EIT Food

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Ως κοινότητα γνώσης και καινοτομίας (Ε.Κ.Ε.) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), το EIT Food συνδέει εταίρους από κορυφαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα σε 13 χώρες της Ευρώπης και από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων.

EIT Food είναι μια πανευρωπαϊκή εταιρική σχέση με μια προσέγγιση που βασίζεται στον καταναλωτή, προκειμένου να ενδυναμώσει τους καινοτόμους, επιχειρηματίες και σπουδαστές να αναπτύξουν λύσεις παγκόσμιων επιπέδων στις κοινωνικές προκλήσεις, να επιταχύνουν την καινοτομία, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Στόχος της σύμπραξης είναι η ανάπτυξη ενός κλάδου τροφίμων υψηλής ειδίκευσης, ο οποίος συνεργάζεται με τους καταναλωτές για την παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρέχουν έναν υγιέστερο τρόπο ζωής για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

Ως μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα παγκοσμίως. EIT Food θέλει την Ευρώπη να ηγηθεί μιας παγκόσμιας επανάστασης στην καινοτομία και την παραγωγή τροφίμων. Η φιλοδοξία του EIT Food είναι να επανασχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, παραδίδουμε, καταναλώνουμε και ανακυκλώνουμε τα τρόφιμά μας και δημιουργούμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό τομέα τροφίμων που υποστηρίζει μια βιώσιμη και κυκλική βιοοικονομία.

Η προσέγγισή μας για τον καταναλωτή

EIT Food συνδέει τους πυλώνες του τριγώνου της γνώσης - την καινοτομία, την εκπαίδευση, τη δημιουργία επιχειρήσεων - με μια προσέγγιση που βασίζεται στον καταναλωτή και δίνει στους ευρωπαίους πολίτες την ευκαιρία να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής.
EIT Food θα εμπλέξει τους καταναλωτές στη διαδικασία αλλαγής, θα βελτιώσει τη διατροφή και θα καταστήσει το σύστημα τροφίμων πιο αποτελεσματικό από πλευράς πόρων, ασφαλές, διαφανές και αξιόπιστο.
EIT Food απευθύνει και συνδέει κορυφαίες εταιρίες και επιχειρηματίες, ερευνητές και καινοτόμους, σπουδαστές, ακαδημαϊκούς και κάθε ευρωπαίο πολίτη για να αναπτύξει παγκόσμιες λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις και να δημιουργήσει έναν τομέα τροφίμων που θα προστατεύεται και θα είναι αποτελεσματικός στο μέλλον.

EIT Food έχει έξι στρατηγικούς στόχους:

  1. Εξουδετέρωση της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών Τα τρόφιμα υποστηρίζουν τους ευρωπαίους πολίτες στη μετάβαση σε ένα έξυπνο σύστημα διατροφής που είναι περιεκτικό και καθησυχαστικό.
  2. Δημιουργήστε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε τρόφιμα για υγιεινή διατροφή Το EIT Food δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να κάνουν ενημερωμένες και προσιτές επιλογές προσωπικής διατροφής.
  3. Δημιουργία ενός συνδεδεμένου με τον καταναλωτή συστήματος διατροφικών τροφίμων Το EIT Food αναπτύσσει ένα δίκτυο ψηφιακής διανομής τροφίμων με τους καταναλωτές και τη βιομηχανία ως ισότιμους εταίρους.
  4. Βελτίωση της βιωσιμότητας μέσω της διαχείρισης των πόρων Το EIT Food αναπτύσσει λύσεις για τη μετατροπή του παραδοσιακού μοντέλου «παραγωγή-χρήση-διάθεση» σε κυκλική βιοοικονομία.
  5. Εκπαιδεύστε να εμπλακείτε, να καινοτομήσετε και να προωθήσετε Το EIT Food παρέχει δεξιότητες για το σύστημα τροφίμων για περισσότερους από 10.000 φοιτητές, επιχειρηματίες και επαγγελματίες μέσω προηγμένων προγραμμάτων κατάρτισης.
  6. Καταλύστε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στα EIT Food ενθαρρύνει την καινοτομία σε όλα τα στάδια της δημιουργίας επιχειρήσεων.

Στόχος της είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και του επιχειρηματικού πνεύματος στον τομέα και η απελευθέρωση του δυναμικού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα επιταχύνουν την καινοτομία, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα ωφελήσουν τις επιχειρήσεις και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Αυτό θα επιτευχθεί με:

  • Ανάπτυξη νέων ταλέντων: EIT Food προγράμματα εκπαίδευσης EIT Food θα προσελκύσουν και θα εμπλακούν σε νέα ταλέντα χάρη στο καινοτόμο περιεχόμενο των μαθημάτων το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει τα «σιλό» γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς του συστήματος τροφίμων. EIT Food θα εισαγάγει νέες μεθόδους μάθησης, επιχειρηματικά εργαλεία και επιχειρηματικές πρακτικές που θα βοηθήσουν τους σπουδαστές, τους επαγγελματίες και τα στελέχη σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους να καταστούν επιχειρηματίες πρωταθλητές στον ευρωπαϊκό τομέα τροφίμων.
  • Υποστήριξη της δημιουργίας και της επιτάχυνσης των επιχειρήσεων: Το EIT Food θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα τροφίμων και θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη παραμένει ο παγκόσμιος εξαγωγέας τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. EIT Food θα υποστηρίξει ενεργά τους επιχειρηματίες για τη μετατροπή των ιδεών τους σε επιχειρήσεις μέσα από όλο τον κύκλο εκκίνησης και τον σαφή καθορισμό της αγοράς τους. Θα δημιουργήσει μελλοντικούς επιχειρηματικούς πρωταθλητές στον τομέα των τροφίμων, οι οποίοι θα εκπληρώσουν τη φιλοδοξία τους να βελτιώσουν τη διατροφή, να επιτύχουν την επισιτιστική ασφάλεια και να προωθήσουν τα συστήματα διατροφής με αποδοτικό τρόπο.
  • Δημιουργήστε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε τρόφιμα για πιο υγιεινή διατροφή: το EIT Food θα αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία και τεχνολογίες που υποστηρίζουν εξατομικευμένα προφίλ διατροφής σε συνδυασμό με την ικανότητα αυτοαξιολόγησης της επίδρασης προσαρμοσμένων διαιτολογίων μέσω μη διεισδυτικής οικιακής διάγνωσης, κινητών συσκευών και ατομικής επιγραμμικής καθοδήγησης. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του σημερινού χάσματος μεταξύ των προθέσεων των ανθρώπων και της πραγματικής συμπεριφοράς προς υγιεινότερα τρόφιμα και θα οδηγήσει στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 7 ετών, οι εταίροι θα επενδύσουν σχεδόν 1200 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε μέχρι 400 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. Επιπλέον, αναμένεται να προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση από άλλες πηγές ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, πολλαπλασιάζοντας τις επενδύσεις του ΕΙΤ.

Τοποθεσίες

Λεύκεν

EIT Food

Address
Ubicenter A Philipssite 5 box 34
Leuven (3001 Heverlee)

3001 Λεύκεν, Φλάνδρα, Βέλγιο
Ιστότοπος
Τηλέφωνο
+32 (0) 16 170 000

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Προγράμματα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη