Keystone logo
West Pomeranian University of Technology

West Pomeranian University of Technology

West Pomeranian University of Technology

Εισαγωγή

Το West Pomeranian University of Technology , το Szczecin είναι ένα πανεπιστήμιο που συνδέει τη μακροχρόνια παράδοση του Πανεπιστημίου Γεωργίας στο Szczecin και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Szczecin. Η εκπαιδευτική προσφορά και η θέση του το καθιστούν ελκυστικό τόπο μελέτης για τους φιλόδοξους νέους που είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην καριέρα τους και επιθυμούν να οικοδομήσουν μια καινοτόμο κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση στο μέλλον.

118710_118674_iluminacjafbTamaStudio10.jpg

Γενικές πληροφορίες

Το West Pomeranian University of Technology , το Szczecin είναι ένα πανεπιστήμιο που συνδέει τη μακροχρόνια παράδοση του Πανεπιστημίου Γεωργίας στο Szczecin και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Szczecin.

Στις 5 Ιουλίου 2007, οι σύνοδοι της Γεωργικής Ακαδημίας του Szczecin και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Szczecin ψήφισαν ομόφωνα για την ένταξή τους σε δύο πανεπιστήμια. Τον Ιανουάριο του 2008, οι Συμβάσεις Φοιτητικών Κυβερνήσεων, καθώς και τα Διδακτορικά Φοιτητικά Κοινοβούλια και των δύο Πανεπιστημίων, υιοθέτησαν παρόμοια θέση σε αυτό. Μια πολυετής και μακροπρόθεσμη νομοθετική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον νόμο Sejm για το ίδρυμα της West Pomeranian University of Technology της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 και με την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Το West Pomeranian University of Technology ξεκίνησε επίσημα 1η Ιανουαρίου 2009.

Η εκπαιδευτική προσφορά και η θέση του το καθιστούν ελκυστικό τόπο μελέτης για τους φιλόδοξους νέους που είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην καριέρα τους και επιθυμούν να οικοδομήσουν μια καινοτόμο κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση στο μέλλον.

Η εδραίωση του επιστημονικού και διδακτικού δυναμικού των πανεπιστημίων, που είναι διάσπαρτα στην Πολωνία, φαίνεται αναπόφευκτη ενόψει της προοδευτικής επιβράδυνσης της πληθυσμιακής ανάπτυξης, του ανταγωνισμού στην αγορά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προσδοκιών όσον αφορά την επιρροή τους στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Η δημιουργία ενός πανεπιστημίου, πέραν του εμπλουτισμού του διδακτικού του προγράμματος με νέους τομείς σπουδών και εξειδίκευσης, δημιουργεί τη δυνατότητα περαιτέρω και ταχύτερης προόδου των νέων τεχνολογιών στις τεχνικές και φυσικές επιστήμες. Τα κοινά επιτεύγματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Szczecin και της Αγροτικής Ακαδημίας του Szczecin σε αυτές τις επιστημονικές περιοχές και το υψηλά ειδικευμένο προσωπικό τους θέτουν σε εφαρμογή νέα ποιοτικά πρότυπα στην εκπαίδευση στη Δυτική Πομερανία.

Το West Pomeranian University of Technology (WPUT) έχει την ευκαιρία να κάνει χρήση ενός αποτελέσματος συνέργειας που προέρχεται από την ένταξη σε δύο γνωστά πανεπιστήμια. Περίπου 13 000 σπουδαστές πλήρους και εξ αποστάσεως σπουδάζουν σε πολυάριθμες εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη περισσότερων από 1 000 ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών. Υπάρχουν δέκα σχολές στο WPUT που ειδικεύονται σε 47 τομείς σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους υποψηφίους του:

1) Πλήρης πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα (τα μαθήματα διδάσκονται στην πολωνική γλώσσα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά), 2) ένα ή δύο εξάμηνα (φοιτητές ανταλλαγής, π.χ. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus), 3) πρακτική τοποθέτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε προγράμματα σπουδών από Bachelor, Master, Doctoral και Μεταπτυχιακά σε 47 τομείς μελέτης στις 10 σχολές του πανεπιστημίου:

 • Τμήμα Βιοτεχνολογίας και Κτηνοτροφίας
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής
 • Οικονομική Σχολή
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Πληροφορικής και Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολογίας και Μηχατρονικής
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Γεωργίας
 • Σχολή Επιστημών και Αλιείας Τροφίμων
 • Τμήμα Ναυτικής Τεχνολογίας και Μεταφορών
 • Τμήμα Χημικής Τεχνολογίας και Μηχανικής
118711_118675_iluminacjafbTamaStudio4.jpg

Δημιουργούνται συνεχώς νέα πεδία ως η απάντηση στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και ανάγκες της αγοράς εργασίας. Και τα δύο πανεπιστήμια συνέβαλαν σε ένα σύστημα που προσφέρει στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές, πενταετείς σπουδές μεταπτυχιακών σπουδών, διδακτορικές σπουδές και μεγάλη ποικιλία μεταπτυχιακών σπουδών. Τα εργαστήρια και οι εγκαταστάσεις μελέτης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Szczecin και του Γεωργικού Πανεπιστημίου του Szczecin εκσυγχρονίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε στο νεοδημιουργημένο WPUT. Η διεθνής συνεργασία σχετικά με τις διαδικασίες διδασκαλίας και τα επιστημονικά έργα θα εξακολουθήσει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του WPUT.

Η δημιουργία του West Pomeranian University of Technology ενοποίησε ερευνητικές ομάδες που ασχολούνται με: μηχανική, προστασία του περιβάλλοντος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοτεχνολογίες και νανοτεχνολογίες, πολυμερή, οικονομία και βιομηχανία και γεωργικές τεχνολογίες. Το WPUT έχει εξουσίες για να απονείμει το Ph.D. πτυχίο σε 19 ειδικότητες και το βαθμό του βοηθού καθηγητή σε 13 τομείς. Πρόκειται για ένα τεράστιο και πολύτιμο δυναμικό, το οποίο παρέχει στους φοιτητές την κατάλληλη προετοιμασία για την επαγγελματική τους ζωή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο με επιστημονική ανάπτυξη κατάλληλη για σύγχρονες προκλήσεις.

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη διεθνή συνεργασία, το West Pomeranian University of Technology στο Szczecin είναι ένας θεσμός ανοιχτός σε κάθε είδους έργα που ενισχύουν τις διεργασίες διεθνοποίησης και εισάγουν διεθνή διάσταση στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες. Μια ειδική πρόσκληση απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τόσο τα πλήρη όσο και τα προγράμματα μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια των περιόδων ανταλλαγής (π.χ. ένα ή δύο εξάμηνα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus).

Τοποθεσίες

 • Szczecin

  aleja Piastów,17, 70-310, Szczecin

Ερωτήσεις