Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το Asian Institute of Management (AIM) είναι ένα διεθνές μεταπτυχιακό σχολείο που στοχεύει να κάνει τη διαφορά στη διατήρηση της ανάπτυξης των ασιατικών κοινωνιών με την ανάπτυξη επαγγελματικών, επιχειρηματικών και κοινωνικά υπεύθυνων διαχειριστών.
Η Σχολή Διαχείρισης Ανάπτυξης του Stephen Zuellig (ZSDM) είναι η απάντηση της AIM στην πρόκληση της διατήρησης της ασιατικής ανάπτυξης. Συνεργαζόμενοι με την Ατζέντα για τα Αειφόρα Ανάπτυξη, το σχολείο δημιουργεί ηγέτες ανάπτυξης με αρχές και διευθυντικά στελέχη που είναι καλά εξοπλισμένα για να επιτύχουν βιώσιμη επιτυχία. Το ZSDM δεσμεύεται με τις αναδυόμενες οικονομίες να δημιουργήσουν μια ομάδα πολιτικών ηγετών και διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων που είναι εξοπλισμένα για να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να αλλάζουν πράκτορες και αποτελεσματικούς συνεργάτες.

Η Ασία είναι μια περιοχή με δραματικές αντιθέσεις, συνδυάζοντας την ανατολική παράδοση με την ταχεία δυτικοποίηση. Οι ανταγωνιστικές ιδεολογίες υπάρχουν μέσα σε νέες συνέργιες.

Σε αυτήν την περιοχή μεγάλου πλούτου και έντονης φτώχειας, ο ρόλος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους επιχειρηματίες, τους επιχειρηματίες και τους ηγέτες της ανάπτυξης να ξεκινήσουν μια βιώσιμη κοινωνική, πολιτική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό, το Ινστιτούτο είναι κατηγορηματικά ασιατικό, με έντονη συγκέντρωση στη Νοτιοανατολική Ασία και την οικονομική κοινότητα ASEAN.

Η σχολή, οι σπουδαστές, το διδακτικό υλικό και η έρευνα είναι κατά κύριο λόγο ασιατικές. Τα προγράμματά μας σχεδιάζονται για ασιατικές ανάγκες, η προσέγγισή μας προσαρμόζεται στην ασιατική διαχείριση και ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα ασιατικά ζητήματα, ενώ ενισχύεται από μια παγκόσμια προοπτική.

Οι φοιτητές έρχονται στο AIM λόγω της 40χρονης πείρας του Ινστιτούτου για τη μετάδοση και την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων για την ανάπτυξη ευαισθησίας στους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα συστήματα πεποιθήσεων, τις επιχειρηματικές δομές, τη διακυβέρνηση και τα ρυθμιστικά περιβάλλοντα στην περιοχή.

Έχουμε εδραιωθεί ως πηγή πρωταρχικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στις αναδυόμενες αγορές, ιδίως στην Ασία.

Η διοίκηση επιχειρήσεων και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο παρουσιάζεται ως εξής:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Το διεθνές μας Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνται από εξέχοντες ηγέτες επιχειρήσεων και ακαδημαϊκούς που συμμερίζονται μια βαθιά δέσμευση για την ανάπτυξη της Ασίας και του λαού της.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το φοιτητικό σώμα μας είναι πολυεθνικό και κυρίως ασιατικό.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΣ

Οι απόφοιτοι μπορούν να βρεθούν στα υψηλότερα επίπεδα ευθύνης σε ιδιωτικούς, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς τομείς σε ολόκληρη την Ασία-Ειρηνικό και σε άλλα μέρη του κόσμου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Τα προγράμματα σπουδών μας, τα μαθήματα και το διδακτικό υλικό έχουν αναπτυχθεί για τις συνθήκες και τις ανάγκες τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων ασιατικών επιχειρήσεων και προσφέρονται όχι μόνο στις Φιλιππίνες αλλά και σε άλλες ασιατικές χώρες.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ

Η ακαδημαϊκά και επαγγελματικά εξειδικευμένη μας σχολή έχει μια ευρεία περιφερειακή προοπτική και μεγάλη εμπειρία και γνώση της ασιατικής διαχείρισης και πρακτικής. Η προσέγγισή μας είναι προσανατολισμένη στους επαγγελματίες και οι σχέσεις μας με οργανισμούς σε όλη την περιοχή είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων μας.

Δημιουργούμε καινοτόμα προγράμματα διαχείρισης και έχουμε δημιουργήσει σχέσεις με βασικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.

ΣΚΕΨΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Τα ερευνητικά μας κέντρα αποτελούν ένα σύνδεσμο όπου ο ιδιωτικός τομέας, η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών συνδέονται, συγκλίνουν και συνεργάζονται. Παίρνουμε υποστήριξη από την περιοχή όσον αφορά τις οικονομικές συνεισφορές και τη συμμετοχή της διοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του AIM.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Τα προγράμματα μας έχουν σχεδιαστεί για πρακτική εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο. Προκειμένου να προωθηθεί αυτός ο στόχος, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο περίπτωσης ως πρωταρχικό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Με αυτή τη μέθοδο, η οποία προσαρμόστηκε από το σύστημα του ίδιου του Harvard Business School, οι μαθητές αναλύουν τα πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια για να βελτιώσουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας.

Η μέθοδος ενθαρρύνει επίσης ζωντανές συζητήσεις μεταξύ συμμαθητών, με αποτέλεσμα ένα ισχυρό και δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Για να προωθηθεί η συνεργατική μάθηση και η ηγεσία, καθώς και η προώθηση του πολυπολιτισμικού ήθους του σχολείου μεταξύ των φοιτητών, αναθέτουμε σε κάθε μία από τις "ομάδες μάθησης" ή "μπορούν να ομαδοποιηθούν". Οι ομάδες αυτές δίνουν στους μαθητές ένα διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον. εμπειρία και επωφεληθείτε από τις πολύπλευρες προοπτικές.

Προγράμματα που διδάχθηκαν:
  • Αγγλικά

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Μαθήματα Διοικητικών Στελεχών

Asian Institute of Management

Το Master in Development Management (MDM) είναι ένα 12μηνο πρόγραμμα με έντονο, καινοτόμο και επαγγελματικό προσανατολισμό που δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να καταν ... [+]

Σχετικά με το AIM

Το Asian Institute of Management (AIM) είναι ένα διεθνές μεταπτυχιακό ίδρυμα που έχει στόχο να κάνει τη διαφορά στη διατήρηση της ανάπτυξης των ασιατικών κοινωνιών με την ανάπτυξη επαγγελματικών, επιχειρηματικών και κοινωνικά υπεύθυνων διαχειριστών.

Η Σχολή Διαχείρισης Ανάπτυξης του Stephen Zuellig (ZSDM) είναι η απάντηση της AIM στην πρόκληση της διατήρησης της ασιατικής ανάπτυξης. Συνεργαζόμενοι με την Ατζέντα για τα Αειφόρα Ανάπτυξη, το σχολείο δημιουργεί ηγέτες και διαχειριστές αναπτυξιακών αρχών που είναι σε θέση να επιτύχουν βιώσιμη επιτυχία. Το ZSDM δεσμεύει τις αναδυόμενες οικονομίες να δημιουργήσουν μια ομάδα πολιτικών ηγετών και στελεχών επιχειρήσεων που θα είναι εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να αλλάζουν πράκτορες και αποτελεσματικούς συνεργάτες.... [-]

Φιλιππίνες Μακάτι
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
12 μήνες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά

Μεταπτυχιακό Επιστημών (MSc)

Asian Institute of Management

Ένα τετραετές πρόγραμμα διάρκειας 14 μηνών με πλήρες ωράριο, το οποίο περιλαμβάνει ενότητες με 10 πυρήνα δεδομένων και 15 επιχειρηματικές και / ή διοικητικές ενότητες, με ... [+]

Asian Institute of Management (AIM)

Asian Institute of Management (ΑΙΜ) είναι πρωτοπόρος στην ασιατική εκπαίδευση στον τομέα της διαχείρισης και ένα διεθνές μεταπτυχιακό σχολείο με το όραμα να εμπνέει και να υποστηρίζει μια μοναδικά ασιατική προσέγγιση στην επιχειρηματική και κοινωνική διαχείριση που σέβεται τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των αποφάσεων και των ενεργειών της.

Το AIM είναι το πρώτο σχολείο στη Νοτιοανατολική Ασία που λαμβάνει διαπίστευση από την Αμερικανική Ένωση Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως έχει τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο.... [-]

Φιλιππίνες Μακάτι
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
14 μήνες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Address
Paseo de Roxas,123
1229 Μακάτι, Μετρό Μανίλα, Φιλιππίνες