Read the Official Description

Είτε είστε φοιτητής ή υποψήφιος φοιτητής, μέλος ΔΕΠ στο Frederick University και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή αλλού, ή οι απόφοιτοι, ελπίζουμε ότι θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για ένα πρόγραμμα σπουδών που αναγνωρίζει τις παρούσες και μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις μας, υπερβολική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και συμβολή στην αλλαγή του κλίματος και φιλοδοξεί να προσφέρει στον κόσμο την επόμενη γενιά επιστημόνων για την αντιμετώπιση αυτών των ενεργειακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Είμαστε υπερήφανοι για το πρόγραμμα σπουδών μας και την παράδοση αριστείας εδώ και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε μια εξαιρετική ακαδημαϊκή εμπειρία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των συστημάτων βιώσιμης ενέργειας επικεντρώνεται κυρίως σε νέους μηχανικούς και πτυχιούχους των επιστημών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον ενεργειακό τομέα. Σε μια εποχή όπου ο ενεργειακός τομέας αναδεικνύεται ως ο νέος πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου, η επιλογή της προηγμένης εκπαίδευσης στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων και του δομημένου περιβάλλοντος μπορεί να προσφέρει στους αποφοίτους του προγράμματος πολυάριθμες ευκαιρίες απασχόλησης. Το πρόγραμμα, το οποίο διοικείται από έμπειρους και διακεκριμένους μελετητές από την Κύπρο και την Ελλάδα, έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ECPU), η οποία εγγυάται την επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων του από το αρμόδιο επαγγελματικό σώμα της Κύπρου, το ΕΤΕΚ.

Το πρόγραμμα Αειφόρες ενεργειακές υπηρεσίες παρέχει στους αποφοίτους τα απαραίτητα επιστημονικά θεμέλια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα οποία θα δημιουργηθούν τα προσεχή έτη στον τομέα του ενεργειακού προγραμματισμού, της ενεργειακής πιστοποίησης και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Η προοδευτική ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στην κυπριακή νομοθεσία σχετικά με την ενέργεια και τα κτίρια δημιουργεί νέες ανάγκες που συνεχώς προκαλούν την κατασκευαστική αγορά στην αναζήτηση τεχνογνωσίας. Οι παρακάτω περιοχές παρέχονται ως παραδείγματα:

 • Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων
 • Ενεργειακοί έλεγχοι των κτιρίων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
 • Ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο φάκελο του κτιρίου
 • Ενέργεια Ανακαίνιση κτιρίων

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διαχείρισης ενέργειας σε μεσαίες και μεγάλες κλίμακες. Η μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η ανάγκη για μείωση του κόστους της ενέργειας έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια δυναμική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η επικείμενη διείσδυση του φυσικού αερίου και η ενσωμάτωση του νέου καυσίμου στο ενεργειακό ισοζύγιο των ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν την απαιτούμενη εξειδίκευση και την απόφοιτη εκπαίδευση, την οποία φιλοδοξούν το Frederick University και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω αυτού του προγράμματος. Εκτός από τις πτυχές της παραγωγής, των μεταφορών και της διαχείρισης, το πρόγραμμα προσεγγίζει επίσης το θεματικό πεδίο της περιβαλλοντικής ενεργειακής μηχανικής, η οποία σήμερα έχει αυξημένες ανάγκες και περιορισμένη τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων μεγάλης ενεργειακής υποδομής, αλλά και στην κρίσιμη πτυχή της εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η διάρθρωση των μαθησιακών στόχων είναι τέτοια που εξασφαλίζει τόσο την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων σε αυτόν τον τομέα όσο και την εφαρμογή των μεθόδων και πρακτικών δοκιμών που ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο.

Σας ενθαρρύνω να ξεκινήσετε αυτό το ζωντανό και καινοτόμο πρόγραμμα που σας δίνει την ευκαιρία να επενδύσετε στον εαυτό σας.

η φιλοσοφία μας

Το πτυχίο Joint Master , το οποίο προσφέρεται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Frederick University στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα, είναι ένα διεπιστημονικό διεπιστημονικό διεθνές πρόγραμμα κατάλληλο για υποψηφίους από μηχανική, αρχιτεκτονική, σχεδιασμό και άλλα συναφή υπόβαθρα, με σκοπό να ενσωματώσει τις τελευταίες εξελίξεις όχι μόνο στον διεθνή επιστημονικό τομέα, αλλά και στο ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν επίσης την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων κτιρίων, των κτιρίων, των ανανεώσιμων και συμβατικών ενεργειακών συστημάτων και των περιβαλλοντικών συνθηκών ποιότητας εσωτερικών χώρων, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις βέλτιστης πρακτικής. να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει έργα ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ενέργειας. Επιπλέον, θα μάθουν να αξιολογούν, με την εφαρμογή προτύπων και μοντέλων, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κτιρίων, όπως απαιτείται για την εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής επισήμανσης.

Στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • να αναπτύξουν λεπτομερείς γνώσεις και κριτική κατανόηση των βασικών δεξιοτήτων στην ορθολογική χρήση πηγών ενέργειας, συμβατικών (πετρέλαιο
 • να αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση των οικονομικών της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της ασφάλειας του εφοδιασμού, του περιβαλλοντικού κόστους και άλλων εξωτερικών παραγόντων ·
 • να αναπτύξουν λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με την αξιολόγηση των επιδόσεων των κτιρίων και των τόπων παραγωγής ενέργειας ·
 • να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν ένα σημαντικό φάσμα βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων, τεχνικών και πρακτικών ·
 • να παράσχει την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτεί η ανάγκη να εφαρμοστεί το φάσμα των ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών νομοθετικών πράξεων στον τομέα της ενέργειας και του οικοδομικού τομέα και στην αποδοτική χρήση των συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ·
 • να είναι σε θέση να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις άμεσα σε σύνθετες εφαρμογές ·
 • να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα σημαντικό έργο έρευνας, έρευνας ή ανάπτυξης σε έναν ειδικό τομέα στον τομέα της ενέργειας, επιδεικνύοντας εκτεταμένη, λεπτομερή και κριτική κατανόηση ·
 • να επανεξετάσει με κριτικό πνεύμα την υφιστάμενη πρακτική και να αναπτύξει πρωτότυπες και δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας και στον τομέα που αφορά το πρόγραμμα, ενσωματώνοντας την προσέγγιση της εμπορίας, προκειμένου να επωφεληθούν από τις λύσεις που αναπτύχθηκαν ·
 • να επικοινωνούν και να εργάζονται αποτελεσματικά με τους συμμαθητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό σε διάφορα καθήκοντα, επιδεικνύοντας τα κατάλληλα επίπεδα αυτονομίας και ευθύνης.

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές αναμένεται να:

 • να αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για τους μηχανικούς που θα οδηγήσουν το πετρέλαιο του πεδίου
 • να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου νομοθετικού πλαισίου για την ενέργεια και να κατανοήσουν τις διαδικασίες και τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή του ·
 • να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά ζητήματα και να αναπτύξουν συστηματική, κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τον αντίκτυπό τους στις οικονομικές δραστηριότητες ·
 • να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες, τα όργανα και την ανάλυση που απαιτούνται για την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, να βελτιώσουν την έκδοση πιστοποίησης σχετικά με την ενέργεια και να διευκολύνουν καλύτερα τη διαδικασία περιβαλλοντικής επισήμανσης και να διενεργήσουν ανάλυση σκοπιμότητας ·
 • να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά εργαλεία λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων, για δυναμική προσομοίωση των επιδόσεων του κτιρίου, για την αξιολόγηση της θερμικής άνεσης και των συνθηκών ποιότητας του εσωτερικού αέρα και για τη βελτιστοποίηση της επιλογής των βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων και κόλλα;
 • να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάπτυξη πολιτικών για την ενέργεια, το περιβάλλον και την αειφορία ·
 • να είναι σε θέση να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις κύριες τοπικές και διεθνείς δυνατότητες χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών, εμπορικών και δημόσιων κτιρίων και υποδομών ·
 • να αποκτήσουν τα αναγκαία υπόβαθρα γνώσης ώστε να μπορέσουν να γίνουν ναυλωμένα στα επαγγελματικά επιμελητήρια και την ένωση.
 • να μπορούν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκπαίδευση, στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και στην κοινωνία.

Επαγγελματικά Προφίλ των Μεταπτυχιακών

Το προτεινόμενο πρόγραμμα MSc αναπτύσσεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες ανάγκες της εκπαίδευσης στον τομέα των βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων, παρέχοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται για βασικούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα, σε κυβερνητικούς φορείς και τοπικές αρχές και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, η ομάδα στόχος για το προτεινόμενο πρόγραμμα θα είναι:

 • οι μηχανικοί που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Bachelor και αναζητούν υψηλότερη και επικεντρωμένη εκπαίδευση πριν εισέλθουν στην αγορά.
 • επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα αυτό, οι οποίοι επιθυμούν να αναπροσανατολίσουν την καριέρα τους και να δώσουν έμφαση στα θέματα που καλύπτει το πρόγραμμα, καθώς αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και των κτιρίων στην Ευρώπη ·
 • επαγγελματίες από δημόσιους και ημικρατικούς οργανισμούς, των οποίων η εργασία σχετίζεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενέργεια και το περιβάλλον και με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας ·
 • επαγγελματίες από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή και τις βιομηχανίες οικοδομικών υλικών.

Είναι αυτό το σωστό πρόγραμμα για μένα;

Είναι το ιδανικό πρόγραμμα για εσάς αν:

 • Είστε ένα φιλόδοξο άτομο που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να πάρει σημαντικό χρόνο από τη δουλειά σας για να σπουδάσει, δεν επιθυμεί να μετακομίσει ή να επισκεφθεί την πανεπιστημιούπολη για τάξεις αρκετές βραδιές την εβδομάδα αλλά ταυτόχρονα να επιταχύνει την καριέρα σας ή αυξήστε την απασχολησιμότητά σας.
 • Θέλετε να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με το πώς, πότε και πού σπουδάζετε για το μεταπτυχιακό σας πρόγραμμα.
 • Είστε ένα άτομο με υψηλό κίνητρο με δεξιότητες ηγεσίας και καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις που μπορούν να εργαστούν ανεξάρτητα καθώς και σε ομάδες χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Program taught in:
Αγγλικά

See 8 more programs offered by Frederick University »

Last updated June 26, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Συνδυασμένες διαδικτυακές και στο πανεπιστήμιο
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
18 - 36 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,400 EUR
Για όλο το πρόγραμμα (90 ECTS) 5400 €. Εκπτωτικά τέλη: 60 € / ECTS.
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
By locations
By date
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Ιούλιος 31, 2020
Application deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Μαρτ. 31, 2020
Application deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης

Φεβρ. 2019

Location
Application deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία λήξης
Ιούλιος 31, 2020

Σεπτ. 2019

Οκτ. 2019

Location
Application deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Due to the fact that formalities for the issue of an entry visa take at least 6 weeks, candidates are urged to file an application at least 8 weeks prior to the expected date of enrolment.
Ημερομηνία λήξης
Μαρτ. 31, 2020
Άλλο