Keystone logo
Trinity College Dublin - Department of Engineering, Environment and Emerging Technologies

Trinity College Dublin - Department of Engineering, Environment and Emerging Technologies

Trinity College Dublin - Department of Engineering, Environment and Emerging Technologies

Εισαγωγή

Το Trinity College Dublin ξεκινά ένα φιλόδοξο έργο για την επέκταση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τρία από τα σχολεία του: τις Σχολές Μηχανικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστήμης Υπολογιστών και Στατιστικής. Αναγνωρίζοντας τη σημασία για την ανθρωπότητα στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιώσιμης τεχνολογικής ανάπτυξης, η επέκταση των τριών Σχολών εκτελείται ως ενιαία στρατηγική δραστηριότητα στον τομέα «Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Αναδυόμενων Τεχνολογιών» ή Ε3.

Το όραμα Ε3 επιτρέπει:

 • Η δημιουργία ενός ειδικά σχεδιασμένου, διεπιστημονικού χυτηρίου για την παροχή καινοτομιών στην έρευνα και τη διδασκαλία στις Σχολές Μηχανικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστήμης Υπολογιστών και Στατιστικής.
 • Μια αδιάβροχη εκπαίδευση για νέους πτυχιούχους που θα επιτρέψουν στην κοινωνία να ζήσει σε αυτόν τον πλανήτη με τρόπο βιώσιμο και δίκαιο.
 • Η υποστήριξη των αναγκών υποδομής και στελέχωσης αυτών των διευρυμένων σχολείων για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματά τους είναι κορυφαία στον κόσμο.
 • Αύξηση του αριθμού των μαθητών STEM στο Trinity κατά περισσότερο από το ένα τρίτο σε 10 χρόνια.

Με το E3, το Trinity προωθεί το όραμα μιας κοινωνίας όπου η αλληλεξάρτηση μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας και του φυσικού μας κεφαλαίου προωθείται από την παγκόσμια κορυφαία έρευνα, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα.

Η Ε3 θα τοποθετήσει την Ιρλανδία στην πρώτη γραμμή των πεδίων έρευνας στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (οι κλάδοι STEM), που είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική οικονομική ανταγωνιστικότητα. Θα εκπαιδεύσει μηχανικούς και επιστήμονες για απασχόληση σε υπάρχοντες και νέους τομείς τεχνολογίας, θα τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θα τοποθετήσει την Ιρλανδία σε ηγετικό ρόλο παγκοσμίως για την ποιότητα των αποφοίτων στους κλάδους του STEM.

Αποστολή

Το E3 στοχεύει να αναπτύξει τις γνώσεις, τις τεχνολογίες και τις ικανότητες να σχεδιάσει και να διαμορφώσει ενεργά τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, μέσω της μοναδικής ολοκλήρωσης της μηχανικής, των φυσικών και των επιστημών υπολογιστών.

Οραμα

Ενίσχυση της αλληλεξάρτησης μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας και των αποθεμάτων φυσικού κεφαλαίου μας, μέσω κορυφαίας έρευνας, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας στον κόσμο.

Αξίες

Προοπτική, Καινοτομία, Διεπιστημονική, Παγκόσμια Ευθύνη και Αριστεία

Εκπαίδευση

Το Trinity College είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο ως συνέπεια της μακρόχρονης ιστορίας του για την επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα. Συνεχίζει να βασίζεται στα παραδοσιακά του πλεονεκτήματα ενώ προσαρμόζεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Καθώς μεγαλώνει η κατανόησή μας, γνωρίζουμε καλύτερα τις επιπτώσεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές, που έχει ο τρόπος ζωής μας στον κόσμο γύρω μας. Οι προκλήσεις γύρω από την υγεία, τον αυτοματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, το νερό και τα τρόφιμα είναι εγγενώς παγκόσμιες, πολυεπιστημονικές και πολύπλοκες. Ο ρόλος των ειδικών στην κατανόηση και τη διαμόρφωση των εξελίξεων σε αυτούς τους τομείς θα γίνει όλο και πιο σημαντικός. Όμως, όλο και περισσότερο, η ανθρωπότητα θα απαιτήσει ειδικούς που μπορούν να προσαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ευρύτερους κύκλους και που μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά και αποτελεσματικά με ειδικούς από άλλους κλάδους.

Στο νέο Martin Naughton, οι μαθητές E3 Learning Foundry E3 θα μάθουν σε ένα παγκόσμιο επίπεδο φυσικής και πνευματικής πολιτικής, όπου θα εξουσιοδοτηθούν να γίνουν θεματοφύλακες του δικού τους μαθησιακού και μαθησιακού περιβάλλοντος. Από τις πρώτες μέρες τους έως την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές της Ε3 θα αξιοποιήσουν την εμπειρία και τη δύναμη του Trinity College ως κέντρο αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα. Η ανάπτυξή τους θα αποτελέσει σημείο αναφοράς διεθνώς για βέλτιστες πρακτικές στην επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση. Η συνεργασία και η συνεργασία θα είναι κεντρικές για την παιδαγωγική προσέγγιση. Οι μαθητές θα συνεργαστούν με μαθητές από άλλους κλάδους, με ακαδημαϊκό, τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό και με βιομηχανίες και εξωτερικούς φορείς. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις θα διευκολυνθούν μέσω εργασίας έργου και πρακτικής άσκησης. Ο προσανατολισμένος στην πρόκληση χαρακτήρας της ερευνητικής αποστολής Ε3 θα αντικατοπτρίζεται στην εκπαιδευτική εμπειρία του Ε3. Η μάθηση των μαθητών, ιδίως η μάθηση βάσει έργου, θα εξαρτηθεί από τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στην έρευνα. Στους μαθητές θα παρουσιαστούν ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε διεπιστημονική εργασία - στον πυρήνα, επιλογής και διδακτέας ύλης, υποστηριζόμενοι και υποστηρίζοντας ερευνητές σε όλα τα σχολεία. Θα ενισχυθούν και θα βοηθηθούν να αναπτύξουν τις βαθιές τεχνικές γνώσεις που σχετίζονται με τους επιλεγμένους κλάδους τους και με τις εγκάρσιες δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας - επικοινωνία, (διεπιστημονική) ομαδική εργασία και ηγεσία. Οι μαθητές της Ε3 θα είναι παθιασμένοι, παρακινημένοι και περίεργοι και θα περιμένουν να προκαλέσουν και να αμφισβητηθούν από τις μαθησιακές τους εμπειρίες.

Οι απόφοιτοι της Ε3 σε όλα τα συστατικά του τμήματα θα μοιραστούν μια εμπειρία από το να μάθουν και να εργαστούν σε ένα πολυεπιστημονικό περιβάλλον, να εκπαιδευτούν από κορυφαίους εμπειρογνώμονες παγκοσμίως σε τομείς εξειδίκευσής τους και επωφελήθηκαν από την καλύτερη παιδαγωγική στην κατηγορία. Οι απόφοιτοι της Ε3 θα είναι ευέλικτα, προσαρμόσιμα και δημιουργικά άτομα που φέρνουν βαθιά πειθαρχική γνώση και εμπειρογνωμοσύνη επίλυσης προβλημάτων σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Θα αναζητηθούν ιδιαίτερα από αυτόχθονες και πολυεθνικές εταιρείες στην Ιρλανδία και θα είναι εξοπλισμένοι και έτοιμοι να εργαστούν σε διεθνές πλαίσιο, εάν αυτή είναι η επιλεγμένη διαδρομή τους.

Οι απόφοιτοι της Ε3:

 • Έχετε ισχυρή τεχνική επάρκεια στην επιλεγμένη τους πειθαρχία
 • Να είστε άνετοι και έμπειροι να εργάζεστε σε ομάδες, συμπεριλαμβανομένων με ειδικούς από άλλους κλάδους, σε κακώς καθορισμένες και διεπιστημονικές προκλήσεις
 • Γίνετε εξειδικευμένοι επικοινωνιακοί φορείς σε ένα εύρος πλατφορμών και σε διαφορετικό κοινό
 • Έχετε την ικανότητα να σκέφτεστε σε πολλά επίπεδα λεπτομέρειας και αφαίρεσης
 • Να είστε άνετοι τόσο σε πρακτικά όσο και σε θεωρητικά πλαίσια
 • Να είστε σε θέση να λαμβάνετε ενημερωμένες και δεοντολογικές αποφάσεις που ισορροπούν τεχνικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα
 • Να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς της γνώσης τους και να αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς μέσω της συνεργασίας και της δια βίου μάθησης

Τοποθεσίες

 • Dublin

  E3 Trinity College Dublin Dublin 2 Ireland, , Dublin

Ερωτήσεις