Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική και το Σχέδιο Αστικοποίησης

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Επί του παρόντος, ο τομέας των έργων έχει αναλάβει ισχυρό ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη στελεχών των πιο ποικίλων επαγγελμάτων, δεδομένου ότι όλοι συμμετέχουν, με διαφορετική σημασία, στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός έργου. Ο τομέας της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού στο σύνολό του είναι αναμφισβήτητα αυτός που έχει ιστορικά την μεγαλύτερη ανάπτυξη και εφαρμογή από τη δική του αντίληψη και για το λόγο αυτό την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις σημερινές επαγγελματικές απαιτήσεις που ειδικεύονται στα αστικά-αρχιτεκτονικά έργα. Λόγω αυτού, ο Δάσκαλος για την Ανάπτυξη Έργων Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, είναι διαρθρωμένος με ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την περιοχή, επειδή όχι μόνο ταξιδεύει παράλληλα στους τρεις κλασσικούς τομείς του κόσμου των έργων, όπως: Design, Management and Direction , αλλά και σε μια εγκάρσια έννοια με τους πέντε σχετικούς θεματικούς άξονες της περιοχής: - Ανάλυση και θεωρία της αρχιτεκτονικής και του αστικού ιστού. - Μεθοδολογική ανάπτυξη των έργων. - Υλοποίηση και διαχείριση έργου. - Τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα έργα Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας. - Τα έργα περιβάλλοντος στον τομέα της αρχιτεκτονικής και του πολεοδομικού σχεδιασμού. - Επιτρέποντας έτσι μια εξειδικευμένη κατάρτιση στην περιοχή από όλες τις απαραίτητες προσεγγίσεις για μια σωστή ιδιωτική επαγγελματική απόδοση στον ιδιωτικό τομέα ή / και σε κυβερνητικούς τομείς. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αλληλεπικάλυψη των 5 θεματικών αξόνων που αναφέρθηκαν με τους τρεις κλασσικούς τομείς του Έργου και ο συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άμεσης εφαρμογής αποτελούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζεται στην ενίσχυση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων για: - Σχεδίαση ενός έργου. - Διαχειριστείτε την προβολή σας από την εκκίνηση έως τη μεταθανάτια αντανάκλαση. και - Να κατευθύνει όλους τους ατομικούς και συλλογικούς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους προς τους στόχους του έργου και τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων.
Διάρκεια, δομή πίστωσης και πτυχίο Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος Master in Architecture και Urbanism projects είναι 900 ώρες (90 μονάδες). Αναφορικά με την κατανομή του χρόνου, διαπιστώνεται ότι: - Όντας ένα πρόγραμμα απόστασης και δεν υπόκειται σε μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο, δεν έχει καθοριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης, οπότε ο φοιτητής μπορεί να επισημοποιήσει την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμες θέσεις. - Για ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς λόγους, είναι διαθέσιμη μια ελάχιστη διάρκεια του Προγράμματος είκοσι ενός μηνός. - Ο μέγιστος διαθέσιμος χρόνος για το Πρόγραμμα είναι είκοσι τέσσερις μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία όλες τις δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν και να εγκρίνει το τελικό σχέδιο Master ή Thesis. - Η δομή της πίστωσης του προγράμματος Master in Αρχιτεκτονική και Πολεοδομικό Έργα παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Τελευταία ενημέρωση Οκτ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

The growing and global presence of FUNIBER is due to a teaching model that promotes the collaboration and cooperation among nations to enrich people formation. This model is the result of more than ei ... περαιτέρω

The growing and global presence of FUNIBER is due to a teaching model that promotes the collaboration and cooperation among nations to enrich people formation. This model is the result of more than eight years of experience of FUNIBER teaching graduate distance semi-attending and non attending virtual international projects of cooperation and formation with enterprise. This guarantees a model that supply effective results in relation to the teaching investment assumed versus the return in knowledge formation and personal and organizational learning. All of this because FUNIBER’s educative model guarantees a high quality global formation. Διαβάστε Λιγότερα
Βαρκελώνη , Jaén + 1 Περισσότερα Λιγότερα

FAQ

Άλλη