Keystone logo
UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid

UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid

UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid

Εισαγωγή

Η UDIMA

Το Πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως της Μαδρίτης ( UDIMA ) είναι το πρώτο ιδιωτικό διαδικτυακό πανεπιστήμιο στην Ισπανία. Αναγνωρίστηκε στον Νόμο 1/2006, της 14ης Ιουνίου, της Κοινότητας Μαδρίτης. Μαζί με το CEF.- Κέντρο Χρηματοοικονομικών Μελετών, UDIMA Εκπαιδευτικό Όμιλο CEF.- UDIMA. Είναι το CEF.-, ένα ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 1977 και με την έγκριση περισσότερων από 500.000 πρώην φοιτητών, το έμβρυο της UDIMA .

UDIMA έχει λάβει θετική επαλήθευση των επίσημων σχεδίων σπουδών Bachelor, Master και Doctorate που παρουσιάστηκαν στην Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης και Διαπίστευσης Ποιότητας (ANECA) και έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Πανεπιστημίων για την υλοποίηση των πτυχίων. το Ίδρυμα Madrid + d είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθησή τους.

Η μεθοδολογία του βασίζεται στην online εκπαίδευση, κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στο γεγονός ότι, παρά τις αποστάσεις, ο μαθητής νιώθει να συνοδεύεται από τον δάσκαλο και τους συμμαθητές του ανά πάσα στιγμή. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στο dna του κυκλοφορεί η ιδέα του να είναι «το πλησιέστερο πανεπιστήμιο» στον μαθητή σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία.

Η πανεπιστημιούπολη και η κύρια έδρα του Πανεπιστημίου βρίσκονται στην πόλη Collado Villalba της Μαδρίτης.

UDIMA , η ηρεμία της μελέτης πάντα συνοδευόταν

αποστολή

Σύμφωνα με τους καταστατικούς κανόνες αναγνώρισής του με τον νόμο 1/2006, της 14ης Ιουνίου και το διάταγμα 38/2014, της 14ης Απριλίου, με το οποίο εγκρίνονται οι Κανόνες Οργάνωσης και Λειτουργίας (NOF) του εξ αποστάσεως Πανεπιστημίου της Μαδρίτης ( UDIMA ) και του Το UDIMA είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικοί σκοποί είναι οι ακόλουθοι:

 • Εκπαίδευση και παροχή πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη συνέχεια των σπουδών σε όλους όσους έχουν τα προσόντα να συνεχίσουν τις ανώτερες σπουδές σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία.
 • Βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων που βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Ενθάρρυνση της χρήσης ΤΠΕ με χρήση των καταλληλότερων διαδικτυακών τεχνικών και εμπειριών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και δοκιμή νέων εκπαιδευτικών μοντέλων στην υπηρεσία των φοιτητών αλλά και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και εταιρειών με τις οποίες συνάπτονται συμφωνίες και προγράμματα συνεργασίας.
 • Συμβάλετε με όλα τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης, υποστηρικτικής, ειρηνικής και δημοκρατικής κοινωνίας.
 • Δώστε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην εφαρμογή αποτελεσματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, ιδίως μέσω της εξάλειψης κάθε διάκρισης λόγω φύλου.

θέα

Σύμφωνα με αυτό, η UDIMA θέλει να αναγνωρίζεται στο μέλλον ως:

Ένα σημείο αναφοράς στην ποιότητα της ανώτερης προπτυχιακής, μεταπτυχιακής και διδακτορικής εκπαίδευσης που εστιάζει τις προσπάθειές του στην εξατομικευμένη προσοχή στον φοιτητή και στη UDIMA για την επίτευξη του στόχου μας: « UDIMA, το κοντινό Πανεπιστήμιο».

Ένα Πανεπιστήμιο που χαρακτηρίζεται από τη χρήση «εξατομικευμένης μεθοδολογίας», από την «εγγύτητα» του διδακτικού προσωπικού και τη «μάθηση με πράξη» των φοιτητών μας.

Ένα ίδρυμα που επικεντρώνεται στην ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση των μεθοδολογιών μάθησης που βασίζονται στις ΤΠΕ.

Ένα ευέλικτο και προσβάσιμο ίδρυμα για τους μαθητές του που χαρακτηρίζεται από τη δική του και περιεκτική μεθοδολογία διδασκαλίας και διαχείρισης που εργάζεται συνεχώς για και συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών και επαγγελματικών στόχων των μαθητών μας.

Μια πανεπιστημιακή κοινότητα που αναπτύσσει έρευνα αριστείας, με στόχο τη μεταφορά αυτής της γνώσης στην κοινωνία και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

τιμές

Οι τιμές που διέπουν το UDIMA είναι:

 • Εξατομίκευση και επαγγελματισμός. Περιλαμβάνει την παροχή μιας προσωπικής, εξατομικευμένης, επαγγελματικής και υπεύθυνης υπηρεσίας, την κάλυψη των αναγκών και των προτάσεων της πανεπιστημιακής κοινότητας και την ανάληψη λαθών και ευθυνών με επιθυμία για συνεχή βελτίωση.
 • Αφοσίωση και επιμονή. Υπονοεί να αντιμετωπίζεις την καθημερινή δουλειά και τις προκλήσεις με ενθουσιασμό και επιμονή.
 • Αυτοπεποίθηση. Καθορίζει τη δέσμευση και την ασφάλεια στις σχέσεις μεταξύ όλων εκείνων που αποτελούν μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας και από αυτό με την κοινωνία.
 • Αποτελεσματικότητα. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που επιτρέπουν στους μαθητές μας να αποκτήσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία.
 • Ισες ευκαιρίες. Περιλαμβάνει τη δέσμευση να συμβάλει στην προώθηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας, προαγωγέα της ελευθερίας και της ισότητας, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην κατάρτιση και εκπαίδευση εκείνων των ομάδων που για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, αναπηρία ή απόσταση, δεν είχαν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε φοιτητές πανεπιστημίου.

Στρατηγική

Μια φυσική και μελλοντική εξέλιξη ενός νέου Πανεπιστημίου

Η « UDIMA » είναι ο οδικός χάρτης που επινοήθηκε για την ανάπτυξη των γραμμών δράσης που θεωρούνται ως προσανατολισμοί και οργανωτικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. Ένα στρατηγικό πλαίσιο που επινοήθηκε ως συνέπεια της φυσικής και μελλοντικής εξέλιξης ενός νέου Πανεπιστημίου που επιθυμεί να βελτιώσει και να εδραιώσει την ύπαρξή του. Για το σκοπό αυτό, η εν λόγω στρατηγική περιέχει πολλές ραχοκοκαλιές και γραμμές δράσης με επικεφαλής τη Γενική Διεύθυνση και την Πρυτανική Ομάδα του Πανεπιστημίου.

Οι τέσσερις ραχοκοκαλιές της « UDIMA » είναι:

 • απασχολησιμότητα.
 • Εκπαιδευτική αριστεία.
 • Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων.
 • Διεθνοποίηση.

Τοποθεσίες

 • Madrid

  Carretera de La Coruña, KM.38,500 Vía de Servicio, nº 15 28400 Collado Villalba MADRID , 28400, Madrid

Προγράμματα

Ερωτήσεις