MSc in Marketing Management

EAE Business School

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

MSc in Marketing Management

EAE Business School

Master στο Marketing Management

&nbsp

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως οι εταιρείες πρέπει να μάθουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο δυναμική, ανταγωνιστική και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, με επιρροές από το Διαδίκτυο και τους νέους τρόπους επικοινωνίας με τους πελάτες μας.

&nbsp

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας ενεργοποιούν όλους τους παράγοντες της αγοράς, έτσι τον έλεγχο αυτών των τεχνολογιών οδηγεί στην εξεύρεση μιας ανταγωνιστικής αντίδρασης σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και την τοπική ώρα. Η αγορά έχει επίσης ως καταναλωτές όλο και πιο απαιτητικό και καλύτερα ενημερωμένοι είμαστε αναγκασμένοι να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί τους. Κορεσμός διαφήμιση, η αναζήτηση νέων καναλιών διανομής ή το νέο τρόπο διατροφής που έχουν φέρει την ψηφιοποίηση και το Διαδίκτυο είναι παράγοντες που εξετάζουν.

&nbsp

Αυτό οδηγεί σε ένα σαφές συμπέρασμα: το έργο του Marketing Management είναι όλο και πιο σύνθετο και μεταβαλλόμενο, απαιτούν στελέχη με την ικανότητα να μαθαίνουν και να εξελίσσονται συνεχώς.

&nbsp

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Marketing Management δείχνει γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Μάρκετινγκ Σ. ΧΧΙ. Έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 • Σκαλίζω τις βασικές έννοιες που διέπουν την εμπορία σήμερα.
 • Δώστε ένα σαφές όραμα σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που τίθενται από τις νέες τάσεις στο μάρκετινγκ.
 • Αναπτύξουν τις δεξιότητες για να εντοπίζουν τις ευκαιρίες, τις απειλές και τις αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Mastering Marketing Mix η διαφορετική πολιτική της εταιρίας και της πραγματικής εφαρμογής της.
 • Γνωρίζοντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές για την απόκτηση πληροφοριών για την αγορά και να εξετάσει τη δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος.
 • Να γίνει ένας διαχειριστής είναι σε θέση να επικοινωνούν και να παρακινήσει τις ομάδες, με ηγετικές ικανότητες, τη διαπραγμάτευση και την ομαδική εργασία.

&nbsp

&nbsp

Πρόγραμμα

&nbsp

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με μία μεθοδολογία με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων μας μέσω της ανάπτυξης γενικών δεξιοτήτων και των ειδικών. Η ανταλλαγή εμπειριών με τους δασκάλους, η ομαδική εργασία και τη μάθηση μέσα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση και την άμεση εφαρμογή της μάθησης.

 • Στρατηγική καινοτομίας
 • Marketing analytics και τα εργαλεία μάρκετινγκ
 • Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και υπηρεσιών
 • Διανομή και την εμπορία των πολιτικών
 • Direct Marketing και Digital Marketing
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Προσωπικά και διαχειριστικών δεξιοτήτων
 • Marketing Plan

&nbsp

ME Μεθοδολογία


Η χρήση της εικονικής πανεπιστημιούπολης παρέχει μόνιμη πρόσβαση σε όλους τους συμμετέχοντες για μαθησιακούς πόρους, καθώς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των μαθημάτων και αξιολόγηση της προόδου τους.


* Παιχνίδι Επιχειρήσεις


Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να οργανώνονται από ομάδες, οι οποίες πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας επιχείρησης από στρατηγικές προσεγγίσεις τους στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, τον έλεγχο και την κατανόηση της δράσης της διαχείρισης της κυκλοφορίας από την προοπτική της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

&nbsp

&nbsp

Απαιτήσεις και Προσόντα

&nbsp

Ο θεμελιώδης στόχος της διαδικασίας εισδοχής μας είναι η διασφάλιση της καταλληλότητας των υποψηφίων, μέσω των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών σπουδών τους.

&nbsp

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αίτησης πρέπει να συμπληρώσετε την κατάλληλη μορφή έτσι ώστε το προφίλ του υποψηφίου μπορεί να εκτιμηθεί από τους Ακαδημαϊκούς επιτροπή μας. Εάν η ανάλυση της εισαγωγής που έχει εκδοθεί από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το πρόγραμμα είναι θετικό, ο υποψήφιος μπορεί τυπικά εγγραφείτε για το πρόγραμμα.

&nbsp

Διπλό βαθμός


Τα άτομα που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνεται ένα μεταπτυχιακό στο Marketing από ΠΑΕ Business School. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που πληρούν τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις που προέρχονται από τον τίτλο Master του Universitat Politecnica de Catalunya (αν πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη) ή το Πανεπιστήμιο Camilo José Cela (αν πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη).


Για να αποκτήσετε τα πανεπιστήμια ότι τα πτυχία που χορηγούν, είναι αναγκαίο να πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα εν λόγω ιδρύματα.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
 • ισπανικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Οκτ. 2018
Duration
Διάρκεια
1 Έτος
Μερική παρακολούθηση
Price
τιμή
8,000 EUR
Locations
Ισπανία - Barcelona, Catalonia
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ισπανία - Madrid, Community of Madrid
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Οκτ. 2018
Ισπανία - Barcelona, Catalonia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ισπανία - Madrid, Community of Madrid
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών