Μεταπτυχιακό Επιστημών Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

University of Nicosia

Περιγραφή Προγράμματος

Μεταπτυχιακό Επιστημών Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

University of Nicosia

 • Διάρκεια Σπουδών (έτη): 1.5 έτος
 • Τίτλος Σπουδών: Επιστήμες Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 3 εξάμηνα)
 • Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης / μερική φοίτηση
 • Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Από τη μια, να βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα της εξειδίκευσής του μέσα από (α) την παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων σε προκεχωρημένο επίπεδο, (β) τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, και (γ) την αλληλεπίδραση με τα Μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους φοιτητές. Από την άλλη, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας, και (γ) τη συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια ερευνητικού περιεχομένου. Γενικά, ο συνολικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει το φοιτητή να γίνει σκεπτόμενο άτομο και επιστήμων παιδαγωγός.

Στόχοι

 1. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης.
 2. Να αντιλαμβάνονται τη σχολική μονάδα ως ανοικτό σύστημα, το οποίο, από τη μια, βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και, από την άλλη, ρυθμίζει ορθολογιστικά τη δράση του για αξιοποίηση των εισροών που δέχεται, για τη μεθόδευση των διαδικασιών που ακολουθεί και για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του.
 3. Να αντιλαμβάνονται τη δυναμική της ομάδας και να αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό του σχολικού οργανισμού για τη μετατροπή του σε μανθάνουσα κοινότητα.
 4. Να ασκηθούν σε δεξιότητες οργάνωσης, διοίκησης και ηγεσίας όπως: επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, προγραμματισμός, οργάνωση και προεδρία συνεδρίας, ανάπτυξη προσωπικού, αξιολόγηση προγραμμάτων και σχολικού έργου.
 5. Να εμβαθύνουν στη θεωρία και τη μεθόδευση εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας, στην αξιολόγηση προσωπικού και στην αξιολόγηση προγραμμάτων και σχολικού έργου.
 6. Να μελετήσουν σε βάθος θεωρητικά θέματα της εκπαίδευσης, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τη φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ψυχολογική θεώρησή της.
 7. Να αξιοποιούν τα αποτελέσματα ερευνών, αναφορικά με την άσκηση ρόλων στην εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, να γίνουν ικανοί να προγραμματίζουν και να ολοκληρώνουν έρευνα δράσης για σκοπούς αυτοβελτίωσης.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος έχουν τις παρακάτω επιλογές:

 1. Να επιδιώξουν διοικητική θέση σε επίπεδο σχολείου (π.χ. Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής) ή/και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. Επιθεωρητής).
 2. Να εργαστούν ως επιμορφωτές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 3. Να καταλάβουν ακαδημαϊκή θέση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να επιδιώξουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Κατεύθυνσης.
 2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Κατεύθυνσης που επέλεξαν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
 3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Κατεύθυνση και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα.
 4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
 5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
 6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
 7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Κατεύθυνση, π.χ. διοίκηση σχολείου, ποιοτική διδασκαλία, συνεκπαίδευση.
 8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/συστήματος/ προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
 10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες.

Οικονομική Βοήθεια -Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και προγράμματα εργασίας-σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • ελληνικά
University of Nicosia

Τελευταία ενημέρωση November 17, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
3 Εξάμηνα
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
13,590 EUR
Information
Deadline
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Locations
Κυπριακή Δημοκρατία - Nicosia, Nicosia
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Επικοινωνήστε με τη σχολή
Ημερομηνία Λήξης Επικοινωνήστε με τη σχολή
Dates
Σεπτ. 2019
Κυπριακή Δημοκρατία - Nicosia, Nicosia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Επικοινωνήστε με τη σχολή
Ημερομηνία Λήξης Επικοινωνήστε με τη σχολή