent également un ρόλος de Conseil de la μέρος de leur DAF. Selon l'article du 19/9/2013 de Cécile Desjardins, journaliste dans les Echos «Les στελέχη χρηματοδότες d'Entreprise ne pas le connaissent chômage. »Quelles que soient Leur fonction, DAF, Auditeurs internes, Trésoriers ou RAF: les εμπειρογνώμονες χρηματοδότες sont très Recherches. Ces στελέχη χρηματοδότες sont, en 2014, dans le οιονεί Plein emploi. Qualités requises: Le Διευθυντής Διοικητικό et Χρηματοδότης υποθέσουμε des responsabilités qui dépassent celles exigées παρ sa hiérarchie. Ses Rapports χρηματοδότες doivent être en της επάρκειας avec les attentes du Conseil d'Administration et des actionnaires ou des associés. Integre, fiable et αξιόπιστη, il maîtrise la Gestion et les interprofessionnelles επικοινωνιών. Il est πολυδύναμα, Reactif et διαθέσει d'une forte capacité d'οργάνωση. Il sait anticiper l'χρηματοδότης επιπτώσεις et économique des activités de l'Entreprise. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Στάδια: Στάδιο αποστολή ou en Entreprise de 6 à 12 semaines en 1ère Année et 12 semaines en 2ème Année Ou εναλλαγή (nous σύμβουλος) langue Vivante : 1 langue με την υποχρεωτική 1 langue supplémentaire en επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pratiques Όροι d'εισδοχής: Niveau II (bac + 3) 180 πιστωτικές μονάδες ECTS φάκελος sur Examens: Plusieurs συνεδρίες παρ ένας, organisées dans des κέντρα Partenaires Fede (Γαλλία et monde) Niveau De Sortie : Bac 5 πληροφορίες Diplôme : Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [-]

διαχείριση Européen πλοίαρχος περιβάλλοντος με Et Energétique

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [+]

UNE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, DES Στόχοι Comprendre le monde européen: μεταξύ culturalité, Πόροι του Humaines, Πολιτικών, το εμπόριο διεθνείς, fiscalité ... Appréhender les fondamentaux du διαχείρισης περιβάλλοντος με et énergétique, de la Gestion Στατιστικής et Financière Maîtriser le Droit de l'Environnement et de l'Energie, les οικονομίες d'Énergie, la αξιοποίησης des déchets et le πλοήγησης de la απόδοση metier ΟΗΕ Responsable Énergie / Environnement Φορτίο (ε) d'Etude Énergie / Environnement Énergie / Environnement Auditeur Eco-conseiller en chambre Consulaire Σύμβουλος Énergie / Environnement Chargé du Développement ανθεκτικό Σύμβουλος en Études Ενεργοβόρος κατοικία Ενεργειακή κατανάλωση ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Στάδια: Στάδιο αποστολή ou en Entreprise de 6 à 12 semaines en 1ère Année et 12 semaines en 2ème Année Ou εναλλαγή (nous σύμβουλος) langue Vivante : 1 langue με την υποχρεωτική 1 langue supplémentaire en επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pratiques Όροι d'εισδοχής: Niveau II (bac + 3) 180 πιστωτικές μονάδες ECTS φάκελος sur Examens: Plusieurs συνεδρίες παρ ένας, organisées dans des κέντρα Partenaires Fede (Γαλλία et monde) Niveau De Sortie : Bac 5 πληροφορίες Diplôme : Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [-]

Μάστερ της Ευρωπαϊκής διεθνή ιδιωτική τράπεζα

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Κατανόηση των ευρωπαϊκών προτύπων και των ιδιαιτεροτήτων τους στην επιχείρηση, Μάστερ τα βασικά της οικονομικής ανάλυσης και των στρατηγικών της διακυβέρνησης ... [+]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΤΟΧΟΙ Κατανόηση των ευρωπαϊκών προτύπων και των ιδιαιτεροτήτων τους στην επιχείρηση Μάθετε τα βασικά της οικονομικής ανάλυσης και των στρατηγικών της διακυβέρνησης Εμβάθυνση της λειτουργίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και την αγορά συναλλάγματος Αφομοιώσει τα σωστά εργαλεία, φορολογικά και διεθνή διαχείριση τραπεζικών Γνωρίζοντας πώς να διαχειριστεί τη σχέση με τον πελάτη, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς Μια ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνος για εταιρικούς πελάτες, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα Οικονομικός αναλυτής Διοικητικός έλεγχος εταιρική ταμίας Διαχειριστής χαρτοφυλακίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρακτική άσκηση: Οικοτροφείο ή αποστολή στην εταιρεία 6 έως 12 εβδομάδες κατά το πρώτο έτος και 12 εβδομάδες στο 2ο έτος Ή εναλλακτικά (επικοινωνήστε μαζί μας) ξένη γλώσσα : 1 υποχρεωτική γλώσσα 1 επιπλέον επιλογή γλώσσας ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ είσοδος: Επίπεδο ΙΙ (bac + 3) 180 credits στο αρχείο σχόλια: Αρκετές φορές το χρόνο οργανώνονται σε εταίρους κέντρα Fede (Γαλλία και σε όλο τον κόσμο) Έξοδος από το επίπεδο: Bac 5 Πληροφορίες Βαθμός: Ευρωπαϊκό Μάστερ ** εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Σχολών (Fede) - μια ένωση που διέπεται από το ελβετικό δίκαιο (CCS.art 60-79). Το Ευρωπαϊκό Masters είναι ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα επικυρωθεί από την IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) είναι ένας Αμερικανός φορέα διαπίστευσης. [-]

πλοίαρχος Européen Informatique

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [+]

UNE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, DES Στόχοι Connaitre les πτυχές géographiques, géopolitiques et économiques de l'Europe Apprendre l'διοίκηση des Réseaux, la Gestion de parc informatique, la sécurité des Systèmes d'πληροφορίες et l'διοίκηση des Systèmes d'exploitation Apprendre à προγραμματιστή des εφαρμογές et des créer βάσεις de données Maîtriser la προγραμματισμός avancée, les Systèmes temps Reel et embarqués Savoir conduire un projet metier ΟΗΕ Responsable sécurité des Systèmes d'πληροφορίες Chef de projets Σύμβουλος en Système d'πληροφορίες Auditeur informatique Chef de projet pour le Développement d'εφαρμογές ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Στάδια: Στάδιο αποστολή ou en Entreprise de 6 à 12 semaines en 1ère Année et 12 semaines en 2ème Année Ou εναλλαγή (nous σύμβουλος) langue Vivante : 1 langue με την υποχρεωτική 1 langue supplémentaire en επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pratiques Όροι d'εισδοχής: Niveau II (bac + 3) 180 πιστωτικές μονάδες ECTS φάκελος sur Examens: Plusieurs συνεδρίες παρ ένας, organisées dans des κέντρα Partenaires Fede (Γαλλία et monde) Niveau De Sortie : Bac 5 πληροφορίες Diplôme : Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [-]

πλοίαρχος Européen Logistique

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [+]

UNE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, DES Στόχοι Connaitre la règlementation des 'συναλλαγές commerciaux dans l'Union Européenne Assimiler les fondamentaux en επικοινωνίας, Διαπραγμάτευση, του εμπορίου et χρηματοδοτεί για τις διεθνείς, μάρκετινγκ, droit des Affaires, logistique et διαχείριση Maîtriser Ιουνίου Langue Vivante européenne Approfondir la logistique de production / de διανομής, le μεταφοράς, la Gestion de la Ποιότητας, les στρατηγικές d'ACHAT, l'βελτιστοποίηση des ροή et des διαδικασία metier ΟΗΕ Διευθυντής Αλυσίδας Τροφοδοσίας Responsable de Dépôt ou πλάκα-forme responsable logistique σύμβουλος logistique Responsable de production Acheteur et approvisionneur responsable μεταφοράς ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Στάδια: Στάδιο αποστολή ou en Entreprise de 6 à 12 semaines en 1ère Année et 12 semaines en 2ème Année Ou εναλλαγή (nous σύμβουλος) langue Vivante : 1 langue με την υποχρεωτική 1 langue supplémentaire en επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pratiques Όροι d'εισδοχής: Niveau II (bac + 3) 180 πιστωτικές μονάδες ECTS φάκελος sur Examens: Plusieurs συνεδρίες παρ ένας, organisées dans des κέντρα Partenaires Fede (Γαλλία et monde) Niveau De Sortie : Bac 5 πληροφορίες Diplôme : Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [-]

πλοίαρχος Opérationnel διαχείριση Européen Du Développement ανθεκτικό

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Le Δάσκαλος Européen est destiné à ceux qui projettent de travailler en διαχείρισης du Développement ανθεκτικό, en ενεχύρου avec les toutes fonctions de l'Entreprise, dans les trois grands secteurs économiques ... [+]

UNE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, DES Στόχοι Connaitre les πτυχές économiques et géopolitiques de l'Europe Appréhender les fondamentaux en Développement ανθεκτικό, ISO 26000, επικοινωνία, Ποιότητας, Santé, sécurité, Environnement et διαχείρισης, RSE Maîtriser la ευθύνης sociétale et le Développement ανθεκτικό en Entreprise metier ΟΗΕ Le Δάσκαλος Européen est destiné à ceux qui projettent de travailler en διαχείρισης du Développement ανθεκτικό, en ενεχύρου avec les toutes fonctions de l'Entreprise, dans les trois grands secteurs économiques, au sein de PME PMI: Ποιότητας, Sécurité, Environnement (QSE) Πόροι Humaines, Achats, Gestion, η παραγωγή Τη διαχείριση, το μάρκετινγκ, τις εμπορικές Ευθύνης Sociétale de l'Entreprise (ΑΠΕ) ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Στάδια: Στάδιο αποστολή ou en Entreprise de 6 à 12 semaines en 1ère Année et 12 semaines en 2ème Année Ou εναλλαγή (nous σύμβουλος) langue Vivante : 1 langue με την υποχρεωτική 1 langue supplémentaire en επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pratiques Όροι d'εισδοχής: Niveau II (bac + 3) 180 πιστωτικές μονάδες ECTS φάκελος sur Examens: Plusieurs συνεδρίες παρ ένας, organisées dans des κέντρα Partenaires Fede (Γαλλία et monde) Niveau De Sortie : Bac 5 πληροφορίες Diplôme : Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [-]

πλοίαρχος διαχείρισης Européen Des Πόροι του Humaines

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). [+]

Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). UNE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, DES Στόχοι Αναγνωριστικό et les comprendre enjeux professionnels interculturels de l'Europe Connaitre le Droit du Travail et des Ανωνύμων Approfondir la Gestion δημοσιονομικό d'un projet et le διαχείριση Ομάδος Assimiler les méthodes de επικοινωνίας interne, διοίκηση l'du προσωπικού et la politique de αμοιβής Appréhender la Gestion prévisionnelle des emplois et des ικανοτήτων (GPEC) Maîtriser la Psychologie du travail et l'εργονομικά Suivre une σπεσιαλιτέ en ou σχηματισμό en Recrutement metier ΟΗΕ σχηματισμό responsable responsable Recrutement Chef de projets σύμβουλος RH responsable RH Responsable du Développement des Πόροι Humaines ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Στάδια: Στάδιο ou αποστολή en Entreprise: de 6 à 12 semaines en 1ère Année 12 semaines en 2ème Année Ou en εναλλαγή (nous σύμβουλος) langue Vivante : 1 langue με την υποχρεωτική 1 langue supplémentaire en επιλογή specialites : Σχηματισμός Recrutement ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pratiques Προϋποθέσεις d'είσοδος: Niveau II (bac + 3) 180 πιστωτικές μονάδες ECTS φάκελος sur Examens: Plusieurs συνεδρίες παρ ένα organisées dans des κέντρα Partenaires Fede (Γαλλία et monde) Niveau De Sortie : Bac 5 [-]

πλοίαρχος επικοινωνίας Européen, SPECIALITE στρατηγικές Publicitaires Et Numérique επικοινωνίας

Διαδίκτυο 2 χρόνια Ανοικτή Εγγραφή Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό Κονγκό Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Ζαΐρ) σε απευθείας σύνδεση Ρεϊνιόν (Γ.) Reunion σε απευθείας σύνδεση Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο σε απευθείας σύνδεση Κογκό Κονγκό ROC (Μπραζαβίλ) σε απευθείας σύνδεση Μαυρίκιος Μαυρίκιος απευθείας σύνδεση Καναδάς Καναδάς απευθείας σύνδεση Νίγηρας Νίγηρας απευθείας σύνδεση Γαλλική Πολυνησία Γαλλική Πολυνησία απευθείας σύνδεση Λίβανος Λίβανος απευθείας σύνδεση Σενεγάλη Σενεγάλη απευθείας σύνδεση Μαρόκο Μαρόκο σε απευθείας σύνδεση Γαλλική Γουιάνα Γαλλική Γουιάνα απευθείας σύνδεση Ακτή Ελεφαντοστού Cote d'Ivoire Online Γαλλία Γαλλία Συνδεδεμένοι Τυνησία Τυνησία σε απευθείας σύνδεση Γουαδελούπη (Γ.) Γουαδελούπη απευθείας σύνδεση Βέλγιο Βέλγιο σε απευθείας σύνδεση Αλγερία Αλγερία σε απευθείας σύνδεση Μαρτινίκα (Φρ.) Μαρτινίκα απευθείας σύνδεση Ελβετία Ελβετία σε απευθείας σύνδεση +37 περισσότερα

Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [+]

UNE ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, DES Στόχοι Mesurer ses connaissances et ses capacités à l'Europe comprendre Maîtriser les fondamentaux en μάρκετινγκ, επικοινωνίας et Publicité Comprendre le droit de la Marque, des sociétés et des consommateurs Appréhender la Stratégie GLOBALE de επικοινωνίας et γιος στέλεχος juridique Approfondir la web επικοινωνία et les nouveaux Medias metier ΟΗΕ Chef de Publicité on line Responsable mots Κλειδιά Chef de projet Editorial Editorial webmaster Chef de projet internet διαχειριστής διαφήμισης διευθυντής της κυκλοφορίας Planneur stratégique, webplanner Chef de produit MULTIMÉDIA Responsable partenariatResponsable μεταξύ των μέσων επικοινωνίας responsable ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Στάδια: Στάδιο αποστολή ou en Entreprise de 6 à 12 semaines en 1ère Année et 12 semaines en 2ème Année Ou εναλλαγή (nous σύμβουλος) langue Vivante : 1 langue με την υποχρεωτική 1 langue supplémentaire en επιλογή SPECIALITE : Στρατηγικές Publicitaires et Επικοινωνίας Numérique ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Pratiques Προϋποθέσεις d'είσοδος: Niveau II (bac + 3) 180 πιστωτικές μονάδες ECTS φάκελος sur Examens: Plusieurs συνεδρίες παρ ένα organisées dans des κέντρα Partenaires Fede (Γαλλία et monde) Niveau de Sortie: Bac 5 πληροφορίες Diplôme : Δάσκαλος Européen ** Délivré παρ la Fédération Européenne des Ecoles (Fede) - régie Σύλλογος par le droit Suisse (CCS.art 60-79). Le Δάσκαλος Européen est un Diplôme européen Βαλιδέ par l'IACBE (Διεθνής Συνέλευση για Collegiate Business Εκπαίδευσης) qui est un organisme d'διαπίστευσης Américain. [-]

Βίντεο

Présentation de l'école INEAD

Emilie Alakl, tutrice chez INEAD, institut d'enseignement

INEAD - Apprenez l'Anglais avec Louise Ventura

Επικοινωνία

INEAD

Διεύθυνση Avenue Denis Padovani 39
Vitrolles 13127, France
Ιστοσελίδα http://www.inead.fr/