Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Σπουδές Επιχειρήσεων στο Περού