ITECH Lyon

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Η ITECH-Lyon έχει εκπαιδευτεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα στους τομείς των υλικών (πλαστικά, σύνθετα υφάσματα), της χημείας (βαφές-μελάνια-κόλλες), των καλλυντικών και των δερμάτινων υποδημάτων-δερμάτινων ειδών. Το ITECH-Lyon είναι ιδιωτικό σχολείο που δημιουργήθηκε από επαγγελματίες και υποστηρίζεται από επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις. Η International αποτελεί τον πυρήνα της ITECH-Lyon που αναπτύσσει την παρουσία της και τις ανταλλαγές σε όλο τον κόσμο (από τις ΗΠΑ στην Κίνα καθώς και στην Ευρώπη).

Επισκεφθείτε την ευρωπαϊκή μας ιστοσελίδα για να μάθετε περισσότερα: ITECH-EURO.eu

Εάν η Διδασκαλία είναι η πρώτη εκμάθηση της ITECH-Lyon, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τα οχυρά της. Αυτές μεταφράζονται μέσω ισχυρών εταιρικών σχέσεων στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • 500 φοιτητές
 • Ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διεθνείς συμφωνίες ανταλλαγής
 • Τεχνικό πτυχίο αναγνωρισμένο από την "Επιτροπή των Τίτλων της Ινγένειας"

Μοναδική και διαφορετική

Το ινστιτούτο κλωστοϋφαντουργικών και χημικών ινστιτούτων της Λυών (Lyon Textile and Chemical Institute) είναι το μόνο μηχανολογικό σχολείο που κατεβαίνει άμεσα από τις σχολές κλωστοϋφαντουργίας, δέρματος και χημείας που ιδρύθηκαν από επαγγελματίες στη Λυών πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Η ITECH-Lyon εκπαιδεύει μηχανικούς σε πλαστικά, υφάσματα, σύνθετα υλικά και χημεία, εξετάζοντας χρώματα, μελάνια, κόλλες, καλλυντικά, δέρματα και τις χρήσεις τους (υποδήματα, δερμάτινα είδη). Με την ιδιότητα του συνεταιρισμού, η ITECH-Lyon είναι μια Grande Ecole που δημιουργήθηκε και υποστηρίχθηκε από επαγγελματικές ενώσεις και εταιρείες. Εκτός από το κύριο μάθημα της μηχανικής, η ITECH-Lyon προσφέρει μαθήματα από προπτυχιακό έως μεταπτυχιακό επίπεδο: BTS (πιστοποιητικό ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης BTS), επαγγελματικό πτυχίο (απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Claude Bernard), μεταπτυχιακό κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, και η ειδίκευση Masters (Conférence des Grandes Ecoles σφραγίδα της έγκρισης) ITECH Lyon ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της και διεθνείς ανταλλαγές (από τις ΗΠΑ στην Κίνα, καθώς και την Ευρώπη.) Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση είναι η κύρια πρόσκληση ITECH-Λυών, Που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική, μεταπτυχιακή και μη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η ITECH-Lyon και η θυγατρική της ITECH Entreprises των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που διατίθενται στις επιχειρήσεις μέσω διαφόρων μορφών συμβάσεων ude ερευνητικά προγράμματα ενός ή περισσοτέρων ετών σε συνεργασία με πανεπιστήμια, βιομηχανικές μελέτες, αναλύσεις, δοκιμές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενοικίαση εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης πιθανής απόσπασης προσωπικού (καθηγητές πλήρους απασχόλησης) και επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως υπογράμμισε ο Louis Philippe Reynaud, Πρόεδρος της ITECH και ο Jérôme Marcilloux, ο Γενικός Διευθυντής του: «Το σχολείο μας συμβάλλει στη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας».

ITECH, περισσότερο από ένα ινστιτούτο, ένα παλιό ίδρυμα εκατό ετών.

 • Η ITECH γεννήθηκε το 1988 από τη συγχώνευση των ESITL και EFT, δύο σχολεία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκαν από επαγγελματίες.
 • Το ESITL (Ανώτατο Σχολείο των Κλωστοϋφαντουργικών Βιομηχανιών της Λυόν) ιδρύθηκε το 1840, την ενσάρκωση της εξαιρετικής παράδοσης της βιομηχανίας μεταξιού της Λυών.
 • Το EFT ιδρύθηκε το 1899 και είναι υποκατάστημα του Ινστιτούτου Βιομηχανικής Χημείας του Πανεπιστημίου της Λυών, το οποίο εξειδικεύτηκε αρχικά στο δέρμα πριν από τη διάνοιξη της πλαστικής μηχανικής (με το CNAM) προτού προσθέσει το τμήμα βαφών, μελανών και συγκολλητικών το 1969 και στη συνέχεια έγινε το ESCEPEA (Ανώτατο Σχολείο Δέρματος και Χρωμάτων, Μελάνων και Συγκολλητικών) το 1983.
 • Η συγχώνευσή της με το ESITL το 1988 πραγματοποίησε τη δημιουργία της ITECH και οδήγησε στη δημιουργία τμήματος κλωστοϋφαντουργίας.
 • Η ITECH, η οποία κληρονόμησε την επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη και των δύο σχολείων της μητέρας της, χρησιμοποίησε με επιτυχία τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των διδασκαλιών τους και τις στενές σχέσεις που διατηρούσαν πάντα με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Εκτός από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, η ITECH προσφέρει προοδευτική εκπαίδευση, καθώς τα μαθήματά της συστηματικά ενσωματώνουν νέες μηχανές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Η ITECH-Λυών ιδρύθηκε με σκοπό να συνδυάσει 4 επαγγελματικά πεδία σε ένα ενιαίο μάθημα με επίκεντρο τα "πολυμερή υλικά και επιχρίσματα": χημεία σύνθεσης, μηχανική πλαστικών, δέρμα και υφάσματα. pic_1_surfpic_2_glassespic_3_cars Η ITECH-Lyon εκπαιδεύει τους μηχανικούς στους τομείς των πολυμερών και των εφαρμογών τους, ιδιαίτερα των πλαστικών, των υφασμάτων, των σύνθετων υλικών και της χημείας (καλύπτοντας χρώματα, μελάνια, κόλλες και καλλυντικά), καθώς και δέρμα και χρήσεις (υποδήματα, δερμάτινα είδη). Η ITECH-Lyon είναι ιδιωτική ένωση και αναγνωρισμένη από το κράτος Grande Ecole, που δημιουργήθηκε και υποστηρίχθηκε από επαγγελματικές ενώσεις και εταιρείες. ITECH Lyon ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της και τις διεθνείς ανταλλαγές μέσω των προνομιούχων ακαδημαϊκών και βιομηχανικών συμβάσεών της. Η καινοτομία είναι το σύνθημα της ITECH-Lyon, το οποίο ισχύει τόσο για τα μαθήματα όσο και για την Έρευνα

Η Σχολή: περισσότεροι από 450 φοιτητές

4 επίπεδα εκπαίδευσης: * Μηχανικός ITECH: 3 χρόνια (μεταπτυχιακές σπουδές) 4 μεγάλες εταιρείες: Χημεία διαμόρφωσης (χρώματα, μελάνια, κόλλες, καλλυντικά κλπ.), Πλαστικά και σύνθετα υλικά, Υφάσματα και σύνθετα. Εισαγωγή σε μεταπτυχιακές σπουδές (Bachelor's in Chemistry, ...). Πιστοποιήθηκε από την CTI (Γαλλική Επιτροπή Προσόντων Τεχνικής) και EURACE. ΝΕΑ Ευρωπαϊκό Τμήμα: Σύνθεση Chemistry major; όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά. Χορηγείται από την βιομηχανία χρωμάτων (αμοιβές διδασκαλίας και διεθνή πρακτική εξάσκηση) * Ειδικευμένο "Mastère": 1 έτος "Καινοτομία και νέα μηχανική προϊόντων: από την ιδέα στην αγορά". Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχίο μηχανικού, μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο) ως αρχική κατάρτιση ή συνεχής εκπαίδευση. Μάθημα διαπιστευμένο από το Conférence des Grandes Ecoles. * Πιστοποιητικό για τα καλλυντικά και τη σύνθεση των χρωματισμένων προϊόντων: 1 έτος Συγκολλητικά / καλλυντικά / χρώμα / χρώματα και μελάνια. Εισαγωγή μετά από 2 χρόνια προπτυχιακών σπουδών. * IPL Summer School: 5 εβδομάδες από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου με επίκεντρο τις εφαρμογές πολυμερών στα υλικά. Γαλλική διδασκαλία: 40 ώρες διδασκαλίας. 50 ώρες πρακτικής μικρών ομάδων, πολιτιστικές εκδρομές και πολλά άλλα.

Polymer Sciences: Σήμερα είναι όλα σχετικά με τα πολυμερή!

Το πεδίο αντιπροσωπεύει την σύγχρονη επιστήμη εξ 'ολοκλήρου, καθώς οι άμεσες εφαρμογές των πολυμερών είναι παρόντες στις καθημερινές μας ζωές: τα δερμάτινα προϊόντα στη βιομηχανία πολυτελείας, τα πτερύγια ελικοπτέρων, τα μελάνια αντι-UV, τα παντελόνια και όλα τα καιρικά ρούχα, τα πλαίσια ποδηλάτων σύνθετα υλικά, νέα αντιηλεκτρικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ... όλα τα οποία δημιουργούνται μέσω της δημιουργικότητας των μηχανικών. Η σύνθεση και ο χειρισμός πολυμερών απαιτεί ισχυρή επιστημονική κατάρτιση (στη χημεία, στη μηχανική, ...). Ωστόσο, η ανάπτυξη εφαρμογών είναι θέμα γεύσης και πάθους. ITECH Lyon Engineering School, που ειδικεύεται σε δερμάτινα, υφαντικά και πλαστικά υλικά, και διαμόρφωσε προϊόντα χημείας (χρώματα, μελάνια, κόλλες, καλλυντικά, ...) έχει κάνει την επιστήμη και κυρίως την επιστήμη των πολυμερών, τον πυρήνα της εκπαίδευσης της. Οι ειδικότητές του, που συχνά συμπληρώνουν το ένα το άλλο, βοήθησαν στην προώθηση των επιστημών των πολυμερών, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή επιστημονική και οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα Μηχανικών

Αυτή η εκπαίδευση βασίζεται σε δύο βασικά επιστημονικά πεδία: τη χημεία και τη φυσικο-μηχανική. Βασικές γνώσεις αναπτύσσονται στο 1ο έτος για την προετοιμασία των σπουδαστών για τους μεγάλους τους. Η εκπαίδευση στο ITECH επικεντρώνεται στις επιστήμες των πολυμερών. Οι μηχανικοί της ITECH επιβεβαιώνουν τις δεξιότητές τους σε αυτόν τον τομέα καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους με την επιλογή του μεγάλου βοηθά τους να βρουν την πρώτη τους δουλειά με ευκολία. Εκτός από τις τεχνικές και επιστημονικές δεξιότητες, το ITECH επιτρέπει στους μαθητές του να αποκαλύπτουν και να αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες με οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες και πολλές παρουσιάσεις. Το πτυχίο μηχανικής της ITECH είναι το ισοδύναμο ενός "μεταπτυχιακού διπλώματος" για όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα εκτός Γαλλίας.

Μοναδικές και διαφορετικές

Η ITECH εκπαιδεύει τους μηχανικούς σε 3 χρόνια. Ο τύπος της προσφερόμενης εκπαίδευσης είναι:

 • Τακτική κατάσταση σπουδαστών
 • Κατάσταση μαθητείας (εναλλασσόμενα μαθήματα στο σχολείο και εργασία σε μια επιχείρηση για τα 3 έτη)

Οι φοιτητές που ακολουθούν το κανονικό μάθημα επιλέγουν μία από τις 4 μεγάλες εταιρείες που προσφέρονται μετά το 1ο έτος:

 • Χημεία σχηματισμού: Χρώματα, μελάνια, κόλλες και καλλυντικά
 • Πλαστικές ύλες
 • Υφάσματα Υλικά
 • Δέρμα

Η ITECH είναι μέλος του Συνεδρίου των Μεγάλων Οικοσυστημάτων και το πτυχίο της στη χημική μηχανική (Master's degree) είναι διαπιστευμένο από την CTI (Commission des Titres d'Ingénieurs).

Μια δυναμική αλληλεπίδραση

Το ITECH δημιουργήθηκε από επαγγελματίες και είναι αγκυροβολημένο σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Για το λόγο αυτό, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου συμμετέχουν επαγγελματίες συνδικαλιστές και βιομήχανοι σε κάθε τομέα (χρώματα, μελάνια, καλλυντικά, πλαστικά, δέρμα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). pic_5_tablepic_6_people Το σχολείο λαμβάνει υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη των αντίστοιχων συνδικάτων προκειμένου να ενημερώσει και να βελτιώσει τους προσανατολισμούς των προγραμμάτων που διδάσκονται. Οι σχέσεις που δημιουργούνται με τις επιχειρήσεις συμβάλλουν στην προώθηση της προσαρμοστικότητας του μελλοντικού μηχανικού (Συνέδρια, ενημερωτικές ημέρες, επαγγελματικά φόρουμ ...). Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα το οποίο άνοιξε το 2014. Για να ικανοποιηθεί η απαίτηση για μηχανικούς χρωμάτων που χρειαζόταν κατά την επόμενη δεκαετία, η ITECH εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Σχολή Οργάνων Χημείας. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά προκειμένου να προσελκυστούν οι ευρωπαίοι σπουδαστές Bachelor σε αυτό το κύριο που με μεγάλη ζήτηση στον τομέα της βαφής.

Σκληρή δημιουργικότητα

Όπως κάθε επιστήμη, η πρόοδος στους τομείς των πολυμερών βασίζεται στη δημιουργικότητα των ερευνητών και των μηχανικών που ασκούν την πειθαρχία. Ο φοιτητής ITECH πρέπει να είναι δημιουργικός καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία που βρίσκεται στη διάθεσή του εξελίσσονται συνεχώς. Αυτό το χαρακτηριστικό λαμβάνεται υπόψη στη διδασκαλία της ITECH. Η πολυεπιστημονική αποτελεί από μόνη της μια συγκεκριμένη εγγύηση για την ενσωμάτωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Για να ενθαρρύνει όμως τη δημιουργική πλευρά του φοιτητή, η ITECH διοργανώνει στο τέλος του τριετούς μαθήματος, το Proj'ITECH, ένα συνέδριο που επιτρέπει στους φοιτητές να παρουσιάσουν το έργο τους για το τελικό έτος, μπροστά σε ερευνητές,

Χέρια στην εκπαίδευση

Η ITECH είναι ανένδοτη στην παροχή στους φοιτητές μιας ισχυρής επαγγελματικής εμπειρίας. Πέρα από μια πολυεπιστημονική διδασκαλία, το ινστιτούτο προσθέτει ένα ελάχιστο 10 μηνών υποχρεωτικών πρακτικών σε εταιρείες για τους σπουδαστές κανονικής κατάστασης.

Κανονική κατάσταση

Τέλος 1ου έτους: Διεθνής εμπειρία - τουλάχιστον 6 εβδομάδες Αυτή η διεθνής εμπειρία προετοιμάζεται εκ των προτέρων από την άποψη της διαπολιτισμικής προσέγγισης και οι προσδοκίες σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζονται πλήρως. Πρόκειται για μια μεμονωμένη ανασκόπηση της εμπειρίας κάθε φοιτητή και χρησιμεύει ως βάση για τον προβληματισμό κατά τη διάρκεια των διαπολιτισμικών μαθημάτων με τον ακόλουθο όρο. Τέλος 2ου έτους: Μηχανική τοποθέτηση - τουλάχιστον 8 εβδομάδες Η πρακτική εφαρμογή με προνομιούχο εκπαιδευόμενο επιτρέπει στους μαθητές να έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της εταιρικής ζωής και να εξοικειωθούν με τις υλικές, οικονομικές και ανθρώπινες απαιτήσεις των εταιρειών. Τέλος 3ου έτους: Έργο τελικού έτους - μέγιστο 6 μήνες Πρόκειται για έργο που ανατίθεται γενικά σε νέους μηχανικούς. Οι σπουδαστές αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να δρουν αυτόνομα και να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα θέματα σε καταστάσεις που, μερικές φορές, μπορούν να αποδειχθούν πολύπλοκες. Το έργο περιλαμβάνει τουλάχιστον 5μηνη τοποθέτηση σε εταιρεία ή εργαστήριο είτε στη Γαλλία είτε στο εξωτερικό. Προαιρετική 1ετής πρακτική άσκηση (μεταξύ 2ου και 3ου έτους) Οι φοιτητές μπορούν, αν το επιθυμούν, να ολοκληρώσουν μια μονοετή πρακτική άσκηση με εταιρεία ή ξένο εργαστήριο αλλά υποχρεούνται να περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, μια παρατεταμένη διαμονή εκτός Γαλλίας είναι πάντα εξαιρετικά επωφελής και οδηγεί τους μαθητές να σκεφτούν προσεκτικά το σχέδιο σταδιοδρομίας τους.

Θέσεις εργασίας και απασχόληση

Οι μισοί από τους αποφοίτους της ITECH υπογράφουν τη σύμβασή τους πριν από την παράδοση του πτυχίου. Μετά από 6 μήνες, περισσότερο από το 90% των αποφοίτων προσλαμβάνονται. Τομείς δραστηριότητας

 • Βιομηχανία χημικών, κατασκευαστές χημικών προϊόντων
 • Καλλυντικά, χρώματα, βερνίκια, κόλλες, μελάνια,
 • Αεροναυπηγική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, συσκευασία, σύνθετα υλικά, πλασουργία
 • Δερμάτινη βιομηχανία, υποδήματα, δερμάτινα είδη, βυρσοδεψεία, πολυτελή
 • Κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες, τεχνικά και ιατρικά υφάσματα, είδη ένδυσης
 • Εμπόριο και διανομή
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η υπηρεσία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ITECH βοηθάει τους πτυχιούχους στην απασχόληση για περισσότερα από 25 χρόνια. Συνοδεύει τους μαθητές στην αναζήτηση ενός επαγγελματικού έργου και επαγγέλματος, σε στενή συνεργασία με έναν επαγγελματία σύμβουλο και έναν ψυχολόγο εργασίας. Κατά μέσο όρο, έχουμε 300 προσφορές που απευθύνονται απευθείας στην ITECH και εξετάζονται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας: 60% για Μηχανικούς και εξειδικευμένους Masters, 40% για τεχνικούς.

ITECH ENTERPRISES: Η τεχνογνωσία μιας "Grande Ecole" που χρησιμοποιείται για βιομηχανική χρήση.

Η ITECH-Lyon και η θυγατρική της, ITECH Entreprises, διαθέτουν την πλήρη γκάμα τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που διατίθενται στις εταιρείες μέσω διαφόρων μορφών συμβάσεων. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την έρευνα (CIFRE [βιομηχανικές ερευνητικές συμφωνίες κατάρτισης], μελέτες.), R

Πλατφόρμες δεξιοτήτων

Όλες οι πλατφόρμες επιδεξιότητας της ITECH-Lyon κατέχουν τους πόρους που απαιτούνται για την επεξεργασία και την επεξεργασία επιφανειών σε πιλοτική κλίμακα, που είναι διαθέσιμες σε εταιρείες με διάφορα προγράμματα.

 • Χημεία σχηματισμού (χρώματα, μελάνια, συγκολλητικά, καλλυντικά κ.λπ.)
 • Πλαστικά είδη
 • Υφάσματα
 • Δέρμα
 • Αναλυτικό εργαστήριο

Τοποθεσίες

Λυών

ITECH LYON

Address
ITECH LYON
87 chemin des mouilles
ECULLY cedex

69134 Λυών, Auvergne-Rhône-Alpes, Γαλλία
Ιστότοπος
Τηλέφωνο
+33 4 72 18 04 80

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Υποβολή ερώτησης

Άλλη