Muscat University

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η έννοια ενός νέου, υψηλής ποιότητας, ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Muscat εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Παιδείας του Ομάν, στο πλαίσιο των κυβερνητικών προσπαθειών για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στο Ομάν σε συνεργασία με κορυφαίες προσωπικότητες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Από το Νοέμβριο του 2013, Oxford University καινοτομία, η εταιρεία μεταφοράς τεχνολογίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης στη Βρετανία, έχει εργαστεί ως επικεφαλής σύμβουλος για το έργο που έχει οικονομική υποστήριξη από μια μεγάλη ομάδα Ομάν ηγέτες των επιχειρήσεων, καθώς και το Ομάν κυβέρνηση.

Πανεπιστήμιο Muscat είναι καινοτόμο και επιχειρηματική με στενές σχέσεις με τις επιχειρηματικές κοινότητες του Ομάν και της ευρύτερης περιοχής. προγράμματα του συνδυάζουν ακαδημαϊκή αυστηρότητα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον κόσμο της εργασίας. Η πρώτη πρόσληψη των φοιτητών για τα προγράμματα Διαδρομή πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 με την πρώτη πρόσληψη των φοιτητών πρόγραμμα σπουδών, το Σεπτέμβριο 2017.

Πανεπιστήμιο Μουσκάτ

Τοποθεσία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, Πανεπιστήμιο Muscat θα βρίσκεται στον τρίτο όροφο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Παιδιού, Qurum. Μετά τον πρώτο χρόνο, Πανεπιστήμιο Muscat θα βρίσκεται στην εντυπωσιακή αρχική εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται στην Σουλτάνου Qaboos δρόμο δίπλα στον εκθεσιακό χώρο της Porsche και απέναντι από το εμπορικό κέντρο λεωφόρους στο κέντρο του Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Σουλτανάτου του Ομάν. Η μόνιμη πανεπιστημιούπολη έχει ήδη προγραμματιστεί για την κατασκευή κατά τα επόμενα χρόνια σε γη που βρίσκεται στο αεροδρόμιο Heights, Seeb, Muscat.

Αποστολή, Όραμα και Αξίες

Η αποστολή, το όραμα και τις αξίες του Πανεπιστημίου του Μουσκάτ υποστηρίζονται από τέσσερις βασικές ενότητες: την ηθική, την αριστεία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Αποστολή

Πανεπιστήμιο Muscat θα μετατρέψει τα άτομα και τις κοινότητες μέσω της αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα που είναι τόσο αυστηρή και σχετικές. Θα επιτύχει την επιτυχία μέσω:

  • Καινοτόμες, επιχειρηματικές και ηθικές προσεγγίσεις για τη δομή μας και σε όλες τις δραστηριότητές μας
  • Υποτροφία που αγκαλιάζει τη συνεργασία και τη συμμετοχή της κοινότητας
  • Ένα μαθησιακό περιβάλλον που είναι υποστηρικτική, δημιουργική και την εκπλήρωση
  • Μια περιεκτική κουλτούρα του παγκόσμιου πολίτη

Όραμα και Αξίες

Το όραμα του Πανεπιστημίου Muscat είναι να είναι ένας φάρος αριστείας στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε επιλεγμένους τομείς εστίασης της για το Ομάν και για την ευρύτερη περιοχή. Πανεπιστήμιο Muscat θα προσφέρει υψηλής ποιότητας διδασκαλία υποστηρίζεται από την έρευνα που είναι σχετική με τις κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες του Ομάν και της περιοχής.

Η αυστηρότητα και η συνάφεια αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας θα διευκολύνει την πρόσληψη και διατήρηση της υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών, επωφελούνται εθνικές και διεθνείς διεργασίες και διαδικασίες διαπίστευσης, και βελτίωση της κατάστασης του Πανεπιστημίου σε εθνικό και περιφερειακό βαθμολογίες.

Κεντρική στο όραμα του Πανεπιστημίου Muscat είναι η ενσωμάτωση των καινοτόμων και επιχειρηματικών προσεγγίσεων σε όλες τις πτυχές της δομής και της λειτουργίας του. Το Πανεπιστήμιο θα είναι ευκίνητο και ευέλικτο, δεδομένου ότι συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από ταχεία και σταθερή αλλαγή.

όραμα Πανεπιστημίου Muscat είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ομάν και για τις δύο Ομάν και διεθνείς φοιτητές που είναι ευνοϊκό για την παραγωγή στελεχών των μελλοντικών ηγετών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί οι ηγέτες θα είναι σε θέση να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο και θα αντικατοπτρίζουν τις βασικές αξίες του Πανεπιστημίου:

  1. Μια ισχυρή δέσμευση για την ηθική: αυτή είναι η κεντρική και κρίσιμη για την μακροπρόθεσμη επιτυχία μας ως πανεπιστήμιο. Κάθε φοιτητής του Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού και το προσωπικό μέλος πρέπει οι ίδιοι κατέχουν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα, και το Πανεπιστήμιο δεν θα δεχθεί ή να επιτρέψουν τίποτα λιγότερο.
  2. Πλήρης συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς του Ομάν και της οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία οι μαθητές, το προσωπικό ή οι πανεπιστημιακοί είναι ενεργές.
  3. Ένα μαθησιακό περιβάλλον που είναι θετικό, δημιουργικό και επιβράβευση, που προωθεί την ατομική έκφραση, την καινοτομία και την επίτευξη, όπου οι μαθητές, το προσωπικό και τους ακαδημαϊκούς προσφέρονται ευκαιρίες για να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά και όπου όλοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
  4. Όλες οι διαδικασίες και οι αποφάσεις κατά την πρόσληψη, την ανάπτυξη και την προώθηση φοιτητές, προσωπικό και ακαδημαϊκούς με βάση την αξία. Υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και κοινωνικές επενδύσεις για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας βοηθώντας μετατρέψουν τις κοινωνίες και τις κοινότητες, στη διατήρηση των περιορισμένων πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
  5. Ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει και επιτρέποντας της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον πυρήνα της δομής και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.
Πανεπιστήμιο Μουσκάτ

τους διεθνείς εταίρους

Εποπτεία

Ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Muscat έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Κολεγίων, μια μονάδα του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Mohe). Το Ομάν Ακαδημαϊκό Αρχή Πιστοποίησης (OAAA) είναι το σώμα κυβέρνησης υπεύθυνος για τη διαπίστευση των ιδρυμάτων και των προγραμμάτων των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων στο Ομάν.

Συνεργασία

Πανεπιστήμιο Μουσκάτ πιστεύει ότι οι συμφωνίες υπαγωγή είναι επωφελείς για την οικοδόμηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στο εμπορικό σήμα και, ως εκ τούτου οι συμφωνίες έχουν γίνει με υψηλής ποιότητας διεθνή πανεπιστήμια που παρέχουν την καλύτερη δυνατή «ταιριάζει» με την αποστολή και το ήθος του Πανεπιστημίου του Μουσκάτ.

Προγράμματα ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών

Για τα προγράμματα ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου Muscat, οι εταιρικές σχέσεις με υψηλόβαθμους Cranfield University, UK και το Πανεπιστήμιο Aston, Ηνωμένο Βασίλειο συνεπάγεται την απονομή της διπλής βαθμούς. Για το πρόγραμμα του Ιδρύματος Πρόγραμμα Pre-Μάστερ, συνεργασία του Πανεπιστημίου του Μουσκάτ με MLS International College Γενικά και, Ηνωμένο Βασίλειο προσδίδει προστιθέμενη αξιοπιστία των προγραμμάτων, καθώς και την παροχή των πολύτιμων εποπτείας εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας.

Τοποθεσίες

Μοσχοστάφυλο

Address
2601 Way, Muscat, Oman
Μοσχοστάφυλο, Κυβερνείο Μουσκάτ, Ομάν

FAQ

Άλλη