Turin School of Development

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Από το 1991, το Τορίνο Κέντρο έχει προσφέρει μεταπτυχιακά ευκαιρίες μάθησης σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ένα διεθνές κοινό των πρόσφατων αποφοίτων και επαγγελματιών καριέρα.

Μέσω αυτών των Masters και Μεταπτυχιακά Προγράμματα, η Σχολή Τορίνο Ανάπτυξης επιτρέπει την Τορίνο Κέντρο να συμβάλει στην προετοιμασία μελλοντικών εμπειρογνωμόνων και ηγέτες που ασχολούνται με τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Κατά τα τελευταία 10 χρόνια και σε συνεργασία με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, η Σχολή Τορίνο Ανάπτυξης επεκταθεί σταδιακά το χαρτοφυλάκιο των Masters και άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.Το 2010-11, 7 προγράμματα που προσφέρονται ως εξής: Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο? Πνευματικής Ιδιοκτησίας? Διαχείρισης της ανάπτυξης? Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Εργασία? Δημόσιας Διοίκησης για τις δημόσιες συμβάσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη? Εφαρμοσμένα Οικονομικά της Εργασίας για την Ανάπτυξη και την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Η Σχολή Τορίνο Ανάπτυξης έχει αναπτύξει μια ισχυρή φήμη για την ύπαρξη μια πραγματικά διεθνή διαχείριση, το σχεδιασμό και την παράδοση αυτών των προγραμμάτων. Κάθε πρόγραμμα είναι συν-διαχείρισης από διεθνή οργανισμό στον τομέα της αρμοδιότητάς του και τις μαθησιακές ενότητες παραδίδονται από μια σχολή διακεκριμένων καθηγητών, υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

&nbsp

Ο στόχος των μεταπτυχιακών μας και Μεταπτυχιακά Προγράμματα


Στόχος μας είναι να παρέχουμε διεπιστημονική μεταπτυχιακή ευκαιρίες μάθησης με στοχευμένο περιεχόμενο και αποτελεσματικό τρόπο παράδοσης που είναι ευνοϊκό για να μεταδίδει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων σήμερα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.


Οι προσφορές εκμάθηση της Σχολής Τορίνο Ανάπτυξης δεν πρόκειται να είναι σε άμεσο ανταγωνισμό με παρόμοια προγράμματα που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια. Έχουν επιλεγεί και σχεδιαστεί με την προοπτική της «διαφοροποίησης» μέσω ενός συνδυασμού του χαρακτηριστικά, όπως:

&nbsp

 • πλήρη συμμετοχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και διακεκριμένη επαγγελματικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιασμού, την παράδοση και την εποπτεία
 • εντατικής παράδοση που ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες ενός Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού? αυτό είναι εφικτό και με το βέλτιστο συνδυασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, εφαρμόζεται σχέδιο ανάπτυξης και ερευνητικό έργο
 • πλήρη κάλυψη του πλήρους φάσματος των τεχνικών ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας στην σημερινή οικονομία της γνώσης
 • η δυνατότητα πρακτικής άσκησης με μία από τις θεσμικές του ΟΗΕ ή την επαγγελματική τους εταίρους μας.

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Τα ιδρύματα-εταίροι


Από την ακαδημαϊκή πλευρά, εκτός από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο και το Τορίνο Πολυτεχνείο, οι Δάσκαλοι και άλλα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει σήμερα ένα μεγάλο αριθμό θεσμικών εταίρων, και συγκεκριμένα:

 • IUSE (LL.M. στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο)
 • Laboratorio Riccardo Revelli (Master of Science στην Εφαρμοσμένη Οικονομική Εργασίας για την Ανάπτυξη)
 • Πανεπιστήμιο του Fribourg (LL.M. στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο)
 • Πανεπιστήμιο Paris 1, Pantheon - Sorbonne (Master in Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην Εργασία)
 • Universidad Autonoma de Madrid (LL.M. στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο)
 • Macquarie University - Σίδνεϊ (Master in Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην Εργασία)
 • Siti (Master in Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Εργασία).


Εκτός από αυτούς τους καθηγητές των πανεπιστημίων, τα προγράμματα θα αξιοποιήσει την πείρα του μεγάλου αριθμού των καθηγητών σε όλο τον κόσμο.

Από την επαγγελματική πλευρά, τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με μια σειρά από υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλοι εξειδικευμένοι οργανισμοί είναι:

 • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
 • ΠΟΔΙ Ακαδημία
 • UNESCO - Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
 • ICCROM
 • UNDP
 • UNCITRAL
 • ΠΟΕ

&nbsp

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά

Δείτε μεταπτυχιακά προγράμματα »

Προγράμματα

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Master

Masters στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων

Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο Πλήρης παρακολούθηση 1 έτος October 2017 Ιταλία Τουρίνο

Η Διεθνής Οργάνωση του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Εργασίας (ITC-ILO), σε συνεργασία με το Institut d'Etudes Politiques de Paris ( "Sciences Po»), το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (Ιταλία) e Εμπειρογνωμοσύνη Γαλλία, ένα πρόγραμμα master στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην οποία οι συμμετέχοντες να εξερευνήσουν το νομικό, κανονιστικό, οικονομικό, διοικητική και οργανωτική ένα σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων [+]

Η Διεθνής Οργάνωση του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Εργασίας (ITC-ILO), σε συνεργασία με το Institut d'Etudes Politiques de Paris ( "Sciences Po»), το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (Ιταλία) και τη Γαλλία Εμπειρογνωμοσύνη, ένα πρόγραμμα master στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην οποία οι συμμετέχοντες να εξερευνήσουν το νομικό, κανονιστικό, οικονομικό, διοικητική και οργανωτική ένα σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων. Το πρόγραμμα του πλοιάρχου ενσωματώνει τη διδασκαλία και τη μικτή μάθηση τεχνικές που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μελετήσουν και να αφομοιώσουν τη θεωρία και την εφαρμογή της γνώσης σε ένα πρακτικό τρόπο από την εκτέλεση των έργων, μελέτες περιπτώσεων , επισκέψεις μελέτης και εφαρμοσμένης έρευνας του έργου. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα παρέχει επίσης πρόσβαση σε ένα δίκτυο και να εκτίθεται στην τεχνογνωσία, την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες που εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς και τους ειδικούς τομείς δημόσιων και ιδιωτικών. Ο στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για να κρατήσει διοικητικές ή διευθυντικές λειτουργίες σε σχέση με τη ρύθμιση, την εκτέλεση ή την εποπτεία των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων σε επίπεδο κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι βασισμένο γύρω από τέσσερις κύριους τομείς της γνώσης που χωρίζονται και οργανώνονται σε δεκαοκτώ ενότητες: Doma ine 1: Διακυβέρνηση: νομικά πλαίσια και η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων Περιοχή 2: οικονομική και δημόσια Θεωρίες προμηθειών Περιοχή 3: Διοίκηση, προμηθειών και διαχείρισης συμβάσεων domai μόνο 4: Δημόσιες συμβάσεις και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι δεκαοκτώ ενότητες που συνθέτουν το σύνολο του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής: Στο εισαγωγή στη διακυβέρνηση των δημοσίων συμβάσεων και τον ορισμό του διεθνούς νομικού πλαισίου Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, εθνικών νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων Εισαγωγή στις οικονομικές αρχές στις δημόσιες συμβάσεις πολιτικά και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων και τις δημόσιες συμβάσεις Πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης και τις δημόσιες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων Ανάθεση συμβάσεων παροχής συμβουλών Ανάθεση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: Incoterms, την ασφάλιση και τις ευθύνες των κομμάτων Διαχείριση Συμβάσεων θεραπείες πρόληψης και επίλυσης των διαφορών σχεδιασμού της αγοράς Διαχείριση κινδύνου Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Προμήθεια ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) Έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων: η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς τις δημόσιες συμβάσεις και την αειφόρο ανάπτυξη: κανόνες εργασίας, το περιβάλλον και την οργάνωση της κοινωνικής ευθύνης, η διάρκεια και η τοποθεσία Το πρόγραμμα διεξάγεται στα γαλλικά και είναι συνολικής διάρκειας 12 μηνών. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις μάθησης με διάρκεια περίπου τέσσερις μήνες μετά το πρόγραμμα παρακάτω: Η πρώτη φάση Μάθηση λαμβάνει χώρα εξ αποστάσεως. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι συμμετέχοντες ολοκληρώσει μια μονάδα μάθησης εξ αποστάσεως μέσω του Διαδικτύου. Αυτή η φάση θα ξεκινήσει 24η Οκτωβρίου, 2016 και λήγει 10 του Φλεβάρη 2017. Η φάση αυτή επιτρέπει την απομακρυσμένη εισάγει τους συμμετέχοντες στις αρχές των δημοσίων συμβάσεων και να παρουσιάσει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Η δεύτερη φάση Μάθηση λαμβάνει χώρα στο Τορίνο και είναι μία σειρά από αίθουσες διδασκαλίας με διαφορετικούς εμπειρογνώμονες και καθηγητές. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την πανεπιστημιούπολη ITC-ILO 13, Φεβρουαρίου, 2017 και θα τελειώσει 16 Ιουν 2017. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η φοίτηση είναι υποχρεωτική, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος κατάρτισης, θεωρητική γνώση με την πρακτική εργασία, εκδίδεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Φάση Τορίνο είναι το πιο σημαντικό λόγω της πυκνότητας του προγράμματος που καλύπτει λεπτομερώς και σε βάθος όλες τις δεκαοκτώ ενοτήτων. Το τρίτο PHAse είναι η προετοιμασία ενός εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου, γράφοντας μια διατριβή και να την υποβάλλει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διεξάγουν ατομική έρευνα, υπό την καθοδήγηση του επόπτη τους σχετικά με ένα θέμα που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και να υποβάλει στο τέλος αυτού του σταδίου μια τελική διατριβή. Το περίγραμμα του ερευνητικού έργου θα παρουσιαστούν πριν από την έναρξη της Φάσης III και ένα τελικό σύντομη για να υποβληθεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο, πριν από 21 Οκτώβρη 2017 Το κόστος εγγραφής στο πρόγραμμα μάστερ είναι 8 000 ευρώ και περιλαμβάνουν την ασφάλιση, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας και ψυχαγωγίας για τους συμμετέχοντες στην πανεπιστημιούπολη. Η διαμονή (με πρωινό) στο κόστος πανεπιστημιούπολη ITC-ILO 5 500 ευρώ και καλύπτει το κόστος της διαμονής στην πανεπιστημιούπολη για ολόκληρη την περίοδο της φάσης ΙΙ, η οποία λαμβάνει χώρα στο Τορίνο. Ένας περιορισμένος αριθμός détudes μερικές υποτροφίες η οποία μπορεί να καλύψει μέρος των διδάκτρων και διαμονής στην πανεπιστημιούπολη ITC-ILO είναι διαθέσιμα για τις χώρες με τους φοιτητές με χαμηλό εισόδημα. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε ανταγωνιστική βάση μεταξύ των άξιων υποψηφίων και επί τη βάσει των κριτηρίων επιλογής: χώρα καταγωγής, φύλου, σχετική εμπειρία, κ.λπ. Οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα είναι οι εξής: του έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έλαβε ένα πτυχίο σε καλή κατάσταση σε έναν τομέα που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις (που ισοδυναμεί με την άδεια του γαλλικού συστήματος ή το αμερικανικό σύστημα bachelor) έχουν ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία? επιδείξουν καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. [-]

Master στη Διοίκηση των δημοσίων συμβάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη

Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο Πλήρης παρακολούθηση 1 έτος October 2017 Ιταλία Τουρίνο

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μας διερευνά τις νομοθετικές, κανονιστικές, οργανωτικές και διοικητικές θεμέλια ενός σύγχρονου Συστήματος Δημοσίων Προμηθειών. [+]

Το Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ITCILO) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (Σχολές Νομικής και Οικονομικών) και UNCITRAL (Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο) προσφέρει αυτό το Master στη Διοίκηση Δημοσίων Συμβάσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που εξερευνά τη νομοθετική , κανονιστικό, οργανωτικό και διαχειριστικό θεμέλια ενός σύγχρονου Συστήματος Δημοσίων Προμηθειών. Το πρόγραμμα είναι μια μοναδική, αναμειγνύονται ευκαιρία μάθησης: συνδυάζει τη μελέτη των εργαλείων πολιτικής και τη θεωρία με την εφαρμοσμένη συνταγές αναθέσεις και ερευνητικό έργο. Σας παρέχει άμεση πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη από τον ακαδημαϊκό κόσμο, διεθνείς οργανισμούς και ομάδες προβληματισμού, καθώς και την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία και έρευνα αιχμής. Αυτό θα σας προετοιμάσει για μια σειρά από εξαιρετικά εξελιγμένες λειτουργίες που συνδέονται με τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων και την εποπτεία. το πρόγραμμα Η μοναδική πορεία μάθησης που προσφέρονται από αυτό το πρόγραμμα μέσα από μια διαδοχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα εξασφαλίζει βέλτιστη μεταφορά των αρμοδιοτήτων, ενώ ελαχιστοποίησης της διακοπής της εργασίας σας. Μέρος Ι - εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση      ... [-]

Master στην εφαρμοσμένη οικονομία εργασίας για την ανάπτυξη

Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο Πλήρης παρακολούθηση Μερική παρακολούθηση 1 - 1 έτος October 2017 Ιταλία Τουρίνο +1 περισσότερα

Σήμερα, η δυναμική και σύνθετη διαδικασία της ανάπτυξης και η παγκοσμιοποίηση απαιτεί μια ενισχυμένη κατανόηση του τρόπου για να υποστηρίξει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας σε διαφορετικά πλαίσια ανάπτυξης. [+]

Το πρόγραμμα Master στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Εργασίας για την Ανάπτυξη (MALED) του Τορίνο Σχολής Ανάπτυξης (ITC-ILO) είναι μια απάντηση στην ανάγκη για μεγαλύτερη και πιο ποικιλόμορφη εμπειρία στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών βάσει στοιχείων, στην οποία διεθνούς εργατικού πρότυπα και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία πηγαίνουν χέρι-χέρι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγική απασχόληση. Το πρόγραμμα παρέχεται ως ένα πρώτο επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Τορίνο.... [-]


Master στο παγκόσμιας κληρονομιάς και της πολιτιστικής έργων για την ανάπτυξη

Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο Πλήρης παρακολούθηση 1 - 1 έτος October 2017 Ιταλία Τουρίνο

Το πρόγραμμα διερευνά λεπτομερώς τις οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές και νομικές εκτιμήσεις που διέπουν τις διάφορες κατηγορίες της κληρονομιάς και δίνει έμφαση στη στρατηγική ικανότητες διαχείρισης και διαχείρισης έργων για τη διατήρηση και την προαγωγή της UNESCO έχει οριστεί Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. [+]

Το Master έχει σχεδιαστεί από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο , Το Πολυτεχνείο του Τορίνο , Το Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ITC-ILO), και ο Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την εθνική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Το Master in Παγκόσμιας Κληρονομιάς και πολιτιστικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη στοχεύει να μεταδώσει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες στους συμμετέχοντες για τη διατήρηση και την προώθηση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στη σύλληψη των βιώσιμων σχεδίων σχεδιαστεί γύρω από ένα ευρύ φάσμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στους τομείς της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι δημιουργικές βιομηχανίες, τα μουσεία και τον τουρισμό.Η στενή συνεργασία των ανώτερων εμπειρογνωμόνων του Πολιτισμού Τομέα της UNESCO, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ιστορικό αστικό τοπίο, Αειφόρος πρόγραμμα Τουρισμός, υποψηφιότητες για την κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, διαχείριση και περιοδική υποβολή εκθέσεων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς Properties, να ενισχύσει την επιτυχία της ο αφέντης.... [-]

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση της ανάπτυξης

Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο Πλήρης παρακολούθηση 1 έτος October 2017 Ιταλία Τουρίνο

Η Τορίνο Σχολή Ανάπτυξης (ως μέρος του Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης της ΔΟΕ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο προσφέρουν αυτό το 1ο επίπεδο Master στη Διοίκηση της Ανάπτυξης. [+]

Η Τορίνο Σχολή Ανάπτυξης (ως μέρος του Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας) Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο προσφέρει αυτό 1ο επίπεδο Master στη Διοίκηση της Ανάπτυξης η οποία έχει σχεδιαστεί ως ένα εντατικό, με γνώμονα τις εφαρμογές blended learning πρόγραμμα αποτελείται από μια διαδοχή βασίζεται στο διαδίκτυο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ακολουθείται από το διαδραστικό οδηγίες στην τάξη και την πρακτική εφαρμογή / ερευνητικό έργο. Πρόγραμμα Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά: ενσωμάτωση της θεωρίας με το έργο εφαρμογής? Ένα αυτο-μάθησης δάσκαλο βοήθεια περίοδο διάρκειας έως 12 εβδομάδων σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στο προ-απαιτούμενες γνώσεις επίπεδο εισόδου στα γνωστικά αντικείμενα του μέρους ΙΙ, δηλαδή την οικονομία, θεσμικός σχεδιασμός, κοινωνιολογία, δίκαιο και τη διαχείριση του έργου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει επιλεγμένα κεφάλαια από βασικά εγχειρίδια εκτός από μια σειρά από άρθρα από γνωστά περιοδικά. Το περιεχόμενο μάθησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος, ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρέχονται με ένα τουλάχιστον συνιστώμενο βιβλίο. Επισκόπηση της αναπτυξιακής βοήθειας, διεθνείς οργανισμούς χορηγούς - Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας Ενότητα ΙΙ: Οικονομικά της Ανάπτυξης Θεωρίες της οικονομικής ανάπτυξης Η παγκόσμια οικονομική κρίση Ο ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ανάπτυξη Ανισότητας και της φτώχειας Ενότητα IV: Θεσμική ανάπτυξη και κοινωνική ανάλυση Παράγοντες που επηρεάζουν την «θεσμική αποτελεσματικότητα" Πολιτικά καθεστώτα και μέσα από τη συμμετοχή Ανάπτυξη, την πολιτική και τον πολιτισμό: προοπτικές από την πολιτική επιστήμη Οικογένεια, το φύλο και τη συμμετοχή (ειδική αναφορά στο πρόβλημα της υγείας και της εκπαίδευσης) ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ προετοιμασία του έργου Αυτό το μέρος είναι αφιερωμένο στην ατομική ή ομαδική τυποποίηση ένα ολοκληρωμένο έγγραφο έργο σε απάντηση σε μια αντιληπτή "ανάπτυξη ανάγκη» σε έναν τομέα και της χώρας που σχετίζονται με το έργο των συμμετεχόντων ή τομέα ενδιαφέροντος. Τα δίδακτρα είναι € 8.000 και περιλαμβάνει: χρήση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και υποστήριξης. Κατάλυμα, τη διατροφή, τα έξοδα ταξιδίου, τις μεταφορές και προσωπικά έξοδα για την περίοδο στο Τορίνο δεν περιλαμβάνονται στα δίδακτρα. Υποτροφίες Τα κριτήρια εισδοχής θα λάβει υπόψη της αυτοχρηματοδότησης δυναμικό του συμμετέχοντα, καθώς και / εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων του της. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση και πρέπει να αποδειχθεί στο έντυπο της αίτησης με τα δικαιολογητικά. [-]

πρόγραμμα μάστερ στη βιομηχανική και εργασιακές σχέσεις

Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο Πλήρης παρακολούθηση October 2017 Ιταλία Τουρίνο

Στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων διεπιστημονική γνώση στον τομέα των βιομηχανικών και οι εργασιακές σχέσεις, από συγκριτική σκοπιά. [+]

ΣΤΟΧΟΙ Γενικός στόχος Οι συμμετέχοντες θα εκτεθούν σε διεθνή και συγκριτική συστήματα βιομηχανικών και οι εργασιακές σχέσεις, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων για τα συστήματα εργασιακών σχέσεων του σήμερα. Ειδικοί στόχοι Στο τέλος του προγράμματος του Δασκάλου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: περιγράφουν τα συστήματα βιομηχανικών και εργασιακές σχέσεις με μια συγκριτική προσέγγιση? εφαρμογή εργαλείων και μεθοδολογιών για την αποτελεσματική σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης σε διάφορα επίπεδα της οικονομίας από επιχείρηση σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο? συμβουλεύει την κυβέρνηση, τους εργοδότες και τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε θέματα βιομηχανικής και οι εργασιακές σχέσεις. ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Το προφίλ των συμμετεχόντων της κυβέρνησης, των εργαζομένων και των εργοδοτών? επαγγελματίες στον τομέα της βιομηχανικής και οι εργασιακές σχέσεις από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα? διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού? προσωπικού στο ανθρώπινο τμήματα πόρων που ασχολούνται με βιομηχανικές και εργασιακές σχέσεις? διοίκηση και η επιθεώρηση εργασίας εργασίας υπαλλήλων? προσωπικό από διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών? Το προσωπικό της ΔΟΕ από τα γραφεία τομέα και έργα τεχνικής συνεργασίας? μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές. Απαιτήσεις των συμμετεχόντων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ένας βαθμός πρώτου πανεπιστημίου (BA) ελάχιστης διάρκειας τριών χρόνων? * καλή γνώση του προφορικού και γραπτού λόγου στα αγγλικά? την ικανότητα να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο. ΔΟΜΗ, Μεθοδολογία, το περιεχόμενο και ΠΟΡΩΝ Πρόγραμμα του Δασκάλου θα χωριστούν σε τρεις φάσεις: Φάση 1: Απόσταση-learning από Οκτώβριος 2016 - Ιανουάριος 2017 (15 εβδομάδες) Φάση 2: Κατοικίες πρόσωπο με πρόσωπο φάσης στην πανεπιστημιούπολη ITCILO στο Τορίνο από Ιανουάριος έως Απρίλιος 2017 (12 εβδομάδες) Φάση 3: Προετοιμασία του διατριβή Μάστερ από Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2017 (21 εβδομάδες) Φάση 1 Περιλαμβάνει εργασίες, αυτο-μελέτη και ασκήσεις με τη βοήθεια του δασκάλου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μάθουν σε ατομική βάση. Θα λάβουν υποστήριξη από τους δασκάλους με εμπειρία στο αντικείμενο? συμμετέχουν σε ένα φόρουμ? χρησιμοποιήστε το κέντρο τεκμηρίωσης, και να δικτυωθούν με άλλους συμμετέχοντες. Αυτή η προπαρασκευαστική φάση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες με διαφορετικά επίπεδα και τομείς της γνώσης που πρέπει να εισαχθούν στις βασικές αρχές και τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη βιομηχανική και την απασχόληση σχέσεων για την επίτευξη επαρκούς και ομοιογενές επίπεδο να επωφεληθούν πλήρως από την οικιστική φάση. Φάση 2 - Η οικιστική φάση στο Τορίνο - θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέματα: Τα διεθνή πρότυπα εργασίας και των εργασιακών σχέσεων Νομικές πηγές και θεσμικό πλαίσιο των βιομηχανικών και εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη Των εργαζομένων και των εργοδοτών: δομή και το ρόλο Τριμερή κοινωνικό διάλογο Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μηχανήματα? διαχείριση και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων Επίλυσης εργατικών διαφορών: συνδιαλλαγής, της διαμεσολάβησης, της διαιτησίας και εργατικά δικαστήρια Ενημέρωση και διαβούλευση σε επίπεδο επιχείρησης Διοίκηση Εργασίας και την επιθεώρηση εργασίας Συστήματα εργασιακών σχέσεων, της ανταγωνιστικότητας και της δημόσιας πολιτικής Η παγκοσμιοποίηση και η βιομηχανική και εργασιακές σχέσεις Οι πρόσφατες τάσεις στη πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού Εργασιακών Σχέσεων Καθηγητές, τους επαγγελματίες και άλλους ειδήμονες θα χρησιμοποιήσουν περιπτωσιολογικές μελέτες διαλέξεις,, αποφάσεις νομολογία, αποσπάσματα των συλλογικών συμβάσεων και της νομοθεσίας, συζητήσεις, ομαδική δουλειά και πρακτικές ασκήσεις για να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία με τους ειδήμονες, και μεταξύ των συμμετεχόντων. Φάση 3: οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διεξάγουν ατομική έρευνα στη χώρα καταγωγής τους για την προετοιμασία και την υποβολή της διατριβής τους, με τη βοήθεια και σε απόσταση από δασκάλους ή / και καθηγητές. Το περίγραμμα της εργασίας που θα παρουσιαστεί στο Τορίνο μέχρι τον Απρίλιο του 2016 ολοκληρώθηκε πριν Σεπτέμβριο του 2016. Εκπαιδευτικές επισκέψεις Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιλεγμένες τοπικές επιχειρήσεις θα διοργανωθεί κατά τη διάρκεια της φάσης πρόσωπο με πρόσωπο στο Τορίνο για να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκτεθούν σε διαφορετικές πρακτικές των βιομηχανικών και οι εργασιακές σχέσεις. Τεκμηρίωση Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φάκελο για να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα θέματα. Ένα τμήμα βιβλιογραφίας και συνδέσεις θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εικονική πλατφόρμα για τη φάση της μάθησης εξ αποστάσεως. Σχολή Η σχολή θα επιλεγεί για την επαγγελματική της εμπειρία και γνώση του αντικειμένου. Θα αποτελείται από ακαδημαϊκούς ειδήμονες και επαγγελματίες: Καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο και άλλα φήμης πανεπιστήμια? Της ΔΟΕ και ITCILO εμπειρογνώμονες? Ειδικός καθηγητές που θα υποστηρίξουν και να αλληλεπιδρούν με τους συμμετέχοντες σε όλο το πρόγραμμα. ΒΑΘΜΟΣ Πτυχίο πρώτου επιπέδου Μάστερ από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (60 πιστοποιημένες μονάδες του πανεπιστημίου) θα εκδοθούν. Ο βαθμός θα απονέμεται στους συμμετέχοντες οι οποίοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: οι διοικητικές απαιτήσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο? συμμετοχή προπονήσεις κατά τη διάρκεια της οικιστικής φάσης (μόνο οι συμμετέχοντες με τουλάχιστον 95% συμμετοχή θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση πτυχίου)? να υποβάλουν τις εργασίες εντός των καθορισμένων προθεσμιών και τις απαιτήσεις ποιότητας? περνούν τις προβλεπόμενες εξετάσεις που αποδεικνύουν το επίπεδο των ικανοτήτων που απαιτούνται από την επιστημονική επιτροπή. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του πλοιάρχου Δίδακτρα: 8.000 ευρώ καταβάλλονται από τον συμμετέχοντα ή του οργανισμού χορηγία / της. Αυτό καλύπτει τα δίδακτρα, τη χρήση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και υποστήριξης, ρουτίνα ιατρική περίθαλψη και ιατρική ασφάλιση. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Μάστερ πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης που διατίθεται σε αυτόν τον σύνδεσμο: http://intranetp.itcilo.org/MSTF/A978534/en Κριτήρια καταλληλότητας Η επιλογή των συμμετεχόντων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και η ανάθεση μερικές υποτροφίες, θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από ITCILO και το Πανεπιστήμιο του Τορίνο αντιπροσώπους. Τα κριτήρια επιλογής θα περιλαμβάνουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, την εμπειρία, την οργάνωση, τη χώρα προέλευσης, και η ισορροπία μεταξύ των φύλων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Αυγούστου, 2015 [-]

σχέδια πολιτιστικής ανάπτυξης της παγκόσμιας κληρονομιάς και

Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο Πλήρης παρακολούθηση 28/10/2015 - 30/09/2016 - 11 μήνες October 2017 Ισπανία Βαρκελώνη

Το Master in "Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πολιτιστικής Έργα για την Ανάπτυξη" είναι ένα πρόγραμμα που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο, του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, το Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε συνεργασία με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. [+]

Παρουσίαση και στόχοι Κληρονομιά είναι η κληρονομιά μας από το παρελθόν, την πολιτιστική μας πρωτεύουσα, και την κληρονομιά μας για τις μελλοντικές γενιές. Είναι κοινωνικό και φυσικό μας αποτύπωμα, το οποίο χαρακτηρίζει τη ζωή μας, τις πόλεις μας και τα έθνη μας. Πολιτισμός, στις διάφορες μορφές της έκφρασης, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο ως ανάπτυξη και ένα μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Σύμβαση της UNESCO για την Παγκόσμια Κληρονομιά το 1972, μαζί με τις πιο πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με άυλης κληρονομιάς (2003) και για την πολιτιστική πολυμορφία (2005) αντιπροσωπεύουν τις πιο σημαντικές πολιτικές διατήρησης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ορόσημα. Από τις στρατηγικές που ορίζονται από την UNESCO και από την προοπτική που βασίζεται στην τοπική αειφόρο ανάπτυξη, είναι αναγκαίο να καθοριστούν σχεδίων διαχείρισης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά την ολοκλήρωση των συμμετεχόντων Δάσκαλος θα μάθουν τη θεωρητική βάση και εφαρμόζονται διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και να είναι σε θέση να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις διάφορες πτυχές της (ιστορικής κληρονομιάς, είδη χειροτεχνίας, μουσεία, άυλη κληρονομιά, μουσική κληρονομιά, πολιτιστικές δραστηριότητες, κ.α. ) που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. οργάνωση και συνεργαζόμενους φορείς Το Master οργανώνεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, του Πανεπιστημίου του Τορίνο και το Τορίνο Σχολή Ανάπτυξης του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, ITC / ILO). συνεργασία της UNESCO στην εφαρμογή του Master είναι μια σημαντική προστιθέμενη αξία για τους συμμετέχοντες. Μεταπτυχιακό συνεργάζονται σε διάφορα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς και εταιρείες από διάφορες χώρες και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Βαρκελώνης, μια δημιουργική πόλη από την άποψη του πολιτισμού και του τουρισμού. Οι συμμετέχοντες Προφίλ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Μόνιμοι και επαγγελματίες από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρόσφατες απόφοιτοι κολλεγίων. Οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των έργων. Οι άνθρωποι που εργάζονται ή ενδιαφέρονται για έργα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με αυτό. Η προϋπόθεση για την εισαγωγή είναι να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου από τουλάχιστον τρία χρόνια, ισοδυναμεί με πτυχίο ή δίπλωμα. Περιεχόμενα Το πρόγραμμα παρέχει μια σταθερή βάση για την κληρονομιά του σχεδιασμού του προγράμματος και την πολιτιστική παρέμβαση. θεωρητικό, κοινωνικό, θεσμικό, νομικό και τεχνικές πτυχές που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών θα παρουσιαστούν αναλυτικά. Ο πλοίαρχος επηρεάζει τόσο τη δυνατότητα υλοποίησης των σχεδίων από (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές) κυβερνητικούς φορείς, όπως οι φορείς κοινωνικής πρωτοβουλίας και ιδιωτικές εταιρείες. Η έμφαση του προγράμματος σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης για τη διατήρηση και προβολή των χώρων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσα από την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων γίνει. Το πρόγραμμα είναι επίσης χρήσιμο για την υλοποίηση των έργων με βάση την οικονομική ανάπτυξη, τόσο υλικής και άυλης κληρονομιάς. Ο πλοίαρχος έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικά για τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρώτον, το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση για τον πολιτισμό και την κληρονομιά, που περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της πολιτιστικής οικονομίας, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής ανάπτυξης, πολιτιστικές αξίες και τη διαδικασία σχεδιασμού του έργου. Δεύτερον, οι μαθητές μαθαίνουν εφαρμόζεται έτσι τη διαδικασία της προετοιμασίας ένα δικό του έργο, με τη δυνατότητα εφαρμογής στο τέλος του μαθήματος. Σχολή Ο Δάσκαλος έχει την παρουσία περισσότερων από τριάντα καθηγητές εμπειρογνώμονας από τα πανεπιστήμια από διάφορες χώρες που δίνουν το μάθημα μια ευρεία διεθνή προοπτική. Αυτά περιλαμβάνουν: David Throsby (Πανεπιστήμιο Mcquaire, Σίδνεϊ), Xavier Greffe (Πανεπιστήμιο Paris I-Sorbonne), Γιώργος Yudice (Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι). ROIGÉ Xavier και Lluís Bonet (καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης) και Peter Tomlinson (ITC / ILO) είναι οι επιστημονικές διευθυντές του Master. Μαζί με τους ακαδημαϊκούς, τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στην UNESCO και της ΔΟΕ πρόγραμμα με την ολοκλήρωση της σχολής του Δασκάλου. Επίσης δίδαξε σεμινάρια από επαγγελματίες ιδρύματα και πολιτιστικών επιχειρήσεων. Πρόγραμμα Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις φάσεις: Πρώτο στάδιο: την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Οκτώβριος-Δεκέμβριος). Μέσω της online πλατφόρμας, οι μαθητές ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελείται από διαλέξεις και ασκήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις διάφορες ενότητες. Δεύτερη φάση: Η εντατική περίοδο πρόσωπο (Ιανουάριος-Απρίλιος). Κατά την παραμονή του στη Βαρκελώνη μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα με ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα 28 ωρών (από τις 9:30 π.μ. έως 14 και 16 έως 18 ώρες). Η εστίαση είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη Ιβηρο -American πραγματικότητα. Εκτός από πρακτικά μαθήματα και εργαστήρια, το πρόγραμμα αποτελείται από επισκέψεις στην τάξη σε ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς της Βαρκελώνη και Καταλονία. Τρίτη φάση: (Απρίλιος - Σεπτέμβριος) με την προετοιμασία του τελικού σχεδίου. Οι μαθητές δημιουργούν απόσταση, υπό την επίβλεψη του καθηγητή, ένα πολιτιστικό έργο που ξεκίνησε κατά το πραγματικό στάδιο. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του έργου που θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του Δασκάλου. 14 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή του τελικού σχεδίου. Τα έργα θα αξιολογηθούν κατά την περίοδο 15- 30 Σεπτέμβρη Αξιολόγηση: Για να περάσει τους μαθητές μάθημα πρέπει να συμπληρώσει: Ασκήσεις στο διαδίκτυο φάση και να αντιμετωπίσει την άφιξή τους στην εξέταση της Βαρκελώνης. Βοήθεια, εφαρμόζεται ασκήσεις, ανάπτυξη των πρώιμων σταδίων της τελικής έργου και των δοκιμών για μπλοκ στην παρουσία στάδιο. Προετοιμασία και παρουσίαση ενός τελικού σχεδίου που εφαρμόζεται Συντελεστές και τον τίτλο Ο πλοίαρχος είναι 60 ECTS (ευρωπαϊκό σύστημα ισοδυναμίας, 600 ώρες). Οι μαθητές θα λάβουν ένα διπλό πτυχίο Μάστερ του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και Master of πρώτο επίπεδο του Πανεπιστημίου του Τορίνο. Γλώσσες Η γλώσσα του μαθήματος είναι καστιλιάνικα. Μερικοί διαλέξεις θα είναι στα αγγλικά. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν έργα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες γλώσσες: καστιλιάνικα, τα καταλανικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά ή πορτογαλικά. Εγγραφή Η εγγραφή για την έκδοση του Master 2015-16 είναι 8.000 ευρώ. Κατάλυμα Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στη Βαρκελώνη διοικείται από φοιτητές. Η πόλη της Βαρκελώνης προσφέρει διάφορες δυνατότητες διαμονής για τους σπουδαστές: κατοικίες, κοινόχρηστη διαμερίσματα και καταλύματα με οικογένειες. Εγγραφή Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν προ-εγγραφούν μέσω ενός online φόρμα εγγραφής και θα πρέπει επίσης να υποβάλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένα βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο του πτυχίου κολέγιο, ένα αντίγραφο του προγράμματος σπουδών, αντίγραφο του διαβατηρίου. προθεσμία εγγραφής: 30 του Ιούνη πρώτη κλήση? δεύτερη κλήση 10, Αυγούστου 2016 [-]

Επικοινωνία

Turin School of Development

Διεύθυνση Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin Italy
Ιστοσελίδα http://www.itcilo.org/en/training-offer/turin-school-of-development
Τηλέφωνο +39 011 693 6111