Σχετικά με

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Khalifa University of Science and Technology προσφέρει υποτροφίες Μεταπτυχιακών Ερευνητικών / Διδακτικών Βοηθών (GRTA) για την υποστήριξη ειδικευμένων διεθνών φοιτητών που εγγράφονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η υποτροφία παρέχει γενναιόδωρες αμοιβές και παροχές που περιλαμβάνουν:

 • Πλήρης κάλυψη των διδάκτρων.
 • Ιατρική ασφαλιστική κάλυψη για φοιτητές υπό θεώρηση του Πανεπιστημίου Khalifa.
 • Υποστήριξη για τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια έρευνας.
 • Η ενδεικτική μηνιαία επιδότηση για την υποτροφία GRTA έχει ως εξής (μπορεί να αλλάξει):

Άνοιγμα εφαρμογής!

Θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε αιτήσεις από την 1η Νοεμβρίου 2018 για την επόμενη πρόσληψη την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα σπουδών Master of Engineering στο τομέα της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (M. Eng in HSE Engineering) έχει σχεδιαστεί για την εκπαιδευτική προετοιμασία δύο ειδών επαγγελματιών:

 • Μηχανικοί απόφοιτοι που εργάζονται σήμερα ως μηχανικοί στη βιομηχανία και που σκοπεύουν να παραμείνουν σε αυτό το είδος εργασίας, αλλά που θέλουν να ενσωματώσουν το HSE στις τεχνικές λειτουργίες τους. Αυτοί οι πτυχιούχοι θα έχουν ποικίλες δυνατότητες στις διάφορες πτυχές του HSE και θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να διαχειριστούν τον κίνδυνο καθώς καταρτίζουν βέλτιστες μηχανικές και επιχειρησιακές λύσεις μέσα στους περιορισμούς των ρυθμιστικών εντολών και βέλτιστων πρακτικών.
 • Μηχανικοί απόφοιτοι που επιθυμούν να αναλάβουν διαφορετικά επίπεδα ευθύνης του HSE σε μία ή περισσότερες πτυχές του τμήματος / προγράμματος HSE της εταιρείας. Αυτοί οι πτυχιούχοι θα έχουν επαρκή υπόβαθρο για να αναλάβουν το ρόλο ενός γενικού ιατρού HSE μηχανικός / διευθυντής, ενώ διαθέτει επιπλέον δυνατότητες σε οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες περιοχές HSE των συγκεντρώσεων.

Στόχοι

Οι στόχοι του Master of Engineering στο πρόγραμμα HSE Engineering είναι:

 1. Παροχή αποφοίτων με επαρκή επιστημονική και τεχνική ευρύτητα για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα HSE σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.
 2. Παροχή μιας ομάδας υψηλού μορφωμένου πτυχιούχου που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει για να ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του εργοδότη του.
 3. Παροχή αποφοίτων με εξαιρετική εκπαίδευση, δεξιότητες διαχείρισης και γνώσης για την περαιτέρω φιλοδοξίες σταδιοδρομίας τους.
 4. Παροχή αποφοίτων με αποτελεσματικές ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας για να λειτουργήσουν επιτυχώς στην καριέρα τους.
 5. Παρέχετε στους πτυχιούχους μια ποιοτική εκπαίδευση αφοσιωμένη στην αριστεία και την καινοτομία που προωθεί την ηγεσία, τον επαγγελματισμό και τη δια βίου μάθηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Master of Engineering στο πρόγραμμα HSE Engineering, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 1. Επιτυχής πρόληψη, αναγνώριση, αξιολόγηση επικίνδυνων συνθηκών και εργασιακών πρακτικών στους γενικούς τομείς του HSE, έλεγχος κινδύνων στα συστήματα παραγωγής, βιομηχανική υγιεινή, ασφάλεια συστημάτων, διαχείριση κινδύνων, περιβαλλοντική προστασία, πυροπροστασία, επικίνδυνα απόβλητα, διαχείριση προγράμματος QHSE και εργονομία και ανθρώπινοι παράγοντες.
 2. Ανάπτυξη / εφαρμογή στρατηγικών μηχανικής και διοικητικού ελέγχου για προσδιορισμένες επικίνδυνες συνθήκες και εργασιακές πρακτικές στους γενικούς τομείς του HSE, έλεγχος κινδύνου στα συστήματα παραγωγής, βιομηχανική υγιεινή, ασφάλεια συστημάτων, διαχείριση κινδύνου, περιβαλλοντική προστασία, πυροπροστασία, επικίνδυνα απόβλητα, διαχείριση ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης , Διαχείριση προγραμμάτων HSE και ανθρώπινοι παράγοντες.
 3. Δημιουργήστε τεχνικές περιλήψεις / εκθέσεις επαγγελματικής ποιότητας.
 4. Σαφώς εκφράζουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους μέσω επαγγελματικών παρουσιάσεων.
 5. Λειτουργούν με επιτυχία ως μέλη ομάδων που εργάζονται για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 6. Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικών με τους κλάδους του HSE.

Συνολική δομή και απαιτήσεις

Ο M. Eng. στο πρόγραμμα HSE Engineering αποτελείται από τουλάχιστον 32 ώρες πίστωσης. Οι απαιτούμενες πιστώσεις προγράμματος κατανέμονται ως εξής: 23 μονάδες από τα μαθήματα Πρόγραμμα Core και 9 από τα προγράμματα επιλογής προγράμματος. Ο φοιτητής μπορεί να οργανώσει την επιλογή των μαθήσεων επιλογής που ακολουθούν ένα πεδίο συγκέντρωσης (AOC) στο ευρύ πεδίο του HSE. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό AOC θα σημειώνεται στο αντίγραφο του φοιτητή. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια περίληψη του M.Eng. στη δομή του προγράμματος HSE Engineering και στις απαιτήσεις του. Όλα τα M.Eng. στα μαθήματα του προγράμματος HSE, εκτός από το 1-πιστωτικό πρόγραμμα έρευνας και το 1-πιστωτικό πρόγραμμα επιστήμης και τεχνικής γραπτής επικοινωνίας, έχουν πιστοληπτική ικανότητα τριών μονάδων.

Περίληψη του Μ. Eng. σε Δομή και Απαιτήσεις Προγράμματος HSE Degree

Κατηγορία

Πρόγραμμα Core - Μαθήματα

21

Core Core - Μέθοδοι Έρευνας στο HSE

01

Πρόγραμμα Core - Επιστημονική και τεχνική γραφή

01

Προγράμματα επιλογής για AOC

09

Σύνολο

36

Απαιτήσεις προγράμματος

Οι φοιτητές που αναζητούν το πτυχίο M. Eng. στο HSE πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον 32 ώρες πίστωσης, όπως καθορίζεται στις κατηγορίες που περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτήν την ενότητα, με ελάχιστο Αθροιστικό Στάθμη Σημείου Μέσου (CGPA) 3.0.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε15 περισσότερα μαθήματα αποKhalifa University of Science and Technology »

Τελευταία ενημέρωση October 16, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
2 - 3 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Άλλη