Keystone logo
© CU Marketing Department
European University

European University

European University

Εισαγωγή

European University είναι εξουσιοδοτημένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιότητα εκπαιδευτικού πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιεί προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται από το νόμο και εκδίδει πιστοποιητικό πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το κράτος.

Με απόφαση του Συμβουλίου Εξουσιοδότησης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 21ης Ιανουαρίου 2011, το Πανεπιστήμιο απέκτησε το καθεστώς διδακτικού πανεπιστημίου για περίοδο 5 ετών. Μέχρι το 2012, το πανεπιστήμιο υλοποιούσε τρία εκπαιδευτικά προγράμματα: Το Πτυχίο Νοσηλευτικής, το Πτυχίο Φαρμακευτικής και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Υγείας. Ο οριακός αριθμός μαθητών ήταν 246 μαθητές. Στο τέλος του 2013, το πανεπιστήμιο έλαβε διαπίστευση για το πρόγραμμα Bachelor in Finance and Banking, και το 2014-2017-για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ακολουθεί επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου του αγγλικού εκπαιδευτικού προγράμματος του μεταπτυχιακού ιατρού, το οποίο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο ξένων φοιτητών. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Εξουσιοδότησης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 18ης Ιανουαρίου 2016, το European University ανέκτησε το καθεστώς εκπαιδευτικού πανεπιστημίου για περίοδο 5 ετών, έως το 2021. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Εξουσιοδότησης Ανώτατων Εκπαιδευτικά ιδρύματα με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2016, το πανεπιστήμιο έχει οριακό αριθμό φοιτητών με 1500 φοιτητές και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Εξουσιοδότησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της 26ης Ιουλίου 2019, το European University έχει θέσει ένα όριο 3.000 φοιτητών.

4 σχολές λειτουργούν στο European University :

 • Σχολή Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας
 • Νομική, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 • Ιατρική Σχολή
 • Τμήμα Κτηνιατρικής

Στο πλαίσιο των αναφερόμενων σχολών, το Πανεπιστήμιο υλοποιεί 12 εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα δύο επιπέδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο, μάστερ, μονοετή και μονοετή κατάρτιση εκπαιδευτικών).

European University έχει ορίσει τις ακόλουθες στρατηγικές προτεραιότητες για τα επόμενα επτά χρόνια σύμφωνα με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του:

 • Αναπτύξτε την αναγνωρισιμότητα της μάρκας και αυξήστε την κοινωνική ευθύνη.
 • Ανάπτυξη και των τριών επιπέδων προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας, ευρεία εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας-μάθησης και αξιολόγησης.
 • Προώθηση και ενίσχυση των επιστημονικών-ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη των φοιτητικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος.
 • Οργανωτική διαχείριση του Πανεπιστημίου και ανάπτυξη πόρων.

Έως το 2025, το European University , σύμφωνα με την εφαρμογή του οράματος, είναι ένας ανοιχτός ακαδημαϊκός χώρος που αναπτύσσει σύγχρονη, καλά εξοπλισμένη, άνετη και προσαρμοσμένη εκπαιδευτική, επιστημονική και εργασιακή υποδομή, διατηρεί την οικονομική βιωσιμότητα, προσελκύει και διατηρεί αποτελεσματικά ανθρώπινους πόρους υψηλής εξειδίκευσης, προωθεί την επαγγελματική τους ανάπτυξη και ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή και φοιτητική κινητικότητα μέσω της αυτοπραγμάτωσης καθώς και της ενεργού συμμετοχής στη διαδικασία της διεθνοποίησης.

Της Ιατρικής Σχολής

Η Ιατρική Σχολή του European University λειτουργεί από το 2014. Στόχος της σχολής είναι να διασφαλίσει την κατάρτιση των φοιτητών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική αυτονομία.

Η διδακτική διαδικασία στη σχολή καθοδηγείται από γνωστούς και αναγνωρισμένους ειδικούς στον τομέα, οι οποίοι έχουν πολυετή ιατρική και παιδαγωγική εμπειρία. Μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης παρέχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες.

Η Ιατρική Σχολή έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με περίπου 60 κλινικές στη Γεωργία, καθώς και με ιατρικά πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών σε όλο τον κόσμο. Καθηγητές και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι μέλη διαφόρων διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων. Με βάση όλα τα παραπάνω, εκτός από την πρακτική κατάρτιση που παρέχεται από το πρόγραμμα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έχουν κλινική πρακτική σε διάφορες πανεπιστημιακές κλινικές σε όλο τον κόσμο, επίσης να εμπλακούν σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στη σχολή και να συμμετέχουν σε τοπικές και διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις. Το φοιτητικό επιστημονικό περιοδικό "Biomedical and Core Clinical Research Practice" δημοσιεύεται από το 2020.

Υπάρχει ένα κέντρο προσομοίωσης στη σχολή, όπου οι κλινικές/τομεακές δεξιότητες διδάσκονται και αξιολογούνται μέσω σύγχρονων ιατρικών τεχνολογιών, μανεκέν σε προσομοιωμένο κλινικό περιβάλλον.

Η σχολή διεξάγει:

 • Πρόγραμμα Ιατρών Ιατρών MD στην αγγλική γλώσσα
 • Πρόγραμμα οδοντιατρικής στην αγγλική γλώσσα
 • Πρόγραμμα οδοντιατρικής ιατρικής στη γεωργιανή γλώσσα

Το Ινστιτούτο Ερευνών Ιατρικής έχει συσταθεί στη σχολή, η οποία λειτουργεί με βάση το Εθνικό Κέντρο Φυματίωσης και Πνευμονοπαθειών. Εκτός από τη συμμετοχή σε τοπικά και διεθνή προγράμματα επιχορήγησης επιστημών, το Ινστιτούτο δημοσιεύει ένα επιστημονικό περιοδικό - "Journal of Biomedicine and Medical Sciences".

Δεν περιοριζόμαστε στο να σας διδάξουμε απλά ιατρική. Σας προσφέρουμε ένα αξέχαστο ταξίδι στον μικρο και μακρο κόσμο του ανθρώπινου σώματος, χρησιμοποιώντας σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία, μέσα πολυμέσων και ιατρικούς προσομοιωτές. Σας καλωσορίζουμε σε μεγάλες κλινικές όπου θα μπορείτε να βιώσετε πλήρως ένα ρεαλιστικό ιατρικό περιβάλλον και να βοηθήσετε στην επίλυση πραγματικών καθηκόντων και να χρησιμοποιήσετε τεχνικές που αργότερα θα είναι κρίσιμες για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων διαδικασιών στη μελλοντική ειδικότητά σας.

Τοποθεσίες

 • Tbilisi

  Administrative Building Tbilisi, 0141, Guramishvili Avenue 76, , Tbilisi

  • Tbilisi

   The Building of the Faculty of Medicine Tbilisi, 0189, Sarajishvili Street 17, , Tbilisi

   Προγράμματα

   Ερωτήσεις