1

Περιγραφή του προγράμματος

Αυτό το Μεταπτυχιακό προσφέρει μελλοντικά διευθυντικά στελέχη την κατάλληλη τεχνογνωσία για να αναγνωρίσουν τις διεθνείς επιχειρηματικές ευκαιρίες και να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη διεθνή επιχειρηματική στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά στοιχεία της διεθνούς διαχείρισης (μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, κλπ) της κάθε χώρας.

Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες να γίνουν ειδικοί στη διεθνή διοίκηση επιχειρήσεων με έμφαση στην μοναδικότητα των συνολικών γεωγραφικών περιοχών και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εργασία σε πολυπολιτισμικές ομάδες.

Πρόγραμμα

 • Ενότητα: Προχωρημένα Θέματα Global Διαχείριση
  • Διεθνής Στρατηγική
  • Διεθνές Μάρκετινγκ
  • Διεθνής HH.RR και Εξέλιξης
  • Διεθνή Οικονομικά και Νομικά
  • Διεθνής Χρηματοοικονομική και τα φορολογικά συστήματα
 • Ενότητα: Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Διεθνείς Αγορές
  • Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ασία
  • Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιβηρική Αμερική
  • Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη
  • Επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ / Καναδά, Αφρική και την Ωκεανία
 • Ενότητα: Αειφορία και την υπεύθυνη καινοτομία σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο
 • Ενότητα: Πρακτική Άσκηση
 • Ενότητα: Τελική Εργασία

Σύνολο: 60 ECTS

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι απόφοιτοι της Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ή ισοδύναμο) ή που σχετίζονται με πανεπιστημιακά πτυχία.
 • Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των προπτυχιακών σπουδών τους μπορούν επίσης να ζητήσουν, παρόλο που η οριστική προσφορά θέσης σχετικά με το πρόγραμμα MIB θα εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Αγγλικά επίπεδο:

Οι ακόλουθες διαπιστεύσεις μπορούν να υποβληθούν: - Πιστοποιητικό προηγμένων αγγλικών - CAE - BEC Higher - TOEFL (πάνω από 80 βαθμούς) - IELTS (πάνω από 6,5 βαθμοί) Σε περίπτωση μη επιτεύξεως πιστοποιήσεις, οι υποψήφιοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβληθεί σε δοκιμασία εσωτερικό επίπεδο που διοργανώθηκε από την Γλώσσα Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Deusto, ή να λαμβάνουν και να περάσει το επίπεδο Γ1 Αγγλικά πορεία του Ινστιτούτου.

Επαγγελματική εμπειρία:

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να έχουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, αν και αν έχουν, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού παρέχεται με τις δεξιότητες για να αναλάβουν τις ευθύνες σε:

 • Οι πολυεθνικές εταιρείες με διεθνή εμπειρία - σε όλους τους τομείς και σε επιχειρησιακό επίπεδο
 • Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με διεθνή αποστολή - κυρίως στην γενική διαχείριση και διεθνείς υπηρεσίες
 • Ιδιωτικό συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξωτερικό εμπόριο, διεθνείς υπηρεσίες, υποκαταστήματα στο εξωτερικό των τραπεζών, ή επισήμων εκπροσώπων του εμπορίου
 • Δημόσια ή ημι-δημόσιους οργανισμούς που υποστηρίζουν τη διεθνοποίηση: εμπορικά επιμελητήρια, ιδρύματα στήριξη της εσωτερίκευσης (ICEX, κυβερνήσεις, κλπ).

Η Deusto Business School Τμήμα Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας στοχεύει να προωθήσει την επαφή με τις επιχειρήσεις και να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες στα προγράμματα Μάστερ του υπαλλήλου με τα εργαλεία για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
 • ισπανικά
 • γαλλική γλώσσα

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Deusto: Deusto Business School »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
11,000 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη