Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αν είστε επαγγελματίας που θέλει να μετακινήσει την καριέρα σας στο επόμενο επίπεδο, τότε το Master of Business Administration στο Clayton State University είναι σχεδιασμένο για εσάς. Η σχολή μας φέρνει την εμπειρία και τη γνώση της πραγματικής βιομηχανίας στην τάξη δημιουργώντας ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον.

Το MBA είναι ένα πρόγραμμα ταχείας παρακολούθησης. Η Γενική Επιχειρηματική Συγκέντρωση μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 12 μήνες. Το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο για άλλες συγκεντρώσεις και ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται επίσης από τον αριθμό των πιστώσεων ανά εξάμηνο.

Ο χρόνος σας είναι ήδη ασφαλής, επομένως οι περιόδους οκτώ εβδομάδων μας επιτρέπουν γρήγορη πρόοδο. Οι μικρές τάξεις και η εξατομικευμένη ανατροφοδότηση από την ολοκληρωμένη μας σχολή παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να έχετε επιτυχία καθώς ισορροπείτε την εργασία και τη μελέτη.

Το αυστηρό πρόγραμμα των 33 ωρών πίστωσης έχει σχεδιαστεί για:

 • Προετοιμάστε τους αποφοίτους να λειτουργούν με επιτυχία και να οδηγήσουν τους οργανισμούς σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που είναι παγκόσμιο και ταχέως μεταβαλλόμενο
 • Προετοιμάστε τους σπουδαστές για επαγγελματική σταδιοδρομία διαχείρισης, αυξάνοντας τις δεξιότητές τους επικοινωνίας, διευρύνοντας την εκτίμησή τους για διαφορετικούς πολιτισμούς, βελτιώνοντας τη λήψη αποφάσεων και ενισχύοντας την ικανότητά τους να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων
 • Δημιουργήστε πτυχιούχους που θα αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση της σημασίας της ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Συγκεντρώσεις βαθμών

 • Λογιστική
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Γενική επιχείρηση
 • Ηγεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διεθνής επιχείρηση
 • Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού

Απαιτήσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα βασίζεται σε διάφορους παράγοντες που εξασφαλίζουν ένα ταλαντούχο και ποικίλο φοιτητικό σώμα. Αυτοί οι παράγοντες είναι:

 • Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πτυχίο πανεπιστημίου με ελάχιστη αποφοίτηση θεσμικής 3.0 ΣΔΣ από διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο (όπως επαληθεύεται από επίσημο αντίγραφο)
 • Δοκίμιο του σκοπού και του μεταπτυχιακού σχολικού ενδιαφέροντος
 • Περιλαμβάνονται τρεις (3) επαγγελματικές αναφορές με πληροφορίες επικοινωνίας

Ή:

 • Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πτυχίο πανεπιστημιακού πτυχίου με ελάχιστη αποφοίτηση θεσμικών 2.75 ΣΔΣ από διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο (όπως επαληθεύεται από επίσημο πρωτότυπο)
 • Μια συνέντευξη που διεξάγεται από το Clayton State MBA (συνέντευξη μπορεί να είναι στην πανεπιστημιούπολη ή απομακρυσμένη μέσω τηλεδιάσκεψης)
 • Δοκίμιο του σκοπού και του μεταπτυχιακού σχολικού ενδιαφέροντος
 • Περιλαμβάνονται τρεις (3) επαγγελματικές αναφορές με πληροφορίες επικοινωνίας

Ή:

 • Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πτυχίο πανεπιστημιακού πτυχίου με ελάχιστη αποφοίτηση θεσμικών 2.75 ΣΔΣ από διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο (όπως επαληθεύεται από επίσημο πρωτότυπο)
 • Επαγγελματικό βιογραφικό που αποδεικνύει 3 χρόνια επαγγελματικής / διαχειριστικής εργασιακής εμπειρίας
 • Δοκίμιο του σκοπού και του μεταπτυχιακού σχολικού ενδιαφέροντος
 • Περιλαμβάνονται τρεις (3) επαγγελματικές αναφορές με πληροφορίες επικοινωνίας

Ή:

 • Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πτυχίο απόφοιτος θεσμικής διοίκησης 2.00 - 2.74 από διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο (όπως επαληθεύεται από επίσημο πρωτότυπο)
 • Συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 1000, με βάση τη βαθμολογία GPA X 200 plus GMAT (GRE)
 • Δοκίμιο του σκοπού και του μεταπτυχιακού σχολικού ενδιαφέροντος
 • Περιλαμβάνονται τρεις (3) επαγγελματικές αναφορές με πληροφορίες επικοινωνίας

Πάνω από την ηλικία 62 Απαιτούμενη αποδοχή:

 • Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πτυχίο από διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο (όπως επαληθεύεται από επίσημο αντίγραφο)
 • Τουλάχιστον 10 χρόνια επιχειρηματικής ιδιοκτησίας ή 10 χρόνια εμπειρίας διαχείρισης εκτελεστικού επιπέδου
 • Δοκίμιο του σκοπού και του μεταπτυχιακού σχολικού ενδιαφέροντος
 • Περιλαμβάνονται τρεις (3) επαγγελματικές αναφορές με πληροφορίες επικοινωνίας

Διεθνείς φοιτητές:

 • Οι υποψήφιοι, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι αγγλικά ή των οποίων η γλώσσα δεν είναι αγγλική, είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν βαθμολογίες Αγγλικής Γλώσσας είτε από τη Δοκιμή της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TOEFL) είτε από το Διεθνές Σύστημα Δοκιμών Αγγλικής Γλώσσας (IELTS). Το ελάχιστο σκορ για το Internet Based TOEFL είναι 78. Το ελάχιστο σύνολο IELTS για το 6.
 • Ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια πρέπει να είναι πρωτότυπα έγγραφα με εξουσιοδοτημένες υπογραφές, σφραγίδες, σφραγίδες και πρέπει να αξιολογούνται από έναν οργανισμό αξιολόγησης διαπιστευτηρίων. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών δέχεται αξιολογήσεις που εκπονούνται είτε από τον Josef Silney και Associates είτε από τις Παγκόσμιες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο καιρό χρειάζεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα MBA;
Η Γενική Επιχειρηματική Συγκέντρωση μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 12 μήνες όταν ξεκινάει κατά την πρώτη θητεία του Εξαμήνου Φάσης ή την πρώτη θητεία του Ανοιξιάτικου Εξαμήνου ως εξής: 12 μονάδες Φάση Εξάμηνο και 12 μονάδες Άνοιξη Εξάμηνο συν 9 μονάδες Καλοκαιρινό Εξάμηνο. Το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο για άλλες συγκεντρώσεις. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τον αριθμό των πιστώσεων ανά εξάμηνο. Τα φθινόπωρα και τα εαρινά εξάμηνα αποτελούνται από δύο οκτώ εβδομάδες.

Πόσο συχνά θα πληρούν τα μαθήματα;
Προς το παρόν, στα μαθήματα του φθινοπώρου και της άνοιξης, οι κύριες μαθήματα πανεπιστημίου θα συναντηθούν μία μέρα την εβδομάδα από τις 6:00 έως τις 10:00 μ.μ. Οι φοιτητές MBA λαμβάνουν τουλάχιστον δύο τάξεις κάθε εξάμηνο.
Στο καλοκαιρινό εξάμηνο, οι τάξεις στην κύρια πανεπιστημιούπολη προγραμματίζονται στις περισσότερες Τρίτη / Πέμπτη ή Δευτέρα / Τετάρτη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο από τις 6:00 μ.μ. έως τις 9:35 μ.μ.

Το πρόγραμμα θεωρείται πλήρες ή μερικής απασχόλησης;
Οι διεθνείς φοιτητές σε ένα I-20 θα πρέπει να λάβουν εννέα ώρες πίστωσης ανά εξάμηνο για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις μετανάστευσης.

Πότε μπορώ να ξεκινήσω;
Δεχόμαστε εισερχόμενους φοιτητές κατά την πτώση (Αύγουστος και Οκτώβριος), την Άνοιξη (Ιανουάριο και Μάρτιο) και το Καλοκαίρι (Μάιο) κάθε έτους, ανάλογα με τη ζήτηση.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για το πρόγραμμα;
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τι θα συμβεί αν το πτυχίο μου είναι σε μια άλλη περιοχή εκτός από τις επιχειρήσεις;
Χαιρετίζουμε τους υποψήφιους από κάθε πειθαρχία. Έχουμε φοιτητές που ειδικεύονται στην τέχνη, τη βιολογία, την ποινική δικαιοσύνη, τη νοσηλευτική, την ψυχολογία και τη διαχείριση του αθλητισμού μεταξύ άλλων. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν τα δύο μαθήματα ίδρυσης στο πρώτο εξάμηνο τους.

Είμαι διεθνής υποψήφιος. τι πρέπει να γνωρίζω πριν να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα;
Χαιρετίζουμε τους διεθνείς υποψηφίους στο πρόγραμμα MBA μας. Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών για το πρόγραμμα είναι το ίδιο για κάθε αιτούντα. Ωστόσο, οι διεθνείς υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο σύνδεσμο MBA για Διεθνείς Φοιτητές στη στήλη πλοήγησης παραπάνω καθώς και σε αυτόν τον σύνδεσμο με πληροφορίες για διεθνείς φοιτητές από την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Εάν αποφοίτησα από το Clayton State University , θα χρειαστώ ακόμα να έχουμε ένα επίσημο αντίγραφο από το CSU που αποστέλλεται στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Όχι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ακαδημαϊκό σας ρεκόρ στο DUCK. Αν μεταφέρατε μαθήματα σε CSU, τότε θα χρειαστούμε ένα επίσημο αντίγραφο του μεταγραφικού σας σημειώματος από κάθε σχολή που παρακολουθήσατε για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Είναι απαραίτητη η GMAT ή η GRE;
Η απαίτηση GMAT / GRE καθορίζεται από το μέσο όρο βαθμού προπτυχιακού βαθμού. Ανατρέξτε στην ενότητα των απαιτήσεων εισδοχής για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ποιος μπορώ να επικοινωνήσω αν έχω ερωτήσεις;
Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή MBA στη διεύθυνση (678) 466-4520 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mba@clayton.edu.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

At Clayton State University, student dreams are made real in practical classes, internships, and real-life experiences. From over 34 different states and 44 different countries, students come to Clayt ... περαιτέρω

At Clayton State University, student dreams are made real in practical classes, internships, and real-life experiences. From over 34 different states and 44 different countries, students come to Clayton State in suburban Atlanta for personalized attention, small class sizes, affordable career preparation, outstanding faculty, and vibrant campus life. The campus feels like a second home, including 214 acres of park-like beauty and an inclusive and supportive community of students, faculty, and staff. Διαβάστε Λιγότερα

Διαπιστεύσεις

AACSB Accredited

Ask a Question

Άλλη