Read the Official Description

Η εμφάνιση μεγάλων δεδομένων οδήγησε σε έκρηξη συνόλων δεδομένων με πολύ πιο σύνθετη δομή και πέρα ​​από την τυπική φυσική. Σε αυτό το πρόγραμμα, θα παράσχουμε νέα θεωρητικά και υπολογιστικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση μέσα από τη φυσική νοοτροπία.

Διαθέσιμα μέρη: Ευρωπαίοι υποψήφιοι: 30; Μη ευρωπαίοι υποψήφιοι που διαμένουν εκτός Ιταλίας: 10 (3 για υποψηφίους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Marco Polo).

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα σκοπεύει να δημιουργήσει μια ακαδημαϊκή και επαγγελματική φιγούρα που συνδυάζει προηγμένες γνώσεις στον τομέα της Φυσικής με μια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στην Data Science.

Η μοντελοποίηση και η θεωρητική ερμηνεία σύνθετων φυσικών φαινομένων από μεγάλες ποσότητες δεδομένων βρίσκονται στον πυρήνα της έρευνας στη Φυσική. Η επανάσταση του Big Data παρουσιάζει με αυτή την έννοια τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τον φυσικό του σήμερα. Εκτός από την εικόνα του Data Scientist, που ειδικεύεται αποκλειστικά στην ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρη η ανάγκη κατάρτισης αριθμών ικανών να αναπτύξουν τις μεθόδους και τις τεχνικές που είναι θεμελιώδεις για μια τέτοια ανάλυση - με αυτή την έννοια, το πρόγραμμα της Φυσικής των Δεδομένων.

Η κατάρτιση στη Φυσική, τα Μαθηματικά και τον Υπολογισμό είναι όλο και περισσότερο αναγκαία για να δημιουργηθεί μια τέτοια καινοτομία και ανάπτυξη. Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει μια νέα γενιά φυσικών, που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως «φυσικοί των δεδομένων», εξοπλισμένοι με εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχει φέρει η ψηφιακή επανάσταση στην κοινωνία μας.

Δομή μαθημάτων

Πρώτος χρόνος

Ι εξάμηνο

 • Εργαστήριο Υπολογιστικής Φυσικής, Mod. ΕΝΑ
 • Διαχείριση και ανάλυση φυσικών δεδομένων, Mod. ΕΝΑ
 • Θεωρητική Φυσική
 • Εκμάθηση μηχανών
 • Μάθημα επιλογής

ΙΙ εξάμηνο

 • Εργαστήριο Υπολογιστικής Φυσικής, Mod. σι
 • Διαχείριση και ανάλυση φυσικών δεδομένων, Mod. σι
 • Στατιστική Μηχανική Συστημάτων
 • Σύνθετες στατιστικές για την ανάλυση φυσικής
 • Μάθημα επιλογής

Δεύτερη χρονιά

Ι εξάμηνο

 • Θεωρία πληροφοριών και υπολογισμός
 • 4 Μαθήματα επιλογής.

ΙΙ εξάμηνο

 • Στάδιο και τελική εξέταση (30 CFU)

Ευκαιρίες καριέρας

Οι απόφοιτοι θα έχουν ευκαιρίες απασχόλησης στην Ιταλία και στο εξωτερικό σε:

 • ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • ερευνητικά κέντρα
 • εταιρίες διαδικτύου, εταιρείες παροχής συμβουλών
 • τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας
 • δημόσιες διοικήσεις.

Προυποθέσεις εισόδου

Για να γίνει δεκτή στο πρόγραμμα "Φυσική δεδομένων" ο υποψήφιος πρέπει να έχει βασικές γνώσεις στους ακόλουθους κλάδους: κλασική και κβαντική φυσική και στατιστική μηχανική, διαφορικός και ολοκληρωμένος υπολογισμός για λειτουργίες μίας και περισσοτέρων πραγματικών μεταβλητών. γραμμική άλγεβρα; υπολογισμός πιθανότητας. Η κατοχή αυτών των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων επαληθεύεται από την επίτευξη:

 1. Διαβάθμιση βαθμού ισοδύναμη με τουλάχιστον 90/110
 2. 24 CFU στους ακόλουθους τομείς: FIS / 01-08 που τουλάχιστον 12 στο FIS / 02 και 6 στους FIS / 03, FIS / 04 o FIS / 05, 24 CFU σε MAT / 01-09.

Απαιτήσεις γλώσσας

Β2 επίπεδο Αγγλικών (ανάγνωση και ακρόαση). δεν απαιτείται επίσημο πιστοποιητικό.

Υποτροφίες και απαλλαγές από αμοιβές

Το University of Padova προσφέρει διάφορους τύπους υποτροφιών και απαλλαγές από αμοιβές σε διεθνείς φοιτητές.

Program taught in:
Αγγλικά

See 17 more programs offered by University of Padova »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,597 EUR
Deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
28th February 2018 (early selection for candidates with a foreign degree).
By locations
By date
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Application deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
28th February 2018 (early selection for candidates with a foreign degree).

Οκτ. 2019

Location
Application deadline
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
28th February 2018 (early selection for candidates with a foreign degree).
Ημερομηνία λήξης
Άλλο