Μεταπτυχιακό στη γλώσσα και τη διεθνή διαχείριση (LIM)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα Master στη γλώσσα και τη διεθνή διαχείριση έχει σχεδιαστεί για Γάλλους και διεθνείς φοιτητές με ευχέρεια σε τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες (εκτός από τη μητρική τους γλώσσα) που φιλοδοξούν σε μια καριέρα με διεθνή έμφαση. Το πρόγραμμα προσφέρει στους σπουδαστές μια ποικιλία μαθημάτων στις διεθνείς επιχειρήσεις (μάρκετινγκ, εμπόριο, εφοδιαστική, διαπραγμάτευση κλπ.), Καθώς και μαθήματα γλωσσών, όπου εστιάζεται στην απόκτηση βαθιάς γνώσης των κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών περιβαλλόντων του γεωγραφικές ζώνες που μελετούν. Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως στα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και στα γερμανικά, τα κινέζικα και τα ισπανικά. Μέσα από εντατική μελέτη και κατάρτιση, οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού του μεταπτυχιακού διπλώματος γίνονται ειδικοί στη διεθνή επιχείρηση ικανό να εξελιχθεί σε πολυπολιτισμικά πλαίσια. Διαλέξεις, ομάδες μελέτης, παιχνίδια ρόλων, σπουδαστικά προγράμματα και πρακτική άσκηση συνδυάζονται για να παρέχουν στους φοιτητές με βαθιά επαγγελματική κατάρτιση.

Δεξιότητες και δυνατότητες

Γλώσσες: Προφορική και γραπτή γνώση σε δύο ξένες γλώσσες, συν τρίτη γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων. Η πλειοψηφία των μαθημάτων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα. Οι απόφοιτοι μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι να εργάζονται σε ένα επαγγελματικό και διεθνές περιβάλλον.

Διαχείριση: Επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις σε διάφορες διεθνείς επιχειρηματικές λειτουργίες. Οι απόφοιτοι μας μπορούν να οδηγήσουν σχέδια και διαπραγματεύσεις στους τομείς του μάρκετινγκ, του εμπορίου, καθώς και της εφοδιαστικής. Εκπαιδεύονται επίσης στη δημιουργία επιχειρήσεων.

Διαπολιτισμικότητα: Οι σπουδαστές μας αποκτούν μια βαθιά κατανόηση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών των σύγχρονων κοινωνιών και κατανοούν πώς να εφαρμόσουν την διαπολιτισμικότητα. Με τις συνδυασμένες δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο πρόγραμμα Γλώσσες και Διεθνής Διοίκηση, οι απόφοιτοι μας είναι σε θέση να ξεκινήσουν δυναμικές και ευρείες διεθνείς σταδιοδρομίες.

Απαιτήσεις εισδοχής

Η πρώτη είσοδος έτους βασίζεται σε:

 • Εφαρμογή και συνέντευξη σε ξένη γλώσσα
 • Αρμοδιότητα σε δύο ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά ή Κινέζικα, ανάλογα με τις επιλεγμένες επιλογές γλώσσας (ΣΗΜ .: Οι σπουδαστές δεν επιτρέπεται να σπουδάσουν στη μητρική τους γλώσσα)

Δεύτερη Έτη Εισαγωγή βασίζεται σε:

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου έτους στις γλώσσες και τη διεθνή διαχείριση
 • Επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου έτους σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος μετά από συνέντευξη ξένων γλωσσών και μετά από έγκριση από το πανεπιστήμιο της αίτησης του υποψηφίου

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: Οι αιτούντες εργασία και οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Επικοινωνία: 03 21 60 38 17 / fcu-fare@univ-artois.fr

Μπορούν να απευθυνθούν στο μεταπτυχιακό δίπλωμα ή στο μεταπτυχιακό δίπλωμα μέσω της επικύρωσης των επαγγελματικών επιτευγμάτων και εμπειριών (VAPP) ή της επικύρωσης της προηγούμενης εμπειρίας (VAE) ή μιας μικτής πορείας.

Επικοινωνία: 03 21 60 60 59 / fcu-pac@univ-artois.fr

Ευκαιρίες καριέρας

Με ολοκληρωμένη κατάρτιση στο χώρο του μάρκετινγκ, της εφοδιαστικής, του εμπορίου και της διαχείρισης, καθώς και στις γλώσσες, οι απόφοιτοι μας βρίσκουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επίπεδο διεθνούς επιχειρηματικού, διοικητικού, εμπορικού, επικοινωνιακού και τουριστικού τομέα.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

 • Επιχειρησιακά μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά
 • Πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό καθώς και επαγγελματίες από διάφορους τομείς
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα διπλού διπλώματος με διεθνή πανεπιστήμια-εταίρους
 • Φοιτητικά προγράμματα που απευθύνονται στις ευρύτερες πανεπιστημιακές και επιχειρηματικές κοινότητες
 • Διεπιστημονικά προγράμματα όπως το Hackathon και το Kalypso, τα οποία τοποθετούν τους μαθητές σε καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης όπου αντιμετωπίζουν προκλήσεις πραγματικής ζωής και καταστάσεις οικοδόμησης ομάδων

Περιεχόμενα (2 έτη)

Εξάμηνο 1

12 εβδομάδες - 30 μονάδες ECTS

Γλώσσες (Προφορικές και γραπτές δεξιότητες, μελέτες περιπτώσεων σε διαπραγματεύσεις και διαπολιτισμική επικοινωνία)

 • Επιλογή δύο ξένων γλωσσών από τα γερμανικά, τα κινέζικα, τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά (Σημείωση Μητρική γλώσσα)
 • Γλώσσα επίπεδο ενός αρχάριου: Ιταλικά ή Ολλανδικά

Διοίκηση (μαθήματα διδασκαλίας στα αγγλικά και τα γαλλικά)

 • Εισαγωγή
 • Διεθνής επιχείρηση
 • Εμπορία
 • Πωλήσεις και διαπραγματεύσεις
 • Διαχείριση έργου
 • Εξέλιξη καριέρας
 • Προσωπικό έργο
 • Διαπολιτισμική διαχείριση

Διαπολιτισμικές μελέτες (κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών).

 • Ευρώπη - Κίνα: Αγγλοφωνικές ή Γαλλοφωνικές μελέτες και κινεζικές μελέτες
 • Ευρώπη - Αμερική: Δύο γεωγραφικές περιοχές μεταξύ αγγλοφωνικών σπουδών, γερμανόφωνων σπουδών, ισπανικών σπουδών και Γαλλοφωνικών σπουδών
 • Διεθνείς αγορές: Όλοι οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με τις προσεγγίσεις στις διεθνείς αγορές που διδάσκονται στα αγγλικά και τα γαλλικά.

Εξάμηνο 2

10 εβδομάδες - 30 μονάδες ECTS

Γλώσσα (Προφορικές και γραπτές δεξιότητες, μελέτες περιπτώσεων στις διαπραγματεύσεις και διαπολιτισμική επικοινωνία)

 • Επιλογή δύο ξένων γλωσσών από τα γερμανικά, τα κινέζικα, τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά (Σημείωση Μητρική γλώσσα)
 • Γλώσσα επίπεδο ενός αρχάριου: Ιταλικά ή Ολλανδικά

Διοίκηση (μαθήματα διδασκαλίας στα αγγλικά και τα γαλλικά)

 • Εξαγωγή
 • Επιχειρηματική οικονομία
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Εμπορία
 • Χρηματοδότηση
 • Διαχείριση έργου
 • Διαπραγμάτευση και επικοινωνία
 • Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαπολιτισμικές μελέτες (κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών).

 • Ευρώπη - Κίνα: Αγγλοφωνικές ή Γαλλοφωνικές μελέτες και κινεζικές μελέτες
 • Ευρώπη - Αμερική: Δύο γεωγραφικές περιοχές μεταξύ αγγλοφωνικών σπουδών, γερμανόφωνων σπουδών, ισπανικών σπουδών και Γαλλοφωνικών σπουδών
 • Διεθνείς αγορές: Όλοι οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με τις προσεγγίσεις στις διεθνείς αγορές που διδάσκονται στα αγγλικά και τα γαλλικά

Το εξάμηνο 2 ολοκληρώνεται με διάρκειας δύο μηνών και την ολοκλήρωση μιας έκθεσης σχετικά με την τοποθέτηση στο χώρο εργασίας.

Εξάμηνο 3

12 εβδομάδες - 30 μονάδες ECTS

Γλώσσες (Προφορικές και γραπτές δεξιότητες, μελέτες περιπτώσεων σε διαπραγματεύσεις και διαπολιτισμική επικοινωνία)

 • Επιλογή δύο ξένων γλωσσών από τα γερμανικά, τα κινέζικα, τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά (Σημείωση Μητρική γλώσσα)
 • Γλώσσα επίπεδο ενός αρχάριου: Ιταλικά ή Ολλανδικά

Διοίκηση (μαθήματα διδασκαλίας στα αγγλικά και τα γαλλικά)

 • Επιχειρηματική προσομοίωση Kalypso
 • Διεθνής οικονομία
 • Διεθνής επιχείρηση
 • Διαχείριση
 • Εμπορία
 • Επιμελητεία
 • Προσωπικό έργο
 • Εξέλιξη καριέρας
 • Διασφάλιση ποιότητας και κανονιστικές υποθέσεις

Διαπολιτισμικές μελέτες (κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών).

 • Ευρώπη - Κίνα: Αγγλοφωνικές ή Γαλλοφωνικές μελέτες και κινεζικές μελέτες
 • Ευρώπη - Αμερική: Δύο γεωγραφικές περιοχές μεταξύ αγγλοφωνικών σπουδών, γερμανόφωνων σπουδών, ισπανικών σπουδών και Γαλλοφωνικών σπουδών
 • Διεθνείς αγορές: Όλοι οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με τις προσεγγίσεις στις διεθνείς αγορές που διδάσκονται στα αγγλικά και τα γαλλικά

Εξάμηνο 4

30 μονάδες ECTS

Το 4ο εξάμηνο αποτελείται εξ ολοκλήρου από μια εξάμηνη πρακτική άσκηση ακολουθούμενη από την ολοκλήρωση μιας διπλωματικής εργασίας που βασίζεται στην εμπειρία τοποθέτησης στο χώρο εργασίας.

Τελευταία ενημέρωση Ιαν. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

L’Université d’Artois est une université multidisciplinaire dont le siège est situé à Arras, dans le Nord de la France

L’Université d’Artois est une université multidisciplinaire dont le siège est situé à Arras, dans le Nord de la France Διαβάστε Λιγότερα
Τάπητας τοίχου

FAQ

Άλλη