Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Περιγραφή:

Αυτό το πρόγραμμα Master είναι για την κατάρτιση εξειδικευμένων ειδικών που είναι σε θέση να επισημοποιήσουν τις θεματικές περιοχές και να εκτιμήσουν την πολυπλοκότητα των σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση των δεδομένων με βάση την ανάλυση του συστήματος? σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμοσμένων πληροφοριακών συστημάτων με σύγχρονα μέσα πληροφορικής, χρησιμοποιώντας τεχνικές επίσημης περιγραφής μοντέλων συστημάτων, τεχνικών προσομοίωσης και στατιστικής μοντελοποίησης, τεχνικών εξόρυξης δεδομένων κ.λπ. υλοποίηση και υποβοήθηση εφαρμοσμένων πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις και ιδρύματα διαφόρων προφίλ και δραστηριοτήτων.

Στόχος προγράμματος:

Ο στόχος του προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της κατάρτισης 09.04.02 «Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες» είναι η επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων σύμφωνα με το σημερινό επίπεδο και τις τάσεις στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, τη διαμόρφωση ειδικευμένου τεχνικού και συνεργαζόμενου ειδικού .

Η διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος επιτρέπει στους αποφοίτους του να διεξάγουν έρευνα, ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης δεδομένων. διαθέτουν και αναπτύσσουν κοινές πολιτιστικές, κοινές επαγγελματικές και επαγγελματικές ικανότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική τους κινητικότητα και στη σταθερή ζήτηση της αγοράς εργασίας.

Απαιτήσεις εισδοχής (έγγραφα, προσόντα):

 • Εθνικά αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή γενικά δίπλωμα (πλήρης) εκπαίδευση ή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Επιτυχής διεξαγωγή εξετάσεων εισαγωγής.
 • μακρόχρονη γνώση των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, πιστοποιημένο πτυχίο (ή ειδικό).

Πρόγραμμα σπουδών:

Η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό (βασικό) μέρος και ένα τμήμα παραλλαγής. Το πρόγραμμα Master αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 1. «Πειθαρχίες» (ενότητες)
 2. «Πρακτικές»
 3. «Κρατική τελική εξέταση»

Το σχέδιο μελέτης περιλαμβάνει έναν κατάλογο των ενοτήτων, τις πρακτικές δοκιμών πιστοποίησης, την τελική πιστοποίηση του φοιτητή, άλλους τύπους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αναφέροντας το ποσό τους σε μονάδες και ώρες, ακολουθία και κατανομή ανά περιόδους σπουδών.

1ο εξάμηνο. 30 πιστωτικές μονάδες

 • Εφαρμογή της Μαθηματικής Λογικής στα Συστήματα Ελέγχου
 • Υποστήριξη συστήματος λήψης αποφάσεων λογισμικού
 • Τεχνικές έρευνας και μοντελοποίησης για διαδικασίες και τεχνολογίες πληροφοριών (μέρος 1)
 • Οργάνωση και Διαχείριση Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μηχανική συστημάτων (μέρος 1)
 • Παράλληλη υπολογιστική
 • Επιλεκτικό μάθημα 1: Κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα ή βάσεις δεδομένων με γνώμονα το έγγραφο

2 ο εξάμηνο. 30 πιστωτικές μονάδες

 • Τεχνικές Έρευνας και Μοντελοποίησης για Διαδικασίες και Τεχνολογίες Πληροφοριών (Μέρος 2)
 • Μηχανική συστημάτων (μέρος 2)
 • Εκπαιδευτική πρακτική
 • Ερευνα
 • Επιλεκτικό μάθημα 2: Ανάλυση Συστημάτων Επεξεργασίας Τεκμηρίωσης ή Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων
 • Προαιρετικό μάθημα 3: Προγραμματισμός Web ή Πληροφοριακά Συστήματα με προσανατολισμό στις Υπηρεσίες
 • Επιλεκτικό μάθημα 4: Ανάλυση και σχεδιασμός δικτύων επικοινωνιών και σχεδιασμός ή σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
 • Προαιρετικό μάθημα 5: Προηγμένη Λογική ή Υλικού Επιτάχυνση Σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων ή Web-Programming

3ο εξάμηνο. 30 μονάδες

 • Εφαρμογή βάσεων δεδομένων σε συστήματα πληροφοριών υψηλής απόδοσης
 • Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Ανάλυση και βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Ερευνα
 • Μαθήματα επιλογής 6: Διαδικτυακή εξόρυξη ή μαθηματικές και λογισμικές μέθοδοι επεξεργασίας σημάτων ή μέθοδοι και μοντέλα ανάλυσης χρονοσειρών

4 ο εξάμηνο. 30 μονάδες

 • Πρακτική
 • Πτυχιακές εργασίες προεπιλογής

Τα έργα προεπιλογής είναι ολοκληρωμένες εξελίξεις που επιλύουν επιστημονικά ή τεχνικά προβλήματα στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών. Παραδείγματα:

 • Ανάλυση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και ιστοσελίδων σε CMS Wordpress βάση
 • ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών για την παρακολούθηση εξ αποστάσεως βίντεο σε ένα συγκρότημα αποθήκης
 • bitmask-based ανάπτυξη του καλλιτεχνικού στυλ αλγόριθμο μεταφοράς και ανάλυση των τεχνολογιών μεταφοράς των γραφικών χαρακτηριστικών
 • ανάλυση αρχιτεκτονικής τεχνητών νευρωνικών δικτύων και εκπαίδευσης ταξινομητών σε περιορισμένο σύνολο δεδομένων MNIST

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

για το πρόγραμμα Μάστερ 04.09.02 "Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες" περιλαμβάνουν εργαστήρια κατάρτισης και αίθουσες διδασκαλίας με υπολογιστές με μονοπυρηνικούς πολλούς πυρήνες, παράλληλους, συνδεδεμένους επεξεργαστές συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Κάθε κλάδος και το μάθημα είναι εξοπλισμένο με το κατάλληλο λογισμικό με άδεια χρήσης. Υπάρχουν επίσης αίθουσες διδασκαλίας και εξειδικευμένα εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό, αίθουσες διδασκαλίας για σεμινάρια, προγράμματα μαθημάτων, ομαδικές και ατομικές διαβουλεύσεις, έλεγχος / παρακολούθηση διαδικασιών και ενδιάμεση αξιολόγηση, καθώς και ένα σύνολο εξοπλισμού επίδειξης και εκπαιδευτικά βοηθήματα οπτικής εκπαίδευσης.

Ευκαιρίες καριέρας:

 • Επαγγελματική δραστηριότητα αποφοίτων στον τομέα της κατάρτισης 09.04.02 «Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες» περιλαμβάνει έρευνα, ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής.
 • Αντικείμενα που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης δεδομένων είναι εταιρείες στον τομέα της βιομηχανίας, της γεωργίας, της ενέργειας, των μεταφορών, του εμπορίου, της ιατρικής, της εκπαίδευσης κλπ. τεχνολογίες, παραγωγή και επιχειρηματικές διαδικασίες που καλύπτουν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των συστημάτων πληροφοριών.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
ρωσικός

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποNorth-Caucasus Federal University »

Τελευταία ενημέρωση April 14, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,000 EUR
ανά έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη