Master of European Urban Studies (ΕΕ)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Master of European Urban Studies (EUS)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Ευρωπαϊκές αστικές μελέτες" (EUS) αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις των πόλεων στην Ευρώπη. Προκαλείται από τη γενική κατανόηση της σημασίας των πόλεων για την πρόοδο στην Ευρώπη. Οι πόλεις είναι η θέση για συγκεκριμένες λύσεις για προβλήματα από όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και τον τόπο για τη διατήρηση της δημοκρατίας. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα EUS δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα κοινωνικής συνοχής, αστικής στέγασης, πολιτιστικής πολυμορφίας, βιώσιμου σχεδιασμού και κινητικότητας. Συνεργάζεται με την κατανόηση του πολεοδομικού σχεδιασμού που συνδυάζει τις ικανότητες από τους κλάδους του πολεοδομικού σχεδιασμού, της αστικής κοινωνιολογίας, του αστικού σχεδιασμού, του τοπίου και του χωροταξικού σχεδιασμού. Παρέχει μια διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μελέτη της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πόλεων.

Το πρόγραμμα σπουδών των δύο πρώτων εξαμήνων είναι ένας συνδυασμός θεματικών και θεωρητικά προσανατολισμένων σεμιναρίων και διαλέξεων, γλωσσικού μαθήματος, ερευνητικής κατάρτισης και μελέτης μελέτης, το οποίο θα προετοιμάσει τους μαθητές σταδιακά για το ερευνητικό πρόγραμμα κατά το τρίτο εξάμηνο και τη συγγραφή του Διπλωματική εργασία στο τέταρτο εξάμηνο. Ενότητες όπως οι Ευρωπαϊκές Πόλεις, η Αστική Κοινωνιολογία και ο Αστικός και Τοπικός Σχεδιασμός θα καταστήσουν τους μαθητές εξοικειωμένους με διαφορετικές θεωρητικές και θεματικές απόψεις και θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τα ατομικά τους ενδιαφέροντα στον τομέα των αστικών σπουδών. Σε δύο σεμινάρια, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία, τις στρατηγικές και το σχεδιασμό της έρευνας, με αποκορύφωμα μια μεμονωμένη ερευνητική έκθεση. Η προετοιμασία της ερευνητικής πρότασης θα υποστηριχθεί επίσης από το πρόγραμμα μελέτης κατά το δεύτερο εξάμηνο. Αυτό το συγκριτικό σχέδιο με ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα της έρευνας θα διεξαχθεί σε συνεργασία με ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο-εταίρο. Στο πλαίσιο του σχεδίου μελέτης θα διεξαχθεί μια υποδειγματική ερευνητική διαδικασία. Οι μαθητές θα μάθουν πώς να προγραμματίσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν ένα ερευνητικό έργο, από την ανάπτυξη ενός ερευνητικού ερωτήματος μέχρι την τεκμηρίωση και την παρουσίαση ενός ερευνητικού έργου.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών είναι το ερευνητικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Το θέμα του έργου αναπτύσσεται από τον ίδιο τον φοιτητή κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα. Θα διεξαχθεί υπό την καθοδήγηση των καθηγητών στον κατάλληλο τομέα σπουδών κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σε ένα πανεπιστήμιο εταίρο ή ένα ερευνητικό ίδρυμα στο εξωτερικό. Το ερευνητικό πρόγραμμα στο εξωτερικό θα συνοδεύεται από ένα σεμινάριο εικονικής εποπτείας του έργου. Το εξάμηνο του εξωτερικού προσφέρει πολύ καλές ευκαιρίες για τη διεξαγωγή έρευνας σε ένα νέο περιβάλλον και για τη δημιουργία διεθνών δικτύων. Το αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος θα παρουσιαστεί σε συνέδριο και με τη μορφή ερευνητικού άρθρου ή έκθεσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης μπορούν να συμβάλουν στη διδακτορική διατριβή και αργότερα να χρησιμεύσουν ως προετοιμασία για διδακτορικό.

Σκοπός

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ευρωπαϊκές Αστικές Σπουδές" στοχεύει στην εκπαίδευση των ερευνητών στον τομέα των αστικών σπουδών. Θα παρέχει γνώσεις και ακαδημαϊκές δεξιότητες για την ανάλυση, την έρευνα και το σχεδιασμό για σπουδαστές που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε πολεοδομικά, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και στον ευρύτερο τομέα της κοινωνίας των πολιτών. Το πρόγραμμα διδασκαλίας προτίθεται να προετοιμαστεί για αυτο-οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα και συνεπώς για περαιτέρω σπουδές (PhD), επίσης.

Ομάδα-στόχος

Οι απόφοιτοι της αρχιτεκτονικής, του χωροταξικού σχεδιασμού, του χωροταξικού σχεδιασμού, της γεωγραφίας, της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής επιστήμης, των ευρωπαϊκών σπουδών και όλων των συναφών επιστημονικών κλάδων

Εμπορικό σήμα

  • Διεθνής (διαλέξεις και σεμινάρια στα αγγλικά, επαφές σε παγκόσμια έρευνα)

  • Διεπιστημονικότητα (ενσωμάτωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, αστικού σχεδιασμού, αστικής κοινωνιολογίας, χωροταξίας, χωροταξίας)

  • Έρευνα προσανατολισμένη

Διάρκεια

Τέσσερα εξάμηνα, το τρίτο των οποίων είναι ένα εξάμηνο στο εξωτερικό (ερευνητικά έργα)

Βαθμός

Master of Science (M. Sc.)

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

The Bauhaus-Universität Weimar is an international research university that is committed to the idea of Bauhaus and therefore has a traditionally international orientation. Its aspiration is to combin ... περαιτέρω

The Bauhaus-Universität Weimar is an international research university that is committed to the idea of Bauhaus and therefore has a traditionally international orientation. Its aspiration is to combine arts with sciences and technics which leads us to run a path that is unique in Germany. The aspiration for internationalization is no empty phrase but an integrative component of our self-understanding and the orientation. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη