Keystone logo
Linköping University MSc στο σχεδιασμό
Linköping University

MSc στο σχεδιασμό

Linköping, Σουηδία

4 Semesters

Αγγλικά

Πλήρης απασχόληση

Request application deadline

Aug 2024

SEK 280.600 / per year *

Στην Πανεπιστημιούπολη

* μόνο σε σπουδαστές εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας

Εισαγωγή

Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει μια στούντιο-based, διεπιστημονική προσέγγιση για το σχεδιασμό, αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Οι καθιερωμένες και καινοτόμες σχεδιαστικές έννοιες ενσωματώνονται σε μια μοναδική συνεργατική εγκατάσταση σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις.

Ο σχεδιασμός ως κλάδος βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της καινοτομίας και της αλλαγής προς ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Ο σχεδιασμός γίνεται πλέον αναπόσπαστο σε οργανισμούς, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, στον δημόσιο τομέα, καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικών και τη διακυβέρνηση για την αντιμετώπιση προκλήσεων που θα καθορίσουν και θα καταστήσουν εφικτά εναλλακτικά μέλλοντα.

Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει καταρτισμένους και με αυτοπεποίθηση σχεδιαστές που μπορούν να εισέλθουν σε αυτά τα πολύπλοκα πλαίσια, να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να συνδημιουργήσουν καλά σχεδιασμένες λύσεις και να διευκολύνουν τις συνθήκες που καθιστούν δυνατή την αλλαγή.

Επιλέξτε τη δική σας εστίαση

Αυτό το διεπιστημονικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πολλαπλά επίπεδα συστήματος και σας δίνει την ευκαιρία να εξετάσετε κριτικά τα τρέχοντα συστήματα, θεσμούς και κανόνες. Οι κοινωνικές προκλήσεις όπως τα απορρίμματα τροφίμων, η επισκευή, η ευγένεια και η νομαδική ευημερία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος. Αυτά τα ζητήματα διερευνώνται μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς στο ευρύτερο συστημικό πλαίσιο της γύρω κοινωνίας.

Στη LiU πρωτοστατούμε στην εκπαίδευση σχεδιαστών σε τρεις άξονες – Σχεδιασμός Υπηρεσιών, Αειφόρος Σχεδιασμός και Σχεδιασμός οπτικών μέσων, με μια ερευνητική ομάδα παγκόσμιας κλάσης στη διασταύρωση σχεδιασμού και υπηρεσιών, μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση για οπτικά μέσα έρευνα και μια ισχυρή ομάδα αφοσιωμένη στο σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα.

Σχεδιασμός Υπηρεσιών

Σχεδιασμός συστημάτων υπηρεσιών, με ενδιαφερόμενους φορείς στον δημόσιο, ιδιωτικό ή τρίτο τομέα. Διερεύνηση μεθόδων και εργαλείων για την προώθηση του συν-σχεδιασμού αλληλεπιδράσεων υπηρεσιών και συστημάτων υπηρεσιών σε πολλαπλά επίπεδα. Ενημερωθείτε για νέα μοντέλα για τη δημιουργία αξίας και την αλλαγή, όπως η κοινή χρήση, τα κοινά κ.λπ. Συμμετέχουμε σε έργα όπου ο σχεδιασμός και οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο της σχεδιαστικής πρακτικής, που υποστηρίζονται από γνώσεις από τη γνωστική επιστήμη και τη συνδημιουργία αξιών. Οι υπηρεσίες είναι αντικείμενα σχεδιασμού που είναι συστημικά και απαιτούν πολλαπλές προοπτικές, όπως η κοινωνική καινοτομία, η ανάπτυξη πολιτικής και η μετασχηματιστική υπηρεσία.

Βιώσιμη Σχεδίαση

Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων, με συνοδευτικά επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες. Εξερεύνηση λύσεων βάσει έργων που μπορεί να προωθήσουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία και να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούν με αυτά τα συστήματα. Εξερευνούμε διαφορετικές φιλοσοφικές προοπτικές σχετικά με τη σχέση μεταξύ βιωσιμότητας και σχεδιασμού, όπως η κυκλική οικονομία και ο σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη φύση. Εργαζόμαστε με μια μικρή εστίαση στο σχεδιασμό προϊόντων, διερευνώντας μέσω φυσικών και ψηφιακών πρωτοτύπων πώς μπορεί να είναι τα προτιμώμενα μελλοντικά συμβόλαια.

Σχεδίαση οπτικών μέσων

Σχεδιασμός και εννοιολόγηση διαδραστικών οπτικών περιβαλλόντων, πέρα από τις οθόνες και τις φορητές μονάδες. Εξερευνούμε προσεγγίσεις για το σχεδιασμό διαδραστικών επαυξημένης και καθηλωτικής πληροφορίας. Εργαζόμαστε με την εξερεύνηση προηγμένων εννοιών που βασίζονται στο στούντιο στη διασταύρωση της γραφιστικής, της σχεδίασης αλληλεπίδρασης και της οπτικοποίησης πληροφοριών.

Συνδυάζονται διάφορες ικανότητες

Απευθυνόμαστε σε φοιτητές με διαφορετικά υπόβαθρα, όχι απαραίτητα με προηγούμενα ακαδημαϊκά προσόντα σχεδιασμού, αλλά με ισχυρές σχεδιαστικές ικανότητες και επιθυμία να αναπτύξουν το σχέδιο πέρα από συγκεκριμένα υλικά και κλάδους. Οι τρέχουσες κοόρτες μας έχουν φοιτητές από διαφορετικά υπόβαθρα που εκτείνονται όχι μόνο σε ποικίλα πεδία σχεδιασμού, αλλά περιλαμβάνουν επίσης πολιτικές επιστήμες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και γλωσσολογία μεταξύ άλλων.

Περίληψη

Σκοπός

Ο σκοπός του σχεδιασμού είναι να κάνει δυνατά εναλλακτικά μέλλοντα μέσω συστηματικής, πειραματικής, ανθρωποκεντρικής, αισθητικής και κριτικής εξερεύνησης. Η εκφραστική εργασία που απαιτεί συνειδητές αισθητικές επιλογές αποτελεί κεντρικό μέρος του σχεδιασμού υλικών και άυλων τεχνουργημάτων, όπως προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα. Η πρακτική σχεδιασμού περιλαμβάνει τις προοπτικές της τεχνολογίας και των υλικών, τη μορφή και την εμπειρία, τη μηχανική και τη δεξιοτεχνία, και τη χρησιμότητα και την ηθική. Επιπλέον, η πρακτική σχεδιασμού εξαρτάται από τη διαπλοκή πολλαπλών ικανοτήτων, ενδιαφερομένων, αξιών και στόχων. Με ακαδημαϊκούς όρους, επομένως, το σχέδιο είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο που συνδυάζει προοπτικές από τη μηχανική, την επιστήμη της συμπεριφοράς, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες.

Σκοπός

Ένα MSc in Design από το LiU είναι σε θέση να εντοπίσει, να αναλύσει και να αντιμετωπίσει σύνθετες προκλήσεις και δυνατότητες διεπιστημονικού σχεδιασμού και να αναπτύξει και να επικοινωνήσει πιθανές λύσεις, σε ποικίλα πλαίσια, όπως η βιομηχανία, η επιχειρηματικότητα, ο δημόσιος τομέας και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η συμβολή του σχεδιασμού όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες είναι ενσωματωμένη με άλλες πρακτικές όπως υπαγορεύεται από την παρούσα κατάσταση.

Η συμβολή του σχεδιασμού στην κατάσταση είναι ανθρωποκεντρική, με την έννοια ότι δίνει έμφαση στο σχεδιασμό για τους ανθρώπους και τους ανθρώπους ως σύνθετα, ιδιότυπα άτομα. Επιπλέον, είναι έντονα διεπιστημονικό, που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ομάδες πολλαπλών ικανοτήτων, σε διάφορα είδη οργανισμών, σε στρατηγικά καθώς και τακτικά και επιχειρησιακά επίπεδα, σε περίπλοκες και προκλητικές καταστάσεις όπου μια μονοεπιστημονική προσέγγιση σχεδιασμού θα μπορούσε να να είναι ανεπαρκής.

Ένα MSc in Design από το LiU έχει αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για να εργαστεί ως σχεδιαστής σε ένα μεταβαλλόμενο επαγγελματικό τοπίο και να γίνει υπότροφος στον ακαδημαϊκό τομέα της έρευνας σχεδιασμού.

Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος ο φοιτητής αναμένεται να έχει αποκτήσει τα ακόλουθα:

Γνώση και κατανόηση

Ένα MSc in Design από Linköping University θα:

 • επίδειξη γνώσης και κατανόησης στο Design, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας γνώσης και κατανόησης του Design ως διεπιστημονικού πεδίου και πρακτικής, καθώς και σημαντικό βαθμό εξειδικευμένης γνώσης σε έναν τομέα του τομέα
 • επιδεικνύουν διορατικότητα σχετικά με τις τρέχουσες εργασίες έρευνας και ανάπτυξης
 • επιδεικνύουν εξειδικευμένες μεθοδολογικές γνώσεις στο σχεδιασμό καθώς και προσεγγίσεις σχεδιασμού, μεθόδους και τεχνικές, και κατανόηση της ευθύνης, των περιορισμών και των δυνατοτήτων όταν χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πλαίσια
 • επιδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις για τα υλικά στο σχεδιασμό, στις διαδικασίες σχεδιασμού καθώς και στα αποτελέσματα του σχεδιασμού, τον ρόλο τους σε διάφορες καταστάσεις και τις ποιότητές τους στη χρήση
 • επιδεικνύουν τη γνώση ενός ευρέος ρεπερτορίου παραδειγμάτων σχεδιασμού και τη σχέση τους με την ατομική σχεδιαστική πρακτική που έχει αναπτυχθεί

Αρμοδιότητες και δεξιότητες

Ένα MSc in Design από Linköping University θα:

 • να επιδείξει την ικανότητα να ενσωματώνει κριτικά και συστηματικά τη γνώση και να αναλύει, να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει σύνθετα φαινόμενα, ζητήματα και καταστάσεις ακόμη και με περιορισμένες πληροφορίες
 • επιδεικνύουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να διατυπώνουν ζητήματα κριτικά, αυτόνομα και δημιουργικά καθώς και να σχεδιάζουν και, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους, να αναλαμβάνουν προηγμένες εργασίες μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια και έτσι να συμβάλλουν στη διαμόρφωση γνώσης καθώς και στην ικανότητα αξιολόγησης αυτής της εργασίας
 • να αναπτύξει μορφές σχεδιαστικής έκφρασης καθώς και να στοχαστεί κριτικά για τη σχεδιαστική προσέγγιση του/της και άλλων
 • επιδεικνύει την ικανότητα του λόγου, της γραφής και του σχεδιασμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο να αναφέρει και να συζητά με σαφήνεια τα συμπεράσματά του και τις γνώσεις και τα επιχειρήματα στα οποία βασίζονται σε διάλογο με διαφορετικά ακροατήρια
 • επιδεικνύουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για συμμετοχή σε εργασίες έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή αυτόνομης απασχόλησης σε κάποια άλλη ειδική ικανότητα
 • επιδεικνύουν δεξιότητες και ικανότητες για συνεργατική και ανεξάρτητη διαμόρφωση και επαναπλαισίωση δεδομένων ή αναδυόμενων ζητημάτων και προβλημάτων, σε συνεργατικές διαδικασίες
 • επιδεικνύουν δεξιότητες και ικανότητες για να εμπλακούν και να εμπλακούν με ενδιαφερόμενα μέρη, χρήστες, επαγγελματίες και άλλους προγραμματιστές, σε επαναληπτικές και συνδημιουργικές διαδικασίες
 • επιδεικνύουν δεξιότητες να εμπλέκουν τις πέντε αισθήσεις στην παιχνιδιάρικη ζωή πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων και ιδεών και ικανότητα να το κάνουν σε συνεργασία με άλλους
 • επίδειξη δεξιοτήτων και ικανότητας χρήσης κατάλληλων, κριτικών και εννοιολογικών εκφραστικών τεχνικών, καθώς και ικανότητα ανάπτυξης εκφραστικών τεχνικών κατάλληλων για διαφορετικές σχεδιαστικές καταστάσεις

Κρίση και προσέγγιση

Ένα MSc in Design από Linköping University θα:

 • επιδεικνύουν την ικανότητα να κάνουν αξιολογήσεις στο σχεδιασμό με βάση σχετικά πειθαρχικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα και επίσης να αποδεικνύουν την επίγνωση των ηθικών πτυχών της εργασίας έρευνας και ανάπτυξης
 • επιδεικνύουν διορατικότητα σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του σχεδιασμού και της έρευνας, τον ρόλο του στην κοινωνία και την ευθύνη του ατόμου για τον τρόπο χρήσης του
 • αποδεικνύουν την ικανότητα να εντοπίζουν την προσωπική ανάγκη για περαιτέρω γνώση και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη μάθησή τους
 • επιδεικνύουν δεξιότητες και ικανότητες στην κρίση σχεδιασμού, την κριτική και την αξιολόγηση, όσον αφορά τα τεχνουργήματα καθώς και τις διαδικασίες

Εισαγωγές

Διδακτέα ύλη

Υποτροφίες και Χρηματοδότηση

Δίδακτρα προγράμματος

Ευκαιρίες καριέρας

Μαρτυρίες Φοιτητών

Σχετικά με το Σχολείο

Ερωτήσεις