Μεταπτυχιακό στη διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Πολιτική είναι ένα μεταπτυχιακό πτυχίο με επίκεντρο τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικο-οικολογικές και πολιτιστικές διαδικασίες που ρυθμίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Το παγκόσμιο και το περιφερειακό επίπεδο είναι τα στάδια στα οποία εκδηλώνονται σημαντικές πολιτικές προκλήσεις: οι μεταναστεύσεις, οι διεθνικές ένοπλες συγκρούσεις, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η αλλαγή του κλίματος, η οργανωμένη εγκληματικότητα, οι παγκόσμιες ανισότητες ή η φτώχεια μεταξύ άλλων.

Επομένως, η κατανόηση του σημερινού κόσμου σημαίνει την ανάλυση της αλληλεπίδρασης πολλών επιπέδων μεταξύ των πολιτών (κρατών, διεθνών οργανισμών κ.λπ.) και ιδιωτικών φορέων (εταιρείες, δίκτυα, ΜΚΟ κ.λπ.). Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι θέσεις συνεχούς αγώνα για τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων του παιχνιδιού της παγκόσμιας πολιτικής.

Αυτό το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές πλήρη γνώση των επίσημων και ανεπίσημων κανόνων της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πολιτικής και των συγκρούσεων που το διαμορφώνουν, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα εννοιολογικά εργαλεία για την κατανόηση, την ανάλυση και τη δράση στον κόσμο του αύριο . Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις, τη συγκριτική πολιτική, την οικονομική διακυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ιστορία, καθώς και την εμπεριστατωμένη μεθοδολογική κατάρτιση, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τις εντατικές γλώσσες, το πρόγραμμα σπουδών θα επιτρέψει στους σπουδαστές να αναπτύξουν καινοτόμες πολιτικές για του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, και να κυβερνήσουν τις κοινωνίες σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.125563_pexels-photo-592753.jpeg Aaditya Arora / Pexels

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κατανόηση του σημερινού κόσμου σημαίνει την ανάλυση της αλληλεπίδρασης πολλών επιπέδων μεταξύ των πολιτών (κρατών, διεθνών οργανισμών κ.λπ.) και των ιδιωτικών φορέων (εταιρείες, δίκτυα, ΜΚΟ κ.λπ.). Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι θέσεις συνεχούς αγώνα για τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων του παιχνιδιού της παγκόσμιας πολιτικής.

Το πρόγραμμα αυτό στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Πολιτική παρέχει στους φοιτητές πλήρη γνώση των επίσημων και άτυπων κανόνων της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πολιτικής και των συγκρούσεων που το διαμορφώνουν, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα εννοιολογικά εργαλεία για την κατανόηση, την ανάλυση και τη δράση στον κόσμο του αύριο. Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις, τη συγκριτική πολιτική, την οικονομική διακυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ιστορία, μεταξύ άλλων, καθώς και σε βάθος μεθοδολογική κατάρτιση, ανάπτυξη σταδιοδρομίας και εντατικές γλώσσες, το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει τους μαθητές να αναπτύξουν καινοτόμες πολιτικές για την του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, και να κυβερνήσουν τις κοινωνίες σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Δομή προγράμματος

Βασικά μαθήματα

 • Διεθνείς σχέσεις
 • Συγκριτική πολιτική
 • Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση
 • Πολιτική της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του πολιτισμού
 • Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση
 • Διεθνής ανάπτυξη
 • Ευρωπαϊκή ιστορία
 • Παγκόσμια δικαιοσύνη

Ερευνητικά μαθήματα

 • Εισαγωγή στην έρευνα
 • Μέθοδοι έρευνας πολιτικών επιστημών
 • Στατιστικές και Πολιτική Κοινωνιολογία της Ποσοτικοποίησης
 • Ακαδημαϊκό Εργαστήριο Γραφής

Προαιρετικά μαθήματα

 • Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη
 • Παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική
 • Κυριαρχία και το κράτος στις διεθνείς σχέσεις
 • Παγκόσμια Πολιτική Τροφίμων
 • Θεωρίες Ασφάλειας και Σύγχρονες Προκλήσεις
 • Ψηφιακή Δημοκρατία
 • Πολιτική Οικονομία Φυσικών Πόρων
 • Πολιτική του Διεθνούς Δικαίου
 • Ένοπλες συγκρούσεις και ειρήνευση
 • Κυβερνασφάλεια

εντατικές γλώσσες
στα εργαστήρια ανάπτυξης σταδιοδρομίας
διατριβή του πλοιάρχου

Το ESPOL καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες για τα μαθήματα είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, τα μαθήματα, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα ενδέχεται να αλλάξουν.

Ευκαιρίες καριέρας

 • Δημόσια διοίκηση σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο: Υπουργεία, περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά και άλλες υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης προσλαμβάνουν εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας πολιτικής.
 • Διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί: η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο FAO, ο ΟΑΣΕ ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ·
 • Οι ΜΚΟ, οι ομάδες προβληματισμού, τα συνδικάτα, οι ομάδες συμφερόντων και οι ομάδες πίεσης συχνά προσλαμβάνουν εμπειρογνώμονες με ιστορικό πολιτικών επιστημών και διεθνών θεμάτων.
 • Οι επιχειρήσεις προσελκύουν ολοένα και περισσότερο άτομα με τα προσόντα τους σε διεθνή θέματα.
 • Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: οι φοιτητές που αποφοιτούν από τη Μ.Α. προγράμματα για την άσκηση ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Studying at the Faculty of Law (FLD) means joining the first private law school in France: a genuine center of excellence and innovation in the field of legal education. Created with the founding of t ... περαιτέρω

Studying at the Faculty of Law (FLD) means joining the first private law school in France: a genuine center of excellence and innovation in the field of legal education. Created with the founding of the Université Catholique de Lille in 1875, the FLD reopened its doors in 1993, and established itself also in Paris in 2009, in addition to the Lille Campus. The Faculty offers, to each of its more than 2300 students, the guarantee of optimal working conditions in the service of each student’s success. Διαβάστε Λιγότερα
Λιλ , Παρίσι + 1 Περισσότερα Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη