SMC Business School

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Ποιοι είμαστε?

SMC Business School είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο ίδρυμα με μαθητές από περισσότερες από 130 διαφορετικές χώρες. Εκπαιδεύουμε υψηλά επιτεύγματα με αίσθηση ατομικισμού, ξεχωρίζοντας από τα πλήθη. Λαμβάνετε αξεπέραστη εξυπηρέτηση, ισχυρά επαγγελματικά δίκτυα, πραγματικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και παραμένετε ευέλικτοι στο χώρο και το χρόνο.

Το διαδικτυακό μας MBA και το διαδικτυακό διδακτορικό (DBA) κατέχουν pole-position στον ακαδημαϊκό χώρο. Τα ειδικά μαθήματα Εκπαιδευτικής Εκπαίδευσης μας ανοίγουν συναρπαστικά επαγγέλματα και μια εμπειρία «χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν».

Βέλτιστες πρακτικές

Ο πυρήνας του φοιτητικού σώματος της SMC Business School , που αποτελείται από υψηλόβαθμα επιτεύγματα από περισσότερες από 130 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως, έχει προχωρημένο επαγγελματικό κύρος και συνήθως βρίσκεται στην κορυφή των διεθνώς φημισμένων οργανισμών και επιχειρήσεων. Αυτή η περίσταση δημιουργεί μια αξεπέραστη προστιθέμενη αξία στους μαθητές του SMC Business School , στο βαθμό που επωφελούνται από την ανταλλαγή εκτεταμένων εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών - ένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η τέλεια εφαρμογή σας

Ευέλικτα διαδικτυακά προγράμματα

Τα ευέλικτα διαδικτυακά προγράμματα Master and Doctorate της SMC Business School μπορούν να παρακολουθούνται με μερική απασχόληση από οποιοδήποτε μέρος, σύμφωνα με τις προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις των μαθητών.

Για επαγγελματίες και άτομα που εργάζονται

SMC Business School αναγνωρίζει την ανάγκη για επαγγελματίες και άτομα που απαιτούν την υψηλότερη ευελιξία. Το σύστημα εξ αποστάσεως μάθησης επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν προσωπικά ημερολόγια σύμφωνα με τις επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις.

Σε εξέλιξη εγγραφή

Η εγγραφή συνεχίζεται. Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθούνται από οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε ρυθμό.

Η προσωπική προσοχή αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της κουλτούρας των υπηρεσιών SMC Business School . Η διοίκηση και η σχολή μας είναι από τις πιο ευαίσθητες, προσεκτικές και προσανατολισμένες στις υπηρεσίες στον εκπαιδευτικό χώρο. Αυτή είναι μια πτυχή, η οποία ενισχύει σημαντικά τη μαθησιακή εμπειρία, την ποιότητα και την επιτυχία.

Ακαδημαϊκή Φιλοσοφία

Ρεαλιστική προσέγγιση

 • Εξατομίκευση
 • Υψηλή διαδραστικότητα
 • Πρακτική-προσανατολισμένη
 • Συνεχείς ενημερώσεις
 • Σύγχρονα εργαλεία

Ακαδημαϊκή Αριστεία

 • Διεθνείς Συνεργάτες
 • Αναγνωρισμένη Σχολή
 • SMC Business School μαθημάτων SMC Business School
 • Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
 • > 15.000 μελέτες περιπτώσεων
 • Πύλη SMC Business School Online Learning
 • Πλατφόρμα δικτύωσης

Συνεχής υποστήριξη

 • Ενημέρωση μαθημάτων
 • Υποστήριξη Σχολής
 • Προσωπική συμβουλευτική
 • Υπηρεσίες τοποθέτησης
 • Δίκτυο Αποφοίτων

Πιστοποίηση και αναγνώριση

Αναγνώριση και αποδοχή πτυχίου

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι που αποκτήθηκαν μέσω του SMC Business School είναι αναγνωρισμένοι και αναγνωρισμένοι από την κυβέρνηση. SMC Business School συμμορφώνεται με τα υψηλότερα ελβετικά πρότυπα ποιότητας σε κάθε πτυχή της παροχής υπηρεσιών και της ακαδημαϊκής αυστηρότητας. Ο φορέας που χορηγεί πτυχίο SMC Business School συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων στην Αμερική.

Συμμόρφωση με τη Διακήρυξη της Μπολόνια

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των ευρωπαϊκών και διεθνών διαστάσεων στην εκπαίδευση, το SMC Business School υποβλήθηκε στη διαδικασία προσαρμογής στα κριτήρια της Διακήρυξης της Μπολόνια, η οποία ρυθμίζει τα πρότυπα και τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων και πτυχίων στην Ευρώπη. SMC Business School συμμορφώνεται πλήρως με τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτή τη διεθνή σύμβαση.

Τα διαπιστευμένα πτυχία αναγνωρίζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, κολέγια και πανεπιστήμια σε διεθνή κλίμακα. Ωστόσο, ένα διαπιστευμένο πτυχίο δεν αποτελεί εγγύηση για εγγραφή και αποδοχή σε άλλα πανεπιστήμια ή επιχειρήσεις. Οι μαθητές καλούνται επίσης να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές σχετικά με την αναγνώριση του προγράμματος και του πτυχίου.

Οι ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές οδηγίες

 • Υιοθέτηση ενός συστήματος ευανάγνωστων και συγκρίσιμων πτυχίων με στόχο τη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των μαθημάτων, πτυχίων και άλλων βραβείων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα προσόντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Δημιουργία ενός συστήματος πιστώσεων που στοχεύουν σε μεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες μάθησης και προσόντων, ECTS, παρέχοντας λειτουργίες μεταφοράς και συσσώρευσης. Μαζί με αμοιβαία αναγνωρισμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τέτοιες ρυθμίσεις θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και θα ενισχύσουν τη συμβατότητα, την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Προώθηση της κινητικότητας των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των ερευνητών και του διοικητικού προσωπικού, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη της Μπολόνια και στο Σχέδιο Δράσης για την Κινητικότητα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Νίκαια το 2000.
 • Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στη διασφάλιση ποιότητας και την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζουν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην εξασφάλιση προτύπων υψηλής ποιότητας και στη διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Προώθηση των ευρωπαϊκών διαστάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σημαντικές ευρωπαϊκές διαστάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας, αναπτύσσουμε ενότητες, μαθήματα και προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα με «ευρωπαϊκό» περιεχόμενο, προσανατολισμό ή οργάνωση. Αυτό θα αφορά ιδιαίτερα ενότητες, μαθήματα και προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε συνεργασία από ιδρύματα από διάφορες χώρες και οδηγούν σε αναγνωρισμένο κοινό πτυχίο.

Είστε έτοιμοι να προκαλέσετε το μέλλον σας;

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να απαντήσετε στις ερωτήσεις σας. Το γραφείο υποστήριξης των μαθητών μας είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει για κάθε πτυχή σχετικά με το θέμα σας. Απλώς συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εάν χρειάζεστε υποστήριξη. Είμαστε πολύ περήφανοι που χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας για εσάς και ανυπομονούμε να σας ακούσουμε.

Τοποθεσίες

Zug

Address
Vorstadt 26a,
6300 Zug, Canton of Zug, Ελβετία

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Υποβολή ερώτησης

Άλλη