Keystone logo
Technical University of Varna

Technical University of Varna

Technical University of Varna

Εισαγωγή

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας ιδρύθηκε το 1962 με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Βουλγαρίας και ενός διατάγματος της Εθνοσυνέλευσης.

Το νέο πανεπιστήμιο θα πρέπει να παρέχει μηχανικούς για τη ναυπηγική βιομηχανία, τις μεταφορές, τα μηχανήματα, ηλεκτρική ενέργεια και την τεχνολογία των επικοινωνιών που απαιτούνται για βιομηχανικά συγκροτήματα στη χημεία, ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, κατασκευή μηχανών, των μεταφορών, της ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικών και επικοινωνιών αναπτύσσονται στην βορειοανατολική Βουλγαρία.

Αρχικά, το πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με την επωνυμία Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ινστιτούτο (Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας) με τρεις σχολές: Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και η ναυπηγική βιομηχανία. Η πρώτη πρόσληψη των φοιτητών στο Πολυτεχνείο της Βάρνας είναι κατά το σχολικό έτος 1963-1964 για τις παρακάτω ειδικότητες: Οι μηχανές εσωτερικής καύσεως, μηχανές Ναυτιλίας και μηχανημάτων, τη ναυπηγική βιομηχανία, την τεχνολογία κτίριο του κινητήρα, Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, ραδιόφωνο μηχανική, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, αυτοματισμού και τηλεχειρισμού και αυτοματοποίησης της παραγωγής.

Η ίδρυση του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βάρνας ουσιαστικά ξαναχτίστηκε το Τεχνικό Τμήμα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο "St. Cyril Σλάβος" Βάρνα, το οποίο είχε ανοίξει επίσημα τις πόρτες του στις 18, Αυγούστου, 1945. Η Τεχνική Σχολή είχε τα εξής τμήματα: Machinebuilding, τη ναυπηγική βιομηχανία, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Κατασκευή και αρχιτεκτονική, καθώς και της βιομηχανικής χημείας.

Με τις αλλαγές στην κοινωνική και πολιτική ζωή στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η σχολή και το πανεπιστήμιο υπέστη σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το 1958 οι τελευταίες ναυπηγική βιομηχανία μηχανικών, σπούδασε στο Τεχνικό Τμήμα αποφοίτησε. Οι πρώτες ομιλητές στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας είχε διδάξει τους μαθητές στην Τεχνική Σχολή ή ήταν απόφοιτοι της. Ως εκ τούτου, πιστεύεται ότι η ΜΕΙ-Βάρνα είναι ο διάδοχος της Πολυτεχνικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου της Βάρνας.

Κατά τη διάρκεια των ετών της ύπαρξής του, Βάρνα Πολυτεχνείου από ένα μικρό ινστιτούτο προετοιμασία τους μηχανικούς της περιφερειακής σημασίας, έγινε το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της εθνικής σημασίας τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης των μαθητών σε 23 μεγάλες εταιρείες. Για 40 χρόνια δραστηριότητας του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βάρνας έχουν 28.976 απόφοιτοι έχουν πιστοποιηθεί στον τομέα της Μηχανικής, Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και Πληροφορική, Κοινωνική, Οικονομική και Νομικών Επιστημών και Διδασκαλία Τεχνική επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η αποστολή μας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ της Βάρνας, με βάση αυτές τις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ yhe ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΤΙΖΕΙ εκπαιδευτικές πολιτικές της που ασχολείται ε τις ανάγκες της κοινωνίας σε εθνικό και περιφερειακό LEV

Αποστολή

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας είναι μια κατάσταση εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει λάβει την πρόκληση και την ευθύνη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας για την κατάρτιση και την ανάπτυξη σε μια περίοδο παγκόσμιας τεχνολογικές και πολιτιστικές αλλαγές.

Η αποστολή μας είναι να είναι ένας παράγοντας στην ανάπτυξη του πνευματικού δυναμικού της Βουλγαρίας, για να υποστηρίξει τη διαδικασία της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην επίτευξη των νέων προτύπων επικοινωνίας μεταξύ των εθνών.

Βασίζεται σε μια στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, εντατικές ερευνητικές δραστηριότητες, στενή συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, χρησιμοποιώντας τα επιτεύγματα και τις παραδόσεις του πανεπιστημίου για να παρέχει την κατάρτιση των επαγγελματιών μηχανικών προσανατολισμένη στην αγορά από όλα τα εκπαιδευτικά προσόντα και πτυχία για τη βουλγαρική και την παγκόσμια οικονομία στο σφαίρα:

Ναυπηγική βιομηχανία και τη ναυτιλία Μηχανικής και της μηχανικής τεχνολογίας Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Αυτοματισμού Επικοινωνιών και Μηχανικών Υπολογιστών Energetics Βιομηχανική Διαχείριση Οικολογία και τέχνη και την τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θάλασσα.

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας είναι το μόνο βουλγαρική αστική κρατικό πανεπιστήμιο το οποίο, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης, εκτελεί την ειδική αποστολή να ενταχθούν σε μια συνολική διαδικασία της προετοιμασίας των αποφοίτων και των επιδόσεων της έρευνας που σχετίζονται με τη ναυπηγική βιομηχανία και θαλάσσια τεχνολογία, τη ναυτιλία και τη μεταφορά νερού, την οικολογία, τεχνικές και τεχνολογίες για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής.

Για την επίτευξη αυτής της αποστολής το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας μετράει για: την ικανότητα, τον ενθουσιασμό και την πίστη του προσωπικού και των φοιτητών στην πρόοδο της κοινωνίας μέσα από τη γνώση και τις κοινές αξίες - μια φήμη έχει καθιερωθεί εδώ και σχεδόν μισό παλιό παρουσία αιώνα στην πνευματική και οικονομική ζωή της Βάρνας και της Βουλγαρίας? η συνεργασία με τους κρατικούς και τοπικούς φορείς και οργανώσεις επιχειρήσεων? διεύρυνση των συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από τη Βουλγαρία, την ΕΕ και πέρα ​​από αυτήν.

Μακροπρόθεσμους στόχους

Έγκριση του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βάρνας ως ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο υλοποίηση της δια βίου μάθησης Έγκριση του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βάρνας, όπως η καινοτομία και η τεχνολογία κέντρο που εξυπηρετούν τη βιομηχανία της χώρας και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας? Επίτευγμα και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας Αναβίωση της πολιτικής του Πανεπιστημίου της συνέχειας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών μελών του Βελτίωση της διαχείρισης των πανεπιστημίων για την αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων (αποδοτικότητα) Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας μάθησης για τους ειδικούς υψηλής ειδίκευσης και προσανατολισμένη στην αγορά.

Στρατηγική

Η στρατηγική της TU-ΒΑΡΝΑ για την υλοποίηση της αποστολής και των στόχων περιλαμβάνει τους:

διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών προϊόντων σε μια οριζόντια πτυχή (μέσα από την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε διάφορους τομείς της επιστήμης) και σε κατακόρυφη πλευρά (για την απόκτηση τίτλων σπουδών των Specialist ( «επαγγελματικό πτυχίο»), Bachelor, Master και Διδακτορικό) διαφοροποίηση των μορφών της εκπαίδευσης - τακτική, εκτός των τειχών, το βράδυ και απομακρυσμένες μάθησης την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μοναδικών σπεσιαλιτέ για τη χώρα, δίνοντας σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των μοναδικών τεχνολογιών και την παραγωγή γεωγραφική ανάπτυξη της αγοράς με την προσέλκυση ξένων φοιτητών αλλάζοντας το Πανεπιστήμιο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει εκπαίδευση "για τη ζωή" σε ένα ίδρυμα τη διεξαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης μέσα από την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τομέα της «δια βίου μάθησης». η εισαγωγή νέων μορφών και μεθόδων κατάρτισης, ενεργοποιώντας αυτο-εκπαίδευσης και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία της μάθησης εξ αποστάσεως με βάση την web-based εκπαίδευση και εξέταση ( «E-learning") και η χρήση των συνολικών τοπικών δίκτυα και το Διαδίκτυο δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών για επιστημονικές υπηρεσίες για τη βιομηχανία δημιουργία μόνιμων δεσμών ολοκλήρωσης με βουλγαρικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω της συμμετοχής σε κοινά έργα μετατροπή του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βάρνας σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο κέντρο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Εναρμόνιση της στρατηγικής και των στόχων του TU-Βάρνα με τα εθνικά και περιφερειακά τους στρατηγικούς στόχους

Μια βασική προτεραιότητα που αντιμετωπίζει το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας, μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εναρμόνιση των παραμέτρων της μελέτης και της έρευνας στο Πανεπιστήμιο με τις τάσεις στην ΕΕ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω:

ανάπτυξη ενός συστήματος τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης (Bachelor, Master, PhD) τη διαχείριση και τη συνολική χρήση του συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, τη διασφάλιση της κινητικότητας των φοιτητών? κινητικότητας της εκπαίδευσης και ερευνητικό έργο των καθηγητών, φοιτητών και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθιέρωση ενός συστήματος για τη διαχείριση της ποιότητας της διδασκαλίας και της έρευνας ως εγγυητής για την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο συγχρονισμός της αποστολής και των στόχων του Πολυτεχνείου - Βάρνα με τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικούς στόχους συνίσταται στα εξής:

προετοιμασία των εμπειρογνωμόνων ευρείας προφίλ Μηχανικών και Τεχνολογίας με διεπιστημονική γνώση και τη διασφάλιση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας προετοιμασία της υψηλής ειδίκευσης στον τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, παρέχοντας την ανάπτυξη της ναυπηγικής, της επισκευής πλοίων, λιμενικών λειτουργία, τη λειτουργία της ναυτιλίας, χημικές και βιομηχανίες ενέργειας κατάρτιση ειδικών με υψηλά προσόντα στον τομέα της οικολογίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του εξοπλισμού και τεχνολογίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση κατάρτιση ειδικών στον τομέα της βιομηχανικής διαχείρισης, είναι σε θέση να διαχειριστεί αξίως βιομηχανικές οργανώσεις στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών, της μηχανολογίας, ηλεκτρονικών και επικοινωνιών στρατηγική ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της τεχνολογίας των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών, των επικοινωνιών, της επιστήμης των υλικών, της μηχανολογίας, της ναυπηγικής βιομηχανίας, των μεταφορών και σε άλλους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας κατάρτιση των ειδικών με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κάλυψη των αναγκών της περιοχής του Βορειοανατολικού της Βουλγαρίας wideprofile ειδικούς στον τομέα της γεωργίας με τις γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της «Μηχανικής και Τεχνολογίας» και «καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας."

Η ανάλυση των παραπάνω γεγονότων δείχνει ότι το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας έχει μια διατυπωμένη με ακρίβεια και κοινοποιείται αποστολή, τη στρατηγική, τους στόχους και τα καθήκοντα και τη διεξάγεται πολιτική εκπαίδευσης και της έρευνας κατά την περίοδο των 60 ετών από την ίδρυσή της, στην παρούσα στιγμή να συμμορφώνονται πλήρως με το υιοθέτησε και ανακοίνωσε τα έγγραφα του προγράμματος.

Τοποθεσίες

  • Varna

    1 Studentska str. 9010 Varna. Bulgaria, 9010, Varna

Ερωτήσεις