Master στη Διοίκηση Αθλητισμού

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Για ποιον προορίζεται το πρόγραμμα σπουδών;

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση Master of Sports Management είναι το πρώτο και μόνο τέτοιο πρόγραμμα σπουδών στην Κροατία.

Προορίζεται για τους επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στον αθλητισμό και θέλουν να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους, καθώς και όσοι θέλουν να επιτύχουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες στον αθλητικό και τον αθλητικό κλάδο.

Σήμερα, ο αθλητισμός στην ΕΕ παράγει αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρέχει θέσεις εργασίας για 15 εκατομμύρια άτομα ή το 5,4% του εργατικού δυναμικού.

Στην Κροατία υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για υψηλού μορφωτικού επιπέδου επαγγελματίες στον τομέα της αθλητικής διοίκησης λόγω του γεγονότος ότι οι διαχειριστές σε αθλητικές οργανώσεις, δηλαδή εκείνοι που εργάζονται στην αθλητική βιομηχανία, συνήθως δεν είναι τυπικά εκπαιδευμένοι για τη διαχείριση συγκεκριμένων επιχειρηματικών διαδικασιών στον τομέα Αθλητισμός.

Χωρίς εκπαιδευμένους διαχειριστές σπορ, οι αθλητικές οργανώσεις δεν μπορούν να αναγνωριστούν στην αθλητική αγορά και, ως εκ τούτου, υποφέρουν τεράστιες απώλειες. Επιπλέον, οι μη κερδοσκοπικές αθλητικές οργανώσεις, όπως αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες, τοπικά και κρατικά τμήματα για τον αθλητισμό, έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν χωρίς σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση.

110542_110490_Sport.jpg

Αρμοδιότητες που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα σπουδών

Μετά την ολοκλήρωση της εξειδικευμένης μεταπτυχιακής σπουδής αθλητικής διαχείρισης, οι απόφοιτοι αποκτούν τις ικανότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση των συστημάτων υψηλότερου επιπέδου πολυπλοκότητας στις θέσεις "top management", καθώς και τη δυνατότητα συνέχισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακές σπουδές σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Μπολόνια.

Οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα σπουδών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνέχεια της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής μελέτης της αθλητικής διαχείρισης, μπορούν να χωριστούν σε γενικές και συγκεκριμένες.

Οι γενικές ικανότητες βασίζονται σε ολοκληρωμένη εκπαίδευση που περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές, μεθοδολογικές και εφαρμοστικές γνώσεις στον τομέα της οικονομίας, της διαχείρισης, της κινησιολογίας, του δικαίου, των πληροφοριών και των επικοινωνιών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.

Οι ειδικές ικανότητες βασίζονται σε άκρως επαγγελματική και εξειδικευμένη κατάρτιση στον τομέα της αθλητικής διαχείρισης, της διαχείρισης του μάρκετινγκ στον αθλητισμό, της διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων και των εκδηλώσεων, του ελέγχου και της οικονομικής διαχείρισης στις αθλητικές εταιρείες, της αθλητικής χορηγίας, των δημοσίων σχέσεων στον αθλητισμό, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά στον αθλητισμό.

Διάρκεια του προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί δύο χρόνια (τέσσερα εξάμηνα). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι αποκτούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διαδικασίας της Μπολόνια, 120 μονάδες ECTS και τον επαγγελματικό τίτλο (ισοδύναμο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών):

 • "Μεταπτυχιακός Ειδικός στη Διοίκηση Αθλητισμού"

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν με την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής ειδίκευσης μελέτη Sports Management θα επιτρέψουν στους μαθητές να:

1. να διεξάγει αθλητικές οργανώσεις και σωματεία και να διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις

2. να δημιουργήσει ένα σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση ενός αθλητικού προϊόντος ή ενός αθλητικού οργανισμού

3. να είναι επικεφαλής ενός αθλητικού γραφείου και εταιρείας και να παρέχει επιχειρηματικές υπηρεσίες σε εταιρείες και αθλητές

4. να δημιουργήσετε μια προσφορά χορηγίας σύμφωνα με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας

5. να διαχειρίζεται επιχειρηματικές δραστηριότητες και διαδικασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις

6. να εφαρμόσει αθλητικούς και νομικούς πόρους σε διάφορα συστήματα αθλητικών αγώνων

7. να αναλύσει την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς εφαρμόζοντας τεχνικές επιχειρησιακής νοημοσύνης

8. να οργανώνουν το μάρκετινγκ στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών

9. Εφαρμογή άμεσου και ηλεκτρονικού μάρκετινγκ επιχειρήσεων

10. να χρησιμοποιούν τεχνολογίες επικοινωνιών στη διαχείριση δημοσίων σχέσεων

11. εφαρμόζει το σύστημα καθορισμού επιχειρηματικού στόχου και σχεδιασμού στρατηγικού σχεδιασμού που οδηγεί στην επίτευξη του στόχου

12. να αναπτύξει ένα σχέδιο ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων με τον βέλτιστο τρόπο

13. να χρησιμοποιούν τις μεθόδους ελέγχου στο σύστημα διαχείρισης ενός αθλητικού οργανισμού

14. να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της λογιστικής διαχείρισης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

15. προσδιορίζει τους θεμελιώδεις στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα, οι οργανώσεις, τα ιδρύματα και οι κοινότητες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση, την υλοποίηση σχεδίων και στην ανάπτυξη του δικού τους έργου

16. να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την έρευνα αγοράς στον αθλητισμό και να συνδέουν όλα τα στάδια, αρχίζοντας από την προετοιμασία της έρευνας, τον σχεδιασμό οργάνων μέτρησης, την υλοποίηση της έρευνας, την επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων με την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την υποβολή έκθεσης

17. να οργανώνει και να διεξάγει διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας στρατηγικές και διαπραγματευτικές τακτικές

18. να συζητήσουν τις κοινωνιολογικές και ψυχολογικές πτυχές των αθλητικών αγώνων και την κοινωνική και πολιτική σημασία τους στην κοινωνία

19. να δημιουργήσει ένα σχέδιο πτώχευσης όταν η χρεοκοπία χρησιμοποιείται ως μοντέλο επίλυσης κρίσεων

20. να οδηγήσει την ομάδα του έργου στο σχεδιασμό ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Επισκόπηση του μαθήματος

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα ακόλουθα μαθήματα (με αλφαβητική σειρά):

 • Business Intelligence
 • Έλεγχος σε αθλητικές οργανώσεις
 • Πτυχιακή εργασία
 • Αγορά της ΕΕ, θεσμικά όργανα και σχέδια
 • Έρευνα Αγοράς στη Διοίκηση Αθλητισμού
 • Επιλεγμένα θέματα κινησιολογίας
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Διαχείριση Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό
 • Διαχείριση έργου
 • Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων
 • Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό
 • Κοινωνικο-ψυχολογικές πτυχές των μεγάλων αθλητικών αγώνων
 • Χορηγία στον αθλητισμό
 • Αθλητική Βιομηχανία και Αγορές
 • Αθλητικό δίκαιο
 • Στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
 • Στρατηγική διαχείρηση

Μονάδα χρηματοοικονομικής διαχείρισης

Ποιος προορίζεται για αυτό

Ειδικευμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Αθλητισμού με την ενότητα Οικονομική Διαχείριση προορίζεται για όλους τους φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της χρηματοδότησης, ειδικά στον τομέα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η οικονομική διαχείριση είναι μια σημαντική πτυχή κάθε επιτυχημένης επιχείρησης. Η μεγιστοποίηση των κερδών είναι ο απώτερος στόχος κάθε επιχειρηματικού εγχειρήματος και η προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η λήψη οικονομικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 62% των μη οικονομικών διευθυντικών στελεχών στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατανοούν τη βασική οικονομική ορολογία που απαιτείται για τη σωστή επικοινωνία εντός του οργανισμού, ενώ μερικές μελέτες σε όλη την Ευρώπη δείχνουν ότι σε 85% των περιπτώσεων, άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο από την επιχείρηση κόσμο δεν κατανοούν την στοιχειώδη οικονομική ορολογία.

Αρμοδιότητες που αποκτήθηκαν με μελέτη και ενότητα

Οι ικανότητες που αποκτήθηκαν με τη μελέτη του περιεχομένου του προγράμματος της Διοίκησης Αθλητισμού βασίζονται σε υψηλά επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της λογιστικής διαχείρισης, ανάλυση οικονομικών αναφορών και πιστοληπτική ικανότητα, επιχειρησιακή διαχείριση, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά.

Οι δεξιότητες που αποκτά ο φοιτητής, εκτός από τα προαναφερθέντα, με την ολοκλήρωση της ενότητας χρηματοοικονομικής διαχείρισης είναι:

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Χρηματοπιστωτικές αγορές και ιδρύματα

 • κατανόηση των θεμελιωδών θεωρητικών εννοιών που σχετίζονται με τη δομή και το μηχανισμό δράσης των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών συστημάτων και των συστατικών τους μερών
 • αναπτύσσοντας μια αναλυτική και κριτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των χρηματοπιστωτικών αγορών και των θεσμών στη Δημοκρατία της Κροατίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • επισκόπηση των χρηματοπιστωτικών αγορών από την άποψη του παρόχου υπηρεσιών και των χρηστών τους
 • αυτόνομη λήψη αποφάσεων

Ασφάλιση και αντασφάλιση

 • δεδομένου ότι ο ασφαλιστικός κλάδος γίνεται όλο και πιο σημαντικό μέρος της οικονομίας κάθε χώρας, οι σπουδαστές είναι καλά εκπαιδευμένοι για να κατανοήσουν τις σημαντικότερες θεωρητικές πτυχές της ασφάλισης
 • κρίσιμη θεώρηση της ασφαλιστικής δραστηριότητας ως συνιστώσα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • την αναθεώρηση της αντασφάλισης ως μεταφορά κινδύνου μέσω των εκχωρητών και τον διεθνή ρόλο της στα παγκόσμια οικονομικά
 • ενεργητική ένταξη σε συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών, ιδίως τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων και την αποκατάσταση ζημιών

Διαχείριση κινδύνου

 • κατανοώντας όλες τις σχετικές πτυχές της διαχείρισης κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • αναπτύσσοντας μια αναλυτική και κριτική προσέγγιση στις μεθόδους διαχείρισης κινδύνων σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες
 • λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση των νέων κινδύνων ως πιθανή ζημία και την επιλογή κατάλληλων μεθόδων κάλυψης ως οικονομική προστασία
 • αυτόνομη λήψη αποφάσεων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης κινδύνου: προσδιορισμός, αξιολόγηση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και επιλογή μεθόδων διαχείρισης

Ασφαλιστικά δικαιώματα

 • την κατανόηση των νομικών κανονισμών και των κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών
 • μια αναλυτική προσέγγιση στην ερμηνεία των νομικών διατάξεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών
 • την εξέταση του νόμου περί ασφαλίσεων ως βασικού νομικού κανονισμού
 • ανεξάρτητη ερμηνεία των πράξεων σύμφωνα με τις οποίες συνάπτεται η ασφάλιση: γενικοί ασφαλιστικοί όροι, όροι για ορισμένους τύπους ασφάλισης, ειδικοί όροι για ορισμένα είδη ασφάλισης και ασφάλιστρο τιμολογίου (ασφάλιστρα, τιμολόγια)

Διαδικασία εισαγωγής

Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Αγγλικά

I. Απαιτήσεις εφαρμογής:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την προπτυχιακή μελέτη:

 • Τριτοβάθμια ή τετραετή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενική ή επαγγελματική)
 • Ικανοποιημένος στην αγγλική γλώσσα: TOEFL (ελάχιστο σκορ 500) ή IELTS (ελάχιστο σκορ 5,0)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Προπτυχιακές σπουδές που ολοκληρώθηκαν (κάτοχοι πτυχίου Bachelor)
 • Ικανοποιημένος στην αγγλική γλώσσα: TOEFL (ελάχιστο σκορ 500) ή IELTS (ελάχιστο σκορ 5,0)

II. Τα στάδια της διαδικασίας αίτησης:

Βήμα 1: Ο αιτών ολοκληρώνει τη φόρμα αίτησης

Βήμα 2: Ο αιτών στείλει ηλεκτρονικά τα ακόλουθα σαρωμένα έγγραφα (σε μορφή PDF, JPEG, Ms Word ή OpenDocument):

 • 1. Αντίγραφο διαβατηρίου
 • 2. Πιστοποιητικό υπηκοότητας ή κατάλληλη απόδειξη της ιθαγένειας (αντίγραφο της ταυτότητας)
 • 3. Πιστοποιητικό γέννησης (στην αγγλική γλώσσα)
 • 4Α. Εκπαιδευτικά έγγραφα για προπτυχιακές σπουδές:
  • 1. τα διπλώματα πλήρους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αρχική γλώσσα
  • 2. διπλώματα πλήρους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αγγλική ή κροατική γλώσσα, πιστοποιημένα από εξουσιοδοτημένο φορέα
 • 4Β. Εκπαιδευτικά έγγραφα για μεταπτυχιακές σπουδές:
 • 1. Προπτυχιακό δίπλωμα (πτυχίο πανεπιστημίου) στην αρχική γλώσσα
 • 2. Προπτυχιακό δίπλωμα (αγγλικός ή κροατικός), πιστοποιημένο από εξουσιοδοτημένο ίδρυμα
 • 3. Καταγραφή αρχείων στα αγγλικά ή κροατικά, πιστοποιημένα από εξουσιοδοτημένο φορέα
 • 5. Απόδειξη της αγγλικής επάρκειας (εκτός αν η προηγούμενη εκπαίδευση ήταν στα αγγλικά)
 • 6. Επιστολή CV και κίνητρο

Τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων στη διεύθυνση tihana.banko@aspira.hr

Βήμα 3: Μετά την εξέταση της αίτησης, εντός 3 εργάσιμων ημερών, η ASPIRA οργανώνει τη συνέντευξη με τον αιτούντα μέσω Skype. Σκοπός της συνέντευξης είναι να συζητηθούν οι ικανότητες, οι δεξιότητες και τα κίνητρα για τη μελέτη.

Βήμα 4: Μετά την επιτυχημένη συνέντευξη, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, η ASPIRA θα αποστείλει επιστολή υπό όρους στην αιτήτρια, δηλώνοντας ότι έχει γίνει δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών υπό τον όρο ότι:

 • 1. Ο αιτών στέλνει τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, από την DHL ή από το ταχυδρομείο για την αναγνώριση αλλοδαπών προσόντων.
 • 2. Ο αιτών στέλνει την απόδειξη πληρωμής για τη διαδικασία αναγνώρισης ύψους 200 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπεζικά έξοδα)

Βήμα 5: Για την προπτυχιακή μελέτη, η ASPIRA συντονίζει τη διαδικασία αναγνώρισης διπλωμάτων με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η ASPIRA θα στείλει όλα τα εκπαιδευτικά έγγραφα των αιτούντων σε:

 • α) Οργανισμός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εκπαιδευτικών - αναγνώριση των προσόντων που βεβαιώνουν την ολοκλήρωση της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • β) Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων - αναγνώριση των προσόντων που βεβαιώνουν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τη μεταπτυχιακή μελέτη, η διαδικασία αναγνώρισης γίνεται από την ASPIRA σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Επιστήμη και την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η διαδικασία αποτελείται από:

 • Αίτηση για ακαδημαϊκή αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων ανώτερης εκπαίδευσης
 • Επικύρωση διπλωμάτων
 • Κόστος της DHL στην περίπτωση που ο αιτών απορριφθεί μετά τη διαδικασία αναγνώρισης ή θεώρησης

Βήμα 6: Η ASPIRA στέλνει επίσημη επιστολή αποδοχής από την DHL ή μετά

 • Οι υπηρεσίες μπορούν να διαρκέσουν έως και 30 ημέρες για να επεξεργαστούν τα έγγραφα, οπότε ο φοιτητής μπορεί να αναμένει να λάβει μια επιστολή (ή πληροφορίες σχετικά με την άρνηση αποδοχής) εντός 20-40 ημερών
 • Σημείωση: το τέλος για τη διαδικασία αναγνώρισης (200 EUR) δεν επιστρέφεται .

Βήμα 7: Ο σπουδαστής υπογράφει μια Εγγυητική Επιστολή .

 • Η ASPIRA θα ζητήσει από τον σπουδαστή να υπογράψει μια Εγγυητική Επιστολή, η οποία δηλώνει ότι ο φοιτητής υποχρεούται να πληρώσει αμέσως τα τέλη διδασκαλίας (εντός 5 εργάσιμων ημερών) από την έγκριση της θεώρησης.

Βήμα 8: Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση για θεώρηση

Υποχρεωτικά έγγραφα που απαιτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών:

 • έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (η διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου πρέπει να υπερβαίνει την ισχύ της θεώρησης κατά τρεις μήνες, το ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να εκδίδεται κατά τα προηγούμενα 10 έτη, το ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες για τη θεώρηση)
 • μια έγχρωμη φωτογραφία 35x45 mm
 • αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης ασφάλισης ταξιδίου
 • αποδεικτικό πληρωμής αμοιβής βίζας
 • έγγραφα που αποδεικνύουν:
  • ο σκοπός της διαμονής στην Κροατία - Επιστολή αποδοχής της ASPIRA
  • εξασφαλισμένη διαμονή
  • τα μέσα διαβίωσης για την κάλυψη της διαμονής στην Κροατία και την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή σε τρίτη χώρα
  • μεταφορικών μέσων και την πρόθεση επιστροφής στη χώρα καταγωγής του αιτούντος ή σε τρίτη χώρα

Πρόσθετη τεκμηρίωση (ανάλογα με τη χώρα):

 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις

Βήμα 9: Εάν η θεώρηση εγκριθεί, ο σπουδαστής στέλνει αντίγραφο της θεώρησης στην ASPIRA και πληρώνει το ετήσιο δίδακτρο.

Βήμα 10: Κατά την άφιξη, ο φοιτητής υποχρεούται να επισκεφθεί το Γραφείο Φοιτητών το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν αρχίσουν τα μαθήματα και να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

 • δύο φωτογραφίες (3,5 x 4,5 cm)
 • διαβατήριο και αντίγραφο θεωρήσεων
 • το κόστος εγγραφής για τη μεταπτυχιακή εργασία - 30 €, που καταβάλλεται στο Γραφείο Φοιτητών ή στο διαδίκτυο
 • υπογεγραμμένη συμφωνία Πανεπιστήμιο - Φοιτητής (όπως προετοιμάστηκε από το Γραφείο Φοιτητών).

III. Διάρκεια σπουδών:

Η Προπτυχιακή Μελέτη (Bachelors) διαρκεί 3 χρόνια (6 εξάμηνα). Με την ολοκλήρωση, οι απόφοιτοι αποκτούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διαδικασίας της Μπολόνια, 180 μονάδες ECTS.

Η Μεταπτυχιακή Σπουδών (Masters) διαρκεί 2 χρόνια (4 εξάμηνα). Με την ολοκλήρωση, οι απόφοιτοι αποκτούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διαδικασίας της Μπολόνια, 120 μονάδες ECTS.

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: Οκτώβριο έως Μάρτιο (Χειμερινό Έτος) και Μάρτιο έως Ιούλιο (Θερινή Περίοδος), χωρίς ακαδημαϊκή δραστηριότητα από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

IV. Συμμετοχή σπουδαστών και υποβολή αίτησης:

Υπάρχουν 2 (δύο) προσλήψεις σπουδαστών ανά ακαδημαϊκό έτος - Καλοκαιρινό (Μάρτιος αρχικό) και Χειμερινό (Οκτώβριος ξεκίνημα)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

 • Για καλοκαιρινή περίοδο - 1η Δεκεμβρίου
 • Για το χειμώνα - 1η Μαΐου

Μόνο οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας θεωρούνται έγκυρες για αξιολόγηση.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Choosing a university to go to is one of the most important decisions that we make and the school is therefore responsible to make sure that all of its students get the necessary knowledge, build skil ... περαιτέρω

Choosing a university to go to is one of the most important decisions that we make and the school is therefore responsible to make sure that all of its students get the necessary knowledge, build skills and prepare in the best way for the business market of the 21st century. The mission of University College Aspira is to create a transformative educational experience through the application of the best global practices and collaboration with the industry leaders. Διαβάστε Λιγότερα
Διαίρεση , Ζάγκρεμπ , Διαίρεση + 2 Περισσότερα Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη