περιγραφή μαθήματος

Ο 2ος κύκλος της Μηχανικής και Διαχείρισης των Συστημάτων Παραγωγής, Atlântica , είναι ένα μάθημα που στοχεύει στην παροχή, μέσω επιστημονικής προσέγγισης, μιας στέρεης, προηγμένης και ενημερωμένης κατάρτισης, εμβάθυνσης της γνώσης στη διαχείριση της βιομηχανικής παραγωγής, προκειμένου να δημιουργηθούν επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης με ειδίκευση στον τομέα αυτό και ικανό είτε να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με βιομηχανικές εφαρμογές είτε να επιδιώξει ερευνητική σταδιοδρομία σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα.

Στόχος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ανεξάρτητα τις αποκτηθείσες γνώσεις, να γίνουν σημαντικό πλεονέκτημα σε βιομηχανικές επιχειρήσεις ή ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπου θα αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα της τεχνολογικής διαχείρισης και καινοτομία.

Ο κύκλος σπουδών επιδιώκει επίσης να προσελκύσει φοιτητές από άλλα μαθήματα κατάρτισης που διδάσκονται σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματίες στους τομείς της Διοίκησης και της Μηχανικής (Αεροναυπηγική, Αυτοκινητοβιομηχανία, κ.λπ.) που επιθυμούν να ειδικεύονται στην τεχνολογική διαχείριση και την πρόοδο στην ιεραρχία λήψης αποφάσεων σε εταιρείες.

Ο παρών κύκλος σπουδών στοχεύει να προσφέρει στον φοιτητή την ικανότητα να αναπτύξει αυτόνομη εργασία του Ι

Παραλήπτες

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο 2ο κύκλο σπουδών που οδηγεί στο μεταπτυχιακό δίπλωμα:

  • κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου ή ισοδύναμου νομικού προσώπου ·
  • οι κάτοχοι αλλοδαπού ανώτερου ακαδημαϊκού τίτλου, ο οποίος αναγνωρίζεται ότι πληροί τους στόχους του πτυχίου του επιστημονικού συμβουλίου του πλοιάρχου ·
  • κάτοχοι σχολείου, επιστημονικό ή επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών που αναγνωρίζεται ότι πιστοποιεί την ικανότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Πλοιάρχου να πραγματοποιήσει αυτόν τον κύκλο σπουδών.

Χρονοδιάγραμμα

  • Αρχίζει στις 26 Οκτωβρίου
  • Πέμπτη 5:30 μ.μ.-10: 30 μ.μ.
  • Παρ 16h-22h
  • Σάββατο 9 π.μ. έως 1 μ.μ. και 2 μ.μ. έως 6 μ.μ.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Πορτογάλος

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποAtlântica »

Τελευταία ενημέρωση November 6, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
1,900 EUR
Ετήσια δίδακτρα: 1.900 € (1ο έτος), 2.000 € (2ο έτος)
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη