114856_org-dev-banner-1.jpg

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Η ΜΑ στην Οργάνωση Ανάπτυξης παρέχει επαγγελματική προετοιμασία για την ανάπτυξη οργανώσεων και κοινοτήτων που είναι πιο υγιή και αποτελεσματική.

Σε τέσσερα εξάμηνα, οι συμμετέχοντες κερδίζουν τις πρακτικές δεξιότητες, τις εννοιολογικές γνώσεις και την πειραματική εμπειρία για την επιτυχή διοργάνωση και τις προσπάθειες βελτίωσης της κοινότητας.

Οι ομάδες ομάδων 15 μαθητών συμμετέχουν σε συζητήσεις σεμιναρίων, δραστηριότητες δημιουργίας δεξιοτήτων και εκτεταμένα επιτόπου έργα, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του έμπειρου διδάσκοντος ειδικευμένου σε ΟΠ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει μια ισχυρή δέσμευση για την αρχή της πολυμορφίας. Επιδιώκουμε ένα ευρύ φάσμα φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των μελών υποεκπροσωπούμενων ομάδων.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Οργανισμού παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στα άτομα μεσαίας σταδιοδρομίας που προετοιμάζονται να γίνουν διευθυντικά στελέχη και ειδικοί σε οργανωτικές αλλαγές, συμβουλές και ηγεσία. Οι τάξεις είναι κυρίως τα βράδια της εβδομάδας και τα Σάββατα, αν και τα προγράμματα πρακτικής άσκησης απαιτούν κάποια εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες. Όπου ενδείκνυται, τα έργα αυτά μπορούν να επικεντρωθούν στην οργάνωση χορηγιών των συμμετεχόντων.

Η επικέντρωση και ο μορφότυπος του προγράμματος βασίζονται στη συνειδητοποίηση ότι τα όλο και πιο ταραχώδη επιχειρηματικά, τεχνολογικά και κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντά μας δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις για τους περισσότερους οργανισμούς. Πρέπει να γίνουν πιο οικονομικά αποδοτικά, λογικά, καινοτόμα, επινοητικά και προσαρμοσμένα. Για να ανταποκριθούν κατάλληλα σε αυτές τις προκλήσεις, οι οργανώσεις πρέπει να είναι στελεχωμένες με διευθυντικά στελέχη και ειδικούς που έχουν ένα νέο σύνολο δεξιοτήτων. Χρειάζονται την ικανότητα:

 • Παροχή αποτελεσματικής ηγεσίας για την επιθυμητή αλλαγή
 • Κατανοήστε τη συστηματική και στρατηγική δυναμική που επηρεάζει την οργάνωση
 • Να είστε ενημερωμένοι με τις τελευταίες μεθόδους διαχείρισης και αλλαγής
 • Αντιμετωπίστε τους αιτιώδεις παράγοντες αντί να επιλύσετε επιφανειακές διορθώσεις
 • Οδηγός επανασχεδιασμού δομών οργάνωσης, διαδικασιών εργασίας και διακυβέρνησης
 • Εξετάστε τις ανάγκες και τις προοπτικές των ενδιαφερομένων μερών
 • Διευκολύνετε την επίλυση προβλημάτων ομάδων, τις προσπάθειες λήψης αποφάσεων και την ομαδική εργασία
 • Μεσολάβηση συγκρουόμενων συμφερόντων για την ανάπτυξη ευρείας συναίνεσης για δράση
 • Να είστε ανακλαστικοί και να είστε ενήμεροι για τη δική τους εσωτερική εμπειρία και τα πρότυπα αλληλεπίδρασης, καθώς αυτά μπορούν να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητά τους με ομάδες πελατών
 • Λειτουργούν με επίγνωση των κοινωνικών και ηθικών διαστάσεων του έργου τους
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποCalifornia State University Sonoma »

Τελευταία ενημέρωση Μάιος 12, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
550 USD
- τιμή ανά μονάδα
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Άλλη