Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Εισαγωγή

Ολοκληρώνοντας το τρίτο έτος, το National University of Public Service συνέχισε με επιτυχία την αποστολή του για την ανάπτυξη εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υπηρεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προωθώντας την επιστήμη του κράτους μαζί με την ολοκληρωμένη προσέγγισή του στις δημόσιες υποθέσεις. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηρίζονταν κυρίως από τεράστιες προσπάθειες κατασκευής, το 2015 αποκάλυψε αρκετά αξιόλογα επιτεύγματα. Σύμφωνα με την αποστολή του, το NUPS είναι ένα πανεπιστήμιο συνεργασίας, προσφέροντας ένα μοντέλο για την αποτελεσματική εξισορρόπηση μεταξύ των κοινωνικών απαιτήσεων, των εθνικών στρατηγικών στόχων και της πανεπιστημιακής αυτονομίας.

Οραμα

Το National University of Public Service οριοθετεί τον εαυτό του ως το «Πανεπιστήμιο Συνεργασίας» - ένα αποτελεσματικό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών αναγκών, εθνικών στρατηγικών κυβερνητικών στόχων και ανώτερης εκπαιδευτικής αυτονομίας.

Το όραμα του NUPS είναι να γίνει:

 • το καλύτερο και ελκυστικό πανεπιστήμιο στην Ουγγαρία.
 • μια σταθερή βάση έρευνας και εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της ουγγρικής δημόσιας υπηρεσίας και του μοντέλου σταδιοδρομίας δημόσιας υπηρεσίας ·
 • δεσμευμένος υποστηρικτής των ουγγρικών προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ·
 • ενεργό μέλος διεθνών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δικτύων, σε συμμαχία με κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου.

Αποστολή

Η αποστολή του NUPS, στη διασταύρωση του επαγγέλματος των δημόσιων υπηρεσιών και του ακαδημαϊκού κόσμου, είναι να αποτελέσει μια αποτελεσματική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή βάση για την ανάπτυξη κρατικών και δημοσίων υπηρεσιών. Μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, το NUPS υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός άρτια εκπαιδευμένου και αποτελεσματικού προσωπικού στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, της επιβολής του νόμου, της άμυνας και άλλων τομέων δημόσιας υπηρεσίας. Το NUPS ορίζει την αποστολή του σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η εθνική διάσταση της αποστολής του NUPS περιλαμβάνει την ενίσχυση του ουγγρικού κράτους και την ίδρυση της δημόσιας υπηρεσίας με βάση την εκπαίδευση και την έρευνα.

Η «επιστήμη της δημόσιας διακυβέρνησης και κράτους» που είναι η έρευνα του κράτους με βάση μια ολοκληρωμένη, πολυεπιστημονική, συγκριτική και εφαρμόσιμη προσέγγιση χρησιμεύει ως κεντρικό στοιχείο της ακαδημαϊκής αποστολής του NUPS.

Οι θεμελιώδεις αξίες της δημόσιας υπηρεσίας - το ήθος του δημόσιου συμφέροντος, η απαίτηση για ακεραιότητα και η αποτελεσματική λειτουργία - οι χώρες και οι πολιτισμοί. Ο στόχος του NUPS είναι να βελτιώσει το σύστημα αξιών της δημόσιας υπηρεσίας μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των φορέων της κοινωνίας και της οικονομίας προς τον δημόσιο τομέα.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η εστίαση του NUPS είναι διττή. Από τη μία πλευρά, η αποστολή εθνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει την καθιέρωση διασυνοριακών σχέσεων και την παροχή υποστήριξης στα ουγγρικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις γειτονικές χώρες. Συνεπώς, αποτελεί προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με ουγγρικά ιδρύματα στην Άνω Ουγγαρία (Σλοβακία), στην Τρανσκκραπία (Ουκρανία), στην Τρανσυλβανία (Ρουμανία) και στη Βόβοϊντινα (Σερβία).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κορυφαίες προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και των διδασκόντων και την ενίσχυση των διοργανικών σχέσεων μέσω κοινών ερευνών. Η Ευρώπη είναι μια κοινότητα αξιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις πανεπιστημιακές παραδόσεις και είναι ένας κοινός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η διεθνής κινητικότητα των σπουδαστών, των μελών του προσωπικού και των ερευνητών θα αυξηθεί και θα διευκολυνθεί, ενώ παράλληλα οι θεσμικές σχέσεις πρέπει να ενισχυθούν μέσω κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και έρευνας.

Όσον αφορά το παγκόσμιο επίπεδο, το NUPS πρέπει να καθορίσει τη διεθνή του στρατηγική βασισμένη στα στέρεα θεμέλια της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτιστικής του ταυτότητας. Πρέπει να συγχρονίσει τον Ευρω-Ατλαντικό προσανατολισμό με τις αξίες των εταιρικών σχέσεων της Ανατολής και του Νότου. Τα κοινά θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν την αυτονομία των πανεπιστημίων, τη δεοντολογία της επιστήμης, το ρόλο της δημόσιας υπηρεσίας και την οικοδόμηση του κράτους στην εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων (IAU), το Πανεπιστήμιο πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον διεθνή διάλογο των πανεπιστημίων.

Στρατηγική

Η πρόθεση να οικοδομηθεί καλή διακυβέρνηση και δεσμευμένοι αξιωματούχοι, επιτρέποντας έτσι στο κράτος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα με τα μέσα της επιστήμης και της εκπαίδευσης, βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του NUPS.

Προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της, το NUPS προσπαθεί:

 • να προσφέρουν κατάρτιση προσανατολισμένη στις δημόσιες υπηρεσίες για τη νεολαία, σε συνδυασμό με σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις βασισμένες σε σταθερές ηθικές αξίες και αξίες ·
 • να συμμετέχουν στην περαιτέρω κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης ·
 • να είναι επιτυχής στην ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών το 2020 ·
 • παρέχουν εξαιρετική εκπαίδευση και συνεχή εκπαίδευση.
 • διεξαγωγή επιτυχούς έρευνας.
 • να προσφέρουν διεθνή ποιότητα με υπερσύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες.
 • να διατηρούν υγιή θεσμική λειτουργία ενσωματωμένη σε μια κουλτούρα ποιότητας και αριστείας.

Το στρατηγικό περιβάλλον και οι προκλήσεις του NUPS μπορούν να ερμηνευθούν στο πλαίσιο της εσωτερικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, της εγχώριας δημόσιας υπηρεσίας, της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας και των διεθνών σχέσεων δημόσιας υπηρεσίας.

Προγράμματα που διδάχθηκαν:
Αγγλικά

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Μαθήματα Διοικητικών Στελεχών

National University of Public Service

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση στην συνεχώς εξελισσόμενη σφαίρα των διεθνών σχέσεων. Οι μαθητές μας θα γνωρίσουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρον ... [+]

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση στην συνεχώς εξελισσόμενη σφαίρα των διεθνών σχέσεων. Οι μαθητές μας θα γνωρίσουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων θεμάτων στις διεθνείς σχέσεις, από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, τη χάραξη πολιτικής των διεθνών οργανισμών στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από θεματικά θέματα όπως η καλή διακυβέρνηση ή η ακεραιότητα διαχείριση.... [-]

Ουγγαρία Budapest
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά