2ο Επίπεδο Ειδικεύοντας το Πρόγραμμα Μάστερ στην Κλιματική Αλλαγή: Λύσεις Προσαρμογής και Αντιμετώπισης

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Webinar

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Νοεμβρίου 2019

Ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα και η δυνατότητα πρόβλεψης των κινδύνων και παροχής αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Η πρώτη έκδοση του Προγράμματος Μάστερ "Κλιματική Αλλαγή: προσαρμογή και μετριασμός" του δεύτερου επιπέδου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για σπουδαστές και επαγγελματίες με επιστημονικό ή / και τεχνικό υπόβαθρο για:

 1. Αποκτήστε πλήρη κατανόηση της δυναμικής που στηρίζει τη συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη και τις συνακόλουθες κλιματικές αλλαγές, καθώς και την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεών τους στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
 2. Λάβετε μια πλήρη και λεπτομερή επισκόπηση των τεχνολογιών που θα οδηγήσουν τη μετάβαση προς τη μείωση του άνθρακα σε βασικούς τομείς (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, γεωργία) και θα διερευνήσουν πώς να εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις σε πραγματικές καταστάσεις.
 3. Προωθείται από ένα περιβάλλον προβληματισμού που προάγει την ανταλλαγή ιδεών και εμπειρογνωμοσύνης με ερευνητές από ανώτατα πανεπιστήμια και κορυφαία στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.
 4. Αποκτήστε πρακτική εμπειρία σε ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο σημαντικών εταιρειών που ασχολούνται με την εφαρμογή στρατηγικών βιωσιμότητας στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, της παραγωγής τροφίμων

Με μια ματιά

Προθεσμία: 22 Νοεμβρίου, ώρα 13:00 (ιταλική ώρα) Τέλη συμμετοχής και οικονομική υποστήριξη: Τέλη εγγραφής € 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες).
Μορφή: πλήρους απασχόλησης Πρακτική άσκηση: 500 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30
ECTS: 63 Διευθυντής: ο καθηγητής Francesco Laio
Χρονοδιάγραμμα: Ιανουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2020 Πανεπιστημιούπολη : Πολυτεχνείο του Τορίνο - Lingotto

124440_pexels-photo-1647220.jpegKristoffer Brink Jonsson / Pexels

Δομή του προγράμματος

Το 2ο επίπεδο που ειδικεύεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Αλλαγή του κλίματος: λύσεις προσαρμογής και μετριασμού" είναι ένα 1ετές πρόγραμμα προγραμματισμένο από τον Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο του 2020, με πλήρη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή. Συνδυάζει 4 διδακτορικές ενότητες με μετωπικές διαλέξεις, εργαστηριακές δραστηριότητες και πρακτικά σεμινάρια (από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο), ακολουθούμενη από πρακτική άσκηση 500 ωρών σε μία από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου). Η τελετή απονομής των βραβείων θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο του 2020. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος θα προσφέρει στους φοιτητές 63 ETCS.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ενότητα 1: Προκαταρκτικά μαθήματα (120 ώρες)

 • Εισαγωγή στην αλλαγή του κλίματος 30 ώρες
 • Παρακολούθηση της γης και παρακολούθηση του κλίματος 30 ώρες
 • Κλιματική Πολιτική, Οικονομικά και Οικονομικά 30 ώρες
 • Μεταβατική ενέργεια και παγκόσμια αειφορία 30 ώρες

Ενότητα 2: Μείωση της κλιματικής αλλαγής (120 ώρες)

 • Συλλογή και αποθήκευση άνθρακα 30 ώρες
 • Αποτύπωμα άνθρακα και εμπορία άνθρακα 30 ώρες
 • Συστήματα και υποδομές βιώσιμων μεταφορών 30 ώρες
 • Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και κοινότητες 30 ώρες

Ενότητα 3: Προσαρμογή της αλλαγής του κλίματος (90 ώρες)

 • Κλίμα-ανθεκτικές πόλεις και κοινότητες 30 ώρες
 • Αντιμετώπιση ακραίων συμβάντων 30 ώρες
 • Δεσμός τροφίμων-νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα 30 ώρες

Ενότητα 4: Εταιρικές προσεγγίσεις για την αλλαγή του κλίματος (100 ώρες)

 • Βιώσιμη διαχείριση 20 ωρών
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 20 ώρες
 • Πράσινες προμήθειες και αειφόρος αλυσίδα εφοδιασμού 20 ώρες
 • Αναφορά συμμόρφωσης για την αλλαγή κλίματος και επικοινωνία 20 ώρες
 • Οικοκαινοτομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 20 ώρες

1 εβδομάδα εργαστηρίου με εταιρίες εταίρους και επιτόπιες επισκέψεις

Πρακτική 500 ώρες

Ευκαιρίες καριέρας

Περίπου 24 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν παγκοσμίως μέχρι το 2030, εάν οι κατάλληλες πολιτικές για την προώθηση μιας οικονομίας πιο πράσινη τεθεί σε εφαρμογή ¹.

Ήδη τον Οκτώβριο του 2019, ο αριθμός των ανοικτών θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της λέξης "κλιματική αλλαγή", είναι 3.000 στην ΕΕ και 11.000 σε παγκόσμιο επίπεδο (πηγή: LinkedIn).

Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις είναι ανοικτές μόνο σε υποψήφιους υποψηφίους. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα βοηθά τους σπουδαστές και τους επαγγελματίες να εισέλθουν στην αγορά προσφέροντας εξειδικευμένη κατάρτιση κατάλληλη για εκτελεστικές θέσεις ως ειδικοί στον τομέα της κλιματικής αλλαγής στα τμήματα καινοτομίας και βιωσιμότητας εταιρειών και οργανισμών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες που ασχολούνται με: προβλήματα της υποδομής-ανθεκτικότητας και της ενεργειακής μετάβασης, πολεοδομία και ανάπτυξη, ασφάλιση και χρηματοδότηση, έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, εταιρείες πιστοποίησης, ακαδημαϊκά και / ή ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ.

¹ Πράσινες θέσεις απασχόλησης: Παγκόσμια Απασχόληση Κοινωνική Προοπτική 2018 ", Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

Απαιτήσεις εισδοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πλήρη πτυχίο (Master of Science / Laurea Specialistica / Laurea Magistrale) μέχρι την προθεσμία εγγραφής για να γίνουν δεκτοί σε αυτό το 2ο Επίπεδο Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους που ολοκλήρωσαν μαθήματα μεταπτυχιακού (ή ισοδύναμου) στους ακόλουθους τομείς:

 • Αγροτική επιστήμη
 • Αρχιτεκτονική
 • Βιολογία
 • Χημεία
 • Γεωεπιστήμη
 • Γεωγραφία
 • Μηχανική
 • Περιβαλλοντική οικονομία
 • Η φυσικη

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καλή επάρκεια στην αγγλική γλώσσα.

Πίνακας εξέτασης Πιστοποιητικό Ελάχιστη βαθμολογία αποδεκτή
IELTS IELTS (Διεθνές Σύστημα Ελέγχου Αγγλικής Γλώσσας) - Ακαδημαϊκή ή Γενική εκπαίδευση 5.0
Αξιολόγηση Αγγλικής Γλώσσας του Cambridge Cambridge Αγγλικά: Προκαταρκτική (PET)
BULATS
Περάστε με την Αξία
ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Σε εναλλακτική λύση σε ένα από τα παραπάνω πιστοποιητικά, μπορείτε να παρέχετε, εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, σφραγισμένη δήλωση / πιστοποιητικό γραμμένο σε επίσημο επιστολόχαρτο, το οποίο πιστοποιεί ότι:

 1. έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σχολικό έτος σε ένα γυμνάσιο στο οποίο το μέσο διδασκαλίας είναι Αγγλικά. Σε αυτή την περίπτωση, το σχολείο πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι: "Το μέσο διδασκαλίας είναι Αγγλικά".
 2. έχετε ένα αλλοδαπό δίπλωμα γυμνασίου το οποίο αναγνωρίζεται από το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας ως ισοδύναμο με το δίπλωμα της γαλλικής γλώσσας (diploma di maturità) ή έχετε υψηλότερο τίτλο σπουδών που χορηγείται από ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο το μέσο διδασκαλίας είναι Αγγλικά. Και στις δύο περιπτώσεις, το σχολείο πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι: "Το μέσο διδασκαλίας είναι Αγγλικά".

Η επιλογή θα βασίζεται:

 • Επιστολή αιτιολόγησης και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης της μεταπτυχιακής εργασίας.
 • Σημασία και συνοχή με τα θέματα του Δασκάλου της επαγγελματικής και μορφοποιητικής εμπειρίας.
 • Συνέντευξη των υποψήφιων υποψηφίων.

Δίδακτρα και απαλλαγές

Το κόστος συμμετοχής είναι 4.000 ευρώ για ολόκληρο το έτος.

Το τέλος συμμετοχής περιλαμβάνει διαλέξεις, διδακτικό υλικό και τεχνικές επισκέψεις.

Το PoliTo θα προσφέρει δύο τύπους παραίτησης από την αξία:

 • 10 απαλλαγές από 4.000 ευρώ το καθένα (που καλύπτουν ολόκληρο το τέλος συμμετοχής).
 • 10 παραιτήσεις 2.000 ευρώ η κάθε μία (καλύπτοντας το 50% του τέλους συμμετοχής).

125545_photo.jpg

Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2019

Σχετικά με τη Σχολή

Για περισσότερα από 150 χρόνια, το Politecnico di Torino είναι ένα από τα πιο διάσημα δημόσια θεσμικά όργανα σε διεθνές και ιταλικό επίπεδο σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογικής μεταφοράς και υ... περαιτέρω

FAQ

Άλλη