Executive Master of Enterprise IT Αρχιτεκτονικής

Οργανισμοί αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη για ένα ανθεκτικό και ευέλικτο σχεδιασμό και τη λειτουργία της επιχείρησης, στην οποία τα συστήματα πληροφοριών είναι όλο και παίζουν ζωτικό ρόλο για την υλοποίηση των ευκινησία και στρατηγική επιτυχία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια πληθώρα μοντέλων και το πλαίσιο στο χέρι στο επαγγελματικό τομέα, τις επιχειρήσεις πρέπει ακόμη να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της μετατρέποντας αυτές τις ιδέες σε πράξη.

Λόγω της έλλειψης απλές λύσεις, πολλές επιχειρήσεις να αναζητήσουν προηγμένη τεχνογνωσία με ένα ίδρυμα για την έρευνα. Για να καλυφθεί αυτή η ζήτηση Σχολή Διοίκησης Αμβέρσα και TU Delft - Delft Toptech έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική συνεργασία για να προσφέρει ένα state-of-the-art Εκτελεστικός Master της αρχιτεκτονικής ΤΠ Επιχείρηση. Αυτό το διεθνές πρόγραμμα προχωρά, όπου εφαρμοσμένη έρευνα της Σχολής Διαχείρισης Αμβέρσα, TU Delft και είναι διεθνείς άκρα ερευνητικών εταίρων, με σκοπό να προσφέρει βιώσιμη, καινοτόμα και βάσιμη έννοιες με αποδεδειγμένη πρακτική εφαρμογή.

Γιατί να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα στη Σχολή Διοίκησης Αμβέρσα;

Και οι δύο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση και διατήρηση της άρτια εκπαιδευμένο επιχείρησης και αρχιτέκτονες πληροφορικής, οι οποίοι έχουν τόσο τις δεξιότητες και τις ικανότητες στον τομέα των επιχειρήσεων και του συστήματος πληροφορικής του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής, αλλά και σε συναφείς τομείς όπως η στρατηγική των επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων και τη διακυβέρνηση της πληροφορικής, την ηγεσία και τη διαχείριση της αλλαγής.

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους ηγέτες της επόμενης γενιάς στην επιχείρηση και την αρχιτεκτονική, βασισμένη σε καινοτόμο, βιώσιμη και βάσιμη έννοιες σχεδόν με αποδεδειγμένη δυνατότητα εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και τις δύο πανεπιστημιουπόλεις και να μάθουν από τα στελέχη πεδίου και διεθνή σχολή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα σας αποδοθεί με το βαθμό του υπαλλήλου και διεθνώς αποδεκτά μάστερ »από τη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας και του Πανεπιστημίου Πιστοποιητικό TU Delft - Delft Toptech. Θα ήσασταν διατεθειμένος να αποκτήσουν επιτυχώς επαγγελματικές πιστοποιήσεις, όπως CISA (Certified Information Security Ελεγκτή), CISM (Certified Information Manager Security), CGEIT (Certified στη διακυβέρνηση της επιχείρησης IT), CRISC (Certified του κινδύνου και Πληροφοριακών Συστημάτων Ελέγχου) και DEMO Professional (Σχεδιασμός και Μηχανικών Μεθοδολογία Οργανισμοί)

Τι μπορείτε να αναμένετε;

επίπεδο περιεχομένου: Εμβάθυνση Τεχνογνωσία

Μετά την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος

  • τις γνώσεις σας σχετικά με τη γενική διαχείριση και τη διαχείριση θα έχει διευρυνθεί και να εμβαθυνθεί.
  • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει εξελίξιμο, στερεά συστήματα πληροφορικής
  • Θα είστε σε θέση να ενσωματώσει και τις δύο πτυχές της επιχείρησης και την αρχιτεκτονική πληροφορικής σε περιοχές της επιχείρησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαχείρισης αξίας.
  • Θα είστε σε θέση να παραδώσει ένα κύριο του έργου που είναι σχετικές για την καθημερινή εργασία σας.
  • Θα είστε σε θέση να αναπτύξει μια επαγγελματική σταδιοδρομία ως αρχιτέκτονας των επιχειρήσεων πληροφορικής.
  • Θα λάβετε μια επίσημη και διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο μάστερ Αμβέρσα Διαχείρισης και Πιστοποιητικό Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ Πανεπιστήμιο School of Business & Economics.
  • Θα ήσασταν διατεθειμένος να αποκτήσουν επιτυχώς επαγγελματικές πιστοποιήσεις όπως "Certified Professional DEMO" και CISA, CISM, CRISC ISACA και CGEIT

Δουβλίνο περιγραφείς και μαθησιακά αποτελέσματα Executive Master of Enterprise IT Αρχιτεκτονικής

Ημερομηνίες

Έναρξη: 28, Σεπτεμβρίου, 2017
Διάρκεια: 2 έτη, με μερική απασχόληση
Στην κατηγορία Οι συναντήσεις οργανώνονται κάθε 3 εβδομάδες σε μπλοκ των 2 ημερών: την Πέμπτη (14:00 - 22:00) και Παρασκευή (εννιά η ώρα - 17:00)

Δικαιώματα

€ 21.000 (εξαιρείται ο ΦΠΑ)
Περιλαμβάνει: τεκμηρίωση, βιβλία και οικιστικών άνοιγμα του σεμιναρίου.

Τοποθεσία

Σχολή Διοίκησης Αμβέρσα
Sint-Jacobsmarkt 9-13
BE-2000 Αμβέρσα
Βέλγιο

Απαιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν ένα μεταπτυχιακό (ή ισοφάρισε με επαρκή εργασιακή εμπειρία) και έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία.

Πτυχίο / πιστοποίηση

«Master of Enterprise IT Αρχιτεκτονικής» του πλοιάρχου βαθμό, επίσημα αναγνωριστεί από την Φλαμανδική Κοινότητα και θα απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι AACSB και NVAO διαπιστευμένο και αποφοίτους μπορεί να αποδείξει τον τίτλο τους «MSC» (Master of Science). Επιπλέον, θα λάβετε ένα Πανεπιστήμιο Πιστοποιητικό Delft University of Technology.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε13 περισσότερα μαθήματα αποAntwerp Management School »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
21,000 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη