University of the Aegean

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα διεθνές ερευνητικό προσανατολισμό πανεπιστήμιο. Πρόκειται για ένα εμπνευσμένο, καινοτόμο, κοινωνικά δεσμευμένη ίδρυμα που βρίσκεται στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, το αρχαίο λίκνο της γνώσης. Το ΕΚΠΑ ενσωματώνει την έννοια ενός «πανεπιστημιακού network'- ένα δίκτυο σχολών και τμημάτων, διασκορπισμένα σε πέντε νησιά του Αιγαίου: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος και Σύρο. Η πρόκληση της ακαδημαϊκής και διοικητικής αποκέντρωσης έχει οδηγήσει σε ευφάνταστες νέες προσεγγίσεις στην ακαδημαϊκή πρακτική και έχει ενισχύσει την αίσθηση της ενότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας του κάθε πανεπιστημίου. Είναι η δομή του δικτύου που ενθάρρυνε την ταχεία και πλήρη ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην καθημερινή πρακτική. Το ΕΚΠΑ επενδύει σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και διεπιστημονική τομείς της έρευνας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Έχει οδηγήσει το δρόμο για την εισαγωγή νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών επιστημών όπως περιβαλλοντικές μελέτες, των ΤΠΕ, των πολυμέσων και του σχεδιασμού, ανθρωπιστικές επιστήμες, Μεσογειακών Σπουδών, καθιστώντας το ΕΚΠΑ ένα πρωτοποριακό και ανταγωνιστικό θεσμό στα ελληνικά ΝΔ ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεχωρίζει για έναν έμπειρο και άρτια εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με μεγάλη εξειδίκευση της έρευνας, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, εκτεταμένες διεθνείς συνδέσεις και στα δύο προγράμματα έρευνας και ανταλλαγής και μια ζωντανή φοιτητική κοινότητα. Τα όμορφα νησιά του Αιγαίου παρέχουν ένα μοναδικό, φυσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο περιβάλλον στο οποίο υψηλής ποιότητας έρευνα και την εκπαίδευση του περιβάλλοντος μπορούν να ευδοκιμήσουν.   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεργάζεται για την πορεία Μικροβιολογίας Νερού με τρία άλλα πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Πατρών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Αθήνας.   Πανεπιστήμιο Πατρών Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε στην πόλη των Πατρών, την 11η του in1964 Νοέμβριο ως αυτοδιοικούμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα υπό την εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ιδρύθηκε κατά κύριο λόγο με την πρόθεση να επικεντρωθεί στην επιστήμη, την τεχνολογία, την οικονομία, τη διοίκηση επιχειρήσεων και οι κοινωνικές επιστήμες. Στην πρόταση για ένα νέο πανεπιστήμιο, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της Διεθνούς Διάσκεψης τον Αύγουστο του 1964, αναφέρεται ότι ο ρόλος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ένα παράδειγμα ενός πολύ ικανού ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να χρησιμεύσει ως κίνητρο για ο εκσυγχρονισμός του συνόλου του ελληνικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στους τομείς όπου θα χρειαστεί άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την υλοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Οι παραπάνω στόχοι είχαν, κατά τη διάρκεια του χρόνου, για να προσαρμοστεί στις νέες προοπτικές που προκύπτουν από την αναγνώριση του ρόλου της γνώσης και της τεχνολογίας στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και τη συμβολή του Πανεπιστημίου αναμένεται να κάνει προς την επίλυση σημαντικών περιφερειακών, εθνικών και ακόμη διεθνή προβλήματα.   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Η κύρια πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, και καλύπτει μια έκταση περίπου 33,4 εκταρίων. Αποτελείται από 7 σχολές, που αποτελείται από 33 σχολεία, 5 λειτουργίες, οι οποίες αποτελούνται από ένα σχολείο κάθε, καθώς και 4 ανεξάρτητα σχολεία. Σχετικά με 81.500 φοιτητές σπουδάζουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (72.140 στα προπτυχιακά προγράμματα και 8.360 στα μεταπτυχιακά προγράμματα). Υπάρχουν 2.150 μέλη ΔΕΠ: 739 καθηγητές, 435 αναπληρωτές καθηγητές, 634 επίκουροι καθηγητές, λέκτορες και 342. Υπάρχουν, επίσης, 11 βοηθούς διδασκαλίας, της έρευνας 58 υπότροφοι, 248 μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), 69 εκ των οποίων ανήκουν στην κατηγορία Ι και 179 για την κατηγορία ΙΙ, καθώς και 15 καθηγητές ξένων γλωσσών και 4 ξένους εκπαιδευτές. Τα μέλη ΔΕΠ είναι επίσης επικουρείται από 213 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (STLP). Το γραφείο διοίκηση αποτελείται από 400 μόνιμους υπαλλήλους και 528 εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επιπλέον, 596 άτομα έχουν προσληφθεί από τρίτους παρέχουν υπηρεσίες στο πανεπιστήμιο.   ΤΕΙ Αθήνας Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ 's) είναι νομικά πρόσωπα, τα οποία ιδρύθηκαν το 1983, στο πλαίσιο του Νόμου 1404/1983, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής γνώσης και το φόντο που παρέχονται από ελληνικά πανεπιστήμια και η ζήτηση για υψηλά καταρτισμένο προσωπικό που θα θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ελληνικής αγοράς σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία. Είναι αυτοδιοικούμενο, διεπιστημονική, προσανατολισμένη στην τεχνολογία ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με το Νόμο 3549/2007 είναι ΤΕΙ 's ίσο με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το ΤΕΙ Αθήνας είναι η μεγαλύτερη όλων των 's ΤΕΙ στην Ελλάδα βρίσκεται στο Αιγάλεω, ένα πυκνοκατοικημένο προάστιο της Αθήνας. Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Πάνω από 35.000 μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα των τεσσάρων ετών που παρέχονται από τις υπηρεσίες της και να διδάσκεται από το διδακτικό προσωπικό δεσμεύεται να διατηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης.

Όψη Online Μαθήματα »

Προγράμματα

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει: