Keystone logo
EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

Εισαγωγή

Το EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability είναι ένα ολοκληρωμένο διεθνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας.

Αποστολή

Το EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη που επιτρέπει έναν πραγματικά ευρωπαϊκό τρόπο μελέτης και διεξαγωγής έρευνας μέσω θεσμικής ευθυγράμμισης και απρόσκοπτης κινητικότητας για όλους.

Οραμα

Το EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability είναι ένα ολοκληρωμένο διεθνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας που καλύπτει την έξυπνη αστική βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη από μια ολιστική προοπτική. Η θεματική εστίαση δημιουργεί ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability , το οποίο είναι σε καλή θέση ώστε να συγκεντρώνει και να βασίζεται στη συμπληρωματική θεματική τεχνογνωσία από όλους τους συνεργάτες και τα περιφερειακά οικοσυστήματα, μέσω προσεγγίσεων που βασίζονται σε διεπιστημονικές και διεπιστημονικές.

Τέλεια κατανεμημένη σε όλη την Ευρώπη, η πανεπιστημιούπολη καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές ακτές. Οι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι ερευνητές και το προσωπικό σπουδάζουν, διδάσκουν, διεξάγουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, καινοτομούν και εργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Στόχοι

 • Να παρέχει κοινά ευρωπαϊκά πτυχία και κοινά ευρωπαϊκά διπλώματα
 • 50% κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού
 • Μια ευρωπαϊκή «πανεπιστημιούπολη» τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βασίζεται σε μια ολοένα στενότερη ακαδημαϊκή και διοικητική ενοποίηση
 • Ενσωμάτωση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων που θα συνδυάζουν τα δυνατά σημεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία
 • Να ενσωματωθούν πολυεπιστημονικά, πολυγλωσσικά και καινοτόμα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Προσέγγιση της εκπαίδευσης και της έρευνας στη χάραξη επιχειρηματικής και δημόσιας πολιτικής
 • Να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα της έξυπνης αστικής παράκτιας βιωσιμότητας, με προοπτική επέκτασης πέρα από το μέγεθος της ιδρυτικής κοινοπραξίας της

Χαρακτηριστικά Πανεπιστημιούπολης

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη:

Πανεπιστήμιο La Rochelle

+33 5 86 56 22 02 23 avenue Albert Einstein BP 33060 - 17031 La Rochelle www.univ-lr.fr

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος

+30 21 0529 4900 Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55, Ελλάδα www2.aua.gr

Καθολικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, Ισπανία

+34 96 363 74 12 2 Quevedo Street, Vale

Πανεπιστήμιο Klaipeda

+370 46 398906 H. Manto str. 84, Klaipėda 92294, Λιθουανία www.ku.lt

Πανεπιστήμιο του Ζαντάρ

+385 23 200 555 Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, Κροατία www.unizd.hr

Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών Βουκουρεστίου

+40 21242 11 61 122-124 Lacul Tei Bld., s2, 020396, Βουκουρέστι www.utcb.ro

  Εισαγωγές

  1ος γύρος: EMJM
  Υποτροφίες και
  Αυτοχρηματοδοτούμενο

  Προθεσμία 1η
  Γύρος: 15/02/2024

  2ος γύρος: Αυτοχρηματοδοτούμενο
  και μερική
  υποτροφίες

  Προθεσμία 2η
  Γύρος: 31/03/2024

  Έγγραφα αίτησης:

  • Δίπλωμα Bachelor ή ισοδύναμο στη γλώσσα προέλευσης και επίσημη μετάφραση στα αγγλικά. Αποστολή ή νομιμοποίηση από την ισπανική πρεσβεία.
  • Συμπλήρωμα διπλώματος ή αντίγραφο των εγγραφών (στη γλώσσα προέλευσης και επίσημη μετάφραση στα αγγλικά) που δείχνει πλήρεις λεπτομέρειες των μαθημάτων που μελετήθηκαν και τους βαθμούς/βαθμούς που αποκτήθηκαν.
  • Επιστολή από το Πανεπιστήμιο που δηλώνει ότι το πτυχίο του/της δίνει πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Πιστοποιητικό για την απόδειξη της επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (βλέπε απαιτήσεις), εάν τα αγγλικά δεν είναι μητρική γλώσσα. Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί τα τελευταία 2 χρόνια.
  • Δήλωση σκοπού συμπληρωμένη με σχόλια/αιτιολόγηση για την προτίμηση για το κομμάτι (ειδίκευση) στο JMPMB.
  • Βιογραφικό με έμφαση στην επαγγελματική/ερευνητική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες (συνιστάται ιδιαίτερα η μορφή βιογραφικού Europass ).
  • 2 ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές (οι επιστολές δεν πρέπει να είναι παλαιότερες των 6 μηνών, υπογεγραμμένες, πρέπει να περιέχουν ημερομηνία και να είναι σε επιστολόχαρτο και να περιλαμβάνουν την υπογραφή των διαιτητών ή την επίσημη σφραγίδα).
  • Αντίγραφο φωτογραφικής σελίδας διαβατηρίου ή ταυτότητας (μόνο για τους πολίτες της ΕΕ).

  Συμπληρωματικά έγγραφα:

  • Επιστημονικά άρθρα, εάν υπάρχουν. Τα άρθρα μπορούν να παρατίθενται στο βιογραφικό σημείωμα με τον σύνδεσμο προς το περιοδικό όπου δημοσιεύεται και τον αριθμό αναγνώρισης αντικειμένου (OID).
  • Αποδεικτικό εθελοντικής ή/και εργασιακής δραστηριότητας (π.χ. πιστοποιητικό, έκθεση, απόδειξη πληρωμής μέλους κ.λπ.).

  Υποτροφίες και Χρηματοδότηση

  EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία έχει επιλεγεί από το πρόγραμμα Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Masters (2022-2027, Project No. 101050597 – JMPMB) και μπορεί να προσφέρει περισσότερες από 20 υποτροφίες ετησίως στους καλύτερους αιτούντες.

  Τοποθεσίες

  • La Rochelle

   23 Avenue Albert Einstein BP 33060 17031, , La Rochelle

  • Athens

   Iera Odos 75 Athina 118 55, , Athens

   • Valencia

    2 Quevendo Street, 46001, Valencia

    • Klaipėda

     H. Manto Str. 84, 92294, Klaipėda

     • Zadar

      Milhovia Pavlinovica 1, , Zadar

      • Bucharest

       122-124 Lacul Tei Bld S2 020396, , Bucharest

       Ερωτήσεις