Keystone logo
University of Louisville Department of Industrial Engineering

University of Louisville Department of Industrial Engineering

University of Louisville Department of Industrial Engineering

Εισαγωγή

Το Speed School είναι το μόνο μέρος στην κοινοπολιτεία του Κεντάκι όπου μπορείτε να σπουδάσετε Βιομηχανική Μηχανική. Προσφέρουμε BSIE, MEngIE, MSIE (στην πανεπιστημιούπολη και διαδικτυακά), MEngEM (μόνο διαδικτυακά) και Ph.D. Οι τρεις απαιτούμενοι Co-ops στο πρόγραμμα BSIE παρέχουν στους φοιτητές που χρειάζονται πρακτική εμπειρία για να τους βοηθήσουν να γεφυρώσουν τη θεωρία και την πράξη. Το μοναδικό Accelerated Pathway επιτρέπει τη λήψη διπλωμάτων BS και Master σε <5 χρόνια. Δύο διαδικτυακά μεταπτυχιακά προγράμματα (MSIE και MEngEM) επιτρέπουν στους εργαζόμενους επαγγελματίες να αποκτήσουν προηγμένη εκπαίδευση και να αναπτυχθούν στην καριέρα τους. Υποτροφίες βάσει αξιοκρατίας είναι διαθέσιμες σε όλα τα προγράμματα για να συμβάλουν στην αντιστάθμιση του εκπαιδευτικού κόστους.

Γιατί να επιλέξετε τη Βιομηχανική Μηχανική;

Ένα πτυχίο στη Βιομηχανική Μηχανική ανοίγει πόρτες σε σταδιοδρομίες υψηλής τεχνολογίας στη διαχείριση διαδικασιών, την επιμελητεία και το σχεδιασμό συστημάτων μεγάλης κλίμακας όπως εργοστάσια, νοσοκομεία ή ακόμα και θεματικά πάρκα! Ως φοιτητής Βιομηχανικής Μηχανικής, θα μάθετε πώς λειτουργούν οι οργανισμοί, θα μάθετε να σχεδιάζετε και να βελτιώνετε πολύπλοκα συστήματα και να μελετάτε την κατασκευή για την υλοποίηση και την παραγωγή προϊόντων. Μετά την αποφοίτησή σας, μπορείτε να εφαρμόσετε τις δεξιότητές σας σε οποιονδήποτε κλάδο, ενώ παράλληλα αξιοποιείτε τους εσωτερικούς ρόλους διαχείρισης καθώς εργάζεστε με ανθρώπους.

Αποστολή

Η αποστολή των προγραμμάτων μας Βιομηχανικής Μηχανικής, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τη Δήλωση Αποστολής του Πανεπιστημίου του Λούισβιλ και τη Δήλωση Αποστολής της Σχολής Μηχανικών JB Speed, είναι:

«παρέχουμε εξαιρετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες βιομηχανικής μηχανικής σε περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φοιτητές, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική μας δέσμευση για την ανάπτυξη νέας γνώσης μέσω της ενσωμάτωσης της έρευνας, της υποτροφίας και της πρακτικής».

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μέσα σε λίγα χρόνια μετά την αποφοίτηση από το πρόγραμμα βιομηχανικής μηχανικής, οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι:

 • επιτυχής στην επαγγελματική πρακτική της βιομηχανικής μηχανικής,
 • αποτελεσματικούς φορείς επικοινωνίας και παίκτες της ομάδας, και
 • εμπλέκονται στην επαγγελματική υπηρεσία και τη δια βίου μάθηση.

Κριτήρια προγράμματος

 • Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να προετοιμάζει τους αποφοίτους να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν ολοκληρωμένα συστήματα που περιλαμβάνουν ανθρώπους, υλικά, πληροφορίες, εξοπλισμό και ενέργεια.
 • Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει εις βάθος οδηγίες για την επίτευξη της ολοκλήρωσης συστημάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες αναλυτικές, υπολογιστικές και πειραματικές πρακτικές.
 • Πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία ότι το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος κατανοεί την επαγγελματική πρακτική και διατηρεί το νόμισμα στους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους τομείς.
 • Η σχολή του προγράμματος πρέπει να έχει ευθύνη και επαρκή εξουσία για τον καθορισμό, την αναθεώρηση, την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Αποτελέσματα φοιτητών

Η σχολή του Τμήματος Βιομηχανικών Μηχανικών παρακολουθεί ενεργά όλες τις πτυχές των προγραμμάτων για να διασφαλίσει ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και ότι οι απόφοιτοι επιδεικνύουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • ικανότητα να προσδιορίζει, να διατυπώνει και να επιλύει πολύπλοκα προβλήματα μηχανικής, εφαρμόζοντας αρχές της μηχανικής, των επιστημών και των μαθηματικών,
 • ικανότητα να εφαρμόζει μηχανικό σχεδιασμό για την παραγωγή λύσεων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία, καθώς και παγκόσμιους, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες ·
 • ικανότητα επικοινωνίας με ένα ευρύ κοινό ·
 • η ικανότητα αναγνώρισης δεοντολογικών και επαγγελματικών ευθυνών σε μηχανολογικές καταστάσεις και η λήψη τεκμηριωμένων κρίσεων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των τεχνικών λύσεων σε παγκόσμια, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλαίσια ·
 • ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά σε μια ομάδα των μελών της οποίας από κοινού παρέχουν ηγετική θέση, δημιουργούν ένα συνεργατικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον, καθορίζουν στόχους, σχεδιάζουν καθήκοντα και επιτυγχάνουν στόχους.
 • ικανότητα ανάπτυξης και διεξαγωγής κατάλληλου πειραματισμού, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων και χρήσης μηχανικής κρίσης για την εξαγωγή συμπερασμάτων· και
 • την ικανότητα να αποκτήσουν και να εφαρμόσουν νέες γνώσεις ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές μάθησης.

Διαπίστευση

Τα προγράμματα Bachelor of Science in Industrial Engineering (BS IE) και Master of Engineering in Industrial Engineering (MEng IE) είναι διαπιστευμένα από την Επιτροπή Διαπίστευσης Μηχανικών της ABET.

Το πρόγραμμα Co-op είναι διαπιστευμένο από το Αμερικανικό Συμβούλιο Συνεργατικής Εκπαίδευσης (ACCE).

Το Master of Science in Industrial Engineering (MS IE), το Master of Engineering in Engineering Management Online (MEEMO) και το Doctor of Philosophy in Industrial Engineering (Ph.D. IE) είναι διαπιστευμένα από τον Southern Association of Colleges and Schools.

Τοποθεσίες

 • Louisville

  JB Speed Building, #306 J. B. Speed School of Engineering University of Louisville, 40292, Louisville

  Ερωτήσεις