Keystone logo
Future University in Egypt

Future University in Egypt

Future University in Egypt

Εισαγωγή

Μελλοντικό Πανεπιστήμιο στην Αίγυπτο Είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αίγυπτο. Η πανεπιστημιούπολη FUE βρίσκεται σε βολική τοποθεσία στην καρδιά του Νέου Καΐρου. Μέσω της αριστείας στη διδασκαλία, την έρευνα και την υπηρεσία, το Future University επιδιώκει να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ποιοτική εκπαίδευση που προετοιμάζει τους αποφοίτους μας για μελλοντικούς ηγέτες. Η πανεπιστημιούπολη παρέχει ένα δημιουργικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους ενώ παράλληλα μαθαίνουν από μια ταλαντούχα, υψηλής εξειδίκευσης σχολή. Το Future University προσφέρει μια πλούσια και ανταμείβοντας εκπαιδευτική εμπειρία.

ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Οι έξι σχολές του μελλοντικού πανεπιστημίου είναι πλήρως διαπιστευμένες από το Ανώτατο Συμβούλιο Πανεπιστημίων. Η σχολή είναι εκεί όπου οι σπουδαστές επιδιώκουν τον κύριο τομέα σπουδών τους. Θα βιώσουν διδασκαλίες (διαλέξεις), εργαστήρια και σεμινάρια. Η πανεπιστημιούπολη FUE αποτελείται σήμερα από τις ακόλουθες 6 σχολές. Όλες οι σχολές είναι πλήρως διαπιστευμένες από το Ανώτατο Συμβούλιο Πανεπιστημίων.

 • Τμήμα Οδοντικής και Οδοντιατρικής
 • Τμήμα Φαρμακευτικών Επιστημών και Φαρμακευτικών Βιομηχανιών
 • Τμήμα Μηχανικών και Τεχνολογίας
 • Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Εμπορίου και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Υπολογιστών και Πληροφορικής

Κάθε σχολή είναι ανεξάρτητο ίδρυμα με δική του περιουσία και εξοπλισμό. Οι σχολές είναι υπεύθυνες για την επιλογή φοιτητών, σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς κανονισμούς. Τα πτυχία απονέμονται από το πανεπιστήμιο.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ενώ διασφαλίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις μας είναι οι καλύτερες στην Αίγυπτο, η ηγεσία του μελλοντικού Πανεπιστημίου γνωρίζει ότι οι άνθρωποι είναι το κλειδί για την ακαδημαϊκή αριστεία. Είναι το προσωπικό μας που πραγματικά δημιουργεί μια ζωντανή πνευματική κοινότητα για τους μαθητές μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η FUE αναζητά ποικίλα, υψηλά προσόντα και αφοσιωμένο προσωπικό και προσωπικό από όλο τον κόσμο. Έχουμε μέλη τόσο του τοπικού όσο και του διεθνούς προσωπικού. Πολλοί από αυτούς έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό και φέρουν μαζί τους μια ευρεία προοπτική στο πεδίο εξειδίκευσης τους.

Η αποστολή μας

Το Μελλοντικό Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου (FUE) είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει τη διάκριση, την καινοτομία και τα πρότυπα ποιότητας. Η προτεραιότητα της FUE είναι να παραμείνει σε επαφή με τις εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στους αλληλένδετους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της ανάπτυξης της κοινότητας, ενώ παράλληλα εδραιώνει τις αξίες και την επαγγελματική ηθική.

Όραμα μας

Το μελλοντικό πανεπιστήμιο της Αιγύπτου (FUE) επιδιώκει μια προηγμένη, παγκόσμια κατάταξη μεταξύ των πανεπιστημίων και αποτελεί πρότυπο για τους άλλους που θα ακολουθήσουν.

Παρουσιάζοντας το FUE

Ο Δήλωση αποστολής του μελλοντικού πανεπιστημίου στην Αίγυπτο (FUE) Επιβεβαιώνει μια δέσμευση για «μια ατμόσφαιρα που εκτιμά την πνευματική περιέργεια και την επιδίωξη της γνώσης διατηρώντας παράλληλα την ακαδημαϊκή ελευθερία και ακεραιότητα». Ως εκ τούτου, η FUE δεσμεύεται να δημιουργήσει περιβάλλοντα όπου η ελευθερία της έρευνας διεξάγεται σε ένα κλίμα συνεκτικότητας και ευγένειας. Κεντρικό σημείο αυτής της δέσμευσης είναι η αρχή της δίκαιης και με σεβασμό κάθε μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας. Για να ενθαρρύνει αυτή τη συμπεριφορά, η FUE απαγορεύει τις διακρίσεις, την ασέβεια και την παρενόχληση και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της κοινότητας ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνοτική καταγωγή, την καταγωγή, την ιατρική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση, το φύλο ή την ηλικία. Όπου διαπιστώνονται πράξεις που παραβιάζουν αυτό το πρότυπο, το Πανεπιστήμιο θα λάβει άμεσα μέτρα για να τερματίσει την παράνομη συμπεριφορά, να αποτρέψει την επανάληψή του, να παράσχει διορθωτική εκπαίδευση και, όταν είναι απαραίτητο, να πειθαρχήσει τους υπεύθυνους.

Τοποθεσίες

 • Cairo

  Al Tagamoa El Khames , Main Center of Town , End of 90th street , 11835, Cairo

  Ερωτήσεις