Institute for Cultural Diplomacy (ICD) - The Center for Cultural Diplomacy Studies

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το Κέντρο Πολιτισμικής Διπλωματίας του Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας ( ICD ) είναι το κορυφαίο κέντρο παγκοσμίως για τη μελέτη της Πολιτιστικής Διπλωματίας, προσφέροντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης για άτομα που ενδιαφέρονται να επιδιώξουν περαιτέρω εκπαίδευση και σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό κόσμο, τη διπλωματία , την κυβέρνηση ή / και τον ιδιωτικό τομέα, που σχετίζονται είτε εν όλω είτε εν μέρει με τον τομέα της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Το CCDS επικεντρώνεται ειδικότερα στην διερεύνηση της εξισορρόπησης μεταξύ σκληρής και μαλακής ενέργειας, στη διαδικασία παγκοσμιοποίησης σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο, στη διεθνή οικονομία

Τα προγράμματα CCDS προσφέρουν υψηλά επίπεδα ηγεσίας και παρέχουν στους μαθητές τις δεξιότητες για να διαμορφώσουν τους μελλοντικούς τους ηγετικούς ρόλους ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα ζητήματα που προκαλούν τον κόσμο σήμερα. Τα προγράμματα παρέχουν προηγμένες γνώσεις και αναλυτικά εργαλεία για τη μελέτη και πρακτική της πολιτιστικής διπλωματίας και τις δυνατότητες που έχει στη διαμόρφωση των διεθνών πολιτικών και των παγκόσμιων στρατηγικών. Τα προγράμματα CCDS χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Προγράμματα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Πτυχίο Προγράμματα στην Πολιτιστική Διπλωματία. Η Σχολή CCDS αποτελείται από καθηγητές, επικριτές πολιτικούς και έμπειρους επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα μέλη των σχολικών και συμβουλευτικών επιτροπών του CCDS εργάστηκαν εντατικά και συλλογικά για να σχεδιάσουν καινοτόμα προγράμματα σπουδών που παρέχουν μια μοναδική προσέγγιση στη μελέτη των πεδίων των διεθνών σχέσεων, της παγκόσμιας οικονομίας, των διαπολιτισμικών σχέσεων, της τέχνης

Τα προγράμματα σπουδών CCDS λειτουργούν με κοινή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας και των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Οι βαθμοί απονέμονται από τα Πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρίζονται ως πλήρως διαπιστευμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το δικαίωμα να απονέμουν πανεπιστημιακά πτυχία, αποτελούν μέρος της διαδικασίας της Μπολόνια που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για την απονομή πτυχίων. Τα προγράμματα παρέχουν στους σπουδαστές το πλεονέκτημα της μάθησης σε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική εμπειρία από το να ζουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Τα Πανεπιστήμια Συνεργατών του Κέντρου Μελετών Πολιτιστικής Διπλωματίας

Πανεπιστήμιο Furtwangen (HFU)

Το Furtwangen University (HFU) είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Γερμανίας και αναγνωρίζεται για την αριστεία του στους ακόλουθους τομείς:

  • Υψηλή ποιότητα και καινοτομία στη διδασκαλία
  • Ισχυρή πρακτική εστίαση μέσω της συνεργασίας με τη βιομηχανία
  • Διεθνής εστίαση
  • Εφαρμοσμένη έρευνα
  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
  • Συνεργασία και κίνητρα
  • Κοινωνική ευθύνη και προστασία του μέλλοντος

Η βασική εστίαση του Πανεπιστημίου Furtwangen είναι στην επιστημονική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα παραδοσιακά όρια μεταξύ των θεματικών πεδίων καταργούνται σε διεπιστημονικά έργα. Η HFU κατέχει ηγετική θέση στους ειδικευμένους τομείς της μηχανικής, της πληροφορικής, των συστημάτων πληροφορικής και της διαχείρισης, της διαχείρισης μηχανικών, των μέσων ενημέρωσης, των διεθνών επιχειρήσεων και της υγείας. Το φάσμα των μαθημάτων και προγραμμάτων βελτιώνεται διαρκώς για να ληφθούν υπόψη οι καινοτόμες εξελίξεις. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προχωρημένα προγράμματα σπουδών σε ταλαντούχους νέους, απονέμοντας κορυφαία και αναγνωρισμένα πτυχία που ανοίγουν εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε το ταξίδι που κάνουν οι σπουδαστές μας για να γίνουν υπεύθυνα και ικανά άτομα με την ικανότητα να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα ανεξάρτητα. Επιπλέον, μέσω της έρευνας με γνώμονα τις εφαρμογές και της ακαδημαϊκής επαγγελματικής ανάπτυξης, το πανεπιστήμιο μας υποστηρίζει την επόμενη γενιά επιστημόνων που συμβάλλουν στην καινοτομία και τη βελτίωση των δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου

Το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου είναι ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό κέντρο και ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στην κοινωνία και τηρεί τις αρχές της ακαδημαϊκής ακεραιότητας και της κριτικής σκέψης. Το Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρουμανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας ενεργά μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στην ανάπτυξη και τη χρήση της γνώσης. Ο κύριος στόχος του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκά προγράμματα και ερευνητικές εγκαταστάσεις και να αποτελέσει πρωτοπόρο της έρευνας και της διδασκαλίας.

Για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο έχει καθορίσει εταιρικές σχέσεις και στρατηγικές συνεργασίες με περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα πανεπιστήμια από 40 διαφορετικές χώρες.

Το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου ακολουθεί τις εκπαιδευτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η όλη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών έχει γίνει συμβατή με το πλαίσιο της Μπολόνια σε όλες τις σχολές του.

Τοποθεσίες

Βερολίνο

Institute for Cultural Diplomacy (ICD)

Address
Institute for Cultural Diplomacy
Gemthinerstr. 20

D-10785 Βερολίνο, Βερολίνο, Γερμανία

Ask a Question

Άλλη