Keystone logo
Pan Africa Christian University

Pan Africa Christian University

Pan Africa Christian University

Εισαγωγή

Πανεπιστήμιο PAC

Το Πανεπιστήμιο PAC είναι το Πανεπιστήμιο Leadership of Choice, το οποίο έχει ναυλωθεί από την Επιτροπή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Κένυα.

Είναι ένας κοσμοπολίτικος φορέας ανώτερης μάθησης με φοιτητές, προσωπικό και διδακτικό προσωπικό που προέρχονται από έθνη στην Αφρική και τον κόσμο. Η ποικιλομορφία μας προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για μια εκτεταμένη κοσμοθεωρία μέσω υγιών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Το Πανεπιστήμιο PAC προσφέρει ένα ευνοϊκό περιβάλλον διδασκαλίας-μάθησης που κάνει σπουδές διασκεδαστικό και διαδραστικό και δημιουργεί ένα σπίτι μακριά από το σπίτι για τους μαθητές μας.

Το διδακτικό μας προσωπικό περιλαμβάνει τόσο τοπική όσο και διεθνή σχολή, οι οποίοι εκπαιδεύονται από διάσημους θεσμούς παγκοσμίως. Μέσα από τη σκληρή δουλειά τους και την εξατομικευμένη προσοχή τους, θα σας συμβουλεύσουν να γίνετε ο ηγέτης που ο Θεός σας έχει σχεδιάσει να είστε.

Το Πανεπιστήμιο PAC είναι κάτι περισσότερο από ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα. Κάθε εμπειρία έχει σχεδιαστεί σκόπιμα για να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη της ηγεσίας.

Η ακαδημαϊκή εμπειρία συναντά τις πνευματικές και εξωσχολικές εμπειρίες για να δημιουργήσει ένα τέλειο μίγμα που αποτελεί το περιβάλλον εμπλουτισμού του Πανεπιστημίου PAC.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ:

Να είναι ένα χριστιανικό πανεπιστήμιο παγκόσμιας κλάσης, που χαρακτηρίζεται από υψηλής ποιότητας, μεταμορφωτική και βασισμένη στην αξία εκπαίδευση.

Η αποστολή μας:

Να αναπτύξουν μεταμορφωτικούς θεϊκούς χριστιανούς ηγέτες μέσω της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας για την υπηρεσία του Θεού στην Εκκλησία και την κοινότητα.

Οι αξίες μας

  1. Επιδίωξη της αλήθειας και της ηθικής ακεραιότητας 2. Τονίζοντας τη σημασία των ανθρώπων 3. Αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία για την ποικιλόμορφη κοινότητα της PAC 4. Προτεραιότητα και εστίαση στη βιβλική και πνευματική διαμόρφωση 5. Συνάφεια της κατάρτισης στο περιεχόμενο, τη δομή και τη διαδικασία 6. Αριστεία στην εργασία, πνευματική βόλτα και εξυπηρέτηση μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού 7. Ενδυνάμωση των ηγετικών αξιών του υπηρέτη μεταξύ των φοιτητών, των διδασκόντων και του προσωπικού

Βασικές Δεσμεύσεις μας

  1. Ποιότητα έμφαση στην πρακτική εμπειρία και την ανάπτυξη της ηγεσίας 2. Κοινότητα της πίστης από διάφορους πολιτισμούς που αγκαλιάζουν την αποστολή της ΠΑΣ και την δήλωση πίστης 3. Ποιότητα διδασκαλίας και κλίση 4. Χρησιμοποιεί επαγγελματικό προσωπικό υψηλής απόδοσης 5. Τεχνολογία πληροφοριών 6. Στρατηγικός προγραμματισμός και αξιολόγηση 7. Προσέλκυση της κοινωνίας μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας για την οικοδόμηση στρατηγικών συμμαχιών και προώθηση της αναζήτησης αλήθειας, αγάπης και δικαιοσύνης 8. Έρευνα και υποτροφία για την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών θεμάτων 9. Κοινοτική υπηρεσία, καθιστώντας το κορυφαίο χριστιανικό κέντρο πόρων για την κοινωνία

Οι στόχοι μας:

  1. Να παρέχεται εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη χριστιανική πίστη και πρακτική. Να προετοιμαστούν για τις εκκλησίες της Αφρικής: ώριμοι, αφοσιωμένοι και ευσυνείδητοι υπουργικοί ηγέτες για να υπηρετήσουν με αρμοδιότητα στα υπουργεία της Εκκλησίας. 2. Να εξοπλίσει τους σπουδαστές για χριστιανική θητεία σε θέσεις ηγεσίας και δραστηριότητας σε διάφορα χριστιανικά υπουργεία και κοσμικά επαγγέλματα. 3. Ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της έρευνας και της κατάρτισης σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 4. Να διαφυλάξει, να αναπτύξει, να παράγει, να επεξεργαστεί, να μεταδώσει και να διαδώσει τη γνώση και να τονώσει την πνευματική, θρησκευτική και πνευματική ζωή και την πολιτιστική ανάπτυξη της Κένυας και της Αφρικής γενικότερα. 5. Να διαδραματίσει αποτελεσματικό ρόλο στην ανάπτυξη και επέκταση της αφρικανικής εκκλησίας και της ηγεσίας της.

Συγκεκριμένα, επιθυμούμε να αναπτύξουμε σε κάθε μαθητή:

  1. Μια ζωντανή, αυξανόμενη σχέση με τον Θεό. 2. Ένα υγιές ευαγγελικό θεολογικό ίδρυμα, βασισμένο στην κατανόηση του ιστορικού πλαισίου και του πλαισίου της Βίβλου, της ορθής μεθοδολογίας της βιβλικής ερμηνείας και της ευαισθησίας στο Άγιο Πνεύμα. 3. Μια έξυπνη δέσμευση να υπηρετούμε θυσιακά τον Θεό, την εκκλησία και τον κόσμο σύμφωνα με τα δώρα που έδωσε ο Θεός.

Τοποθεσίες

  • Nairobi

    OUR CONTACTS Pan Africa Christian University | P.o Box 56875 – 00200, Nairobi | Kenya. Call Centre +254205293034, Main Campus: +254721932050, +254734400694 Valley Road Campus: +254202318203 Email: [email protected] / [email protected] | Website: www.pacuniversity.ac.ke Facebook: www.facebook.com/pacuniversity and Twitter twitter.com/PacUniversity1.

    Ερωτήσεις