Το πρόγραμμα αυτού του Δασκάλου θέτει τα θεμελιώδη ερωτήματα για το τι μπορεί να είναι η αειφόρος ενέργεια και τι μπορεί να μοιάζει με μια μετάβαση με χαμηλές εκπομπές άνθρακα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Το πρόγραμμα έχει μεγάλη σημασία τόσο για τον δημόσιο τομέα όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Οι γνώσεις για την αειφόρο ανάπτυξη, την ενέργεια και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις αναμένεται να αυξηθούν έντονα στο μέλλον. Μια τέτοια κοινωνική αλλαγή απαιτεί επίσης νέους τρόπους σκέψης. Συνεπώς, η σε βάθος γνώση σε αυτούς τους τομείς θα είναι σε μεγάλη ζήτηση. Η πολυεπιστημονική προσέγγιση αυτού του πλοιάρχου θα ενισχύσει αναμφισβήτητα τη συνάφεια των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι μαθητές θα αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις σχετικά με την εθνική και διεθνή ενεργειακή πολιτική και πολιτική και, μεταξύ άλλων, θα αναλύσουν τις σχέσεις μεταξύ ενέργειας, κινδύνου, κοινωνικής ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανταλλαγή σπουδαστών

Κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, υπάρχουν δυνατότητες για διεθνείς ανταλλαγές σπουδαστών σε ένα από τα πανεπιστήμια-εταίρους μας στη Σκανδιναβία, την Ευρώπη ή την Αυστραλία.

85299_Picture4.jpg

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αναμένεται ότι οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του πλοίαρχου θα έχουν / θα είναι σε θέση να:

Η γνώση

 • Γνώση των φορέων ενέργειας, των ενεργειακών τεχνολογιών, των ενεργειακών προκλήσεων, της ψηφιοποίησης και των ΤΠΕ που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος
 • Προηγμένη γνώση της θεωρίας μετάβασης και άλλες θεωρητικές προοπτικές για την πολιτική και τις αλλαγές πολιτικής.
 • Προηγμένη γνώση της εθνικής και διεθνούς ενεργειακής πολιτικής και πολιτικής.
 • Προηγμένη γνώση των προκλήσεων που συνδέονται με μια μετάβαση με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και πώς αυτό επηρεάζει τόσο τις κοινωνικές δομές όσο και τις ατομικές ζωές σε διατομεακή προοπτική.
 • Προηγμένη γνώση των στρατηγικών και των ενεργειών που απαιτούνται για μια μετάβαση με χαμηλή περιεκτικότητα σε
 • Γνώση των σχέσεων μεταξύ ενέργειας, κινδύνου, κοινωνικής ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Προηγμένη γνώση της γεωπολιτικής και της βιοπολιτικής της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Γνώση των αγορών ενέργειας, της οικονομίας των πόρων και της καινοτομίας.

Δεξιότητες

 • Αξιολογήστε κριτικά διαφορετικές πηγές πληροφοριών και χρησιμοποιήστε τις για να δομήσετε και να αναπτύξετε ένα ακαδημαϊκό επιχείρημα.
 • Εφαρμόστε διαφορετικές θεωρίες για αναλυτικούς σκοπούς.
 • Εργασία ανεξάρτητα με την πρακτική και θεωρητική επίλυση προβλημάτων.
 • Διεξαγωγή ενός ανεξάρτητου ερευνητικού έργου.
 • Εφαρμόστε μια προχωρημένη κατανόηση των πολιτικών και πολιτικών ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική και την πολιτική βιώσιμης ενέργειας στην πράξη.

Γενικές ικανότητες

 • Αξιολογήστε και αξιολογήστε κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία, θεωρίες, προτάσεις πολιτικής και συστάσεις.
 • Εφαρμόστε τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια.
 • Επικοινωνήστε με την έρευνα, την ανάλυση και τα συμπεράσματα, κάνοντας αποτελεσματικές προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις.
 • Συμβολή στις στρατηγικές και λύσεις για μια βιώσιμη κοινωνία.

85304_picture7.jpg

Προοπτικές καριέρας

Το πρόγραμμα αυτό το μάστερ στις κοινωνικές επιστήμες έχει μεγάλη σημασία τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Η γνώση της αειφόρου ανάπτυξης, της ενέργειας και των περιβαλλοντικών προκλήσεων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά στο μέλλον. Μια τέτοια κοινωνική αλλαγή απαιτεί επίσης νέους τρόπους σκέψης. Συνεπώς, η σε βάθος γνώση σε αυτούς τους τομείς θα είναι σε μεγάλη ζήτηση. Η πολυεπιστημονική προσέγγιση αυτού του πλοιάρχου θα ενισχύσει αναμφισβήτητα τη συνάφεια των αποφοίτων των κοινωνικών επιστημών τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

85305_PIcture5.jpg

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποUniversity Of Stavanger »

Τελευταία ενημέρωση February 8, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
Free
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
International applicants (non-EU): 5 January 2019 - 5 February 2019 / Local applicants (Nordic and EU): 1 February 2019 - 1 March 2019
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
International applicants (non-EU): 5 January 2019 - 5 February 2019 / Local applicants (Nordic and EU): 1 February 2019 - 1 March 2019

Αύγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
International applicants (non-EU): 5 January 2019 - 5 February 2019 / Local applicants (Nordic and EU): 1 February 2019 - 1 March 2019
Ημερομηνία λήξης
Άλλη