Διεθνές Επιχειρησιακό Μάστερ

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Για να επιτύχει την κοινωνική και επαγγελματική ένταξή της στη νέα παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή οικονομία, ο φοιτητής πρέπει σήμερα να συμπεριφέρεται σαν νέος διευθυντής που επιβεβαιώνει το προσωπικό του επαγγελματικό έργο. Το Διεθνές Επιχειρησιακό Master είναι προετοιμασμένο σε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων η εναλλακτική τεχνική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη Γαλλία και το εξωτερικό.

MASTERE 1


Οι βασικές αρχές της εταιρείας

 • λογιστική
 • επεξεργασία δεδομένων
 • εμπορία
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Επιχειρήσεων
 • Προσωπική διαχείριση
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Αγγλικά


Τα βασικά στοιχεία της οικονομίας

 • επικοινωνία
 • οικονομία
 • Τεχνικές πωλήσεων
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Μελέτη περίπτωσης εμπορίας
 • Διαχείριση Έργου


Επαγγελματικές αποστολές


MASTERE 2


Η διεθνής οικονομία

 • Διεθνής οικονομία
 • φορολογικού συστήματος
 • Διεθνές νομικό περιβάλλον


Εταιρική διαχείριση και επιχειρηματικό δίκαιο

 • Διαχείριση Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Έργου
 • Εταιρικά Παιχνίδια
 • λογιστική
 • Οικονομική ανάλυση
 • Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
 • Προσωπική διαχείριση
 • Αγγλικά


Διεθνής πρακτική διαχείρισης

 • εμπορία
 • επεξεργασία δεδομένων
 • γεωπολιτική
 • Διεθνής επικοινωνία
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Εξαγωγική εφοδιαστική
 • Ψηφιακή διαχείριση
 • Διαχείριση Εξαγωγών Εμπορίου
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ / webmarketing


ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Διεθνής αγοραστής
 • Διευθυντής Διεθνούς Αγοράς
 • Διεθνείς Συμβουλές Χρηματοδότησης
 • Διεθνής Σύμβουλος Στρατηγικής
 • Εμπορική εξαγωγή
 • Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης
 • Διευθυντής Υποκαταστημάτων στο Εξωτερικό
 • Επιχειρηματικό προγραμματιστή
 • Διευθυντής μάρκετινγκ θυγατρικών εξωτερικού
 • Διαχειριστής εξαγωγής
 • Διαχειριστής ζώνης
 • Διεθνές Ταμίας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


απόδοση

11 Οκτωβρίου 2018


Επίπεδο πρόσβασης

Bac 3 και παραπάνω


Τύπος εκπαίδευσης

Αρχική και εναλλαγή


RNCP πιστοποιημένο

Επίπεδο Ι Bac 5

Δίδακτρα

εκπαίδευση


Τα 60 € των τελών αίτησης δεν επιστρέφονται με κανένα τρόπο.

Αυτά τα ποσοστά ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (από 01/10/2018 έως 30/09/2019).

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν μόνο τα τέλη εγγραφής, με εξαίρεση τα παρεπόμενα έξοδα: κοινωνική ασφάλιση, αμοιβαία ασφάλιση, BDE κ.λπ.

Ως μέρος μιας σύμβασης επαγγελματικής κατάρτισης, τα δίδακτρα είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη της εταιρείας.

Η κατάθεση κατά την εγγραφή μπορεί να γίνει με επιταγή, μεταφορά ή μετρητά. Δεν θα δοθεί στον φοιτητή έγγραφο προεγγραφής πριν από την εξόφληση της επιταγής ή της μεταφοράς. Η περίοδος συλλογής υπολογίζεται μεταξύ 2 και 4 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση ανάκλησης, για οποιονδήποτε λόγο, τα δίδακτρα και τα δίδακτρα παραμένουν στο IEA Paris εκτός από την περίπτωση απόρριψης θεώρησης που επιβεβαιώνεται από επίσημο έγγραφο του προξενείου της ενδιαφερόμενης χώρας. . Εάν η απόσυρση αιτιολογείται από την άρνηση θεώρησης που δικαιολογείται από το προξενείο, 1 000 ευρώ παραμένουν στην ΙΕΑ και 500 ευρώ επιστρέφονται στον φοιτητή υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση επιστροφής δαπανών θα γίνει το αργότερο στις 30 Οκτωβρίου ακαδημαϊκού έτους.

* Πληρωμή σε 4 φορές:

Αυτή η μέθοδος αφορά φοιτητές που δικαιολογούν ένα πρόσωπο που ενεργεί ως κοινή εγγύηση με ένα γαλλικό φορολογικό εισόδημα τουλάχιστον € 40.000 ετησίως. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται μόνο με έκπτωση.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

Créée en 1979, l'IEA a pour vocation de former des talents à fort potentiel, capables d'appréhender dans un environnement multiculturel les grands enjeux sociétaux de demain.

Créée en 1979, l'IEA a pour vocation de former des talents à fort potentiel, capables d'appréhender dans un environnement multiculturel les grands enjeux sociétaux de demain. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη