πλοίαρχος της επιστήμης των δεδομένων

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Προκειμένου να αναλυθεί ο αυξανόμενος όγκος των δεδομένων που παράγονται σε όλες τις περιοχές της σημερινής κοινωνίας, η σύγχρονη βιομηχανία πληροφορικής αναδεικνύει το ζήτημα του Big Data. Ομοίως, η ακαδημαϊκή κοινότητα καθιερώνει τον αναδυόμενο τομέα της Data Science. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εκπαίδευση στους τομείς των υπολογιστικών μοντέλων, της μαθηματικής μοντελοποίησης και πρόβλεψης, της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού, καθώς και της αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων. Με βάση το πολυδιάστατο σχεδιασμό του, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως ραχοκοκαλιά που ενδιαφέρει τους απόφοιτους πολυάριθμων σχολών, καθώς και τα στελέχη των ερευνητικών κέντρων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να επιλύσουν προβλήματα σχετικά με την αναζήτηση δεδομένων, τη συλλογή, την αποθήκευση, την προετοιμασία και την ανάλυση, καθώς και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων στον τομέα της εξειδίκευσης.

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα μάστερ της Data Science περιλαμβάνει το πλήρες εκπαιδευτικό κομμάτι για αγγλόφωνους σπουδαστές, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο βασικών επιστημονικών κλάδων και ποικιλία μαθημάτων επιλογής και επιλογής στα αγγλικά.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση ειδικών με υψηλά προσόντα στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, στην επιστήμη των πληροφοριών και στην ανάλυση δεδομένων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εις βάθος μελέτη των μαθηματικών μεθόδων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, της μαθηματικής και πληροφοριακής μοντελοποίησης σύνθετων συστημάτων, καθώς και την υλοποίηση αυτών των μεθόδων από υπολογιστή. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των αποφοίτων αυτού του μαθήματος απαιτούνται από τα υπουργεία και τα θεσμικά όργανα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τις περιφερειακές διοικήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η έννοια και το πρόγραμμα σπουδών της εξειδίκευσης στην Ανάλυση Δεδομένων Διαδικτύου έχουν αναπτυχθεί σε συνδυασμό με την Yandex. Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνει τη διδασκαλία ειδικών κλάδων από τα στελέχη της Εταιρείας, τη συμμετοχή φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και καθηγητών σε έργα που υλοποιούν εργασίες που προτείνονται από την Yandex και σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, την επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών στο Yandex και την κοινή έρευνα που διεξάγεται μαζί με την Yandex προσωπικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 ειδικότητες και ένα πλήρες αγγλικό διδακτικό κομμάτι (120 μονάδες):

Αγγλικά-διδάσκονται κομμάτι

Γενικά Περιεχόμενα Περιεχομένου

Μαθήματα γεφύρωσης:

 • Διακριτά Μαθηματικά για Ανάπτυξη Εφαρμογών και Αλγορίθμων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Μαθηματικές Στατιστικές
 • Συστατικά του τομέα σπουδών

Βασικά μαθήματα:

 • Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
 • Σύγχρονες μέθοδοι λήψης αποφάσεων
 • Επιστήμη δικτύων
 • μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων

Μαθήματα:

 • Αυτοματοποιημένες μέθοδοι επαλήθευσης προγράμματος
 • ιατρική πληροφορική
 • Ανάλυση δεδομένων στην ιατρική
 • Στοχαστική μοντελοποίηση

Ανάλυση δεδομένων Internet

Βασικά μαθήματα:

 • Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
 • Σύγχρονες μέθοδοι λήψης αποφάσεων
 • Εκμάθηση μηχανών
 • αλγορίθμων και δομών δεδομένων
 • Μέθοδοι και συστήματα επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων

Μαθήματα:

 • Πιθανότητες και στατιστικές προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων
 • Θεωρία Παράλληλες και Κατανεμημένες Υπολογισμοί
 • Βελτιστοποίηση στη μηχανική μάθηση
 • Ανάλυση εικόνας και βίντεο
 • Αυτόματη επεξεργασία κειμένων
 • Βαθιά μάθηση

Ευφυή συστήματα και δομική ανάλυση

Μαθήματα γεφύρωσης:

 • Διακριτά Μαθηματικά για Ανάπτυξη Εφαρμογών και Αλγορίθμων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Μαθηματικές Στατιστικές

Βασικά μαθήματα:

 • Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
 • Σύγχρονες μέθοδοι λήψης αποφάσεων
 • Παραγγελίες σε ανάλυση δεδομένων
 • Επιστήμη δικτύων
 • Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων
 • μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων

Μαθήματα:

 • Υπολογιστική Γλωσσολογία και Ανάλυση Κειμένου
 • Θεωρία Πληροφοριών και Συνδυαστική Θεωρία της Αναζήτησης
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης
 • Συστήματα Παιχνίδια και Αποφάσεις στην Ανάλυση Δεδομένων και Μοντελοποίηση
 • Ανάλυση δεδομένων στην ιατρική
 • Μεγάλη Ανάλυση Δεδομένων
 • Βαθιά μάθηση
 • Αυτοματοποιημένες μέθοδοι επαλήθευσης προγράμματος
 • ιατρική πληροφορική
 • Σταθερές μέθοδοι στα στατιστικά στοιχεία
 • Λήψη αποφάσεων και ανάλυση δεδομένων υπό αβεβαιότητα και ασάφεια
 • Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση εκμάθησης μηχανών

Τεχνολογίες Μοντελοποίησης Πολύπλοκων Συστημάτων

Μαθήματα γεφύρωσης:

 • Διακριτά Μαθηματικά για Ανάπτυξη Εφαρμογών και Αλγορίθμων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Μαθηματικές Στατιστικές

Βασικά μαθήματα:

 • Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
 • Σύγχρονες μέθοδοι λήψης αποφάσεων
 • Παραγγελίες σε ανάλυση δεδομένων
 • Μαθηματικά Θεμέλια Σύγχρονων Τηλεπικοινωνιών
 • Στατιστικές μέθοδοι για προγνωστική μοντελοποίηση
 • Γεωμετρικές μέθοδοι για προγνωστική μοντελοποίηση

Μαθήματα:

 • Υπολογιστική Γλωσσολογία και Ανάλυση Κειμένου
 • Θεωρία Πληροφοριών και Συνδυαστική Θεωρία της Αναζήτησης
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης
 • Συστήματα Παιχνίδια και Αποφάσεις στην Ανάλυση Δεδομένων και Μοντελοποίηση
 • Ανάλυση δεδομένων στην ιατρική
 • Μεγάλη Ανάλυση Δεδομένων
 • Βαθιά μάθηση
 • Αυτοματοποιημένες μέθοδοι επαλήθευσης προγράμματος
 • ιατρική πληροφορική
 • Σταθερές μέθοδοι στα στατιστικά στοιχεία
 • Λήψη αποφάσεων και ανάλυση δεδομένων υπό αβεβαιότητα και ασάφεια
 • Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση εκμάθησης μηχανών
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Consistently ranked as one of Russia’s top three universities, the National Research University Higher School of Economics (HSE University) sets itself apart by its internationally-minded, research-dr ... περαιτέρω

Consistently ranked as one of Russia’s top three universities, the National Research University Higher School of Economics (HSE University) sets itself apart by its internationally-minded, research-driven approach to higher education. Based in the vibrant centre of Moscow, with campuses in St. Petersburg, Nizhny Novgorod and Perm, HSE offers outstanding academics at all levels and includes more than 40 English-taught Master’s programmes and 8 English-taught Bachelor's degree programmes. Διαβάστε Λιγότερα
Μόσχα , Νζίνι Νόβγκοροντ , Αγία Πετρούπολη + 2 Περισσότερα Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη