Master στη Σχεδίαση Δημόσιων Χώρων

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Master Design for Public Spaces είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους σχεδιαστές δημόσιων χώρων στις σύγχρονες πόλεις μέσω της θεωρίας, της έρευνας, του σχεδιασμού και της πρακτικής κατάρτισης. Προτείνεται να εκπαιδευτούν επαγγελματίες που μπορούν να αναπτύξουν έργα σεναρίων, διαδικασιών και μορφών ανοιχτών χώρων, συμβολικών χώρων στους οποίους η κοινότητα αναγνωρίζεται.

Βιώνουμε μια άνευ προηγουμένου στιγμή της αστικής και δημογραφικής ανάπτυξης και οι πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα. Έχουμε μπροστά μας την πρόκληση να διαμορφώσουμε χώρους που ανταποκρίνονται στις νέες συλλογικές ανάγκες και προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες χρήσης. Αυτό που απαιτείται από αυτούς είναι μια όλο και πιο έντονη ευελιξία: μόλις χάσουν το χαρακτήρα εξειδικευμένων θέσεων, ζητούν να είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων: εκθέσεις, θεαματικά γεγονότα, αγορές, πάρτι, πολιτικά γεγονότα. Αυτοί είναι οι χώροι όπου οι ιδιωτικές και συλλογικές διαστάσεις πρέπει με κάποιο τρόπο να ξέρουν πώς να συνυπάρχουν.

Ο σχεδιαστής των Δημόσιων Χώρων , εργάζεται σε μη χτισμένες περιοχές, όπως είναι οι πλατείες, οι δρόμοι, τα πάρκα, οι κυκλικοί κόμβοι και άλλα αόριστα αστικά κενά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το δοχείο όσο και το περιεχόμενο (τις χρήσεις, ακόμη και προσωρινές). Ο σχεδιασμός των δημόσιων χώρων απαιτεί μια πολύπλοκη σχεδιαστική προσέγγιση, ικανή να συνδυάζει διάφορους παράγοντες: από την αστική διαμόρφωση μέχρι το ρόλο της στην πολιτική ζωή, από τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες χρήσης που εγκαθίστανται εκεί. Το Master προσφέρει εργαλεία ανάλυσης, δημιουργία σεναρίων και καινοτόμες έννοιες. αναπτύσσει δεξιότητες στη διαχείριση διαδικασιών και σχέσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. ασχολείται με υποθέσεις έργων "στον τομέα" στις οποίες κάποιος αντιμετωπίζει πραγματικούς συνεργάτες και πελάτες. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα βασίζεται στην υιοθέτηση δύο μεθόδων παρατήρησης, δύο διαφορετικών αλλά συμπληρωματικών απόψεων: η μία απευθύνεται στην προσωρινή πόλη και η άλλη στην σύγχρονη πόλη. Ένας ακόμη ενδιαφερόμενος για βραχυπρόθεσμους μετασχηματισμούς και ο άλλος σε βαθύτερες αλλαγές: και οι δύο, όμως, αποσκοπούσαν στο να τεθούν στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών τα πολλά ζητήματα της χρήσης που προέρχονται από την κοινωνία και τους νέους κοινωνικούς φορείς της.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό Master, βασισμένο στη μακρά παράδοση του δημόσιου χώρου που αναπτύχθηκε στην Ιταλία και στην Ευρώπη και που τροφοδοτεί τον πολιτισμό που έκανε το Μιλάνο αναγνωρισμένο πρωτεύον του σχεδιασμού στον κόσμο. Η πρόταση κατάρτισης εμπλουτίζεται επίσης από τις συνεισφορές άλλων ευρωπαϊκών αξιών, όπως το διάσημο σχολείο ESNE, στην πόλη της Μαδρίτης. Και χρησιμοποιεί μια διεθνή σχολή, η οποία φέρνει συνεισφορές από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια ευκαιρία για τη βελτίωση συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πλαίσιο και σας επιτρέπει να αποκτήσετε άμεση εμπειρία από αστικούς, ιστορικούς και σύγχρονους χώρους γεμάτους σχεδιασμό, κοινωνικότητα και συμβολικές σημασίες.

Το Master Design για τους Δημόσιους Χώρους εστιάζεται ειδικότερα στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών εσωτερικών χώρων με τη διερεύνηση 5 περιοχών του έργου:

* Σύγχρονο αστικό εσωτερικό: σχεδιασμός και σημασιολογία. Είναι το αντικείμενο του έργου αστικού χώρου με τη στενότερη έννοια και καλύπτει όλους τους υπαίθριους και δημόσιους χώρους: είναι το έργο των πλατειών, των χώρων συνάντησης και των συμβολικών, αλλά και των διαστημάτων, των χώρων πρασίνου, των ημιυπαίθριων χώρων .

* Δημόσιος χώρος και κοινωνική δέσμευση: διαδικασίες και δράσεις. Πρόκειται για τον τομέα των προπαρασκευαστικών διαδικασιών για το έργο, με στόχο τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων με εργαλεία και προσεγγίσεις σχεδιασμού που βασίζονται στην ανθρώπινη (ή κοινοτική). Είναι επίσης ο τομέας των έργων που σχεδιάζουν νέες μορφές και νέους τρόπους σύνδεσης μεταξύ χρηστών και μεταξύ χρηστών και χώρου.

* Εξοπλισμός και έπιπλα, υλικά και τεχνολογίες. Είναι ο χώρος των υλικών πτυχών που χτίζουν το χώρο, αλλά και των τεχνολογικών συνιστωσών που δομούν την αλληλεπίδρασή του. Στόχος της είναι η ενίσχυση των αντιληπτικών και αισθητηριακών συνιστωσών του διαστήματος, με στόχο την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

* Επικοινωνία, ταυτότητα και επικράτεια: branding της πόλης και αφηγηματικό σχέδιο. Το πεδίο εφαρμογής του έργου είναι διασυνδέσεις με εδαφική κλίμακα ή με την ταυτότητα και την απτή και άυλη κληρονομιά των τόπων, με στρατηγική και συστημική προσέγγιση.

* Γεγονότα και προσωρινές ρυθμίσεις: Είναι το πεδίο εφαρμογής του έργου των εφήμερων συσκευών για την ανάπτυξη προσωρινών δραστηριοτήτων στον αστικό χώρο, όπως συλλογικά γεγονότα επικοινωνιακού, εκθεσιακού, εορταστικού, πολιτιστικού χαρακτήρα.

μαθησιακά αποτελέσματα

Ο στόχος του Δασκάλου είναι να εκπαιδεύσει την επαγγελματική προσωπικότητα του σχεδιαστή αστικών δημόσιων χώρων, που είναι ο σχεδιαστής που μπορεί να ενεργήσει για την ανακατασκευή των μη κτισμένων περιοχών της πόλης: πλατείες, συστήματα οδικών χώρων, διάμεσες ή άλυτες περιοχές, κήποι και αστικές αυλές, ασαφής.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι κατάρτισης στοχεύουν στην ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων:

 • την ικανότητα να αναλύουν τα διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα και τα στοιχεία που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τους συλλογικούς χώρους προκειμένου να παράσχουν νέες λύσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες ·
 • ικανό να εξοπλίσει, να κάνει φιλόξενο και ελκυστικό, να αποδώσει αξία τόσο λειτουργική όσο και συμβολική στους αστικούς χώρους της σύγχρονης πόλης.
 • ικανότητα σχεδιασμού εξοπλισμού και συστημάτων επίπλωσης, συστημάτων επικοινωνίας, υλικών και φωτισμού, ροών και χρωμάτων χρήσιμων στον δημόσιο χώρο ·
 • ικανότητα δημιουργίας αστικών χώρων προσωρινά για πολιτιστικές ή εμπορικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις, πάρτι, εκθέσεις ·
 • ικανότητα διαχείρισης των στρατηγικών αστικής και εδαφικής ενίσχυσης, μέσω της αναμόρφωσης και της ανανέωσης των δημόσιων χώρων ·
 • ικανότητα κατανόησης του δικτύου παραγόντων που συμμετέχουν στις διαδικασίες μετασχηματισμού του δημόσιου χώρου και ενεργοποίηση κατάλληλων στρατηγικών διαλόγου και συμμετοχής.
 • ικανότητα διαχείρισης σύνθετων διαδικασιών, από τη σύλληψη έως την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων.

Απασχόληση ανοίγματα

Το πρόγραμμα επιτρέπει στους φοιτητές να είναι κατάλληλοι για να λειτουργούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι όσο και ως ολοκληρωμένοι σε πολύπλοκες οργανώσεις όπως:

 • αρχιτεκτονικές εταιρείες, εταιρείες μηχανικού, εταιρείες σχεδιασμού αστικών υποδομών.
 • εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή υλικών, επίπλων, εξοπλισμού υπαίθριων χώρων.
 • οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας και αστικής εμπορίας.
 • οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής ενίσχυσης ή διοργάνωσης εκδηλώσεων.
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναδιάρθρωσης και της ενίσχυσης εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών χώρων τριτοβάθμιας και εμπορικής χρήσης.
 • τις δημόσιες διοικήσεις στο ρόλο των δημοσίων έργων και των διευθυντών των αστικών επίπλων
 • ενώσεων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς στις διαδικασίες αστικής αναγέννησης ή στην ανάπτυξη πλαισίων.

Τίτλος που εκδόθηκε

Στο τέλος του μαθήματος, μετά την ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης, ένα πτυχίο πανεπιστημιακού πτυχίου πρώτου επιπέδου θα απονεμηθεί στο "Design for Public Spaces" του Politecnico di Milano. Η τελική εξέταση θα αποτελείται από την παρουσίαση και τη συζήτηση ενός κειμένου που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος Master. Το Master εκδίδει 60 μονάδες, που ισοδυναμούν με 60 ECTS. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τίτλου σπουδών, με την επιφύλαξη της επικοινωνίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από την εδαφική διαταγή στην οποία ανήκει και με επακόλουθη επιβεβαίωση από τον ίδιο, ο συμμετέχων θα μπορεί να αποκτήσει αριθμό ΚΑΠ ίσο με εκείνους που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, :

 • 30 ετήσιο ΠΠ (CNI)
 • 15 ΚΑΠ ετησίως (CNAPPC)

διδασκαλία

Το Master θα παραδοθεί στα Αγγλικά.

Το Master έχει διάρκεια ενός έτους.

Εκπαιδευτικό σχέδιο

Φάση 1_ Μαθήματα / Εργαστήρια _Milan (9 εβδομάδες)

Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα ασχοληθούν με το θέμα του σχεδιασμού δημόσιων χώρων στις σύγχρονες πόλεις. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν τα εξής: διαδικασίες, εργαλεία και αισθητική για τη μετατροπή των αστικών χώρων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, για την ενίσχυση της τοπικής αστικής ταυτότητας και για τη σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες. Τα εργαστήρια θα ασχοληθούν με θέματα του έργου όπως: επαναχρησιμοποίηση, αναστρεψιμότητα, εκδήλωση, ψυχαγωγία, εγκατάσταση, εξοπλισμός για νέες λειτουργίες.

Διδακτικές ενότητες:

 • Σχεδιασμός για σύγχρονα αστικά εσωτερικά
 • Εξοπλισμός και έπιπλα, υλικά και τεχνολογίες
 • Δημόσιος χώρος και κοινωνική δέσμευση: διαδικασίες και δράση
 • Γεγονότα και προσωρινές ρυθμίσεις

Στάδιο 2_ Μαθήματα / Εργαστήρια _Madrid (9 εβδομάδες)

Μια περίοδος σπουδών σε μια ευρωπαϊκή πόλη της οποίας η παράδοση στο σχεδιασμό του δημόσιου χώρου έχει τις ρίζες της σε μια σχεδίαση πολιτισμών που έχει ρίζες στην ιστορία αλλά και στον σύγχρονο κόσμο. Τα προσφερόμενα μαθήματα θα ασχοληθούν με την ταξινόμηση ενός δημόσιου χώρου, διερευνώντας τις διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση μέσω ιστορικών και σύγχρονων περιπτωσιολογικών μελετών. Τα εργαστήρια θα διερευνήσουν περιπτώσεις που εφαρμόζονται στην πόλη της Μαδρίτης.

Διδακτικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές του δημόσιου χώρου
 • Νέες τεχνολογίες και δημόσιος χώρος
 • Σημασιολογία Δημόσιου Χώρου: Μάρκα και Αφηγηματικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση του δημόσιου χώρου: διαδικασίες και προκλήσεις

Φάση 3_Εργαστήριο συνεργασίας (1 εβδομάδα)

Ένα εντατικό εργαστήριο σε έναν ευρωπαϊκό ιστότοπο εταίρων, όπου μπορείτε να γνωρίσετε μια προσέγγιση στο έργο, δοκιμάζοντας μια ακόμα εμπειρία σε ένα διαφορετικό αστικό περιβάλλον.

Φάση 4_Tirocinio και τελικό έργο (600 ώρες)

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων, η πρακτική άσκηση φέρνει τους μαθητές σε άμεση επαφή με τον επαγγελματικό κόσμο.

Θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για διάρκεια 600 ωρών.

Το έργο της τελικής διατριβής (FTP) περιλαμβάνει την αναμόρφωση του έργου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή την πρόταση ενός αυτόνομου σχεδίου και την επιστροφή του μέσω θεωρητικών και σχεδιαστικών σε βάθος μελετών.

Πώς να συμμετάσχετε

Απαιτήσεις εισδοχής

Το πανεπιστημιακό δίπλωμα προορίζεται για υποψήφιους με πτυχίο πανεπιστημιακού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού, του εσωτερικού σχεδιασμού, της εσωτερικής αρχιτεκτονικής, του σχεδίου, των καλών τεχνών και των υποψηφίων με ισοδύναμα προσόντα .

Ο αριθμός των εισαχθέντων φοιτητών είναι 20.

Οι επιλογές θα γίνονται με χρονολογική σειρά σε σχέση με την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, μέχρις ότου συμπληρωθούν όλοι οι διαθέσιμοι τόποι. Η επιλογή θα γίνει από την Επιτροπή.

Το Master παρέχεται στα Αγγλικά.

Διαδικασία εισαγωγής

Για να συμμετάσχετε στις επιλογές είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε την αίτηση επιλογής online εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

 • Ιταλούς / αλλοδαπούς πολίτες με εκπαιδευτικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην Ιταλία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019
 • Οι πολίτες τρίτων χωρών με βαθμό που αποκτήθηκε στο εξωτερικό έως τον Νοέμβριο του 2019

κόστος

Το συνολικό κόστος του μαθήματος είναι € 12.500,00.

Το κόστος του μαθήματος χωρίζεται σε:

 • Τέλη εγγραφής στο Politecnico di Milano 500,00 € ανά φοιτητή.
 • Δίδακτρα συμμετοχής στο Master, ύψους € 12,000.00 ανά φοιτητή.

διάρκεια

Το Πανεπιστημιακό Master θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020 και θα λήξει στα τέλη Ιανουαρίου 2021.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

POLI.design operates in the field of design acting as an interface between universities, companies, and professional organizations, institutions, and bodies.

POLI.design operates in the field of design acting as an interface between universities, companies, and professional organizations, institutions, and bodies. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη