Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Δίκαιο

Mykolas Romeris University

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Δίκαιο

Mykolas Romeris University

Σκοπός της εξειδίκευσης του προγράμματος σπουδών είναι η προετοιμασία των ειδικών του διεθνούς δικαίου οι οποίοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, να εντοπίσουν, να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διεθνή νομική ρύθμιση, να αναπτύξουν επιχειρήματα και λύσεις με κίνητρα, την αποτροπή τους, η οποία θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, θα βελτιώσει το έργο των κρατών και των διεθνών οργανισμών. Η εξειδίκευση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να έχουν επαγγελματίες ειδικοί υψηλού επιπέδου ικανότητες που να μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές και στόχους εξωτερικής πολιτικής οποιασδήποτε χώρας, να εκπροσωπήσουν και να προστατεύσουν τα συμφέροντα των κρατών ή των εταιρειών στα διεθνή φόρα, να εξασφαλίσουν αποτελεσματική διεθνή συνεργασία μεταξύ των κρατών και διεθνών οργανισμών και τη συνοχή μεταξύ διεθνούς και εθνικού δικαίου. Το πρόγραμμα σπουδών αντιμετωπίζει επίσης τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπου η γραμμή μεταξύ διεθνούς και εθνικού εξαφανίζεται και τα διεθνή ζητήματα γίνονται ολοένα και πιο συναφή με τους παραδοσιακούς τομείς.

Οι σπουδές ξεκινούν από το Mykolas Romeris University και περιλαμβάνουν 1 υποχρεωτική φοίτηση στο εξάμηνο μέσω του προγράμματος Erasmus. Οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν από πανεπιστήμια εταίρους που προσφέρουν αντίστοιχα θέματα. Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει όλες τις βασικές πτυχές του διεθνούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής, είναι το μοναδικό πρόγραμμα διεθνούς δικαίου που προσφέρει διεθνείς πρακτικές πρακτικής άσκησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Διεθνείς Δυνατότητες Κινητικότητας

Απαιτείται η διεθνής κινητικότητα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μία υποχρεωτική μελέτη εξάμηνο (εξάμηνο). Το εξάμηνο IV είναι αφιερωμένο στην πρακτική άσκηση (συνιστάται στο εξωτερικό). Για τα εξάμηνα στο εξωτερικό και την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία Erasmus.

Προοπτικές καριέρας

Μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Δικαίου, οι ιδιώτες μπορούν να εργαστούν ως δικηγόροι, διπλωμάτες, διεθνείς επιχειρηματικοί ηγέτες, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, σε τμήματα διεθνούς δικαίου κυβερνητικών θεσμών, σε διεθνή διαιτητικά και δικαστικά όργανα ως δικηγόροι ή δικαστές, διεθνείς οργανισμοί, των διεθνώς λειτουργούντων δικηγορικών γραφείων και επιχειρήσεων, των διεθνών οργανισμών έρευνας και του μη κυβερνητικού τομέα.

Προυποθέσεις εισόδου

Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο πρώτο πανεπιστημιακό δίπλωμα με ελάχιστη διάρκεια σπουδών 3 ετών.

Αγγλική γλωσσική επάρκεια - το επίπεδο δεν είναι χαμηλότερο από το Β2 (σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης). Η μακρινή δοκιμασία αγγλικής γλώσσας είναι οργανωμένη για όσους δεν διαθέτουν πιστοποιητικά IELTS ή TOEFL.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα έγγραφα

Ακολουθήστε 4 βήματα:

 1. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση αίτησης στο apply.mruni.eu
 2. Μεταφορτώστε τα απαιτούμενα έγγραφα
 3. Εξασφαλίστε την εγγραφή σας καταβάλλοντας το τέλος αίτησης
 4. Υποβάλετε την αίτησή σας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 1. Εκπαιδευτικά έγγραφα
  1. Για πτυχιούχους πτυχιούχους: Πιστοποιημένα αληθινά αντίγραφα διπλωμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αποτύπωση ακαδημαϊκών αρχείων. Τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στη λιθουανική ή στην αγγλική γλώσσα.
  2. Σημείωση: Μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα εκπαιδευτικά έγγραφα (όπως τα αποτελέσματα κρατικών εξετάσεων ή προ-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) ανάλογα με τη χώρα διαμονής του αιτούντος.
  3. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: Πιστοποιημένα ακριβή αντίγραφα του πανεπιστημιακού διπλώματος και μεταπτυχιακού διπλώματος (ένας υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ισοδύναμο πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών). Τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στη λιθουανική ή στην αγγλική γλώσσα.
 2. Έγγραφο που αποδεικνύει τα αποτελέσματα της επάρκειας αγγλικής γλώσσας.
  1. Για σπουδαστές με πτυχίο Bachelor: τουλάχιστον επίπεδο Β1. εκτιμήσεις πιστοποιητικών ικανότητας αγγλικής γλώσσας ισοδύναμα με επίπεδο Β1: χαρτί TOEFL 477-510, TOEFL IBT 53-64, IELTS 4.5-5.0, επίπεδο PTE
  2. Για τους φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο: τουλάχιστον επίπεδο Β2, αξιολογήσεις πιστοποιητικών ικανότητας αγγλικής γλώσσας που αντιστοιχούν στο επίπεδο B2: TOEFL Paper 513-547, TOEFL IBT 65-78, IELTS 5.5-6.0.
  3. Σημείωση: σε περίπτωση που δεν έχετε IELTS ή TOEFL, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσετε την ηλεκτρονική δοκιμασία αγγλικής γλώσσας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να επιλέξετε αυτή την επιλογή κατά την πλήρωση της εφαρμογής. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για αυτή τη δοκιμή.
 3. Αντίγραφο διαβατηρίου
 4. Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 5. Ανακοινωμένη επιστολή χορηγίας από γονείς / χορηγοί και επιστολή από τράπεζα για τις οικονομικές τους δυνατότητες (εμφανίζοντας εισόδημα από τους τελευταίους 3 μήνες).
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
Mykolas Romeris University

Τελευταία ενημέρωση December 4, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 1, 2019
Duration
Διάρκεια
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
2,240 EUR
- Ευρεσιτεχνίες της ΕΕ (ανά έτος). 3120 EUR - φοιτητές εκτός ΕΕ (ανά έτος)
Information
Deadline
Ιούνιος 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Locations
Λιθουανία - Vilnius, Vilnius County
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 1, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ιούνιος 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 1, 2019
Λιθουανία - Vilnius, Vilnius County
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ιούνιος 30, 2019
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών