Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

AACSB Accredited

Όραση

Το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αρκάνσας φιλοδοξεί να είναι ένα κορυφαίο μαθητή εστιασμένη δημόσια ολοκληρωμένο πανεπιστήμιο, ένα εθνικά αναγνωρισμένο ηγέτη για τη συνεχή καταγραφή της αριστείας στον τομέα της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, επιστημονική και δημιουργική προσπάθεια, και την εμπλοκή με τις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες κοινότητες.

Αποστολή και Αξίες

Το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αρκάνσας, ηγέτης στην Ευρώπη του 21ου αιώνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει δεσμευτεί για την αριστεία μέσα από την παράδοση των εκκρεμών προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παραμένει τρέχοντα και να ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των ατόμων που εξυπηρετεί. καθηγητές και το προσωπικό του πανεπιστημίου προωθούν την πνευματική, επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών του μέσω καινοτομιών στη μάθηση, υποτροφία, και δημιουργικές προσπάθειες. Φοιτητές, καθηγητές, και ο συνεργάτης του προσωπικού για να δημιουργήσει ισχυρή δέσμευση με τις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες κοινότητες. Το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αρκάνσας αφιερώνει στην ακαδημαϊκή ζωτικότητα, την ακεραιότητα, και την ποικιλομορφία.

Κατά την εκτέλεση αυτής της αποστολής, το πανεπιστήμιο διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αξίες:

πνευματική αριστείας

Πιστεύουμε στη διά βίου πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, καθηγητές και το προσωπικό. Είμαστε δεσμευμένοι στην ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης και η συνεχής ανάπτυξη στη μάθηση και τη διδασκαλία.

Μορφωμένοι πολίτες: Πιστεύουμε στην επιτυχία των φοιτητών και στην προετοιμασία τους μαθητές να συμμετάσχουν πολύπλοκα ζητήματα και να εκφράσουν τεκμηριωμένη γνώμη μέσα από την κριτική σκέψη, τη γραφή και την ομιλία. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές ρίζες του οργάνου μας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, το ίδρυμα αυτό εμπνέει όλες τις σχολές μας να εργαστούμε από κοινού για να εξασφαλίσουν τη σχολή και τους σπουδαστές μας προωθούν εκπαιδευτική αριστεία και τη δια βίου μάθηση.

Υποτροφία: Πιστεύουμε ότι οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να συμμετάσχουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και την επιστημονική προσπάθεια που προωθούν τη δημιουργία και εφαρμογή της γνώσης σε όλους τους κλάδους.

Πολιτισμικής επάρκειας: Πιστεύουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς μεγαλώνουν στην εκτίμησή τους για την ποικιλομορφία των ιδεών και των λαών, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη.

Περιβάλλον εκμάθησης: Πιστεύουμε ότι μια εξαιρετική φυσική υποδομή, μαζί με μια νοοτροπία αριστείας σε όλες τις προσπάθειές μας, παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό μας μπορεί να ευδοκιμήσει προσωπικά και πνευματικά. Πιστεύουμε περαιτέρω στην παροχή state-of-the-art χώρους μάθησης.

ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

Εκτιμούμε και σεβασμό ως το μεγαλύτερο περιουσιακό μας οι άνθρωποι που απαρτίζουν την κοινότητα τους μαθητές μας, καθηγητές και το προσωπικό, καθώς και τα άτομα που συνδέονται με μας μέσα από δεσμούς με την τοπική μας κοινότητα και την περιοχή, η πολιτεία του Αρκάνσας, το έθνος μας, και η κόσμος. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι το επίκεντρο του ιδρύματός μας.

συλλογικότητα: Πιστεύουμε στις διαδικασίες της από κοινού λήψης αποφάσεων με βάση την παραγωγική συνεργιστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών μας, καθηγητές και το προσωπικό, και κλάδων κατά την άσκηση των θεσμικών στόχων.

συνεργασίες: Είμαστε αφοσιωμένοι στην προώθηση δραστηριοτήτων προβολής, κοινότητα της εκπαίδευσης, και συνεργασίες με τις γύρω οντότητες. Πιστεύουμε στη συνεργασία με τους πολίτες της περιοχής μας, το κράτος, το έθνος, και τον κόσμο, καθώς και τις οργανώσεις και τα στοιχεία με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Ασφαλές και υγιές περιβάλλον: Προωθούμε μια ασφαλή, υγιή και βιώσιμο περιβάλλον, όπου τα μέλη της κοινότητας μας μπορούν να ανθίσουν προσωπικά και κοινωνικά, όπως ολόκληρη όντα με τις υποχρεώσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντός τους.

Υπηρεσία: Πιστεύουμε στην ανταλλαγή ακαδημαϊκών και πολιτιστικών πόρων και την τεχνογνωσία μας με το κοινό, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, πολιτιστικά κέντρα, και οι δημόσιες και μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση. Εργαζόμαστε για να μπορέσουν οι μαθητές να εντάξουν στο ευρύτερο κόσμο για να προωθήσει μια δέσμευση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης. Καθηγητές και το προσωπικό εξυπηρετεί τους κρατικούς και τοπικούς ψηφοφόρους μας από την κοινή χρήση της ενέργειας τους, τα ταλέντα και την εμπειρία.

Ποικιλία

Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσέλκυση και υποστήριξη ενός ευρέος μαθητής, οι καθηγητές και ο πληθυσμός του προσωπικού και την ενίσχυση των ευκαιριών πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Εκτιμούμε την ευκαιρία να εργαστούν, να μάθουν και να αναπτυχθούν σε μια κοινότητα που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα των ατόμων και των ιδεών, συμπεριλαμβανομένων φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, πνευματικές πεποιθήσεις, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη σωματική ικανότητα, πολιτικών πεποιθήσεων, και την πνευματική προοπτική.

Πρόσληψη και Διατήρηση: Έχουμε επιδιώξει ενεργά και να επιδιώξει να διατηρήσει ένα ποικίλο σώμα των φοιτητών, καθηγητών και του προσωπικού.

Υποστήριξη: Διατηρούμε την υψηλότερη ακαδημαϊκή ποιότητα και να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα μας παραμένουν καινοτόμες και να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και ποικίλες ανάγκες εκείνων που εξυπηρετούμε.

Γνώση: Επιδιώκουμε να ενισχύσει την αλληλεπίδραση και την κατανόηση μεταξύ των διαφόρων ομάδων και καλλιεργούν εμπλουτισμένο ευκαιρίες μάθησης σε μια παγκόσμια κοινότητα.

Ακεραιότητα

Είμαστε δεσμευμένοι για την ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά στις δικές μας ενέργειες και για την ανάπτυξη την ίδια προσήλωση στους μαθητές μας, ενισχύοντας έτσι τα άτομα που θα έχουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την ικανότητα να εμπλακούν θετικά με ένα ποικίλο και μεταβαλλόμενο κόσμο. Η δέσμευσή μας επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της πανεπιστημιούπολης μας στη δημιουργία κλίματος της ηθικής συμπεριφοράς, σεβασμό, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.

Ηθική: Πιστεύουμε στην ενεργεί με ειλικρίνεια, το θάρρος και την αξιοπιστία.

Σεβασμός: Υποστηρίζουμε μια κοινότητα και το κλίμα σεβασμού και τη σοβαρότητα των φοιτητών, διδασκόντων, το προσωπικό, και τους ανθρώπους της κοινότητάς μας, το κράτος, το έθνος, και τον κόσμο.

Ευθύνη: Δεσμευόμαστε να είναι υπεύθυνη και υπόλογη σε επιχειρήσεις μας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της συνεχούς αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μας προγραμμάτων και τη διαφάνεια στη δημοσιονομική και λειτουργική διαδικασία μας.

Εμπιστοσύνη: Εκτιμούμε και συνεχώς επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε όλες τις πράξεις και τα λόγια μας.

-Adopted Από το UCA Διοικητικό Συμβούλιο, 6η Μαΐου, 2011

Θετική δράση

Η Καταφατική Υπεύθυνος Δράσης πελατών διαφημίσεις για όλες τις θέσεις των εργαζομένων για τη διατύπωση και την τοποθέτηση δημοσίευση. Αυτό αξιωματικός εξετάζει επίσης τη διαδικασία αναζήτησης και διαλογή πριν από μια προσφορά εργασίας γίνεται. Οι διαφημίσεις για τη σχολή και μη διαβαθμισμένες θέσεις τοποθετούνται στο Χρονικό της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε τακτική βάση και τα περισσότερα τμήματα διαφημίζουν στις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή πειθαρχία ή σχετίζονται με τη λειτουργία μιας μονάδας. Οι διαφημίσεις για διαβαθμισμένες θέσεις τοποθετούνται σε τοπικό και statewide δημοσιεύσεις. Οι θέσεις που διαφημίζονται στο Log Cabin Δημοκρατικών και την εφημερίδα δημοκρατών του Αρκάνσας, όταν κρίνεται σκόπιμο. ανακοινώσεις θέση της επίσης δημοσιεύτηκε στις κατάλληλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Επιπλέον, κάθε ταξινομούνται κενή θέση που εμφανίζεται στην πανεπιστημιούπολη UCA είναι εισηγμένη με το Τμήμα Ασφαλείας απασχόλησης του Αρκάνσας.

Μελέτη οικονομικών επιπτώσεων

Αυτή η μελέτη απεικονίζει την επίδραση UCA έχει στην οικονομική ανάπτυξη, τη σταδιοδρομία των μαθητών, καθώς και την ποιότητα ζωής των πολιτών στην περιοχή υπηρεσίας του πανεπιστημίου.

Η έκθεση συντάχθηκε από Iowa εταιρεία με έδρα EMSI, ο κορυφαίος πάροχος των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και στρατηγικά εργαλεία σχεδιασμού σε κολέγια και πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η εταιρεία χρησιμοποίησε δύο μεγάλες αναλύσεις για τη διεξαγωγή της μελέτης - τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη.

Μερικά από τα κυριότερα σημεία της έκθεσης είναι:

  • Οι φορολογούμενοι δείτε ένα ποσοστό απόδοσης του 7,9 τοις εκατό για τις επενδύσεις τους σε UCA.
  • UCA συνεισφέρει συνολικά 96.600.000 $ σε έσοδα στην οικονομία UCA Υπηρεσία Χώρου κάθε χρόνο.
  • Για κάθε δολάριο που οι μαθητές επενδύουν σε UCA, λαμβάνουν μια αθροιστική $ 5.30 υψηλότερα μελλοντικά εισοδήματα.
  • Η μέση ετήσια προστιθέμενη εισοδήματος λόγω των δραστηριοτήτων της UCA και πρώην μαθητές του είναι ίση με 426.100.000 $.

Σηκωθείτε, να βγει και να συμμετάσχουν!

Φοιτητική Ζωή παρέχει ευκαιρίες μάθησης, την ηγεσία, την οικοδόμηση της κοινότητας, δημιουργική έκφραση, τον εθελοντισμό, mentoring, και πολλά, πολλά άλλα.

UCA προσφέρει πάνω από 200 φοιτητικές οργανώσεις, συλλόγους, και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για να βοηθήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε πανεπιστημιακή ζωή, και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινότητας UCA.

Τι είναι το The Bear Den;

Η αρκούδα Den είναι μια προαγωγή των φοιτητών οδήγησε τον αθλητισμό και το πνεύμα του σχολείου οργάνωση. Οργανώνουμε Pep-συλλαλητήρια, πίσω πόρτες, Midnight Madness, Ποδόσφαιρο Yell ηγέτες, Homecoming Δραστηριότητες, Οικογενειακή Ημέρα δραστηριότητες, και πολλά, πολλά άλλα!

Προγράμματα που διδάχθηκαν:
Αγγλικά

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Μαθήματα Διοικητικών Στελεχών

University of Central Arkansas

Το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή είναι ένα 30 ώρες πιστωτικές πρόγραμμα on-line έχουν σχεδιαστεί για να πληροί τα πρότυπα επιδόσεων του Εθνικού ... [+]

MSE Ειδικής Αγωγής / SPED Θεώρηση Το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή είναι ένα 30 ώρες πιστωτικές πρόγραμμα on-line έχουν σχεδιαστεί για να πληροί τα πρότυπα επιδόσεων του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών (NCATE), το Συμβούλιο για τα εξαιρετικά παιδιά (CEC), Interstate αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και Υποστήριξη Consortium (InTASC ), και τα συστήματα Δάσκαλος αξιολόγησης (TESS). ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Εκπαιδευτική τεχνολογία είναι μια αναπτυσσόμενη τομέα στην εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση περιβάλλοντα. Εκπαιδευτική τεχνολογία συνδυάζει εκπαιδευτικού σχ ... [+]

Εκπαιδευτική τεχνολογία είναι μια αναπτυσσόμενη τομέα στην εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση περιβάλλοντα. Εκπαιδευτική τεχνολογία συνδυάζει εκπαιδευτικού σχεδιασμού και χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο για την επίτευξη διδακτικών στόχων. Καριέρα στην εκπαιδευτική τεχνολογία περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς σχεδιαστές, σχεδιαστές πολυμέσων, ειδικός τεχνολογία, την εταιρική τους εκπαιδευτές, και την υποστήριξη της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και πληροφόρηση για τους υποψήφιους και Τρέχουσα μαθητές. ... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
36 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Πτυχίο Το Μεταπτυχιακό στο Advanced Studies στο Teacher Leadership (ASTL) είναι ένα 30-πιστωτικό ωρών πρόγραμμα σε απευθείας σύνδεση πτυχίο σχεδιαστεί για να ενισχύσει κα ... [+]

Πρόγραμμα ASTL Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πτυχίο Το Μεταπτυχιακό στο Advanced Studies στο Teacher Leadership (ASTL) είναι ένα 30-πιστωτικό ωρών πρόγραμμα σε απευθείας σύνδεση πτυχίο σχεδιαστεί για να ενισχύσει και να επεκτείνει την υπάρχουσα γνώση, τις δεξιότητες και διαθέσεις ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων αναμένεται προηγμένων εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα σπουδών ASTL προετοιμάζει τους αποφοίτους με τις ευκαιρίες να αποδείξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και διατάξεις, τις αναγκαίες και επωφελείς για: Ανταποκρίνεται θετικά σε πρακτικές στην τάξη που ενισχύουν τη μάθηση των μαθητών. Κριτική ανάλυση των πρακτικών στην τάξη και κατάλληλα ανταποκρινόμενη στις διαπιστώσεις. Αρθρώνοντας το σκεπτικό για τις αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική πρακτική, αίθουσες διδασκαλίας, και τις πολιτικές τάξη / σχολείο και διαδικασίες. Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από τον προβληματισμό σχετικά με τις εμπειρίες του παρελθόντος και του παρόντος για τη βελτίωση της διδασκαλίας των πρακτικών που ενισχύουν τη μάθηση των μαθητών. Πώς να γίνετε οι ηγέτες της αλλαγής για τη βελτίωση των σχολείων τους. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 ώρες
Διαδικτυακό
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Μεταπτυχιακό UCA της Λογιστικής (MAcc) παρέχει προηγμένες, σε βάθος εκπαίδευση στον τομέα της λογιστικής, των επιχειρήσεων, και την ηγεσία για εκείνα τα άτομα που ασχολού ... [+]

Ανάπτυξη επαγγελματίες Λογιστική μέσω υποτροφιών, ηγεσία, επικοινωνία, και την έρευνα. Μεταπτυχιακό UCA της Λογιστικής (MAcc) παρέχει προηγμένες, σε βάθος εκπαίδευση στον τομέα της λογιστικής, των επιχειρήσεων, και την ηγεσία για εκείνα τα άτομα που ασχολούνται με ή αναζητούν επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της λογιστικής. Λόγω των συνεχών αλλαγών στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, λογιστές χρειάζονται βαθύτερη και ευρύτερη γνώση από ποτέ. Το πρόγραμμα MAcc βοηθά να παρέχει ένα φοιτητή με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να είναι επιτυχής σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα είναι πλήρης και αναπτύσσει εννοιολογική και τεχνική λογιστικής ικανότητας των μαθητών, τις δεξιότητες επικοινωνίας, την έρευνα και αναλυτικές ικανότητες, και ηγετικές ικανότητες. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαδικτυακό
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Master of Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (MGIS) βαθμός διαμορφώνεται μετά από τις σε απευθείας σύνδεση Executive MBA προγράμματα. Οι φοιτητές που εγγράφονται στο βαθ ... [+]

Πτυχίο Master of GIS (Αυτό είναι ένα online πτυχίο) Το Master of Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (MGIS) βαθμός διαμορφώνεται μετά από τις σε απευθείας σύνδεση Executive MBA προγράμματα. Οι φοιτητές που εγγράφονται στο βαθμό θα ιδανικά είχαν ήδη μαθημάτων GIS (έχοντας λάβει τουλάχιστον ένα μάθημα GIS σε επίπεδο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) ή να χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε θέση που απαιτεί τη χρήση GIS ή πληροφοριών GIS-based υπηρεσίες (π.χ., είτε GIS επαγγελματίες που αναζητούν μεγαλύτερη εκπαίδευση ή κάποιος που πρέπει να διαχειριστεί εργαζομένων GIS ή που χρειάζεται πληροφορίες από ένα GIS για να εκτελέσει την εργασία του / της). ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 - 36 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά

Μεταπτυχιακό Επιστημών (MSc)

University of Central Arkansas

Το Master of Science Πρόγραμμα (MS) σε εφαρμοσμένα μαθηματικά διαθέτει μαθήματα μαθηματικών που αναπτύχθηκε για την προετοιμασία των υποψηφίων για την εργασία στην επιχεί ... [+]

[1. Εισαγωγή Το Master of Science Πρόγραμμα (MS) σε εφαρμοσμένα μαθηματικά διαθέτει μαθήματα μαθηματικών που αναπτύχθηκε για την προετοιμασία των υποψηφίων για την εργασία στην επιχείρηση ή κρατικούς φορείς, ή την επιδίωξη περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές. Με την εφαρμογή των τεχνικών που διδάσκονται σε αυτά τα μαθήματα για τις επιχειρήσεις, τη μηχανική, το σχεδιασμό και σε άλλους τομείς, σημαντικά προβλήματα μπορούν να μελετηθούν χρησιμοποιώντας αναλυτική, στατιστική, και αριθμητικές μέθοδοι. Για μεταπτυχιακά, οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν δύο περιεκτικές εξετάσεις στο τελευταίο εξάμηνο τους. Για εκείνους τους υποψηφίους σχετικά με τις πιο προηγμένες μεταπτυχιακές σπουδές, μια επιλογή διατριβή είναι διαθέσιμη στη θέση του περιεκτικές εξετάσεις για να εκθέσουν τους υποψηφίους για την έρευνα των μεθόδων σε εφαρμοσμένα μαθηματικά. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
30 - 33 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Προηγμένη γνώση της βιολογικής αρχές και τη μεθοδολογία της έρευνας είναι συχνά απαιτείται για θέσεις σε βιομηχανικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις ή για την ... [+]

Σκοπός Προηγμένη γνώση της βιολογικής αρχές και τη μεθοδολογία της έρευνας είναι συχνά απαιτείται για θέσεις σε βιομηχανικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις ή για την εισαγωγή σε διδακτορικά ή επαγγελματικά προγράμματα. Οι φοιτητές στο πρόγραμμα Master of Science παρέχονται οδηγίες σε ένα εύρος της βιολογίας υπο-κλάδους και έχουν την ευκαιρία να διεξάγει εστιασμένη έρευνα καθοδηγείται από απόφοιτος της σχολής σε μια περιοχή της επιλογής τους. Οι στόχοι του πρόγραμμα Master of Science είναι να αναπτύξουν ανεξάρτητες ερευνητικές δεξιότητες του μαθητή, για την ενίσχυση των ικανοτήτων επιστημονικής επικοινωνίας του μαθητή, καθώς και για την ενίσχυση της πιθανότητας του μαθητή να αποκτήσει την απασχόληση σε ένα βιολογικό τομέα ή την επιτυχή εισαγωγή σε διδακτορικά και επαγγελματικά προγράμματα. Για την εισαγωγή, οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: Εφαρμογή στο Graduate School εφαρμογή της βιολογίας που αποστέλλονται στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών βιολογίας. Όλοι οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με καθηγητές Βιολογίας να εντοπίσει έναν υποψήφιο σύμβουλο (s). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν κοινοποιηθεί με τη σχολή είναι απίθανο να γίνει δεκτός. Παρτιτούρες για τη γενική δοκιμή GRE αποστέλλονται στο Graduate School. Επίσης, αναφέρουν τα αποτελέσματά σας απευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογίας. Για μια διδασκαλία άσκησης, οι μαθητές πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: Αίτηση για τη διδασκαλία άσκησης αποστέλλονται στο Graduate School. Οι συστάσεις και οι προθεσμίες για την απόκτηση διδασκαλίας άσκησης μπορεί να βρεθεί στην ακόλουθη αρχείο. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές που αποστέλλονται στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογίας. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
30 - 34 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Τμήμα Άσκηση και Αθλητισμού προσφέρει το Master of Science με την επιλογή διατριβή / μη-διατριβή. Ο βαθμός MS έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσε ... [+]

MS στην Άσκηση Επιστήμη Το Τμήμα Άσκηση και Αθλητισμού προσφέρει το Master of Science με την επιλογή διατριβή / μη-διατριβή. Ο βαθμός MS έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων σε πολλά διαφορετικά επαγγελματικά προγράμματα που σχετίζονται με την πειθαρχία-παιδαγωγική, γυμναστήριο, αθλητισμός ηγεσία. Ο βαθμός είναι ένας βαθμός πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να προετοιμάσει τον υποψήφιο για διδασκαλία ή για την υπηρεσία σε μια περιοχή έξω από το χώρο της εκπαίδευσης. Αυτός ο βαθμός, ιδιαίτερα με την επιλογή διατριβή, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως προετοιμασία για την εργασία σε διδακτορικό επίπεδο. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
36 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Master of Science στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εντατική προετοιμασία και στις δύο έννοιες και τεχνικές που σχετίζονται με τις εφαρμογές ... [+]

Στόχοι και αποτελέσματα Το Master of Science στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εντατική προετοιμασία και στις δύο έννοιες και τεχνικές που σχετίζονται με τις εφαρμογές των υπολογιστικών συστημάτων. Οι στόχοι του προγράμματος για τους αποφοίτους είναι: Να είναι σε θέση να προσδιορίσει με νόημα εφαρμοσμένης προβλήματα υπολογιστών και να διεξάγει εφαρμογή έρευνας με γνώμονα την εργασία ανεξάρτητα ή μέσα σε ένα ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, βιομηχανικό, ή άλλο περιβάλλον με επαγγελματικό, νομικό και ηθικό πλαίσιο? Να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις θεωρίες, τις αρχές και τις έννοιες με τις τεχνολογίες για να δημιουργικά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, και να επαληθεύσει υπολογιστικές λύσεις που ενσωματώνουν τα διαθέσιμα συστήματα λογισμικού και του υλικού για να επιλύσετε ζητήματα στα πεδία εφαρμογής της ποικιλίας για τα άτομα, τις ομάδες και τις οργανώσεις? Grow ως ώριμη επαγγελματικά και να είναι ικανός και πρόθυμος να αναλάβει ηγετικό ρόλο με την προηγμένη γνώση της επιστήμης των υπολογιστών και των εφαρμογών σε διεθνές και διεπιστημονικής περιοχές? Κρατήστε το παρόν στον τομέα μέσω της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης για την προώθηση της αυτο-επιλεγμένα μονοπάτια σταδιοδρομίας και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
34 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικογένεια και Προστασίας των Καταναλωτών Επιστημών οδηγεί στο πτυχίο Master of Science. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει τ ... [+]

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικογένεια και Προστασίας των Καταναλωτών Επιστημών οδηγεί στο πτυχίο Master of Science. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ειδικευμένων φοιτητές που προετοιμάζονται για την Οικογένεια και Επιστημών Καταναλωτών σταδιοδρομία στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, τα νοσοκομεία, τη βιομηχανία, την κυβέρνηση, κοινοτικές υπηρεσίες, καθώς και για την είσοδο adoctoralprograminFamily και Επιστημών Καταναλωτών ή σε μια σχετική πειθαρχία. ... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 - 36 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αρκάνσας προσφέρει ένα Master της Επιστήμης (MS) στην Επαγγελματική Σχολή Συμβουλευτική. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 48 ώρες εξάμην ... [+]

Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα Το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αρκάνσας προσφέρει ένα Master της Επιστήμης (MS) στην Επαγγελματική Σχολή Συμβουλευτική. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 48 ώρες εξάμηνο συμπεριλαμβανομένων πρακτική άσκηση και το πεδίο πρακτικής εμπειρίας. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε μια ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει κυρίως σύγχρονη συνεδρίες τάξη με περιστασιακή ασύγχρονη και πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρίες στην κύρια πανεπιστημιούπολη UCA σε Conway, AR. Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους επαγγελματίες συμβούλους του σχολείου για τη δημιουργία, εφαρμογή και διατήρηση ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής αναπτυξιακές σχολείο με βάση την κατάσταση και τα εθνικά πρότυπα. Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ευθυγραμμίζεται με την Ένωση Αμερικανική Σχολή Σύμβουλος, Εθνικό Μοντέλο, και το Τμήμα Αρκάνσας των υψηλότερων προτύπων εκπαίδευσης. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες συμβούλους σχολείο για να γίνουν ηγέτες, συνεργάτες και υποστηρικτές στο σχολείο, την κοινότητά τους, και το επάγγελμα του σχολείου συμβουλευτική. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
48 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το πρόγραμμα στεγάζεται στο Τμήμα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στο Κολέγιο της Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, δίνει έμφαση στην επαγγελματική ταυτότητα των σχολικών ... [+]

Περιγραφή του προγράμματος Η αποστολή του 60-ωρη ειδικός επιπέδου NASP εγκεκριμένο Σχολικής Ψυχολογίας πρόγραμμα MS στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αρκάνσας είναι να προετοιμάσει την είσοδο τους ψυχολόγους του σχολείου επίπεδο για την εφαρμογή επιστημονικώς τεκμηριωμένα ψυχολογικών και εκπαιδευτικών αρχών και πρακτικών σε όλες τις διαστάσεις της επαγγελματικής τους εργασίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να είναι αντανακλαστική και ικανούς επαγγελματίες δεσμευτεί για την αύξηση της κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, καλύτερες πρακτικές στη σχολική ψυχολογία, την πολιτιστική σεβασμού και της πολυμορφίας, και δεοντολογικά πρότυπα της επαγγελματικής πρακτικής, όπως έχουν διατυπωθεί από την American Psychological Association ( ΑΡΑ) και η Εθνική Ένωση των Σχολικών Ψυχολόγων (NASP). ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
60 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος στη βιβλιοθήκη τεχνολογίες των μέσων ενημέρωσης και των πληροφοριών είναι να προετοιμάζουν τα άτομα για επαγγελματικές θέσεις σε μ ... [+]

Καλώς ήρθατε στα Masters της Βιβλιοθήκης Μέσων και του προγράμματος Τεχνολογίες Πληροφορικής σε UCA. Το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης Μέσων και Τεχνολογιών Πληροφορικής είναι εθνικά αναγνωρισμένη από την Αμερικανική Ένωση Σχολικών Βιβλιοθηκονόμων ως ένα υποδειγματικό πρόγραμμα Σχολική Βιβλιοθήκη στις ΗΠΑ Με PRAXIS II ποσοστό περιεκτικότητας μπάλα 99% σε Σχολική Βιβλιοθήκη Media, το πρόγραμμα libm έχει ένα από τα μεγαλύτερα μεταπτυχιακά προγράμματα για την Σχολή Βιβλιοθηκονόμων στην πολιτεία του Αρκάνσας.... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
36 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Η Ψυχικής Υγείας Πρόγραμμα Συμβουλευτικής είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα τερματικό βαθμό ή ως θεμέλιο για υποψήφιους διδάκτορες. Πολλοί απόφο ... [+]

Περιγραφή του προγράμματος Η Ψυχικής Υγείας Πρόγραμμα Συμβουλευτικής είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα τερματικό βαθμό ή ως θεμέλιο για υποψήφιους διδάκτορες. Πολλοί απόφοιτοι από αυτό το πρόγραμμα ίδρυσης ιδιωτικών πρακτικών ή να εργαστούν σε διάφορα κέντρα ψυχικής υγείας, κοινοτικές υπηρεσίες, και τα νοσοκομεία. Το πρόγραμμα αποτελείται από εξήντα ώρες (60) εξάμηνο του έργου φυσικά συμπεριλαμβανομένου ενός οικοτροφείο ένα εξάμηνο. Οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν άδεια επαγγελματίες συμβούλους μέσω του Αρκάνσας εξεταστική επιτροπή στη Συμβουλευτική. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
60 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το πτυχίο Master of Science in School Ηγεσία, Διοίκηση και Διοίκηση (δΕΜΑ) αντανακλά το Κολέγιο της ιστορικής αποστολής και τη δέσμευση Παιδείας για την προετοιμασία ηγέτ ... [+]

Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα Το πτυχίο Master of Science in School Ηγεσία, Διοίκηση και Διοίκηση (δΕΜΑ) αντανακλά το Κολέγιο της ιστορικής αποστολής και τη δέσμευση Παιδείας για την προετοιμασία ηγέτες για την P-12 σχολεία. Το Τμήμα Ηγεσίας Σπουδών προσφέρει μια παράσταση που βασίζεται, 34 πιστωτικό πρόγραμμα βαθμό ώρα για την οικοδόμηση και διαχειριστές πρόγραμμα σπουδών / πρόγραμμα. Προγράμματα σπουδών είναι διαθέσιμα για τους ανθρώπους που κατέχουν πτυχία κατάλληλη πλοιάρχου. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνολογιών του 21ου αιώνα, αυθεντικά αξιολογήσεις και εξατομικευμένη πρακτική άσκηση. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
48 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής, Παιδεία, και Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο είναι υπερήφανο για να προσφέρει το MSE στο πρόγραμμα ανάγνωσης. Αυτό το εγκεκριμένο πρόγραμμα N ... [+]

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής, Παιδεία, και Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο είναι υπερήφανο για να προσφέρει το MSE στο πρόγραμμα ανάγνωσης. Αυτό το εγκεκριμένο πρόγραμμα NCATE / ILA παρέχει μεταπτυχιακά υποψηφίους την ευκαιρία να επεκτείνει τους τομείς licensure με την επιδίωξη μεταπτυχιακούς τίτλους. Όλα τα μέλη σχολή μεταπτυχιακών αφιερωμένη στην τελειότητα στο επάγγελμά τους και έχουν λάβει βραβεία και αναγνώριση στην ηγεσία, υποτροφία, και την εξυπηρέτηση στις περιοχές στις οποίες διδάσκουν.... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το πρόγραμμα College Student Προσωπικού Υπηρεσιών και Διοίκησης (CSPA) παρέχει επαγγελματική προετοιμασία για τους φοιτητές που αναζητούν υπηρεσίες φοιτητής θέσεις και στ ... [+]

Το πρόγραμμα College Student Προσωπικού Υπηρεσιών και Διοίκησης (CSPA) παρέχει επαγγελματική προετοιμασία για τους φοιτητές που αναζητούν υπηρεσίες φοιτητής θέσεις και στις δύο διετούς και τετραετούς τριτοβάθμια ιδρύματα. Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό να προετοιμάσει τους διαχειριστές των φοιτητικών υπηρεσιών για διάφορους τομείς της ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της πανεπιστημιούπολης του κλίματος και της διαφορετικότητας, τη χρηματοδότηση, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το γράψιμο επιχορήγησης, αξιολόγηση, την ηγεσία, και νομικά / ηθικά ζητήματα.... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
2 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαδικτυακό
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά

Μεταπτυχιακό Τεχνών (MA)

University of Central Arkansas

Όλοι οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τουλάχιστον ένα προηγμένο-υψηλή επάρκεια επιπέδου στις τέσσερις δεξιότητες (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή και) σύμφωνα με τα πρότυπα πο ... [+]

Σχεδιασμένο για τους μαθητές με ένα πτυχίο στα ισπανικά, το πρόγραμμα αυτό θα διευρύνει τις γνώσεις σας στην ισπανική γλώσσα, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία, ενώ φέρνοντας επίσης να σας ενημερωμένο με τα τρέχοντα ζητήματα στο Ισπανικός μελέτες.

Όλοι οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τουλάχιστον ένα προηγμένο-υψηλή επάρκεια επιπέδου στις τέσσερις δεξιότητες (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή και) σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από το αμερικανικό Συμβούλιο των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών (ACTFL). Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν διαπολιτισμικές ικανότητες που θα τους χρησιμεύσουν σε μια ποικιλία από επιλογές σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της δημόσιας υπηρεσίας.... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Ιδρύθηκε από το Κολέγιο της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αρκάνσας, το πρόγραμμα ΜΑΤ προετοιμάζει υψηλής εξειδίκευσης μέσα της σταδιοδρομίας επαγγελματιών κα ... [+]

Ιδρύθηκε από το Κολέγιο της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αρκάνσας, το πρόγραμμα ΜΑΤ προετοιμάζει υψηλής εξειδίκευσης μέσα της σταδιοδρομίας επαγγελματιών και πρόσφατους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι Αρκάνσας εκπαιδευτικοί στην τάξη.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακό πτυχίο MAT είναι:

Σχεδιασμένο για άτομα χωρίς διδασκαλία διαπιστευτήρια, αλλά που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα βαθμό απολυτηρίου και επιθυμούν να γίνει δάσκαλος σε μια ταχεία μόδα. Που προορίζεται να βοηθήσει υποψήφιους διδάσκοντες, εκείνα που έχουν βαθμό απολυτηρίου σε μια περιοχή περιεχομένου, για να γίνει εξάσκηση εκπαιδευτικούς. Ένα 36 έως 39 ωρών μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δύο κομμάτια: 4-8 Μέσου Επιπέδου (39 ώρες) και Δευτεροβάθμιας (Κ-12, 4-12, και 7-12). Αρχίζοντας το φθινόπωρο του 2017, το πρόγραμμα MAT θα έχει 3 κομμάτια: K-6, Μέσου Επιπέδου, και Δευτεροβάθμιας (Κ-12, 4-12, και 7-12). Όλα τα κομμάτια θα είναι τα προγράμματα μεταπτυχιακό πτυχίο 39 ωρών. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
36 - 39 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Master of Arts (MA) στη μαθηματική εκπαίδευση διαθέτει μαθήματα μαθηματικών αναπτυχθεί για να αυξήσει τη μαθηματική γνώση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθ ... [+]

[1. Εισαγωγή Το Master of Arts (MA) στη μαθηματική εκπαίδευση διαθέτει μαθήματα μαθηματικών αναπτυχθεί για να αυξήσει τη μαθηματική γνώση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας και την προετοιμασία των υποψηφίων για τη διδασκαλία στην κοινότητα κολέγιο ή την επιδίωξη περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο δάσκαλος μπορεί να ολοκληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα με την παρουσία δύο συνεχόμενες καλοκαίρια και εγγραφή σε βραδινά μαθήματα κατά τη διάρκεια των διαλείπουσα φθινόπωρο και την άνοιξη εξάμηνα ή με την παρουσία πλήρη απασχόληση για ένα έτος, συμπεριλαμβανομένων δύο καλοκαιριού όρους. Για εκείνους τους υποψηφίους σχετικά με τις πιο προηγμένες μεταπτυχιακές σπουδές, μια επιλογή διατριβή είναι επίσης διαθέσιμα για να εκθέσουν τους υποψηφίους για την έρευνα των μεθόδων στον τομέα της εκπαίδευσης των μαθηματικών. ... [-]
Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

μεταπτυχιακών εργασιών στη μουσική έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προηγμένες επαγγελματική κατάρτιση. Το Master of Music στο πρόγραμμα σπουδών Μουσική Εκπαίδευση παρέχει ... [+]

μεταπτυχιακών εργασιών στη μουσική έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προηγμένες επαγγελματική κατάρτιση. Το Master of Music στο πρόγραμμα σπουδών Μουσική Εκπαίδευση παρέχει προηγμένη μελέτη της μουσικής διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική προετοιμασία για όσους διαθέτουν ήδη την αρχική πιστοποίηση. Άλλες Master of Music συγκεντρώσεις παροχή εξειδικευμένων σπουδών στην απόδοση, τη διεξαγωγή και θεωρία της μουσικής. Πτυχιούχος Βοηθών είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και απονέμονται με βάση την αξία. Για τη θεωρία, απαιτείται βαθμολογία 75% ή καλύτερα για την εισαγωγικές εξετάσεις θεωρίας της μουσικής UCA. Για την απόδοση και τη διεξαγωγή περιοχές, απαιτείται μια οντισιόν με τη σχολή περιοχή. Για τη διεξαγωγή και την εκπαίδευση περιοχές, απαιτείται μαγνητοσκοπημένο απόδοση του συνόλου του αιτούντος.... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
31 - 34 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Μεταπτυχιακό στην αγγλική γλώσσα πρόγραμμα σε UCA μπορεί να υπερηφανεύεται για την αστρική ΔΕΠ, τρία κομμάτια για την ολοκλήρωση του βαθμού, μοναδικές ευκαιρίες πέρα ​ ... [+]

Το Μεταπτυχιακό στην αγγλική γλώσσα πρόγραμμα σε UCA μπορεί να υπερηφανεύεται για την αστρική ΔΕΠ, τρία κομμάτια για την ολοκλήρωση του βαθμού, μοναδικές ευκαιρίες πέρα ​​από την τάξη (απόφοιτος βοηθών, πρακτική άσκηση, κλπ), και ένα μικρό πρόγραμμα με υψηλή αναλογία διδασκόντων-to-φοιτητή. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και είναι ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
30 ώρες
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Αρκάνσας είναι υπερήφανο για να προσφέρει ένα αυστηρό πρόγραμμα ολοκληρωμένης Μάστερ που είναι σταθερά κατατάσσεται ως έ ... [+]

Το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Αρκάνσας είναι υπερήφανο για να προσφέρει ένα αυστηρό πρόγραμμα ολοκληρωμένης Μάστερ που είναι σταθερά κατατάσσεται ως ένα από τα καλύτερα στο έθνος. Σεμινάριο με βάση το πρόγραμμα σπουδών μας παρέχει χώρους για την επέκταση της γνώσης περιεχόμενο, εισάγοντας ιστοριογραφία, και εξάσκηση των μεθόδων έρευνας στα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να παράγει πρωτότυπη έρευνα.... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
30 ώρες
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Στόχος μας είναι να παρέχουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να επικεντρωθεί στη μελέτη, πρακτική, και τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής σε ένα εξαιρετικά εστια ... [+]

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε στο Αρκάνσας Συγγραφέων πρόγραμμα ΜΧΣ. Να είστε βέβαιος να ελέγξει έξω άλλες συνδέσεις σε αυτή την ιστοσελίδα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμά μας. Αυτό που ακολουθεί είναι μια σύντομη περιγραφή του προγράμματός μας και τι ελπίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε για εσάς.

Το Αρκάνσας Συγγραφέων ΣΠΙ είναι μια εντατική γραφή πρόγραμμα στούντιο στη Δημιουργική Γραφή που θα προετοιμάσει μοναδικά αποφοίτους για σταδιοδρομία γραπτώς παιδαγωγική και των εκδόσεων.... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
University of Central Arkansas

Το Master of Fine Arts στο Digital σκηνοθεσία είναι πιστωτικό ώρα τερματικού τριετές πτυχίο, 60. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΧΣ, οι απόφοιτοι θα είναι πλήρως κα ... [+]

Το Master of Fine Arts στο Digital σκηνοθεσία είναι πιστωτικό ώρα τερματικού τριετές πτυχίο, 60. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΧΣ, οι απόφοιτοι θα είναι πλήρως καταρτισμένοι για να διδάξουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή να ανταγωνιστούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις δεξιότητες παραγωγής τόσο μέσω μιας σειράς σεμιναρίων παραγωγής και το έργο διατριβή. Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να λάβουν μαθήματα γραπτώς, την ιστορία και τη θεωρία, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο καλά στρογγυλεμένη εκπαίδευσης. Οι μαθητές αναμένεται να εγγραφούν με πλήρες ωράριο και να λάβουν εννέα πιστώσεις ένα εξάμηνο. Οι μαθητές συμπληρώσουν δύο χρόνια πλήρους εργασίας πορεία του χρόνου. Στο τρίτο έτος τους, οι μαθητές γράφουν, άμεσα, την παραγωγή, και να επεξεργαστείτε μια ταινία διατριβή (περίπου 30 λεπτά).... [-]

Ηνωμένες Πολιτείες Conway
Σεπτέμβριος 2019
Αγγλικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά

Go Here. Go Anywhere.

Central Arkansas