Keystone logo
© ICD Academy for Cultural Diplomacy
Academy for Cultural Diplomacy - Center for Cultural Diplomacy Studies

Academy for Cultural Diplomacy - Center for Cultural Diplomacy Studies

Academy for Cultural Diplomacy - Center for Cultural Diplomacy Studies

Εισαγωγή

Το Κέντρο Σπουδών Πολιτιστικής Διπλωματίας (CCDS) της ICD Academy for Cultural Diplomacy είναι το κορυφαίο κέντρο στον κόσμο για τη μελέτη της Πολιτιστικής Διπλωματίας, προσφέροντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε άτομα που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την περαιτέρω εκπαίδευση και σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, τη διπλωματία, την κυβέρνηση , ή/και του ιδιωτικού τομέα, που σχετίζεται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει με τον τομέα της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Το CCDS εστιάζει ειδικότερα στη διερεύνηση της εξισορρόπησης μεταξύ σκληρής και ήπιας δύναμης, της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο, της διεθνούς οικονομίας και της πολυπολιτισμικότητας των επιχειρήσεων, του διαπολιτισμικού διαλόγου και ανταλλαγής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκείας και της ικανότητας για πολιτιστικές πρωτοβουλίες για περαιτέρω αμοιβαία κατανόηση και με τη σειρά του να προάγει την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα.

Academy for Cultural Diplomacy - Center for Cultural Diplomacy Studies","author_url":"","source":""}" />

172011_MicrosoftTeams-image4.jpeg

Τα προγράμματα CCDS προσφέρουν υψηλά επίπεδα ηγεσίας και παρέχουν στους μαθητές τις δεξιότητες για να διαμορφώσουν τους μελλοντικούς ηγετικούς ρόλους τους ενώ αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα ζητήματα που προκαλούν τον κόσμο σήμερα. Τα προγράμματα παρέχουν προηγμένες γνώσεις και αναλυτικά εργαλεία για τη μελέτη και την πρακτική της πολιτιστικής διπλωματίας και τις δυνατότητες που έχει στη διαμόρφωση διεθνών πολιτικών και παγκόσμιων στρατηγικών Τα προγράμματα CCDS χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προγράμματα πιστοποιητικών επαγγελματικής ανάπτυξης και πτυχίο Προγράμματα Πολιτιστικής Διπλωματίας. Η Σχολή CCDS αποτελείται από καθηγητές, πολιτικούς υψηλού προφίλ και έμπειρους επαγγελματίες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη ΔΕΠ και συμβούλων του CCDS έχουν εργαστεί εντατικά και συλλογικά για να σχεδιάσουν καινοτόμα προγράμματα σπουδών που παρέχουν μια μοναδική προσέγγιση στη μελέτη των πεδίων των διεθνών σχέσεων, της παγκόσμιας οικονομίας, των διαπολιτισμικών σχέσεων, της τέχνης και του πολιτισμού, της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Τα παραδοσιακά ακαδημαϊκά στοιχεία ενός πτυχίου σε αυτούς τους τομείς έχουν προσαρμοστεί για να ταιριάζουν στον δυναμικό, ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Για το σκοπό αυτό, η προσέγγισή μας στις σύγχρονες παγκόσμιες υποθέσεις εστιάζει επίσης στους ολοένα και σημαντικότερους ρόλους της ήπιας δύναμης και της πολιτιστικής διπλωματίας στις παγκόσμιες υποθέσεις. Τα προγράμματα είναι μοναδικά και καινοτόμα ως προς το περιεχόμενο και την προσέγγισή τους και προσφέρουν επαγγελματική εξέλιξη στην πολιτιστική διπλωματία και σε συναφείς τομείς. Για φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς υποθέσεις, την πολιτιστική διπλωματία, τις πολιτικές επιστήμες ή τα διεθνή οικονομικά, τα προγράμματα παρέχουν μια πλατφόρμα από την οποία οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώσεις υψηλού επιπέδου. εξοπλίζοντας τους φοιτητές με τα εργαλεία για να ξεκινήσουν την καριέρα τους ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τα προγράμματα σπουδών CCDS λειτουργούν με κοινή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας και των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Οι βαθμοί απονέμονται από τα Πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρίζονται ως πλήρως διαπιστευμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το δικαίωμα να απονέμουν πανεπιστημιακά πτυχία, αποτελούν μέρος της διαδικασίας της Μπολόνια που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για την απονομή πτυχίων. Τα προγράμματα παρέχουν στους σπουδαστές το πλεονέκτημα της μάθησης σε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική εμπειρία από το να ζουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Academy for Cultural Diplomacy - Center for Cultural Diplomacy Studies","author_url":"","source":""}" />

172012_MicrosoftTeams-image3.png

Τα Πανεπιστήμια Συνεργατών του Κέντρου Μελετών Πολιτιστικής Διπλωματίας

Πανεπιστήμιο Furtwangen (HFU)

Το Πανεπιστήμιο Furtwangen (HFU) είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Γερμανίας και αναγνωρίζεται για την αριστεία του στους ακόλουθους τομείς:

 • Υψηλή ποιότητα και καινοτομία στη διδασκαλία
 • Ισχυρή πρακτική εστίαση μέσω της συνεργασίας με τη βιομηχανία
 • Διεθνής εστίαση
 • Εφαρμοσμένη έρευνα
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
 • Συνεργασία και κίνητρα
 • Κοινωνική ευθύνη και προστασία του μέλλοντος

Η βασική εστίαση του Πανεπιστημίου Furtwangen είναι στην επιστημονική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα παραδοσιακά όρια μεταξύ των θεματικών πεδίων καταργούνται σε διεπιστημονικά έργα. Η HFU κατέχει ηγετική θέση στους ειδικευμένους τομείς της μηχανικής, της πληροφορικής, των συστημάτων πληροφορικής και της διαχείρισης, της διαχείρισης μηχανικών, των μέσων ενημέρωσης, των διεθνών επιχειρήσεων και της υγείας. Το φάσμα των μαθημάτων και προγραμμάτων βελτιώνεται διαρκώς για να ληφθούν υπόψη οι καινοτόμες εξελίξεις. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προχωρημένα προγράμματα σπουδών σε ταλαντούχους νέους, απονέμοντας κορυφαία και αναγνωρισμένα πτυχία που ανοίγουν εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε το ταξίδι που κάνουν οι σπουδαστές μας για να γίνουν υπεύθυνα και ικανά άτομα με την ικανότητα να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα ανεξάρτητα. Επιπλέον, μέσω της έρευνας με γνώμονα τις εφαρμογές και της ακαδημαϊκής επαγγελματικής ανάπτυξης, το πανεπιστήμιο μας υποστηρίζει την επόμενη γενιά επιστημόνων που συμβάλλουν στην καινοτομία και τη βελτίωση των δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Τοποθεσίες

 • Berlin

  Institute for Cultural Diplomacy Gemthinerstr. 20

  Ερωτήσεις