HTSI School of Tourism and Hospitality Management Sant Ignasi

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Γιατί πρέπει να επιλέξετε το HTSI;

Η Σχολή Τουριστικής και Διοίκησης Φιλοξενίας Sant Ignasi είναι ένα πανεπιστημιακό κέντρο του Πανεπιστημίου Ramon Llull, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο Ίδρυμα Private Xavier, ίδρυμα που ιδρύθηκε από την Εταιρεία του Ιησού και με εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια του ESADE και του IQS.

Η δέσμευσή μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους αποφοίτους για την ακεραιότητα και την ευαισθητοποίηση για την ευθύνη τους Συμβάλλουν σε μια εξανθρωπισμένη ανάπτυξη Του τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικό διάλογο. Η Σχολή Τουρισμού και Διοίκησης Φιλοξενίας Sant Ignasi προσφέρει ένα Αυστηρή ακαδημαϊκή κατάρτιση ΚΑΙ μια Σαφή πρακτική καθοδήγηση Για τη διευκόλυνση της ταχείας απασχόλησης των αποφοίτων πανεπιστημίων στον τομέα:

  • Πλήρης κατάρτιση του ατόμου, συνδυάζοντας τις ακαδημαϊκές γνώσεις με τη συμβολή των ηθικών αξιών.
  • Διακεκριμένη διεθνής σχολή στο υψηλότερο επίπεδο.
  • Διδακτική μεθοδολογία βασισμένη στη μεθοδολογία μάθησης, με έμφαση στις μελέτες περιπτώσεων.
  • Συνεχής επαφή με επαγγελματίες στον τουρισμό και τη φιλοξενία μέσω επισκέψεων, διαλέξεων επισκεπτών και συνεδρίων.
  • Υποχρεωτικές και προαιρετικές πρακτικές πρακτικής άσκησης , ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στην τάξη σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας σε όλα τα πανεπιστημιακά προγράμματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η απασχόληση των σπουδαστών
  • Διεθνοποίηση των φοιτητών, με δυνατότητα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ανταλλαγών στο εξωτερικό.
  • Εξατομικευμένη υπηρεσία και υποστήριξη φοιτητών.

Αποστολή

Ο Σχολή Τουρισμού και Διοίκησης Φιλοξενίας Sant Ignasi Είναι ένα διεθνές πανεπιστήμιο με αποστολή να είναι Προώθηση της διδασκαλίας, της έρευνας και της διάδοσης των γνώσεων Στους τομείς της ηγεσίας και της διαχείρισης των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Σκοπός του είναι να συμβάλει στην επιστημονική, κοινωνική και ανθρώπινη κατάρτιση επαγγελματικά καταρτισμένων ατόμων Έχοντας επίγνωση της ευθύνης τους Να συνεργαστούν για την ανάπτυξη του τουρισμού Εξανθρωπιστικό παγκόσμιο φαινόμενο Και ως ειδική δραστηριότητα των ατόμων και των κοινωνιών. Η έμπνευση είναι η Χριστιανικός ανθρωπισμός, Που εκτελείται στο πλαίσιο του Διαπολιτισμικό διάλογο.

Όραση

Η Σχολή Τουρισμού και Διοίκησης Φιλοξενίας - Sant Ignasi καθιερώνεται για να είναι ένα πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο για την Πνευματική αυστηρότητα, Την επικριτική αίσθηση και την ακαδημαϊκή αριστεία και στο εγγύς μέλλον αποτελούν μέρος της ομάδας πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών κέντρων που σχετίζονται με το διεθνές επίπεδο με την ποιότητα και την αξία της κατάρτισης και τη σημασία της Συμβολή στη γνώση και στον διάλογο Στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, και την πρόοδο στη δέσμευση για τις βασικές αξίες που εμπνέουν την αποστολή και την ταυτότητά του.

HTSI επιθυμεί να προσφέρει ολοκληρωμένη κατάρτιση, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη των ανθρώπων, για το Άριστοι επαγγελματίες και υπεύθυνοι πολίτες. Η πορεία μάθησης πρέπει να επικεντρωθεί στην εκμάθηση και στην ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού που προσφέρει ο νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στην έρευνα, το HTSI συμβάλλει στη δημιουργία σχετικών γνώσεων επαγγελματικά και κοινωνικά, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και να εξαπλωθεί ευρέως. Σε έναν παγκόσμιο κόσμο, με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, και σε ένα πλαίσιο κοινωνικού και θρησκευτικού πλουραλισμού, το HTSI εδραιώθηκε ως Ανεξάρτητο χώρο Όπου ο καθένας μπορεί να εκφράσει και να συζητήσει τα σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν Του του XXI αιώνα. Το HTSI συνδέεται με την ομάδα των αποφοίτων και συνεχίζει να αναπτύσσεται στις σχέσεις του με τον επιχειρηματικό και τον επαγγελματικό κόσμο Να προωθήσει την κατάρτιση σε γνώσεις σε εθνικές και διεθνείς εταιρείες Και οργανώσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Ο HTSI συνεργάζεται επίσης για να ενισχύσει τους δεσμούς του με το δίκτυο των Ιησουιτών και άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων και συνεχίζει τη συνεργασία του με θεσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για να γίνει αυτό δυνατό, το HTSI πρέπει να είναι μια ελκυστική επιλογή για το διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό, όπου Όλοι μπορούν να αναπτύξουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Ομοίως, ο HTSI πρέπει να είναι σε θέση να κινητοποιεί ιδρύματα και εταιρείες στη σφαίρα επιρροής του για να αποκτήσει τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη, ιδίως για προγράμματα στήριξης σπουδών και ερευνητικά προγράμματα.

Τοποθεσίες

Βαρκελώνη

Address
HTSI-Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi
C/ Marqués de Mulhacén 40-42. Campus ESADE. Edificio 2.

08034 Βαρκελώνη, Καταλονία, Ισπανία

FAQ

Άλλη